Efter valget: Søg alle bestyrelsesposter via Erhvervsstyrelsen

i POV Business/Arbejdsmarked/Karriere af

POV BUSINESS // ARBEJDSMARKED – Tænk, hvis du som træner ikke får lov til at sætte det bedste hold, eller at direktøren ikke må skabe det bedste team? Sådan er det lige nu, når virksomhederne skal danne bestyrelser. Tænk, hvis du i stedet kunne gå ind på din mobil og se de ledige poster? Den private organisation Kvinder I Bestyrelser foreslår, at alle bestyrelsesposter opslås ved lov på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: “Man får alle kompetente ansøgere i spil, og diversiteten tilgodeses – både når det handler om at alle dygtige kvinder og mænd i spil,” mener Gitte Maya Elsing og Peter Horn.

Prøv at forestille dig, at var sportstræner men ikke fik lov til at sammensætte det bedste hold eller at du som administrerende direktør ikke måtte skabe det bedste team?

Kan du forestille dig ramaskriget fra markedet? Uanset om dette bestod af det entusiastiske sportspublikum eller de forbitrede aktionærer, medarbejdere, leverandører og kunder. Men sådan er det lige nu, når virksomhederne skal danne bestyrelser.

Det samfund, der så brændende ønsker en stærk økonomi, en suveræn betalingsbalance og en progressiv tilgang til erhvervslivets fremtid, har svært ved at finde en anvendelig løsning til at finde potentialet

De bedste kandidater er et sted derude, men du får ikke lov til at stifte bekendtskab med dem, og du får ikke mulighed for at gå ind på din mobil og søge de mest relevante poster.

Det samfund, der så brændende ønsker en stærk økonomi, en suveræn betalingsbalance og en progressiv tilgang til erhvervslivets fremtid, har svært ved at finde en anvendelig løsning til at finde potentialet.

Tilfældighedernes spil

Sådan gør vi i dag – ifølge headhunter Tau Steffensens omfattende undersøgelse – der arbejder med Spiralmodellen, ”hvem kender hvem”, Posemodellen, ”hvem kender hvem i bestyrelsesnetværk” og Jagmodellen, ”1 pct. findes af headhuntere/rekrutteringsvirksomheder”:

Modellen er meget karakteristisk for et erhvervsliv, hvor virksomhederne men også bestyrelser primært er familieejede og derfor i høj grad er præget af onkel- og tantebestyrelser:


Vi kender bl.a. takket være Tau Steffensen – også antallet af bestyrelsesmedlemmer og dermed behovet:

Ligesom vi også kender en del til den kønsmæssige sammensætning og fordeling:

Socialdemokraterne skylder fra de havde magten sidst

Den socialdemokratiske regering med Helle Thorning-Schmidt i spidsen skylder fra forrige valg, hvor der var politisk flertal for kvoter med den norske model:

”Min. 40 pct. af hvert køn i alle børsnoterede selskabers bestyrelser.” Nu er tiden forpasset. Løsningen skal i stedet være at opslå bestyrelsesposterne offentligt ved lov via Erhvervsstyrelsen, der i forvejen administrerer de godt 60.000 selskaber i Danmark med en bestyrelse. Der er tale om godt 140.000 poster og der er årligt godt 15.000 udskiftninger – hvilket giver muligheder for optimalt samme antal nye personer.

Der kan årligt konkurreres om 15.000 bestyrelsespladser, hvis man laver lovkrav om at opslå alle poster. Det vil ikke handle om køn. Det vil dreje sig om at finde de bedste

Erhvervsstyrelsen skal ifølge det forhåbentligt kommende lovforslag kunne administrere, at alle bestyrelsesposter opslås på styrelsens hjemmeside. Man får alle kompetente ansøgere i spil, og diversiteten tilgodeses.

KVINDER I BESTYRELSER ARBEJDER UD FRA KONCEPTET LEADERSHIP THROUGH BOARDS®, DER UDVIKLER LEDERE PÅ TVÆRS AF ORGANISATIONER FOR AT GIVE ET STÆRKERE FUNDAMENT.

Det nye forslag – allerede i en lidt anden form fremsat i Berlingske NyhedsMagasin og Executive Magazine for 10 år siden af den ene af denne artikels forfattere – kan revolutionere tilgangen til danske bestyrelser og samtidig opfylde kravene til bestyrelsessammensætning fra Komitéen for god Selskabsledelse i Danmark, der ganske vist kun omhandler de 200 børsnoterede selskaber:

4.1.4. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan hvert år drøfter selskabets aktiviteter for at sikre mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer, herunder at der er lige muligheder for begge køn, samt at det øverste ledelsesorgan fastsætter konkrete mål og i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside redegør for såvel sin målsætning som status for opfyldelsen heraf. 

5.1.1. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan årligt beskriver, hvilke kompetencer det skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver, og at kompetencebeskrivelsen offentliggøres på hjemmesiden. Indstillingen til generalforsamlingen om sammensætningen af det øverste ledelsesorgan bør udformes i lyset heraf.  

5.1.4. Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen redegøres for sammensætningen af det øverste ledelsesorgan, herunder for mangfoldighed, samt for de enkelte medlemmers særlige kompetencer.

Forslaget tager udgangspunkt i, at alle virksomheder med bestyrelser opslår ledige bestyrelsesposter på Erhvervsstyrelsens hjemmeside med Erhvervsministeriet som sponsor. Der er i Danmark godt 140.000 bestyrelsesposter, beregnet ud fra godt 35.000 aktieselskaber og 20.000 anpartsselskaber med bestyrelser og 5.000 andre.

Med en estimeret årlig udskiftning på ca. 10 procent vil der være tale om godt 15.000 stillingsopslag om bestyrelsesposter på Det centrale virksomhedsregister, der administreres af Erhvervsstyrelsen.

Ud fra de sidste mange års diversitetsaktiviteter vil den norske model, hvor der i de børsnoterede selskaber skal være minimum 40 pct. af hvert køn, nok have givet flere kvinder bestyrelsesposter, men det er ikke den ideelle løsning.

Ved at gøre ansøgningsprocesserne til bestyrelsesposterne transparente får vi et middel og en løsning, der er mere effektiv. Effektiv til at sikre et bredere ansøgerfelt og påvirke virksomhederne til at blive mere klare og grundige i vurdering af behov, præference og kompetencer.

Bestyrelsesposterne skal ud under åben himmel

Som det fremgår af rekrutteringsoversigten af bestyrelseskandidater, sker rekrutteringen ofte i lukkede cirkler og netværk. Det kan betyde, at mange kvalificerede ressourcer ikke kommer effektivt i spil til bestyrelsesposter. Transparente ansøgningsprocesser kan adressere denne problemstilling.

Modellen kan være, at alle ledige bestyrelsesposter bliver besat efter offentliggørelse, så alle interesserede kan give deres interesse til kende og blive vurderet på kompetence, ressourcer og relevant erfaring. Besættelse af bestyrelsesposter er typisk processer, som ikke er under tidspres. Det åbner mulighed for at tilrettelægge en offentlig og åben proces.

Det offentlige har allerede en række processer og systemer, som offentliggør væsentlige ting. Selve udvælgelsesprocessen må virksomhederne som i dag selv stå for eller lægge ud til rekrutteringsvirksomheder.

Rent praktisk kan ordningen administreres ved, at Erhvervsstyrelsen opretter en portal for bestyrelsesposter, hvor virksomhederne kan offentliggøre ledige bestyrelsesposter med ønsker til profil, herunder erfaring, kompetencer og kvalifikationer.

Anbefalingerne kan være, at bestyrelsesposterne slås op i en periode på fire til seks uger. Ansøgningerne til bestyrelsesposter sendes direkte til virksomhederne eller det rekrutteringsfirma, der står for udvælgelsen.

Ansøgerne har været gennem en screening og kvalificering, så virksomhederne altid får et udvalg af de bedste kandidater. Det kan øge indtjeningen markant

Forinden har ansøgerne været gennem en screening og kvalificering, hvorefter de også vægtes på deres interesser, karriereplaner, branchekendskab og både generel og specifik ledelseserfaring.

Med disse klassificeringer vil det være forholdsvis enkelt for de involverede virksomheder at udvælge de personer, der vil være af størst interesse for virksomheden og dens fremtidige behov på et strategisk niveau.

Kilder i Erhvervsstyrelsen har tidligere oplyst, at styrelsen rent it-mæssigt kan håndtere, at danske virksomheder – aktieselskaber, anpartsselskaber og organisationer med bestyrelser – opslår alle ledige stillinger til bestyrelsesposter på hjemmesiden.

Erhvervsstyrelsen har en årlig omsætning på godt 545 mio. kr., hvoraf lidt over 100 mio. kr. kommer fra salg af varer, tjenesteydelser og gebyrer, men resten hidrører fra en statsbevilling. Der var et underskud på knap 13 mio. kr. i 2018.

ERHVERVSSTYRELSEN KAN GØRE DET ENDNU MERE ATTRAKTIVT AT DRIVE VIRKSOMHED I DAN-MARKVED ÅRLIGT AT PUBLICERE ALLE LEDIGE 15.000 BESTYRELSESPOSTER. EN OPGAVE FOR RE-GERINGEN.

Over 200.000 små og mellemstore virksomheder

”I 2014 var der i alt 212.300 private virksomheder inden for de såkaldte ikke-finansielle markedsmæssige byerhverv i Danmark, som beskæftigede i alt lidt under 1,2 mio. fuldtidsansatte,” fortæller Danmark Statistik:

”Godt 211.800 (over 99 pct.) af virksomhederne var små og mellemstore virksomheder (SMV’er), som tilsammen beskæftigede 764.000 fuldtidsansatte svarende til 65 pct. af den samlede fuldtidsbeskæftigelse i byerhvervene.

Det bliver spændende, om en socialdemokratisk regering vil kunne hjælpe dansk erhvervsliv frem til nye højder ved at øge den gennemsnitlige, faglige bestyrelsesintelligens og dermed også bruge de forholdsvis knappe resurser i en ny dimension

Til sammenligning var der i 2014 449 store virksomheder, som tilsammen beskæftigede 404.000 fuldtidsansatte, hvilket svarer til 35 pct. af den samlede fuldtidsbeskæftigelse.”

Er der så potentiale til at udfylde de mange bestyrelsesposter mere kompetent end hidtil? Fremtrædende erhvervsfolk med betydelig erfaring i både tunge leder- og bestyrelsesposter understreger, at bestyrelsesarbejde i dag skal begyndes, når man er i starten af 30’erne. Det giver mulighed for at arbejde sig op i bestyrelseshierakiet og sikre, at de få store børsnoterede selskaber også får tilført dygtige bestyrelsespersoner, før de nærmer sig den sidste udløbsdato i mindsættet.

Det vigtigste for de fleste virksomheder er, at bestyrelsespersonerne fortsat har Profit/Loss-ansvar på topniveau samtidig med, at de kan lade sig inspirere rent strategisk af 1-2 engagerende bestyrelsesposter. Disse profiler er der brug for mange flere af i de danske bestyrelser, der fortsat har mange ligheder med Tordenskjolds soldater:

De løber fra den ene post til den anden. Men bidrage til andet end en illusion – det gør de sjældent.

Det bliver spændende, om en socialdemokratisk regering vil kunne hjælpe dansk erhvervsliv frem til nye højder ved at øge den gennemsnitlige, faglige bestyrelsesintelligens og dermed også bruge de forholdsvis knappe resurser i en ny dimension.

Måske skal der ikke så meget til. Måske en lille smule nytænkning, der endog ikke er så ny endda, kan gøre udslaget.

Kan diversitet gør virksomheder mere kreative. Se denne TED Talk med Rocio Lorenzo, der med sit team analyserede 171 virksomheder for at undersøge emnet:


Fotos: Pr-fotos, Tau Steffensen, TED Talk, Erhvervsstyrelsen, KIB.

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Gitte Maya Elsing
Ordførende i Kvinder I Bestyrelser Danmark ApS og bestyrelsesformand i design-people ApS.
Executive advisor i GITTE MAYA & CO.
Tdl. adm. direktør/country manager i RS Components Scandinavia
18 år i general ledelse med baggrund som administrerende, kommerciel og forretningsudviklingsdirektør.
SEI/INSEAD Management Programme, E-MBA, HD(A) - CBS
www.kvinderibestyrelser.dk

Peter Horn
Adm. direktør, Kvinder I Bestyrelser Danmark ApS
Peter Horn & Co. Management Consulting ApS
Medstifter af Kvinder I Bestyrelser
Forfatter, chefredaktør for Executive Magazine og Executive Magazine’s Books
TV-og videoproducer, DR1, DR2, Kanal 2, Kanal Danmark, TVE China
Master in Experience Leadership Award 2010
Tdl. i advisory board og forretningsudvalg for Master i Oplevelsesledelse, Roskilde Universitet
Forelæsninger og workshops i bl.a. personlig branding fra Grønland til Australien
Medlem af FUJ og IRE
www.kvinderibestyrelser.dk

Seneste artikler om POV Business