Thomas Milsted: Tænk på dit arbejdsmiljø når du stemmer

i Danmark/Erhvervsliv/Featured/Politik & Samfund af

Kommunal- og regionsvalget står for døren, og vi kan stemme på det parti eller den kandidat, som vi mener repræsenterer vores værdier og holdninger bedst. Men alt for mange, især unge, holder sig væk fra stemmeurnerne. Og det er synd, for valget er vigtigt, skriver Thomas Milsted, der i dag ser på vores arbejdsmiljø. For selvom det er Christianborg, der sætter rammerne med arbejdsmiljøloven, så prioriterer lokalpolitikerne også, hvor højt arbejdsmiljøet skal vægtes. Hvem skal du så stemme på, hvis du ønsker medarbejdervelvære? Milsted har stillet spørgsmål til politikerne.

KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet har sendt en fælles appel til landets virksomheder, organisationer og foreninger for at få hjælp til at få danskerne til stemmeboksen.

Den appel jeg gerne støtte op om, fordi dem, vi stemmer på, kan have altafgørende betydning for det arbejdsmiljø, vi får efterfølgende. Så ikke at stemme, er lidt ligesom at være ligeglad med sit arbejdsmiljø, eller den hverdag som vores politikere har så stor indflydelse på.

Hvor mange, der egentlig tænker på deres arbejdsmiljø, når de står der i stemmeboksen 21. november, er uvist, men mon ikke det efterhånden er en del?

Og hvis man skal stemme på et parti, der går op i medarbejdervelvære, hvem skal man så stemme på? Det vil du muligvis blive klogere på, når du har læst resten af blogposten

For flere og flere er vel blevet bevidst om, at det i første omgang er politikerne, der skaber det miljø, vi arbejder i. Direkte, når de sidder som arbejdsgivere for alle, der er offentligt ansat. Indirekte ved at formulere de regelsæt eller den lovgivning, der kan beskytte medarbejderne mod psykisk og fysisk nedslidning.

Og hvis man skal stemme på et parti, der går op i medarbejdervelvære, hvem skal man så stemme på? Det vil du muligvis blive klogere på, når du har læst resten af blogposten.

Læserne skal selvfølgelig være opmærksom på, at lokalpolitikere ikke har indflydelse på arbejdsmiljøloven, og når det kommer til overenskomster indeholdende forbedringer i det psykiske arbejdsmiljø, er det Kommunerens Landsforening, Moderniseringsstyrelsen og Dansk Arbejdsgiveforening, der sammen med repræsentanter fra de faglige organisationer, som forhandler sig frem til en løsning. Men det er lokalpolitikerne, der skal finde pengene på budgettet, hvis det bliver nødvendigt at trække på professionel arbejdsmiljørådgivning. Og det gør det, da det forbyggende arbejdsmiljø arbejde desværre halter på mange, især, kommunale arbejdspladser, hvor mange medarbejdere kæmper med stress.

Her gælder det altså om, at din lokalpolitiker skal medvirke til, at den forebyggende arbejdsmiljøindsats bliver prioriteret højt. Så, ja det er Christianborg der sætter rammerne, men det er også lokalpolitikkerne, der prioriterer, hvor højt arbejdsmiljøet skal vægtes.

Og glem ikke, at lokalpolitikkerne også er arbejdsgivere og i den forbindelse kan være med til at presse politikerne på Christiansborg.

Spørgsmål til partierne

Jeg tog fat i de forskellige partier og spurgte, hvad de lægger vægt på i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø. De fik alle sammen de tre samme spørgsmål:

1. Hvad vil dit parti gøre for at håndtere udfordringerne med den psykiske nedslidning (stress) på danske arbejdspladser?

2. Mener dit parti, at der er behov for mere lovgivning på området?

3. Hvad vil dit parti fremadrettet gøre for at sikre mere medarbejdervelvære?

Beskæftigelsesordfører fra Venstre Hans Andersen svarer sådan på spørgsmålet om, hvad hans parti vil gøre for at håndtere udfordringerne med den psykiske nedslidning (stress) på danske arbejdspladser:

Hans Andersen (V) :
”Stress er en rigtig stor udfordring på det danske arbejdsmarked. Vi har allerede indgået aftaler for at forbedre de stressramtes psykiske arbejdsmiljø, bl.a. har vi ændret Arbejdstilsynets indsats og skærpet fokus mod de virksomheder, hvor der er registreret problemer. Men vi må erkende, at indsatsen kan og skal blive bedre. Og derfor er Venstre også klar til at kigge på, om der skal tildeles flere ressourcer til Arbejdstilsynet samt se på, om de arbejder på en fornuftig måde i dag”.

Han siger videre:
”En af de ting, vi kan se, er, at god ledelse er afgørende for at få bugt med sygemeldinger pga. stress og udbrændthed – så det er et parameter, vi skal have fokus på.

Vi skal også se på den store forskel, der er mellem brancher og mellem offentlig og privat sektor. Noget af det, vi kan gøre for den offentlige sektor er at sikre god ledelse – det kan gøre en stor forskel.

Derfor har det ene spor i regeringens sammenhængsreform netop fokus på bedre ledelse i den offentlige sektor. Et af tiltagende herunder er, at regeringen har nedsat en ledelseskommission, der skal fokusere på driftsledere i velfærdsinstitutioner som fx skoler, dagtilbud og sundhedssektoren.

Kommission skal komme med anbefalinger til indsatser, der kan understøtte bedre ledelse i den offentlige sektor og vil afrapportere ved udgangen af 2017”.

Hans Andersen afslutter første spørgsmål med følgende:

”Sideløbende har regeringen nedsat en ekspertgruppe, der skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen. Det arbejde bliver afsluttet i sommeren 2018. Det er min forventning, at det vil føre til en ny og forbedret indsats. Så det er et område, som Venstre har stor fokus på, og hvor vi vil komme med konkrete forslag til initiativer, når kommissionen og ekspertudvalget har gjort deres arbejde færdigt”.

De Radikales beskæftigelsesordfører, Sofie Carsten Nielsen, mener også, at arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø er vigtigt. Hun siger:

”Færre danskere skal slides ned af deres arbejde. Vi har derfor  konkret foreslået seks nye tiltag fra Radikale Venstre. Der er virkelig stort behov for yderligere fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og det vil vi sætte ved blandt andet at styrke seniorførtidspensionen, så ældre, der har mistet den fulde arbejdsevne, får mulighed for at gå fra før. Vi vil også være med til at skabe nogle bedre forudsætninger, så risikoen for nedslidning bliver markant mindre”.

Og fortsætter:

“Vi har altså lavet en arbejdsmiljøpakke, hvor vi vil droppe nedskæringer i Arbejdstilsynet. Vi vil også gøre en massiv forebyggelsesindsats, som skal være branche-specifik, gennem arbejdsmiljørådgivning og særlige tilsynsindsatser, der er 20 gange så effektive som de risikobaserede tilsyn, vi har i dag.”
Christian Juhl fra Enhedslisten, som pudsigt nok er det eneste parti i Folketinget, der har en arbejdsmiljøordfører, vil gerne have, at vi ser mere over mod Sverige for at håndtere udfordringerne med den psykiske nedslidning (stress) på danske arbejdspladser:

”For det første vil jeg understrege, at vi ikke mener, at arbejdsmiljøet skal være til forhandling, det skal bare være i orden. Når det er sagt, arbejder vi for at få en selvstændig bekendtgørelse for socialt og organisatorisk arbejdsmiljø – med inspiration fra Sverige. Både for at give Arbejdstilsynet klar adgang til at blande sig i både det sociale arbejdsmiljø og de ledelsesmæssige udfordringer”, svarer han og siger videre:

”Desuden skal der sikres en adgang til professionel rådgivning – især til små og mellemstore virksomheder, og endelig er det vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanter for reel indflydelse på det forebyggende arbejde – og en meget bedre uddannelse end i dag”.

Niko Grünfeld, spidskandidat for Alternativet i København, siger om stress:

”Stress er en af de allerstørste helbredsudfordringer, vi står over for, for det ødelægger menneskers livskvalitet og koster samfundet milliarder hvert år. I Alternativet mener vi ikke, at stress kan symptombehandles, men at vi skal tage fat om roden til problemet.”

“En af de allerstørste stressfaktorer er mangel på tid. Mange af os er stressede, fordi vi har for meget at se til. Vi har ikke tid til det, der skal nås, tid til at udfolde os og tid til at være der for de mennesker, der gør os til dem, vi er. Halvdelen af danskerne savner mere tid med familie og venner”, svarer han og fortsætter:

”Omvendt er mange arbejdsløse stressede af at have for lidt at lave. Derfor skal vi fordele det arbejde, der er, bedre. Det vil vi i Alternativet gøre ved at omstille til en 30-timers arbejdsuge til samme løn som før.”

“Det skal ske ved at fremtidige produktivitetsstigninger ikke omsættes til lønstigninger, men til mere fritid – hvis man altså ønsker det. 30-timers arbejdsuge er allerede afprøvet flere steder i Sverige med færre sygedage og mere effektive og glade medarbejdere som konsekvens. Og for nylig har otte københavnske fagforeninger bakket op om forslaget. Så det er langt fra urealistisk”.

Mere lovgivning – eller

På spørgsmålet om partierne mener, der er behov for mere lovgivning på området svarer Hans Andersen fra Venstre:

”Nu har vi nedsat en ledelseskommission og et ekspertudvalg, og så må vi først og fremmest afvente deres anbefalinger. I udgangspunktet er alt åbent, for tallene viser, at arbejdsmiljøindsatsen har slået fejl, og den samlede strategi kører ikke efter hensigten, ” men han understreger også, at ”mere lovgivning kan være en vej at gå, men vi skal ikke lovgive bare for at lovgive. Vi skal gøre det, der har den bedste effekt – det skylder vi de mange danskere, der i dag bliver ramt af stress og anden psykisk nedslidning. Og derfor sidder der også en ekspertgruppe nu og kigger på udfordringerne med nye øjne, så vi kan få indsatsen tilbage på sporet”.

Også Det Konservative Folkeparti er villig til at se på mere lovgivning. Nicolaj Larsen, som er konsulent for Politik, Udvikling & Kampagne hos De Konservative siger:

”I slutningen af 2016 indgik vi en aftale om at stramme krav til virksomhedernes arbejdsmiljø. Der var her særligt fokus på certificeringsordningen, der fremover i højere grad, også skal inddrage det psykiske arbejdsmiljø”.

Han fortsætter:

”For Det Konservative Folkeparti vil vi forsat fremadrettet hele tiden kigge på, om vi kan gøre lovgivningen bedre og smartere – så danskerne kan arbejde i et trygt og godt miljø. Og her er vi selvfølgelig lydhør overfor de forslag, som både kommer fra arbejdsmarkedets parter, organisationerne og ikke mindst borgerne”.

Ifølge Nicolaj Larsen det i det hele taget vigtigt, at vi har et arbejdsmiljø i Danmark, hvor vi sikrer medarbejdernes krav og trivsel – så der ikke opstår stress eller andre psykiske mén grundet arbejdet.

”De danskere, som står op hver dag og knokler af sted på arbejde, er en gevinst for Danmark og for vores samfund. Derfor skal vi selvfølgelig passe på vores arbejdsomme borgere”.

Skal vi blive længere på arbejdsmarkedet, skal det også kunne skabe et godt arbejdsmiljø til alle aldre. Og et arbejdsmiljø, der ikke slider os op før tid (…) Det er en integration, som er et politisk ansvar, og som ikke kun kan løses af arbejdsmarkedets parter – Thomas Milsted

Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale siger om mere lovgivning:

”De tiltag tager vi med ind i de forhandlinger, der faktisk er i gang. I forligskredsen om arbejdsmiljø er der en bred anerkendelse af, at den eksisterende indsats ikke er god nok. Derfor har forligskredsen igangsat en kortlægning af både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Den er færdig ved årsskiftet, og derefter skal der forhandles. Radikale Venstre går efter bedre lovgivning. Bl.a. ud fra de seks forslag vi har fremlagt.”

Om mere lovgivning mener Niko Grünfeld for Alternativet:

”30-timers arbejdsuge er i sidste ende noget, der skal besluttes af arbejdsmarkedets parter. Men der er andre steder, hvor vi som politikere må træde til for at sikre mindre stressende hverdage for borgerne.

Et af de steder er kommunens mange arbejdspladser. På mange offentlige arbejdspladser har man effektiviseret i en sådan grad, at medarbejderne skal løbe hurtigere, end hvad der er menneskeligt muligt. På nogle københavnske jobcentre har sagsbehandlerne fx over fire gange så mange sager, som det anbefales. Det reducerer kvaliteten af arbejdet til frustration for både borgere og medarbejdere”.

”Derfor vil vi i København lade os inspirere af fx Herning og Hjørring Kommune, hvor man har investeret i at nedbringe antallet af sager per sagsbehandler og set store forbedringer for udsatte børn og arbejdsløse. Desuden har vi som politikere også et ansvar for, at børnefamilierne ikke stresses over dårlige normeringer i daginstitutionerne, og at udsatte ikke stresses af at skulle leve på kanten af fattigdom”.

Og fremtiden

Medarbejdervelvære handler om at skabe de gode forudsætninger, så medarbejderne ikke nedslides.

Venstre vil afvente ekspertgruppens arbejde.

Hans Andersen:

”Hvad vi vil gøre fremadrettet bliver et lidt kedeligt svar. Vi vil først og fremmest afvente kommissionens og ekspertgruppens arbejde. Men når vi har nedsat en ledelseskommission, så er det selvfølgelig, fordi vi kan se, at god ledelse er en af de helt store nøgler til trivsel i den offentlige sektor.

Det er også afgørende, at vi kigger på, hvordan vi i fremtiden indretter et arbejdsmiljø, hvor vi bliver bedre til at tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø. Her har vi en klar forventning om, ekspertgruppen kommer med konkrete anbefalinger til fremtidens arbejdsmiljø.”

Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti understreger, at hun selv som tidligere ansat mener, at mere selvbestemmelse i arbejdet er godt, samt det at man bliver hørt af ledelsen.

Hun siger videre:
”Vi har netop sat arbejdsmiljø på vores valgseddel i Greve, da der i en undersøgelse for ikke længe siden viste, at det stod sløjt til. Så det er med i de første punkter, at vi skal se på, hvordan vores medarbejdere har det og gøre, hvad vi kan for et bedre arbejdsmiljø. Vi må ud og spørge alle parter, så vi kan se, hvor vi kan sætte ind”.

Enhedslisten vil øge indflydelsen og nedsætte arbejdstiden.

Christian Juhl:

”Vi mener loven er for svag. Det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø skal ligestilles med det fysiske og have egne paragrafer og bekendtgørelser, efter svensk model. På den lange bane vil vi arbejde for reel indflydelse på arbejdspladsen – og for en generel nedsættelse af arbejdstiden til 30 timer. På offentlige arbejdspladser vil vi arbejde for bedre normeringer, så kravene matcher resurserne. Grundlæggende har vi den holdning i Enhedslisten, at medarbejderne skal kunne gå hjem med mere energi end da de mødte op”.

”Vi mener også, at det er et problem, at det er Erhvervssygdomsudvalget, der politisk kan beslutte, at stress ikke er en erhvervssygdom. Det bør være uvildige og faglige eksperter, der bør afgøre dette. Vi mener helt klart, at stress er en arbejdsbetinget lidelse, og vi vil derfor også styrke det objektive arbejdsgiveransvar, så de ledere, der ikke kan eller vil leve op til det, kan fradrives deres ret til at være leder.”

Christian Juhl tilføjer:

” Loven om seksuel chikane er også alt, alt for svag. Den vil vi gerne forstærke hvis det stod til os. Og endelig vil vi gerne have genindført arbejdsmiljø rådgivningen”.

For De Radikale handler det ifølge Sofie Carsten Nielsen om at bryde tabuer og i det hele taget tale om arbejdsmiljø og trivsel. “Det gør vi en del for, at alle radikale kandidater er klædt på til, bl.a. gennem interne uddannelsesdage i partiet”, siger hun.

Niko Grünfeld (Alternativet):

“I Alternativet betragter vi det som afgørende for medarbejdervelvære, at man ikke føler, man vises mistillid og spilder tid og kræfter på meningsløse opgaver. Derfor skal vi af med de store mængder af unødvendigt kontrol og bureaukrati, der præger for mange offentlige arbejdspladser, og som desuden er enormt dyrt for kommunen at holde styr på. Kommunen som arbejdsgiver skal være tillidsfuld og anerkendende – ikke mistro sine medarbejdere.”

Tænk på dit arbejdsmiljø – når du stemmer

Skal vi blive længere på arbejdsmarked, skal det også kunne skabe et godt arbejdsmiljø til alle aldre. Og et arbejdsmiljø, der ikke slider os op før tid. Indsatsen for at få medarbejdere til at bliver længere på arbejdsmarkedet må integreres med indsatsen for et godt organisatorisk og socialt arbejdsmiljø. Det er en integration, som er et politisk ansvar, og som ikke kun kan løses af arbejdsmarkedets parter.
Socialdemokratiet, SF og Liberal Alliance har ikke reageret på mine henvendelser.

Foto: stem.dk

Thomas Milsted er forfatter og rådgiver. Er medlem af Dansk Journalistforbund og har skrevet adskillige bøger og artikler om og omkring det psykosociale arbejdsmiljø. Har i mere end tyve år arbejdet som rådgiver og foredragsholder. Tidligere leder af Center for Stress og Trivsel A/S, nu freelance og Generalsekretær i Stresstænketanken. Sidder og har siddet i diverse tænketanke med hovedvægt på at få løst stressproblematikker i danske organisationer og samfundet generelt. Har blandt andet udgivet: Stress. Sådan tackler du det. (1999) Børsens Forlag. Stress. Grib chancen for et bedre (arbejds)liv. (2006) Jyllandspostens/Politikens Forlag. Lykke. Er der en vej til det gode liv? (2008) Jyllandspostens/Politikens Forlag. Trivsel. En guide til motivation og arbejdsglæde. (2009) Jyllandspostens/Politikens Forlag. Ned og op med stress. (2011) En samtale-bog med Pernille Rosenkrantz-Theil. Gyldendal. Arbejdsglad. - sådan skaber du bedre resultater med glade medarbejdere. (2014) Gyldendal. Skab værdi med trivsel og empati. (2015) Gyldendal. Stedbørnene. En guide til sammenbragte familier. (2015) People´s Press. Stresset. (2017). People´s Press. Mobile Pay: 31418376

Seneste artikler om Danmark