statsborgerskab diskrimination

Statsborgerskabsforhandlingerne er startet – siden hvornår er diskrimination blevet en dansk værdi?

i Politik & Samfund/Debat af
STATSBORGERSKAB // DEBAT – Forhandlinger om kravene til dansk statsborgerskab indledes i denne uge i Folketinget. Regeringen ønsker yderligere stramninger af de i forvejen strenge krav til dansk indfødsret og er således allerede gået i gang med at overbyde oppositionen med fremmedfjendske tiltag, der ikke lever op til internationale konventioner, og som ikke afspejler danske værdier. Lighed for loven bør gælde for alle unge, der er født og/eller opvokset i Danmark uanset forældrenes herkomst, skriver Dino Copelj, som beder politikerne om at huske på, at diskrimination ikke er en dansk værdi.

Dette indlæg er udtryk for debattørens holdning.
Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.


Forhandlinger om kravene til dansk statsborgerskab indledes i denne uge, og regeringen ønsker at stramme de i forvejen strenge krav til dansk indfødsret.

Ifølge regeringen skal det som udgangspunkt være umuligt at blive dansk statsborger, hvis man tidligere er idømt en fængselsstraf. Desuden skal et tildelt statsborgerskab kunne inddrages, hvis man dømmes for alvorlig bandekriminalitet, skriver Kristeligt Dagblad.

Det er i forvejen ikke spor nemt at få statsborgerskab, som regeringen ellers forsøger at få det til at fremstå, når f.eks. statsminister Mette Frederiksen og udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye skriver, “at der tages for let på kriminalitet, og at der er brug for nye stramninger”.

Alle mennesker er lige værd! Det er en ægte dansk værdi, som I bør værne om og være fortalere for

I dag har man faktisk rimelig godt styr på de kriminelles adgang til dansk statsborgerskab, som ikke kan fås, hvis en person er dømt for blandt andet terrorisme, landsforræderi, banderelaterede forbrydelser og voldtægt, eller hvis man har fået en ubetinget fængselsdom på et år eller mere.

Internationale konventioner forhindrer  intentionen

Regeringen oplyser os imidlertid nu om, at den vil gøre det endnu mere besværligt at få dansk indfødsret, men at de internationale konventioner “desværre” står i vejen for deres politiske projekt.

De internationale konventioner er vel at mærke dem, som sikrer de grundlæggende og mest basale menneskerettigheder for blandt andet børn, kvinder og mennesker med handicap.

Venstre mener selvfølgelig, at regeringens stramninger ikke er nok, og vil stramme endnu mere. Venstre vil “lege tankepoliti” og undersøge, om potentielle nye danske statsborgere har danske værdier, sådan som Venstre formentligt forestiller sig, at danske værdier er.

Dansk Folkepartis indfødsretsordfører, Marie Krarup, støtter Venstres “værdisamtale”. Hun udtaler videre til Jyllands Posten, som svar til Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund, der indvender, at værdisamtalen er “en form for sindelagskontrol om, at folk skal være på en bestemt måde eller have en bestemt opfattelse”, at sindelagskontrol er der netop “en risiko for … men det er også det, vi ønsker.”

Og sådan kan man blive ved.

Diskrimerende overbudspolitik

Det ser med andre ord ud til, at regeringens og oppositionens overbudspolitik fortsætter. Partierne konkurrerer indbyrdes om, hvem der kan komme med et mere fremmedfjendsk og diskriminerende tiltag.

Svinehunden skal fordres, og der skal hyles et fælleshyl op imod halvmånen.

Der er tale om en klar diskriminerende handling, begået af de selvsamme politiske partier, som i dag vil bilde befolkningen ind, at de repræsenterer de danske værdier

Det interessante er, at både regeringen og oppositionen konstant taler om danske værdier. De taler dog ikke om værdierne, som vi kender dem. De henviser til danske værdier, men de såkaldte danske værdier tilpasses og justeres, så de passer ind i et fremmedfjendsk og racialiserende narrativ om “dem” og “os” som støtte for en bestemt politisk agenda.

Lad os kigge på den danske værdi, der hedder lighed for loven, som ifølge Danmarkskanonen fra 2016 er en af de 10 vigtigste danske værdier. Hvordan kommer den værdi til udtryk i spørgsmålet om statsborgerskab til danskere af ikke-danske efterkommere?

Diskrimination af unge med anden etnisk baggrund end dansk

“Traditionelt har unge ikke-danske efterkommere været anset for danske, når de er blevet i Danmark til voksenalderen. Siden 1950 har efterkommere som voksne skullet erklære sig danske. I 1968 opgav man kravet om fødsel i Danmark, men i 2000 stillede man krav om, at de unge ikke måtte være straffet.

Unge i almindelighed har imidlertid gennem flere hundrede år haft retskrav på dansk statsborgerskab på grund af socialisering under opvæksten i Danmark”, hedder det i rapporten Fremmed i eget land? Adgang til dansk statsborgerskab for børn og unge, der er født og/eller opvokset i Danmark, udgivet af Institut for Menneskerettigheder d. 8. februar 2021.

VK-regeringen brød med dette flere hundrede år gamle retskrav, da de i 2004 valgte at diskriminere ikke-nordiske borgere, som var født og opvokset i Danmark, ved at stille en række strenge krav om danskkundskaber og viden om Danmark samt kravet om selvforsørgelse kun til denne gruppe borgere.

Kun Danmark diskriminerer unge

“Unge med nordisk statsborgerskab, der er født og/eller opvokset i Danmark, kan opnå dansk statsborgerskab igennem den lempelige erklæringsordning, mens unge med ikke-nordisk statsborgerskab skal igennem en langvarig ansøgningsproces for at få det danske statsborgerskab”, står der i rapporten fra Institut for Menneskerettigheder.

Denne type forskelsbehandling imellem to grupper af unge, der er født og/eller opvokset i landet, findes ikke i noget andet land, så vidt Institut for Menneskerettigheder ved.

Der er tale om en klar diskriminerende handling, begået af de selvsamme politiske partier, som i dag vil bilde befolkningen ind, at de repræsenterer de danske værdier.

Kære politikere, lad nu være med at så splid i befolkningen og stop med at fremmedgøre ganske almindelige danske unge alene på baggrund af deres forældres herkomst

Det er en diskriminerende handling begået mod ganske almindelige lovlydige unge medmennesker med en ikke-nordisk baggrund, der er født og/eller opvokset i Danmark. En diskriminerende handling, som har fået en række praktiske og følelsesmæssige konsekvenser for de unge, der føler sig fremmedgjort og uønsket af det danske samfund.

Endnu værre bliver det, når vi taler om de unge med handicap, som bliver særlig hårdt ramt af diskriminationen. Disse unge er også tvunget til at opfylde strenge krav om danskkundskaber og viden om Danmark samt om selvforsørgelse. Hvis et handicap betyder, at de ikke kan opfylde et eller flere af de strenge krav vedr. dansk statsborgerskab, skal de søge om dispensation herfra.

Dispensationen bevilges i øvrigt sjældent, hvilket i praksis vil sige, at mange unge med handicap i praksis er udelukket fra at blive danske statsborgere.

Anbefalinger: unge skal være lige for loven

Derfor kom Institut for Menneskerettigheder med følgende anbefalinger i rapporten:

  • At regeringen fremsætter lovforslag om ændring af indfødsretslovens § 3, stk. 1 og 2, således at bestemmelsen igen kommer til at omfatte alle unge (både nordiske og ikke-nordiske), som er opvokset her i landet.
  • At regeringen fremsætter lovforslag om ændring af udlændingeloven, således at børn, der socialiseres gennem opvækst i Danmark, får ret til selv at søge om tidsubegrænset opholdstilladelse, efter omstændighederne med repræsentation.
  • At regeringen i samarbejde med Folketingets Indfødsretsudvalg gennemfører en ordning, der giver børn ret til selv at ansøge om dansk statsborgerskab, efter omstændighederne med repræsentation.”

Alle mennesker er lige værd

Kære politikere, lad nu være med at så splid i befolkningen og stop med at fremmedgøre ganske almindelige danske unge alene på baggrund af deres forældres herkomst.

Lad nu være med at opføre jer som det radikaliserede ekstremistiske segment, der behandler folk anderledes og betragter dem som mindre værd, fordi deres biologiske og kulturelle karakteristika er anderledes end flertallets.

Alle mennesker er lige værd! Det er en ægte dansk værdi, som I bør værne om og være fortalere for, som Grundtvig så smukt har skrevet:

“Til et Folk de alle hører,

Som sig regne selv dertil,

Har for Modersmaalet Øre,

Har for Fædrelandet Ild”

– N.F.S. Grundtvig


LÆS MERE I POV OM STATSBORGERSKAB HER


Topillustration: Fotos af S. Hermann & F. Richter og Kurious fra Pixabay i collage.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Forfatter, født i 1977 i byen Trebinje, Bosnien-Hercegovina.

Sammen med familien oplevede Dino Copelj etnisk udrensning på tætteste hold. Krigens grusomheder i 90'erne førte til, at han kom til Danmark i 1993 som flygtning.

I en særlig følsom periode i livet, teenageår, havde Dino enten status som undermenneske i byen Trebinje under krigen eller som flygtning i bl.a. flygtningelejre i Danmark, hvor han sad i uvished i tre år.

Er uddannet som diplom i offentlig forvaltning og administration.

Seneste artikler om Politik & Samfund