Skibet er ladet med frugt og fremtid

af i Danmark/KLIMAKRISE/Liv & Mennesker

Onsdag den 30. august er der Skudefarvelfest på Dybvig Havn, Fejø og dagen efter sejler øens Drivkvaselaug til Nyhavn via Kalvehave og Dragør. Lørdag den 2. september er der ankomst i Nyhavn, hvor broen går op kl. 10 og skuderne lægger til ud for beværtningen Cap Horn. Kirsten Sydendal fortæller om Pæreskuderne, der i 25 år har sejlet fra Fejø til Nyhavn med æbler, pærer, blommer og most fra Fejø.

“Hej, jeg hedder Mira Lindquist og ringer fra Tove Ditlevsens Skole på Vesterbro. Jeg vil bare høre om hvornår Pæreskuden kommer til København. Vi plejer altid at lave en tur for vores børnehaveklasse til Nyhavn for at se skibet og smage den friske frugt.”

Sådan er der mange københavnere, der orienterer sig om datoerne og glæder sig til den uge på året i starten af september, hvor Pæreskuderne lægger til i Nyhavn, og æbler, pærer, blommer og most fra Fejø bliver langet over bolværket i poser og kasser.

At det overhovedet kan lade sig gøre, skyldes at en masse frivillige bakker op og fungerer som sælgere i de ni dage, skuderne ligger i havnen.

I år sejler pæreskuden fra Fejø til Nyhavn for 25. gang. I 1992 havde man fået den ide at man ville genoptage de sejladser til København, som fandt sted i 30’erne, hvor købmand Jørgensen købte frugt op og lagde til ved Børsen i København.

 

For at sætte fokus på Fejø og øens kvalitetsfrugt blev der i 1992 holdt et veltilrettelagt møde med deltagelse af forskellige ”eksperter” som f.eks. en museumsmand, Ravnsborg Kommunes erhvervschef, Storstrøms Amts turistchef, formanden for Nyhavnsforeningen og selvfølgelig mange øboere med interesse for projektet.

Der blev sikret en bred lokal forankring, og flere af de frivillige sælgere fra dengang har trofast deltaget i alle årene. Pæreskudeprojektet blev organisatorisk forankret i en forening, Fejø Erhvervsråd, og de første skuder sejlede til København året efter, i 1993.

Frivillige fortæller gode historie fra Fejø om frugt og øliv

Med årene har både øboere og mange med tilknytning til Fejø meldt sig som frivillige sælgere. Nogle der f.eks. har sommerhus på Fejø eller har boet på Fejø. Disse ”pæreskudevenner” er fascinerede af fællesskabet på Fejø og er gode til at fortælle den gode historie om Fejø til kunderne i Nyhavn. De er ofte opmærksomme på de detaljer, som øboerne selv måske glemmer lidt, fordi det bare er en naturlig ting i deres hverdag.

Omkring 70 personer bidrager: Sælgere, drivkvasefolk, planlæggere, skrive- og PR-folk m.m. I år er det Ungdomsklubben på Fejø der udformer pæreskudeskiltet, der hele ugen står på kajen i Nyhavn. Herudover har Sidse Mørch fra Nyhavns Erhvervsforening sørget for diverse tilladelser osv.  Nyhavns Færgekro har Fejø Frugt-tema hele ugen.

Cap Horn serverer kaffe og kage til sælgerne hele ugen og bidrager i år med servering af smagsprøver ved åbningsarrangementet 2. september. Lars Weiss fra borgerrepræsentationen og Holger Schou Rasmussen byder velkommen. Holger Schou Rasmussen plejer at sejle med det sidste stykke fra Refshaleøen.

Hver dag er der 6-12 sælgere på kajen og herudover 1-2 ansvarlige, som sørger for oplæring. Konceptet har en helt flad teamstruktur, hvor man indbyrdes aftaler, hvordan man vil løse opgaven rent praktisk, f.eks. frokostpause, uddeling af smagsprøver osv.

Borgmestrene bakker op

Der blev i en årrække betalt et mindre støttebeløb fra den gamle Ravnsborg Kommune, men i mange år er der ikke ydet kommunal støtte af økonomisk karakter. De forskellige borgmestre har dog altid bakket op og stort set alle år mødt op og holdt tale i Nyhavn på åbningsdagen.

I år har den lokale Fejøfond ydet økonomisk støtte til ekstra markedsføring. Pæreskuden modtager også et markedsføringsbidrag fra Frisk Fejø Frugt-konceptet. Irma, som sælger Fejø frugt i butikkerne, bidrager til Pæreskuden med omtale af Pæreskuden i deres gratismagasin Krydderiet, på deres hjemmeside og i foldere i butikkerne.

I årenes løb er der kommet fokus mere på at markedsføre selve Fejø, idet frugten nu er et kendt brand i Irma og kan købes mange steder. Der er i dag markeder, fødevarefællesskaber, torvehaller, bydelsarrangementer i stor stil. Det fandtes slet ikke for 25 år siden. Så hvert år er der også bosætningsfolk fra Fejø på kajen med forskelligt materiale om skole, huse til salg m.m.

En million kroner til gode formål

Overskuddet fra salget på Pæreskuden går til almennyttige formål på Fejø. I løbet af de 25 år har overskuddet været på samlet ca. 1 million kroner, som er fordelt til rigtig mange gode formål. Nye stole til Fejø Idrætsforening, ny legeplads til Fejø Børnehus, sommerlejr for spejderne, scenetæppe i gymnastiksalen på skolen, træningsmaskiner til øens fitnesslokale, ladcykler til dagplejemødrene, kaffemaskine og termokander til Husholdningsforeningen osv.

Senere på efteråret inviteres alle de frivillige til fest. Med årene har den mere har fået karakter af en hyggeaften, hvor man spiser sammen og snakker om den fælles oplevelse i Nyhavn. Omsætningstallene fra Pæreskudedagene offentliggøres, og alle hylder fællesskabet, der har gennemført projektet. Alles indsats, stor som lille, anerkendes.

Tidligere blev der brugt mange penge på store fester med servering og underholdning, men den nuværende bestyrelse ønskede for flere år siden at nedtone festen økonomisk. Prioriteten skulle være at uddele mest muligt til gode formål

Pæreskudens datoer

Onsdag 30. august: Skudefarvelfest onsdag 30/8 på Dybvig Havn, Fejø

Torsdag 31. august: Fejø Drivkvaselaug sejler til Nyhavn via Kalvehave og Dragør med 1-2 skibe.

Lørdag 2. september: Ankomst i Nyhavn. Kl. 10 går broen op i Nyhavn og skuderne lægger til ud for Cap Horn.

Velkomstsarrangement 2. september: Taler ved borgmester Lolland Kommune Holger Schou Rasmussen, Lars Weiss 1.næstformand Københavns borgerrepræsentation og bådens skipper. Smagsprøver fra Cap Horn

2. september – 10. september: Frugtsalg på kajen hver dag kl.10-17. Smagsprøver. Æbler, pærer, blommer, æblemost.

Alle fotos: Kirsten Sydendal.

Kirsten Sydendal (f. 1970) voksede op på Fejø nord for Lolland, hvor hendes forældre drev en frugtplantage. Som 15-årig tog hun på Sorø Akademi, hvorfra hun blev student i 1989, og efter et år i Frankrig flyttede hun til København, hvor hun uddannede sig til cand.mag. i datalingvistik. I 1998 vendte hun sammen med sin mand Max tilbage til Fejø, hvor de overtog Kirstens barndomshjem. Kirsten og Max har sammen tre døtre. Kirsten arbejder i dag som informationsspecialist i Nordzuckers teknologi- og innovationsafdeling i Nakskov. Hun har tidligere været medredaktør på Den Danske Ordbog og har arbejdet med kommunikation, udvikling og digitalisering i Lolland og Guldborgsund Kommuner. I 2009 stiftede Kirsten sammen med tre andre kvinder foreningen Det gode liv – på Lolland-Falster!. De skabte bl.a. kvindenetværket Quality Lolland-Falster, som tæller mere end 2.000 medlemmer. Hun er en af hovedkræfterne bag initiativet Lolland-Falster Lovestorm, der startede i 2015 som et kærligt modsvar til TV2’s udsendelse af ”På røven i Nakskov”. Bevægelsen fortæller hver dag de positive historier fra Lolland-Falster og har i øjeblikket knap 25.000 medlemmer på Facebook. Kirsten er også en efterspurgt foredragsholder og skribent. Hun har modtaget prisen som Årets Ildsjæl i Region Sjælland af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i 2015. I 2016 modtog hun The Internet Pioneer Rethink Award og Lollandsfondens Kulturpris. Hun blev i 2016 også kåret som en af Feminas 100 kvinder, der inspirerer og tør, og i 2017 modtog hun Rotarys Paul Harris Fellow-pris. Læs mere om Kirsten på www.kirstensydendal.dk eller find hende på LinkedIn

Seneste artikler om Danmark