Pressenævnet frifinder POV

af i Danmark/Digitalt/Featured/POV Business

Pressenævnet har udtalt kritik af POV International i forbindelse med en artikel, men frifinder POV for to andre anklager i forbindelse med samme artikel. Nævnet finder heller ikke grundlag for at kritisere os for at have brudt reglerne om god presseskik og markedsføring i forbindelse med en omtale af blogskribentens bog.

Vi bringer i dag en kritik af os fra Pressenævnet, som kan læses her.

Pressenævnet frifinder samtidig POV for to andre klager om ikke at kontrollere udsagn i den pågældende artikel, og Pressenævnet frifinder også POV for anklagen om ikke at have overholdt reglerne for god presseskik i forbindelse med omtalen af en bog, som artiklens forfatter udgiver senere på året.
”Mediernes møgkællinger – om magten til myter og misinformation”.

I kendelsen står der:

“POV’s indlæg fremstår som et eksempel på historier, man kan læse i forfatterens kommende bog. Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at der bør opretholdes en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionelt indhold. Tekst, lyd og billeder foranlediget af direkte eller indirekte kommercielle interesser bør kun bringes, hvis et klart journalistisk kriterium taler for offentliggørelse, jf. punkt B.4. POV har afvist, at indlægget er en reklame, og [Skribenten] har på Facebook den 26. februar 2017 skrevet, at indlægget er skrevet på POV’s foranledning:

”POV har selv bestilt denne artikel på basis af et blogindlæg”, hvilket bekræftes af POV med svaret ”Ja, tak”.

[Skribenten]s indlæg fremstår i layout som POV’s øvrige indlæg. Indlægget indeholder imidlertid særligt i den sidste del af indlægget en tekst, hvor læserens gøres bekendt med [Skribenten]s kommende bog “Mediernes møgkællinger om magten til myter og misinformation”, Bogudgivelsen er eksemplificeret med bogomslag, titel og forlag, ligesom der er lavet en kort karakteristisk af forfatteren andre udgivelser sidst i indlægget.

Pressenævnet finder på den ene side, at [Skribenten] har en kommerciel interesse i, at hendes forfatterskab og kommende bog omtales. På den anden side har indlægget et klart journalistisk kriterium om beskrivelse af formidling af nyhedshistorier og [Klager]s konkrete historie, at der var grundlag for at bringe [Skribenten]s indlæg med omtale af hendes bog.

Nævnet finder derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at god presseskik er tilsidesat.”

Hele kendelsen kan læses her.

POINT of VIEW International er et uafhængigt, digitalt medie, der publicerer analyser, anmeldelser, essays, debatindlæg og kurateret borgerjournalistik indenfor især debat-, kultur-, erhvervs- og udlandsstof.

Siden POV blev grundlagt 1. februar 2016, har mediet udviklet sig til et etableret og anerkendt, mellemstort online medie med mere end 700 bidragsydere, der publiceres i ugebrevet POV Weekend, på pov.international, Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn.

Seneste artikler om Danmark