POV’s Dansk Vestindien-kalender – april-juni 2017

i Danmark/Featured/Kultur/Quick POV af

DENNE KALENDER ER ERSTATTET AF KALENDER FOR JUNI-AUGUST 2017

POV International vil løbende gennem 2017 offentliggøre en kalender over udstillinger, foredrag og andre arrangementer, der finder sted rundt om i Danmark (og grænselandet) i forbindelse med markeringen af 100-året for salget af Dansk Vestindien. Her er de datosatte arrangementer i april-juni 2017, vi er opmærksomme på.

ARRANGEMENTER APRIL, MAJ OG JUNI 2017 (OPDATERES DAGLIGT)

1253 København K: Frem til 31.12.17:

”Videokunst”. Fra og med Transfer Day klokken 12 og året ud kan man i Vestindisk Pakhus se det seneste kunstværk af videokunstneren Thomas Seest. Her vil man i et vindue i det gamle pakhus se en 24-timers videooptagelse af, hvad der sker på havnen i Christiansted på St. Croix – den største af de tre øer i det tidligere Dansk Vestindien. Tæt ved denne kaj ligger Det Gule Fort, en tidligere dansk befæstning, der tog imod de sorte slaver, der blev sejlet til Dansk Vestindien fra Vestafrika. Vestindisk Pakhus i København, hvor man kan se videokunstværket, blev opført i 1780’erne. Pakhuset skulle rumme varer, produceret af de afrikanske slaver i Dansk Vestindien. Arrangør: Statens Museum for Kunst. Sted: Vestindisk Pakhus, Toldbodgade 40, 1253 København K. Entré: Gratis.

1362 København K: Frem til foråret 2018:

Arbejdermuseet præsenterer særudstillingen ”Stop Slaveri!”. Det er en udstilling om Danmarks koloni- og slaverihistorie sat i et nutidigt perspektiv med fokus på ufrit arbejde og de moderne former for slaveri, der i dag fortsat finder sted i hele verden. Historikere fra Arbejdermuseet har undersøgt hundredvis af fribreve for tidligere slaver i Dansk Vestindien. Der vil også være fokus på fagforeningslederen og borgerrettighedsaktivisten David Hamilton Jackson, der i 1915 startede The Herald, Dansk Vestindiens første avis for øernes sorte befolkning. Også ”The Fireburn”, landarbejderrevolten på St. Croix i 1878, kommer under grundig behandling. Under dette oprør, der skete for at få bedre arbejds- og leveforhold, blev mere end halvdelen af øens sukkerplantager sat i brand. Blandt oprørslederne var tre kvinder: Mary, Agnes og Mathilda. De kom til at afsone lange fængselsdomme i København. Arrangør: Arbejdermuseet. Sted: Rømersgade 22, 1362 København K. Nærmere oplysninger: https://arbejdermuseet.dk/det-sker/udstillinger/

2000 Frederiksberg: Frem til 18.04.17, tirsdage og torsdage:

”Transaktion”. Udstilling på Den Vestindiske Kulturambassade. Den markerer med ordet transaktion handlen af Dansk Vestindien, der foregik mellem Danmark og USA i 1917. En handel med land og frie mennesker. Udstillingen undersøger forskellige positioner og hvor Danmark er i den sag i dag. Kunstneren bag skulpturerne og folkegaven fra US Virgin Islands til Danmark, Bright Bimpong, griber følelser af forsoning, gestus og udveksling i sine værker og kan opleves på Kulturambassaden sammen med en biografisk beskrivelse af kunstneren og hans arbejdsproces i et videoværk. Jeannette Ehlers skildrer Danmarks aftryk på US Virgin Islands i sit videoværk Speed Up That Day. Ehlers stærke formsprog og kommentarer til dansk kolonitid rykker ved dansk selvforståelse og identitet. Udstilling kan besøges tirsdag og torsdag fra 10-15 i perioden. Arrangør: Dansk Vestindisk Selskab. Sted: Den Vestindiske Kulturambassade, Prinsens Gård, Frederiksberg Runddel 1A, 2000 Frederiksberg. (Indgang fra Haveselskabets Have). Entré: 30 kr. Kontanter eller MobilePay.

2900 Hellerup: Frem til 11.06.17:

“Citizen X – Human, Nature, and Robot Rights”. Udstilling på Øregaard Museum i anledning af 100-året for salget af Dansk Vestindien. Øerne blev solgt efter en folkeafstemning i Danmark, men uden at befolkningen på øerne blev spurgt. Således blev de lokale borgere på sin vis solgt videre ligesom de slaver, der blev importeret fra Vestafrika som led i kolonitidens trekantshandel. Udstillingen opdaterer oplysningstidens debat om slaveri til en nutid, hvor den fortsatte diskussion om borger- og menneskerettigheder også udspiller sig på naturens og teknologiens område. Udstillingen præsenterer seks samtidskunstnere, der lader nye og anderledes stemmer blive hørt i en nutid præget af globale former for dominans, udnyttelse, inklusion og eksklusion. Udgangspunktet er Øregaards historie som sommerbolig for Johannes Søbøtker, der var plantageejer i Dansk Vestindien. Udstillingen er støttet af Bikubenfonden og Statens Kunstfond. Sted: Øregaard Museum, Ørehøj Allé 2, 2900 Hellerup. Nærmere oplysninger om entré og åbningstider: http://oregaard.dk/

2920 Charlottenlund: Frem til 02.07.17:

”Pissarro. Et møde på Skt. Thomas”. Udstilling på Ordrupgaard om den dansk-franske impressionistiske maler Camille Pissarro, der var født i Dansk Vestindien. I anledning af 100-året for salget af øerne sætter museet spot på mødet på Skt Thomas mellem Pissarro, der blev ”fader” til fransk impressionisme, og den danske guldaldermaler Fritz Melbye. Udstillingen vil vende op og ned på de flestes opfattelse af impressionismens begyndelse. Den præsenterer helt nyt stof inden for kunsthistorien, som peger på mødet mellem Melbye og Pissarro som ’the missing link’ mellem dansk guldalder og fransk impressionisme. Pissarro blev født i 1830 i byen Charlotte Amalie på Skt. Thomas. I 1850 rejste maleren Fritz Melbye fra København til den danske koloni, og de to unge kunstnere tilbragte nogle år i hinandens selskab. Udstillingen er støttet af Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. Sted: Ordrupgaard, Vilvordevej 110, 2920 Charlottenlund. Nærmere oplysninger: http://ordrupgaard.dk/

5463 Harndrup: Frem til 08.10.17:

Udstilling på Kulturcentret Humlemagasinet om de gamle danske besiddelser i Caribien. Fokus vil være på de danske embedsmænd, der administrerede øerne, på plantageejere og på slavernes ofte grusomme vilkår. Historien beskrives gennem billeder, genstande fra perioden, postkort, geografiske kort, tegninger og malerier med mere. Sted: Humlemagasinet, Rugårdsvej 51, 5463 Harndrup. Entré: 60 kr. Nærmere oplysninger: http://www.humlemagasinet.dk/

7100 Vejle: Frem til 13.08.17:

”Min Vestindiske Arv”. Vejle Museum laver særudstilling om Vejles forbindelser til Dansk Vestindien i anledning af 100-året for salget af øerne. Som én af få valgkredse i Danmark stemte vælgerne i Vejle Amt imod salget. Hvorfor? Skyldtes det særlige forbindelser til øerne? Dette og meget andet vil særudstillingen belyse. Blandt andet vil der blive sat fokus på Sct. Thomas Apoteket i Vejle. Apoteket lå oprindeligt i Charlotte Amalie på den dansk-vestindiske ø St. Thomas, hvor det blev oprettet i 1838. Ved øernes salg i 1917 blev apoteket overflyttet til Vejle. Vejle Museum vil udstille gamle genstande og interiør fra det oprindelige apotek. Den lokale vinkel suppleres med en vandreudstilling fra Dansk Vestindisk Selskab, der fortæller om Danmark som kolonimagt. Denne vandreudstilling er opstillet i Vejle i perioden 02.03.17-14.05.17. I forbindelse med selve den overordnede udstilling planlægges en række arrangementer, som skaber fokus på emnet og perspektiverer udstillingens temaer. Arrangør: Vejle Museum. Sted: Kulturmuseet Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle. Entré: Gratis. Nærmere oplysninger: http://www.vejlemuseerne.dk/exhibition/min-vestindiske-arv

8700 Horsens: Frem til 31.12.17:

”Hezekiah Smith og de andre vestindiske fanger”. Fængselsmuseet i Horsens viser særudstilling om fanger fra Dansk Vestindien, der har siddet i Straffeanstalten 1853-1924. Udstillingen har fokus på menneskesyn og retssikkerhed og handler om brugen af en forældet lovgivning i Vestindien, om vestindernes forhold i fængslet, samtidens kritik af afsoningen i det kolde, fjerne Danmark, fængselskirkens og skolens betydning for vestinderne og om deres retsstilling efter 1917 som danskere, amerikanere eller statsløse – netop dette emne bringes frem til den aktuelle debat om fratagelse af statsborgerskab. Smith, der havde myrdet sin tidligere kæreste, er udstillingens hovedperson, men museet præsenterer alle fanger fra Vestindien – 30 i alt. Udstillingen er finansieret af statens midler til markering af 100-året for øernes overdragelse til USA. Sted: Fængselsmuseet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens. Nærmere oplysninger: https://faengslet.dk/begivenhed/hezekiah-smith-andre-vestindiske-fanger/

Hele landet: Ca. april 2017:

Historiker og tandlæge Poul Ulrich Jensens bog ”Under solgudens strenge scepter” udkommer efter planen på Syddansk Universitetsforlag. Bogen handler om 1800-tallets danske lægehistorie i Dansk Vestindien. Forfatteren har besøgt de tidligere danske øer i Caribien for at forske i optegnelser om de sygdomme, der florerede, som gul feber, kopper, indvoldsorm og dysenteri. Sygdomme, der betød at både danske indvandrere og importerede slaver fra Afrika døde som fluer.

1259 København K: 01.04.17, lørdag kl. 13-14:

”Koloniernes København”. Byvandring med Mette Thornval, cand.mag. i historie og praktisk formidling. Tag med på en tur gennem København og få en helt ny vinkel på nogle af de klassiske highlights. Vi kommer forbi Dansk Vestindisk Pakhus, Amalienborg, Det Gule Palæ, Odd Fellow Palæet, Kongens Nytorv og slutter i Nyhavn. Arrangør: Historie & Kunst, København i samarbejde med Christianshavns Lokalhistoriske Forening. Sted: Ankeret på hjørnet af Nordre Toldbod og Esplanaden, Esplanaden, 1259 Københavns K. Pris: 50 kr. Billetbestilling: https://billetto.dk/events/byvandring-koloniernes-koebenhavn

1358 København K: 01.04.17, lørdag kl. 13.30 og 17.00:

”Forgotten Friends: a grey, or maybe purple Safari”. I anledning af 100-året for salget af Dansk Vestindien gennemfører Justin Francis Kennedy en performativ tour i København. Kennedy, der er danser og oprindeligt fra St. Croix i US Virgin Islands, bor til daglig i Berlin. Den guidede tour har fire andre medvirkende: Signe Koefoed, Balz Isler, Jai Raphael, Casper-Malte Augusta. Under ledelse af disse vil små grupper på op til 15 personer bliver ført rundt til udvalgte steder i København ved hjælp af moderne opera-formater, lecture performance og en magical mystery tour. Der gennemføres to ture dagligt, der hver varer to en halv time. Medbring gerne en tallerken, du ikke har noget imod at smadre. Mødested: Den sydvestlige indgang til H. C. Ørstedsparken (på hjørnet af H. C. Andersens Boulevard og Nørre Voldgade). Pris: Gratis. Tilmelding nødvendig på forgottenfriends@pedal.dk

1410 København K: 01.04.17, lørdag kl. 11-12:

”Slavehandlere på Christianshavn”. Byvandring med lærer og guide Jeannie Krysiak. Det var faktisk lovligt at holde slaver i København. Hør om nogle af de mindst 75 slaver, som vi med sikkerhed ved har levet hos deres herrer i 1700-tallets København. Arrangør: Historie & Kunst, København i samarbejde med Christianshavns Lokalhistoriske Forening. Sted: Christianshavns Torv ved metroelevatoren, 1410 Københavns K. Pris: 50 kr. Billetbestilling: https://billetto.dk/events/byvandring-1

1401 København K: 01.04.17, lørdag kl. 15-16:

”Slaver i 1700-tallets København”. Byvandring med historiker Anders Bjørn. Det var faktisk lovligt at holde slaver i København. Hør om nogle af de mindst 75 slaver, som vi med sikkerhed ved har levet hos deres herrer i 1700-tallets København. Arrangør: Historie & Kunst, København i samarbejde med Christianshavns Lokalhistoriske Forening. Sted: Christians Kirke, Strandgade 1, 1401 Københavns K. Pris: 50 kr. Billetbestilling: https://billetto.dk/events/byvandring-slaver-i-1700tallets-koebenhavn

1599 København K: 01.04.17, lørdag kl. 10-16:

”Vestindiske dage på Københavns Rådhus”. I Rådhushallen fortsætter udstillingerne af ”Freedom”, Breaking the Silence, Vestindiske spor i København, samt skoleudstilling. Bandet Steel Jammers spiller akustisk caribisk musik et par gange i løbet af dagen. I Festsalen og Hovedkassen vil der være foredrag, film og teater bl.a. Anna Paulines rejse – fra vestindisk slave til dansk borger, ”Peter Von Scholten” fra 1987, samt dokumentarerne ”Slavernes Slægt” og ”Liberated Minds”. Blandt foredragsholderne er; Louise Sebro (Nationalmuseet), Helle Stenum (RUC) og Peter Wessel (Københavns Stadsarkiv). Arrangør: Københavns Kommune. Sted: Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, 1599 København K. Entré: Gratis.

1599 København K: 02.04.17, søndag kl. 10-16:

”Vestindiske dage på Københavns Rådhus”. I Rådhushallen fortsætter udstillingerne af ”Freedom”, Breaking the Silence, Vestindiske spor i København, samt skoleudstilling. Bandet Steel Jammers spiller akustisk caribisk musik et par gange i løbet af dagen. I Festsalen og Hovedkassen vil der være foredrag, film og teater bl.a. Anna Paulines rejse – fra vestindisk slave til dansk borger, ”Peter Von Scholten” fra 1987 samt dokumentarerne ”Slavernes Slægt” og ”Liberated Minds”. Blandt foredragsholderne er Jakob Parby (Københavns Museum), Anne Folke Henningsen (Københavns Universitet), Sarah Giersing og Mette Kia Krabbe Meyer (Det Kongelige Bibliotek). Arrangør: Københavns Kommune. Sted: Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, 1599 København K. Entré: Gratis adgang til foredrag, film og teater, men tilmelding via Billetto.dk.

2200 København N: 02.04.17, søndag kl. 14.00-16.00:

”Solgt igen! De Dansk-Vestindiske Øer 1917-2017”. Assistens Kirkegård, København. Arrangement med mini-udstilling og omvisning i forbindelse med 100-året for salget af de dansk vestindiske øer. Om sukker, slaver og selvforståelse. Hvilken betydning fik salget dér og herhjemme, dengang og nu? Hør også om Bernstorffs frikulørte frisør og om H.C. Andersen og maurerpigen! Vi kommer forbi generalguvernør Peter von Scholtens Mausoleum og hører om manden, tiden, mausoleet og hvad der er indeni Sted: Kulturcentret Assistens, Kapelvej 4, 2200 København N.

4000 Roskilde: 03.04.17, mandag kl. 19.15-21-00:

”Dansk Vestindien”. Journalist og forfatter Mich Vraa fortæller om sin roman ”Haabet”, en beretning fra tiden, hvor Danmark var en kolonimagt og slavenation. Beretningerne fra de danske slaveøer i Caribien er næsten uudholdelig læsning, og under arbejdet med ”Haabet” måtte han ustandselig frasortere de værste rædsler. Han blev klar over at den fremherskende tanke – at Danmark var en slags særlig human slavenation – ingen bund har i virkeligheden. Danmark var en umenneskelig og brutal koloniherre hvis adel og fremtrædende borgere kun interesserede sig for profit. ”Haabet” fortæller historien om en slavefregat og en sukkerplantage og om de mennesker der levede og arbejdede dér. Arrangør: Roskilde Bibliotek. Sted: Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde. Entré: 25 kr. Billetbestilling: https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=80a3a0e6a0

 1350 København K: 04.04.17, tirsdag kl. 19.00-21.15:

Fire foredrag om Dansk Vestindien. Historiker Erik Gøbel, Rigsarkivet; arkæolog Hannes Schroeder, Naturhistorisk Museum; professor i antropologi Gisli Palsson, Københavns Universitet; etnobotaniker Jens Soelberg, NaturMedicinsk Museum. Arrangør: Statens Naturhistoriske Museum. Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K. (UDSOLGT). http://snm.ku.dk/kalender/2017/vin-og-videnskab/dansk_vestindien/

København. 04.04.17, tirsdag:

Fotoauktion, Bruun Rasmussen, København. Sjældne daguerreotypier fra Dansk Vestindien kommer under hammeren. De 12 daguerreotypier afbilder kommandørkaptajn Levin Jørgen Rohde (1786-1857), hans familie og sorte tjenestefolk. Netauktion.

7100 Vejle: 04.04.17, tirsdag kl. 19-21:

”A.H. Riises Apotek”. Hans-Otto Loldrup, en af vort lands ypperste kendere af det danske apoteksvæsen, holder foredrag om A.H. Riises Apotek. Apoteket havde oprindeligt hjemme i Dansk Vestindien, men da øerne blev solgt til USA i 1917, flyttede apoteket hjem til Danmark. Nærmere bestemt til Vejle. I forbindelse med 100-året for salget af Dansk Vestindien, har Loldrup udgivet en bog om A.H. Riises Apotek. Arrangør: Vejle Museum. Sted: Kulturmuseet Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle. Entré: 75 kr. Billetbestilling:   http://www.vejlemuseerne.dk/

2000 Frederiksberg: 05.04.17, onsdag kl. 19.30:

”Historien om Anna Pauline Hansen (1822-1867) – Fra slave til dansker”. Foredrag af skuespiller Sofie Walbom, der er tiptipoldebarn af Anna Pauline Hansen, datter af en slavinde i Dansk Vestindien. Det er en fortælling om tiptipoldemorens rejse gennem livet, som farvet i Danmark dengang. En glidende overgang mellem fortiden og nutiden, hvor Sofie Walbom takler spørgsmålet om, hvordan vores slægt påvirker, den vi er i dag, og hvordan slaveriet har sat sit præg på vores danmarkshistorie. Arrangør: Dansk Vestindisk Selskab (DVIS). Sted: Den Vestindiske Kulturambassade, Prinsens Gård, Frederiksberg Runddel 1A, 2000 Frederiksberg. (Indgang fra Haveselskabets Have). Entré: 65 kr., 50 kr. for medlemmer af DVIS. Kontanter eller MobilePay.

2930 Klampenborg: 05.04.17, onsdag kl. 19:

”De amerikanske Jomfruøer efter 1917”. Foredrag ved forsker i erindringspolitik Astrid Nonbo Andersen. I Danmark gik der en folkeafstemning forud for salget af Dansk Vestindien, mens vestinderne ikke fik lov til at stemme. Hvad tænkte de egentlig om salget på Jomfruøerne, hvad skete der i årene efter 1917 og hvordan blev Danmark husket? Andersen tager disse spørgsmål op. Efter foredraget er der et traktement med rom og kage, samt omvisning i Skivemuseets samling, som rummer skydeskiver med motiver fra Dansk Vestindien. Arrangør: Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab på Sølyst. Sted: Sølyst, Emiliekildevej 2, 2930 Klampenborg. Entré: 75 kr. Billetbestilling: https://billetto.dk/events/180911

8740 Bræstrup: 05.04.17, onsdag kl. 19.00-21.00:

”Salget af De Dansk-vestindiske Øer”. Foredrag af forfatter og forlægger Lars Hansen. Øerne kostede den danske statskasse dyrt, og man mente, at øernes beboere hellere ville være tilknyttet USA end Danmark. Omvendt mente andre, at vi ikke kunne tillade os at sælge dansk land og danske borgere. Men 25.000.000 dollars fylder godt i en slunken statskasse, så salget blev en realitet. Arrangør: Horsens Kommunes Biblioteker. Sted: Brædstrup Bibliotek, Niels Wongesvej 8, 8740 Bræstrup. Entré: 40 kr. – bestilling på bibliotekets hjemmeside.

3000 Helsingør: 06.04.17, torsdag:

”Vestindien Revisited”. Udstilling på M/S Museet for Søfart i Helsingør i anledning af 100-året for salget af Dansk Vestindien.  ”Vestindien Revisited” følger i kølvandet på kuldampere og cruiseturister og undersøger, hvordan den enorme skibstrafik til og fra den historisk vigtige havn i St. Thomas gennem århundreder – herunder 200 års dansk ejerskab – stadig i dag præger øernes liv og udvikling. Interviews med lokale fra øerne og en collage af fortidige og nutidige spor fra øerne mødes i udstillingen til et kalejdoskopisk portræt af et samfund, der altid er blevet formet af mødet med fremmede, der er kommet til ad søvejen. Sted: M/S Museet for Søfart, Ny Kronborgvej 1, 3000 Helsingør. Entré og nærmere oplysningerhttp://mfs.dk/

4300 Holbæk: 06.04.17, torsdag kl. 17-18:

”Læseklub ser på slavetriologi”. Den 31. marts er det 100 år siden, Danmark overdrog Dansk Vestindien til USA. De vestindiske øer gemmer på et af Danmarkshistoriens mest dystre kapitler; de danske tropekolonier og det danske bidrag til den transatlantiske slavehandel. På den baggrund tilbyder Holbæk Bibliotek og bibliotekar Kenneth Roy Henriksen en læseklub, hvor man kan opleve Thorkild Hansens prisbelønnede slavetriologi om den gamle danske koloni: Slavernes kyst, Slavernes skibe og Slavernes øer. Læseklubben løber over tre gange – af en times varighed – og man tilmelder sig hver enkelt gang særskilt. Det er torsdag den 16. marts, den 6. april og den 27. april, alle dage klokken 17. Biblioteket serveres en sandwich og et glas rom. Sted: Holbæk Bibliotek, Nygade 9, 4300 Holbæk. Entré: 20 kr. Billetter købes på biblioteket eller via dets hjemmeside.

4690 Haslev: 06.04.17, torsdag kl. 16.30-18.30:

”Dansk kirkehistorie i Caribien – de glemte sogne”. Forelæsning af cand.theol. og tidligere provst Erik Balslev-Clausen. Fra 1666 og 250 år frem var der dansk evangelisk-luthersk kirke i Dansk Vestindien. I begyndelsen betjente de danske præster kun den lille danske befolkningsgruppe, men ikke de efterhånden mange slaver, der blev sejlet over fra Afrika. Det var først Brødremenigheden, der fik den danske konges tilladelse til at tage et arbejde op blandt slaverne i 1732. De danske menigheder bestod af to grupper, en dansksprogede og en engelsksproget. Ved salget i 1917 forlod danskerne øerne, som de populært sagt overlod til sig selv, men den engelsksprogede del af den danske folkekirkes menigheder valgte at blive knyttet til den lutherske kirke i USA. Arrangør: Haslev Folkeuniversitet. Sted: MSG Haslev, Skolegade 31, 4690 Haslev. Entré: 100 kr. Tilmelding ikke nødvendig.

5463 Harndrup: 06.04.17, torsdag kl. 19.30:

”Relationer til De Dansk-Vestindiske Øer”. Foredrag ved tidligere borgmester Else Møller, Kerteminde. Foredraget sker i forbindelse med kulturcentret Humlemagasinet udstilling om de gamle danske besiddelser i Caribien. Sted: Humlemagasinet, Rugårdsvej 51, 5463 Harndrup. Entré: 60 kr. Nærmere oplysninger: http://www.humlemagasinet.dk/

4300 Holbæk: 07.04.17, fredag kl. 16-18:

”Fortællegruppen Odins Ravne”. Mød fem fortællere fra fortællegruppen Odins Ravne, der hver især har en historie fra dengang Danmark var kolonimagt. Fortællerne er: Rita Lindegård, Karen Jacobsen, Freddy Harthimmer, Kirsten Harthimmer og Richard Olsen. Rita vil f.eks. fortælle en sand historie om en flok sorte husfolk, der kom med til København, og Richard fortæller om det langvarige salg af øerne. Arrangør: Holbæk Bibliotek. Sted: Holbæk Biblioteks store sal, Nygade 9, 4300 Holbæk. Entré: Billetter kræves ikke – bare mød op.

2000 Frederiksberg: 08.04.17, lørdag kl. 15:

”Historien om Anna Pauline Hansen (1822-1867) – Fra slave til dansker”. Foredrag af skuespiller Sofie Walbom, der er tiptipoldebarn af Anna Pauline Hansen, datter af en slavinde i Dansk Vestindien. Det er en fortælling om tiptipoldemorens rejse gennem livet, som farvet i Danmark dengang. En glidende overgang mellem fortiden og nutiden, hvor Sofie Walbom takler spørgsmålet om, hvordan vores slægt påvirker, den vi er i dag, og hvordan slaveriet har sat sit præg på vores danmarkshistorie. Arrangør: Dansk Vestindisk Selskab (DVIS). Sted: Den Vestindiske Kulturambassade, Prinsens Gård, Frederiksberg Runddel 1A, 2000 Frederiksberg. (Indgang fra Haveselskabets Have). Entré: 65 kr., 50 kr. for medlemmer af DVIS. Kontanter eller MobilePay.

2920 Charlottenlund: 08.04.17, lørdag kl. 11.30-13.00:

”Billedkunst på Ordrupgaard”. Arrangement for børn i alderen 6-12 år. Besøg Ordrupgaard og kom med tilbage i tiden til Skt. Thomas. Vi får en rundvisning i udstillingen og går i værkstedet og lader os inspirere af Vestindien. Jakob Riis fra Ordrupgaard viser rundt og scenograf Stine Worm Sørensen afholder workshop. Arrangør: Gentofte Hovedbibliotek. Sted: Ordrupgaard, Vilvordevej 110, 2920 Charlottenlund. Entré: Voksne 120 kr. Børn gratis ifølge med en voksen. Billetter bookes på bibliotekets hjemmeside.

9000 Aalborg: 08.04.17, lørdag kl. 16:

”Haabet”. Journalist og forfatter Mich Vraa medvirker på Ordkraft, Nordjyllands største ordfestvial. I samtale med Erling Lykke fortæller Vraa om sin roman ”Haabet”, en beretning fra tiden, hvor Danmark var en kolonimagt og slavenation. Arrangør: Ordkraft. Sted: Biffen, Sal A, Nordkraft, Kjellerup Torv 5, 9000 Aalborg. Entré til ordfestivalen: http://www.ord-kraft.dk/index.php/billetter

9900 Frederikshavn: 19.04.17, onsdag kl. 19.30:

”Haabet – Dansk Vestindien i slavetiden”. Foredrag ved forfatteren og journalisten Mich Vraa. Den fremherskende tanke, har været, at Danmark var en særlig human slavenation, men det er ingen bund i virkeligheden. Danmark var en umenneskelig og brutal koloniherre – ikke mindst i Dansk Vestindien. I sin roman ”Haabet” fortæller Mich Vraa historien om en slavefregat og en sukkerplantage og om de mennesker der levede og arbejdede dér. Sted: Frederikshavn Bibliotek, Parallelvej 16, 9900 Frederikshavn. Entré: 75 kr. Billetbestilling: https://bibl.frederikshavn.dk/arrangementer/voksen/haabet-dansk-vestindien-i-slavetiden

1051 København K: 20.04.17, torsdag kl. 15-17:

”Slavernes fodspor i Frederiksstaden”. I anledning af 100-året for salget af Dansk Vestindien gennemfører forfatter og globetrotter Kim Greiner en byvandring Frederiksstaden i København. Det bliver en byvandring, hvor deltagerne præsenteres for de prægtige palæer, pakhuse og andre minder fra tiden, hvor Danmark var verdens 7. største slavenation og ufattelige rigdomme strømmede til København fra sukkerplantagerne i Dansk Vestindien. Deltagerne skal se “sukkermanden” i Nyhavn, palæer som Moltkes Palæ, “Det gule Palæ” og rytterstatuen på Amalienborg Slotsplads, som blev finansieret af sukkerpenge. Videre til Kvæsthusbroen hvor Greiner bl.a. fortæller historierne om Peter von Scholten, der på eget initiativ frigav slaverne. Undervejs bliver det også til fortællingen de tre små øer i det fjerne Caribien, om slavernes transport og om salget til USA m.m. Arrangør: AOF Hvidovre. Sted: Mindeankret, Nyhavn, 1051 København K. Pris: 130 kr. Nærmere oplysninger og tilmelding: http://www.aof-fk.dk/kurser/Oplev+din+by/Byvandringer/4170583/

7100 Vejle: 20.04.17, torsdag kl. 19:

”Fru Jensen og de danske vestindere”. Foredrag ved Per Nielsen, historiker og forfatter. I 1919 kom en knap 16-årig sort dreng til Vejle. Oswald Heath, også kaldet Wolly, stammede fra De Dansk Vestindiske Øer og kom til Vejle med apoteker Oluf V. Poulsen, og han skal have været et eksotisk bidrag til det vejlensiske gadebillede. På det tidspunkt var slaveriet i Dansk Vestindien for længst ophørt, og vestinderne kom typisk til landet som sømænd eller sammen med de etniske danskere, som de havde arbejdet for. Selveste Storm P. skabte en tegning i anledning af åbningen af det “sorte” apotek i Vejle, nemlig St. Thomas Apoteket på Nørretorv, som Wollys danske arbejdsgiver, apoteker Poulsen, åbnede efter hjemkomsten fra de caribiske øer. Historiker Per Nielsen fortæller om Oswald Heath og andre skæbner fra det østjyske område. Per Nielsen udgav i 2015 bogen Fru Jensen og andre danske vestindere, som handlede om en lang række vestinderes liv, fra de ankom til Danmark mellem 1880 og 1920. Arrangør: Kulturmuseet og Folkeuniversitetet i Vejle. Sted: Kulturmuseet / Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle. Entre: kr. 80 ved indgang. Tilmelding til fu.vejle@gmail.com / sms 61785551

5000 Odense: 21.04.17, onsdag kl. 18:

”Dansk Vestindien”. Journalist og forfatter Mich Vraa fortæller om sin roman ”Haabet”, en beretning fra tiden, hvor Danmark var en kolonimagt og slavenation. Beretningerne fra de danske slaveøer i Caribien er næsten uudholdelig læsning, og under arbejdet med ”Haabet” måtte han ustandselig frasortere de værste rædsler. Han blev klar over at den fremherskende tanke – at Danmark var en slags særlig human slavenation – ingen bund har i virkeligheden. Danmark var en umenneskelig og brutal koloniherre hvis adel og fremtrædende borgere kun interesserede sig for profit. ”Haabet” fortæller historien om en slavefregat og en sukkerplantage og om de mennesker der levede og arbejdede dér. Arrangør: Brandts Klædefabrik. Sted: Magasinet, Brandts Klædefabrik, Brandts Passage 8, 5000 Odense. Entré: Nærmere oplysninger http://brandtsklaedefabrik.dk/

1436 København K.: 22.04.17, lørdag kl. 14:

”Dansk Vestindien”. Journalist og forfatter Mich Vraa medvirker på Christianshavn Bogfestival. Her vil han fortælle om sin roman ”Haabet”, en beretning fra tiden, hvor Danmark var en kolonimagt og slavenation. Beretningerne fra de danske slaveøer i Caribien er næsten uudholdelig læsning, og under arbejdet med ”Haabet” måtte han ustandselig frasortere de værste rædsler. Han blev klar over at den fremherskende tanke – at Danmark var en slags særlig human slavenation – ingen bund har i virkeligheden. Danmark var en umenneskelig og brutal koloniherre hvis adel og fremtrædende borgere kun interesserede sig for profit. Arrangør: Christianshavn Bogfestival. Sted: Hal C på Arsenaløen, Arsenalgade 6, 1436 København K.

8700 Horsens: 23.04.17, søndag kl. 11-14:

”De sidste vestindiske fanger”. Fængselsmuseet i Horsens holder temasøndag, hvor gæsterne kan få en særlig rundvisning af historiker Per Nielsen. I årene fra 1853 til 1917 modtog Horsens Straffeanstalt i alt 30 personer fra de vestindiske øer. I anledning af 100-året for salget af Dansk Vestindien har Fængselsmuseet åbnet en særudstilling med fokus netop disse fanger. Denne temasøndag kan man komme med på en særlig rundvisning, hvor der vil blive fokuseret på de fem sidste vestindiske fanger i Horsens Straffeanstalt. Per Nielsen vil bl.a. fortælle om George Alexander Krause, som blev den sidste af de vestindiske fanger i Danmark. I 1906 blev Krause sendt til Horsens Straffeanstalt med en dom på tre års forbedringshus, men kort efter sin ankomst blev han indlagt til observation på sygehuset, fordi ”han var hallucineret baade paa Syn og Hørelse”. Efter tre måneder blev Krause overført til Sindssygeanstalten ved Aarhus, hvor han døde i 1940. Sted: Fængselsmuseet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens. Entré: Det koster 35 kr. at deltage, når entréen til museet er betalt.

4300 Holbæk: 24.04.17, mandag kl. 19.00-20.30:

”Forskningens Døgn”. I forbindelse med Forskningens Døgn får Holbæk Bibliotek besøg af Michael Bregnsbo, Lektor, ph.d., institut for Historie, Syddansk Universitet. Han vil fortælle om salget af Dansk Vestindien for 100 år siden. Der var gjort to forsøg tidligere, i 1867 og 1903, men først i 1917 lykkedes det. Foredraget vil for det første belyse, hvorfor Danmark valgte at sælge øerne. For det andet vil det belyse den politiske kamp hjemme i Danmark, der gik forud for salget. Arrangør: Holbæk Bibliotek. Sted: Holbæk Biblioteks store sal, Nygade 9, 4300 Holbæk. Entré: Gratis. Billetbestilling: https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=155aab10dd

8305 Samsø: 24.04.17-24.06.17:

”Emilie Langkjærs fotografier”. Samsø Bibliotek viser en særudstilling med reproduktioner af Emilie Langkjærs fotografier fra St. Croix i Dansk Vestindien. Billederne er fra perioden 1898-1913, hvor Emilie boede med sin mand og børn på øen. Emilie Langkjær (1874-1960) er den tidligst kendte kvindelige fotograf i Dansk Vestindien. Hun fotograferer de danske militærfolk, plantageejerne og deres familie. Men også den sorte lokalbefolkning og deres daglige liv. Fotografierne er samlet af Anne Walbom, formanden for Dansk Vestindisk Selskab. Hun vil være til stede ved ferniseringen den 24. marts og fortælle om de udstillede billeder. Sammen med Emilie Langkjærs fotos udstiller Thinna Aniella Michelsen sin nutidige fotos fra et besøg på St. Croix over emnet ”Med mursten og sukker ombord”. Både Walbom og Michelsen vil være til stede ved åbningen den 24. marts og fortælle om de udstillede billeder. Der vil være et lille traktement. Sted: Samsø Bibliotek, Marsk Stigs Vej 5 A, Tranebjerg, 8305 Samsø. Entré: Gratis.

8800 Viborg: 24.-26.04.17:

LOF Midtjylland afholder forårshøjskole, hvor temaet er Dansk Vestindien. Det er tre dage med højskolestemning, foredrag, diskussion og fællessang. Alle dage indledes med morgenkaffe kl. 9.30, herefter dagens foredrag og frokost. Mandag og onsdag afsluttes med fællessang over middag. Samlet pris: 595 kr. inkl. oplægsholdere, film, fællessang, formiddagskaffe med brød, frokost alle dage (ekskl. drikkevarer) heraf en frokost på restaurant Den Kinesiske Mur (drikkevarer for egen regning). Sted: LOF Midtjylland, Vævervej 10C, 8800 Viborg. Tilmeldingsfrist: 04.04.17. Nærmere oplysninger: https://midtjylland.lof.dk/oplevelser/dofoholdvisning?kategori=foredrag&hold=711999

2800 Kongens Lyngby: 25.04.17, tirsdag kl. 17.30-21.00:

”Forskningens Døgn – Sort & hvid – Dansk Vestindiske slaver og deres efterkommere”. Statsbiblioteket i Lyngby fejrer i år Forskningens Døgn ved at sætte fokus på de vestindiske slaver og deres efterkommere i anledning af 100-året for salget af Dansk Vestindien. Programmet er som følger:

Kl. 17.30-18.30:
Anna Paulines rejse – fra vestindisk slave til dansk borger. Dramatisk fortælling med skuespiller Sofie Walbom.

Kl. 18.30-18.45:
Servering af forfriskning og snitter.

Kl. 18.45-19.30:
Forsker og historiker Per Nielsen – ”Fru Jensen og andre vestindiske danskere”.

Kl.19.30-20.30:
Forfatter og journalist Mich Vraa – romanen ”Haabet”

Kl. 20.30-ca. 21.00:
Spørgsmål og debat med Sofie Walbom, Per Nielsen og Mich Vraa.

Arrangør: Stadsbiblioteket. Sted: Lyngby Hovedgade 28, 2800 Kgs. Lyngby. Entré: Gratis. Nærmere oplysninger: https://www.lyngbybib.dk/forskningens-doegn-2017

3000 Helsingør: 25.04.17, tirsdag kl. 15-16:

”St. Thomas Havn”. Foredrag ved Erik Gøbel, seniorforsker på Rigsarkivet. Tag med ham tilbage til 1800-tallets knudepunkt for international handel og søfart i Vestindien; naturhavnen på St. Thomas. Hør om havnens fartøjer, fyr og bøjer samt uddybningsarbejderne, reparationsværfterne, den store flydedok og endelig om havnens folk – ikke mindst de berømte og berygtede kulkvinder. Sted: M/S Museet for Søfart, Ny Kronborgvej 1, 3000 Helsingør. Pris: Entré til museet + 40 kr.

1214 København K: 26.04.17, onsdag kl. 15.30-16.30:

”Rigsarkivets digitalisering af vestindiske arkivalier”. Foredrag ved historiker og forsker Niklas Thode Jensen. I forbindelse med 100-året for salget af Dansk Vestindien har Rigsarkivet digitaliseret fem millioner dokumenter, der kan ses på hjemmesiden: www.virgin-islands-history.org. Thode Jensen giver en introduktion til dette store projekt. Ligesom han fortæller om Dansk Vestindiens brogede historie med slaveri, frihedskamp, straf, Rigsarkivets Harsdorffsal, Tøjhusgade 1, 1214 København K. Entré: Gratis. Tilmelding senest 24. april på: https://www.sa.dk/brug-arkivet/arrangementer/dansk-vestindiens-historie-og-arkivalier

1300 København K: 26.04.17, onsdag kl. 19-21:

”Ingen Undskyldning”. Forfatteren Astrid Nonbo Andersen gennemgår sin bog “Ingen Undskyldning – vi har generobret øerne. Erindringer om Dansk Vestindien og kravet om erstatninger for slaveriet”. Bogen (udgivet på Gyldendal) viser, at samme fortid huskes vidt forskelligt i Danmark og på de Amerikanske Jomfruøer. Den sætter diskussionen om erstatninger ind i en international kontekst og undersøger, hvordan den danske stat og regering har forholdt sig til dem. Sted: Rejse- og bogcaféen Tranquebar, Borgergade 14, 1300 København K. Entré: 50 kr. Billetter gennem billetto.dk

2000 Frederiksberg: 26.04.17, onsdag kl. 19:

”Frk. Jensen og andre vestindiske efterkommere på Frederiksberg”. Foredrag ved historiker og forfatter Per Nielsen, Horsens Fængselsmuseum. Han vil fortælle om de danskere og slaveefterkommere fra Dansk Vestindien, der boede på Frederiksberg. Det gjaldt bl.a. beboere i villaen St. Thomas på Frederiksberg Allé, der var ejet af A.H. Riise, der i mange år drev et apotek på St. Thomas. Per Nielsen har i mange år forsket i Dansk Vestindien og de sorte, der flyttede til Danmark herfra. I 2015 udgav han bogen ”Fru Jensen og de andre vestindiske danskere”. Om denne skrev Berlingske bl.a.”Mørke og sorte mennesker så selvfølgelig anderledes ud end hovedparten af andre danskere før Anden Verdenskrig. Der boede ikke mange i Danmark, men der var bl.a. vestindere. Historikeren Per Nielsen har skrevet et morsomt, tankevækkende og fornemt illustreret værk om at være vestinder i Danmark 1880-1920”. Arrangør: Frederiksberg Stadsarkiv. Sted: Den Vestindiske Kulturambassade, Prinsens Gård, Frederiksberg Runddel 1A, 2000 Frederiksberg. (Indgang fra Haveselskabets Have). Entré: Der er fri entré, men tilmelding er nødvendig på mail: stadsarkivet@frederiksberg.dk eller på tlf. 3821 2146.

5463 Harndrup: 26.04.17, onsdag kl. 19.30:

”Dansk Vestindien – det solgte Paradis”. Foredrag ved journalist Niels-Henrik Jensen, Kolding. Foredraget sker i forbindelse med kulturcentret Humlemagasinet udstilling om de gamle danske besiddelser i Caribien. Sted: Humlemagasinet, Rugårdsvej 51, 5463 Harndrup. Entré: 60 kr. Nærmere oplysninger: http://www.humlemagasinet.dk/

8300 Odder: 26.04.17, onsdag kl. 19.30:

”Dansk Vestindien”. Journalist og forfatter Mich Vraa vedvirker på Forfattercentrum, Saxild Strand. Her fortæller han om sin roman ”Haabet”, en beretning fra tiden, hvor Danmark var en kolonimagt og slavenation. Beretningerne fra de danske slaveøer i Caribien er næsten uudholdelig læsning, og under arbejdet med ”Haabet” måtte han ustandselig frasortere de værste rædsler. Han blev klar over at den fremherskende tanke – at Danmark var en slags særlig human slavenation – ingen bund har i virkeligheden. Danmark var en umenneskelig og brutal koloniherre hvis adel og fremtrædende borgere kun interesserede sig for profit. Arrangør: Forfattercentrum. Sted: Saxild Strand, Chr. Petersens Vej 1, 8300 Odder. Nærmere oplysninger: http://www.saxild-strand.dk/

4300 Holbæk: 27.04.17, torsdag kl. 17-18:

”Læseklub ser på slavetriologi”. Den 31. marts er det 100 år siden, Danmark overdrog Dansk Vestindien til USA. De vestindiske øer gemmer på et af Danmarkshistoriens mest dystre kapitler; de danske tropekolonier og det danske bidrag til den transatlantiske slavehandel. På den baggrund tilbyder Holbæk Bibliotek og bibliotekar Kenneth Roy Henriksen en læseklub, hvor man kan opleve Thorkild Hansens prisbelønnede slavetriologi om den gamle danske koloni: Slavernes kyst, Slavernes skibe og Slavernes øer. Læseklubben løber over tre gange – af en times varighed – og man tilmelder sig hver enkelt gang særskilt. Det er torsdag den 16. marts, den 6. april og den 27. april, alle dage klokken 17. Biblioteket serveres en sandwich og et glas rom. Sted: Holbæk Bibliotek, Nygade 9, 4300 Holbæk. Entré: 20 kr. Billetter købes på biblioteket eller via dets hjemmeside.

1440 København K: 30.04.17, søndag kl. 20.30

”Reggae på Christiania”. I forbindelse med 100-året for salget af Dansk Vestindien præsenterer Christiania Dub Club reggae fra U.S. Virgin Islands. Der er tale om den levende legende Vaughn Benjamin, kendt fra St. Croix-reggaegruppen Midnite. I denne omgang kommer han til Danmark med sit nye projekt Akae Beka. For første gang siden dannelsen af Akae Beka i 2015, er de på Europa-turné. Og giver en eksklusiv koncert på spillestedet Loppen på Christiania. Arrangør: Christiania Dub Club. Sted: Loppen, Christiania, Bådsmandsstræde 43, 1440 København K. Entré: 170 kr.

2800 Lyngby: 01.05.17-22.10.17:

”Koloniudstilling i Frilandsmuseets bygninger”. I anledning af 100-året for salget af Dansk Vestindien etablerer Frilandsmuseet en række sanselige tableauer i dets bygninger. Disse viser, hvordan den europæiske kolonisering af verden kom til udtryk i den jævne danskers hverdag fra 1700-tallet og frem til afstemningen om salget af De Vestindiske Øer i 1916. Arrangør: Frilandsmuseet. Sted: Kongevejen 100, 2800 Lyngby. Nærmere oplysninger om åbningstider og Entré: http://natmus.dk/museerne/frilandsmuseet/praktisk-information/

2000 Frederiksberg: 02.05.17, tirsdag kl. 16.30:

”Det vestindiske apotek”. Foredrag og boglancering ved Hans Otto Loldrup. Som tidligere omtalt på POV International udgav Loldrup i marts bogen ”A.H. Riises Apotek på St. Thomas og i Vejle”. Han fortæller om apoteket, der i 1917 blev overflyttet til Danmark i forbindelse med salget af de Vestindiske øer. Der vil blive serveret kaffe ved arrangementet. Arrangør: Dansk Vestindisk Selskab. Sted: Den Vestindiske Kulturambassade, Prinsens Gård, Frederiksberg Runddel 1A, 2000 Frederiksberg. (Indgang fra Haveselskabets Have). Entré: Gratis.

5700 Svendborg: 03.05.17, onsdag kl. 19-21:

”Fra Svendborg til Vestindien”. Teaterstykke for børn. Et samarbejde mellem det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg, Baggårdsteatret og Svendborg Museum. De tre kulturinstitutioner er gået sammen om et teaterprojekt, der skal lære skoleelever om Danmark som kolonimagt. Gennem teater, involvering af publikum og dilemmaspil på Naturama bliver børn og unge guidet og leget ind i et stykke danmarkshistorie fra dengang Danmark ejede en koloni i Vestindien. Efter teaterstykket er der foredrag af Nils Valdersdorf Jensen fra Svendborg Museum. Sted: Naturama, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg. Entré: 125 kr.

8000 Aarhus: 03.05.17, onsdag:

”Sygdomsforhold på De Dansk Vestindiske Øer i kolonitiden”. Foredrag ved Poul Ulrich Jensen, historiker og arkivar, i Steno Museet – Danmarks videnskabshistoriske museum. Der var gul feber, kopper, indvoldsorm og dysenteri, og såvel de danske indvandrere som de importerede slaver fra Afrika døde som fluer på De Dansk Vestindiske Øer – hvis de overhovedet havde overlevet sejlturen over Atlanterhavet. Poul Ulrich-Jensen fortæller om syg­domsforholdene på De Dansk Vestindiske Øer i kolonitiden. Øerne var gennem flere århundreder en dansk tropekoloni med en dramatisk historie. Tusindvis af afrikanere blev via Trekantruten bragt fra Afrika til slaveri på plantagerne, og både de og mange hvide bukkede under for det uvante klima og tropesygdomme. Arr.: Steno Museet. Sted: C.F. Møllers Allé 2, 8000 Aarhus. Nærmere oplysninger om tid: Steno Museet.

2000 Frederiksberg: 04.05.17-25.05.17:

”Vestindiske billeder”. Anne Walbom, formand for Dansk Vestindisk Selskab, præsenterer en række historiske billeder taget på de vestindiske øer i perioden 1860-1917. Udstillingen viser nogle af de indsamlede billeder til den nyudkomne fotobog ”St. Thomas og St. Jan” og den forudgående ”St Croix”, der udkom i 2009. Billederne er hentet fra Dansk Vestindisk Selskabs egen samling og nyopdukkede fotos fra privatejede samlinger samt landets biblioteker, arkiver og museer. Udstillingen kan besøges tirsdag og torsdag fra kl. 10-15. Arrangør: Dansk Vestindisk Selskab. Sted: Den Vestindiske Kulturambassade, Prinsens Gård, Frederiksberg Runddel 1A, 2000 Frederiksberg. (Indgang fra Haveselskabets Have). Entré: 30 kr.

2750 Ballerup: 04.05.17, torsdag kl. 19.00-21.30:

”Arkitektur og slaveri i Dansk Vestindien”. Ballerup Bibliotek sætter punktum for forårets udstillinger og arrangementer om Dansk Vestindien med et dobbeltforedrag. Her vil arkitekt Ulla Lunn fortæller og viser billeder fra sin anmelderroste bog ‘ Stedet fortæller’ om arkitekturen, byerne, forterne og plantagerne i Dansk Vestindien og ikke mindst om de håndværkere, der opførte bygningerne. Dernæst fortæller museumsleder Karen Munk-Nielsen fra Holbæk Museum om forbindelserne mellem provinsen og Vestindien. For eksempel om den sjællandske familie, der udvandrede til Skt. Croix og om godset Lerchenborg ved Kalundborg, der leverede slavekost til de dansk-vestindiske øer. Hør også historien om skulpturen ‘ Freedom’, som den vestindiske befolkning har foræret til Danmark, og som skal sætte fokus på Danmarks fortid som slavenation. Biblioteket serverer en ægte caribisk rompunch før foredragene. Arrangør: Ballerup Bibliotekerne. Sted: Ballerup Bibliotek, Banegårdspladsen 1, 2750 Ballerup. Entré: 30 kr. Billetbestilling: https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=d3ea8db7df

2900 Hellerup: 04.05.17, torsdag kl. 17:

”Kreolere, undersåtter og statsborgere. Dansk vestindere 1780-1920”. Foredrag ved historiker Per Nielsen, Horsens Museum, der i en årrække beskæftiget sig med dansk kolonihistorie. I 2015 udgav han bogen Fru Jensen og andre vestindiske danskere”, som fortæller om, hvordan vestinderne blev modtaget i det danske samfund, hvor mange der var og hvad de beskæftigede sig med, mens de var i landet. Per Nielsen er desuden en af de forskere, som ved mest Øregaards bygherre, Johannes Søbøtker og hans slægt, som igennem fire generationer var embedsmænd og plantageejere i Dansk Vestindien. Under foredraget øser Per Nielsen af sin store viden om Dansk Vestindien og fortæller om forholdene for dansk vestinderne i perioden 1780-1920. Sted: Øregaard Museum, Ørehøj Allé 2, 2900 Hellerup. Entré: 100 kr. inkl. entré til udstillingen. pris 60 kr. for foredraget alene. Tilmelding nødvendig på oremus@gentofte.dk.

1307 København K: 05.05.17, fredag kl. 16-22:

”SMK Fridays: Ufortalte historier”. Statens Museum for Kunst åbner sin udstilling ”Ufortalte historier” i anledning af 100-året for salget af Dansk Vestindien. I forbindelse hermed gennemføres SMK Fridays, der er museets intelligente fredagsbar, som blander kunst, talks, musik og drinks til en anderledes museumsoplevelse efter lukketid. Første del af SMK Fridays 5. maj markerer åbningen af udstillingen ”Ufortalte historier”, der stiller skarpt på værker i SMK’s samling, som kan knyttes til Danmarks fortid som kolonimagt. Udstillingen er første tiltag til at afdække en dårligt belyst del af Danmarkshistorien i billedkunsten. Anden del af aftenen hører til den spritnye udstilling i x-rummet: “He Thrusts his Fists against the Posts but Still Insists He Sees the Ghosts” af den britiske samtidskunstner Mark Leckey. Udstillingen “Ufortalte historier” kan ses frem til januar 2018. Arrangør: Statens Museum for Kunst. Sted: Sølvgade 48-50, 1307 København K. Entré: Gratis.

1253 København K: 06.05.17, lørdag  kl. 15-17:

”Whip it good!” Performance af den dansk-caribiske billedkunstner Jeanette Ehlers. Hun har viet performanceværk Whip it good! til at sætte fokus på kolonialismens arv, og kolonial arkitektur er et gennemgående motiv i hendes kunst. Arrangør: Statens Museum for Kunst. Sted: Vestindisk Pakhus, Toldbodgade 40, 1253 København K. Entré: UDSOLGT.

1362 København K: 06.05.17, lørdag kl. 09-17:

”Arbejderhistoriefestival”. Arbejdermuseet i København holder festival for arbejderhistorie. I den anledning kan man lørdagen igennem overvære 20 foredrag, der beskæftiger sig med arbejderbevægelsens historie og berøre alt lige fra 1900-tallets kamp for billigt brød til faglig organisering af arbejdskraft i Dansk Vestindien. Arrangør: SFAH – Selskabet for Arbejderhistorie. Sted: Rømersgade 22, 1362 København K. Entré: Fri entré hele dagen.

2000 Frederiksberg: 06.05.17, lørdag kl. 15:

”Gospel gennem tiderne”. Gospelsanger Steven Hart præsenterer en blanding af gospelsang og fortællinger om gospelmusikkens historie og slaveriet på De Dansk Vestindiske øer. Steven Hart er en rutineret sanger med mere end 40 år bag sig i musikbranchen, blandt andet som mangeårig korsanger for Etta Cameron. Arrangør: Dansk Vestindisk Selskab. Sted: Den Vestindiske Kulturambassade, Prinsens Gård, Frederiksberg Runddel 1A, 2000 Frederiksberg. (Indgang fra Haveselskabets Have). Entré: 65 kr. Forudbestilling nødvendig på: Vicultureembassy@gmail.com

3600 Frederikssund: 08.05.17, mandag kl. 19.30-21.15:

”Dansk Vestindien – udnyttet, udviklet solgt”. Foredrag af forfatter, cand.mag. Per Nielsen, Nationalmuseet. I foredraget giver han sin forklaring på, hvorfor Danmark gik ind i plantagedrift og slavehandel, hvad man fik ud af det, og hvordan slaveriet sluttede. Derefter handler det om et samfund af frie mennesker, men var det som i Danmark, og hvorfor ville Danmark sælge øerne? Arrangør: Frederikssund Folkeuniversitet. Sted: Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund. Entré: 80 kr. Tilmelding: www.fufsund.dk

4000 Roskilde: 08.05.17, mandag kl. 19.30:

”Dansk Vestindiens historie”. Foredrag ved historiker og seniorforsker Erik Gøbel, Rigsarkivet. Fra slutningen af 1600-tallet havde Danmark en koloni i Vestindien. Formålet med besiddelsen var at dyrke sukkerrør på St. Croix ved hjælp af afrikanske slaver. Efter ophævelsen af slaveriet i 1848 gik økonomien ned ad bakke, og de tre øer blev efter nogle magre år solgt til USA i 1917. Denne historie er meget aktuel i år, 100 året for salget. Arrangør: Historisk Samfund for Roskilde Amt. Sted: Auditoriet på Roskilde Rådhus, indgang fra Gormsvej, 4000 Roskilde. Entré: Gratis.

1051 København K: 09.05.17, tirsdag kl. 17-20:

”Slavernes fodspor i Frederiksstaden”. I anledning af 100-året for salget af Dansk Vestindien gennemfører forfatter og globetrotter Kim Greiner en byvandring Frederiksstaden i København. Det bliver en byvandring, hvor deltagerne præsenteres for de prægtige palæer, pakhuse og andre minder fra tiden, hvor Danmark var verdens 7. største slavenation og ufattelige rigdomme strømmede til København fra sukkerplantagerne i Dansk Vestindien. Deltagerne skal se “sukkermanden” i Nyhavn, palæer som Moltkes Palæ, “Det gule Palæ” og rytterstatuen på Amalienborg Slotsplads, som blev finansieret af sukkerpenge. Videre til Kvæsthusbroen hvor Greiner bl.a. fortæller historierne om Peter von Scholten, der på eget initiativ frigav slaverne. Undervejs bliver det også til fortællingen de tre små øer i det fjerne Caribien, om slavernes transport og om salget til USA m.m. Byvandringen afsluttes med en middag på Restaurant Gilleleje i Nyhavn. Arrangør: AOF Hvidovre. Sted: Mindeankret, Nyhavn, 1051 København K. Pris: 295 kr. Nærmere oplysninger og tilmelding: http://www.aof-fk.dk/kurser/Oplev+din+by/Byvandringer/4170581/

7100 Vejle: 09.05.17, tirsdag kl. 19-21:

”Gendarmen med kameraet”. Foredrag ved vejlenseren Ulrik Lauridsen, der fortæller om det væld af fotografier, hans farfar for mere end 100 år siden tog på Dansk Vestindien. Farfaren, Andreas Lauridsen, rejste i 1911 rejste til Dansk Vestindien på en treårig kontrakt som gendarm. Efter endt kontrakt rejste han hjem til Danmark med en masse minder i bagagen – blandt andet en stor samling fotografier. Disse fortæller om den tid, Danmark var en kolonimagt med ejerskabet af De Vestindiske Øer. Barnebarnet Ulrik Lauridsen har brugt timer på at studere sin farfars fotografier, notater og breve, og foredraget er en personlig fortælling om farfaren men også fortællingen om Dansk Vestindien: en dansk koloni indtil 1917. Arrangør: Vejle Museum. Sted: Kulturmuseet Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle. Entré: 75 kr. Billetbestilling: http://www.vejlemuseerne.dk/exhibition/min-vestindiske-arv

2000 Frederiksberg: 11.05.17, torsdag kl. 16.30:

”Emilie Langkjær – Fotograf på St. Croix”. Foredrag ved Andreas Trier Mørch. Hun fortæller den usædvanlige historie om Emilie Langkjær, der var aktiv som den første kvindelige fotograf på St. Croix, hvor hun var bosat med sin mand og børn omkring århundredeskiftet og op til salget af øerne 1917. Mørch har arbejdet sammen med Dansk Vestindisk Selskabs formand, Anne Walbom, om at finde, udvælge og beskrive historiske fotos fra Vestindien. Arrangør: Dansk Vestindisk Selskab. Sted: Den Vestindiske Kulturambassade, Prinsens Gård, Frederiksberg Runddel 1A, 2000 Frederiksberg. (Indgang fra Haveselskabets Have). Entré: 50 kr.

2720 Vanløse: 15. maj kl. 19.00:

”Haabet”. Journalist og forfatter Mich Vraa fortæller om sin roman ”Haabet”, en beretning fra tiden, hvor Danmark var en kolonimagt og slavenation. Beretningerne fra de danske slaveøer i Caribien er næsten uudholdelig læsning, og under arbejdet med ”Haabet” måtte han ustandselig frasortere de værste rædsler. Han blev klar over at den fremherskende tanke – at Danmark var en slags særlig human slavenation – ingen bund har i virkeligheden. Danmark var en umenneskelig og brutal koloniherre hvis adel og fremtrædende borgere kun interesserede sig for profit. ”Haabet” fortæller historien om en slavefregat og en sukkerplantage og om de mennesker der levede og arbejdede dér. Arrangør: Kulturstationen Vanløse. Sted: Kulturstationen Vanløse, Jernbane Allé 38, 2720 Vanløse. Entré: 40 kr. Billetbestilling: https://billetto.dk/e/de-dansk-vestindiske-oer-og-haabet-forfatteraften-med-mich-vraa-billetter-183232

2000 Frederiksberg: 16.05.17, tirsdag kl. 19:

”Omeros – Derek Walcott in memoriam”. Foredrag ved forfatter og oversætter Jon Høyer. Han fortæller om Caribiens største digter i det 20. århunderede, der døde i februar 2017. Derek Walcott modtog Nobelprisen i litteratur i 1992 for sit store digt Omeros. Skuespiller Nis Bank-Mikkelsen læser op af udvalgte passager. Arrangør: Dansk Vestindisk Selskab. Sted: Den Vestindiske Kulturambassade, Prinsens Gård, Frederiksberg Runddel 1A, 2000 Frederiksberg. (Indgang fra Haveselskabets Have). Entré: 50 kr. Tilmelding er nødvendig på: Vicultureembassy@gmail.com

2650 Hvidovre: 16.05.17-30.05.17:

Dansk Vestindisk Selskabs vandreudstilling. Sted: Præstemoseskolen, M Bechs Allé 122, 2650 Hvidovre.

2000 Frederiksberg: 17.05.17, onsdag kl. 19:

”De første kolonister ankom i kanoer for 3200 år siden”. Foredrag ved Casper Toftgaard, Ph.d.-stipendiat ved Nationalmuseet og Københavns Universitet. Han præsenterer en anderledes historie om Dansk Vestindien, om kolonisering lang tid før europæerne havde opdaget det amerikanske kontinent. Nye undersøgelser og kulstof-14-analyser foretaget af Nationalmuseet viser, at sydamerikanske indianere for 3200 år siden indvandrede til det senere Dansk Vestindien. 900 år efter den første bølge af sydamerikanske kolonister, kom en ny bølge, hvor nogle kom helt fra Andesbjergene, næsten 3000 km væk. Arrangør: Dansk Vestindisk Selskab. Sted: Den Vestindiske Kulturambassade, Prinsens Gård, Frederiksberg Runddel 1A, 2000 Frederiksberg. (Indgang fra Haveselskabets Have). Entré: 50 kr.

2200 København N: 17.05.2017, onsdag kl. 13:

”De Fordømte – forbrydelse og straf på De Vestindiske Øer”. I anledning af 100-året for salget af Dansk Vestindien åbner Politimuseet en særudstilling om politi- og retsforholdene på disse øer. Udstillingen åbnes af rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg. Den bygger på en række unikke genstande fra nogle af den sene kolonitids mest omtalte drabssager. Genstandene er under retssagerne transporteret fra Dansk Vestindien til Højesteret i København og er efterfølgende blevet opbevaret i politiets arkiver. Politimuseets udstilling om politi- og retsforholdene på De Vestindiske Øer giver dermed et sjældent indblik i et specielt, og på mange måder også mørkt, kapitel af politi- og danmarkshistorien. I flere henseender er det som at træde ind en anden verden med tragiske menneskeskæbner og helt specielle retsforhold, som man ikke så noget andet sted i det danske rige. Det er en glemt historie, som ikke desto mindre er vigtig at få frem i lyset. Arrangør: Politimuseet. Sted: Fælledvej 20, 220 København N. Entré: 40 kr. Unge under 18 år gratis.

1219 København K: 19.05.17-februar 2018:

”Blinde Vinkler”. I 2017 er det 100 år siden, at Danmark solgte De Vestindiske Øer til USA. I den anledning sætter Det Kongelige Bibliotek i København hele året fokus på Danmarks fortid som kolonimagt. Det sker med en bred vifte af formidlingsaktiviteter, der rækker ud i hele landet og findes på mange platforme. Gennem en udstilling, digital formidling, workshops samt debat-og kulturarrangementer vil biblioteket skabe en række indgange til at deltage i samtalen om den danske kolonihistorie. Et af højdepunkterne bliver en stor særudstilling, ”Blinde Vinkler”, der åbner i Den Sorte Diamant 19. maj. Den handler om skildringen af Dansk Vestindien i billeder. Udstillingen viser boghistoriske tryk, landkort, litografier, fotos, postkort, aviser og film. Hertil kommer videoværker af billedkunstnerne Jeannette Ehlers og Nanna Debois Buhl, der begge arbejder med fremstillingen af Danmarks koloniale fortid. Det kongelige Bibliotek har en stor samling af bøger, aviser, noder, håndskrifter, personarkiver, kort, fotografier og tegninger vedrørende det tidligere Dansk Vestindien. Arrangør: Det Kongelige Bibliotek. Sted: Den Sorte Diamant, Kierkegaards Plads 1, 1219 København K.

8800 Viborg: 19.05.17, fredag kl. 18:

”Vestindisk aften på Niels Bugges Kro”. I anledning af 100-året for salget af Dansk Vestindien indbyder Historisk Samfund for Viborg-egnen til en aften i Pavillonen på Niels Bugges kro med vestindisk buffet ledsaget af foredrag om de sidste år på de vestindiske øer – set gennem en viborgensers øjne. Ved arrangementet vil der være musikalsk underholdning ved Roy Pascal Steel Duo på olietønder og perkussion. Foredraget, der er ved overlæge emeritus Magne Juhl, har titlen ”Forbindelse mellem De vestindiske Øer og Viborg for 100 år siden.” Det er baseret på de bevarede breve skrevet på St. Croix af Astrid Helweg-Larsen til faderen i Viborg, stiftsfysikus Peter Wilken Heiberg, og breve skrevet til hendes søn, som blev sendt hjem til Danmark for at gå i skole. Astrids mand, Povl Helweg-Larsen, blev i 1910 præst og senere provst på St. Croix, hvorfor ægteparret med deres to ældste sønner rejste til øen, hvor de blev til efter salget af øerne. Arrangør: Historisk Samfund for Viborg-egnen. Sted: Pavillonen, Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg. Entré: 300 kr. Tilmelding til Erling Greve Kristensen, handskegreven@mail.dk, tlf. 8663 8989, inden 01.04,17. Der er i alt plads til 65 personer i Pavillonen.

2200 København N: 25.05.17, torsdag kl. 19-21:

”Danmark som slavenation og imperialistisk land”. I år er det 100 år siden Danmark solgte De Vestindiske Øer til USA – uden at spørge befolkningen på øerne. I den anledning byder dette møde på oplæg om Danmark som slavehandlernation og voldelig kolonimagt. Samtidig fortæller oplægsholder, Lars Henrik Carlskov fra Internationale Socialister i Aarhus, om slaverne og deres efterkommeres modstand og oprør mod de danske koloniherrers voldsregime. Arrangør: Socialistisk Arbejdsavis. Sted: Møllegade 18, 2200 København N. Entré: Gratis.

1111 København K: 30.05.17-01.06.17:

Sommerhøjskole med Inge Panduro. Tre dage i selskab med etnolog, kunst- og kulturformidler Inge Panduro. Kom med på byvandringer og hør foredrag med fokus på Dansk Vestindien og en kolonihistorie med både mørke og lysere kapitler. Sommerhøjskolen starter 30. maj hjemme hos Inge Panduro privat i Christian IX’s gade i København. Foredrag ved historiker Per Nielsen, forfatter til bogen ”Fru Jensen og andre vestindiske danskere”. Senere samme dag rundvisning på Rigsarkivet. 31. maj besøg på Øregaard Museum og rundvisning i udstillingen ”Citizen X: Human, Nature, Robot Rights”, som opdaterer oplysningstidens debat om slaveri til en nutid diskussion. Senere samme dag byvandring i Frederikstaden. 1. juni rundvisning på Christianshavn ved lokalhistoriker Anders Bjørn, der fortæller om Christianshavns sorte fortid med slaver, vestindienskaptajner og plantageejere. Endelig foredrag ved arkitekt Ulla Lunn på den Vestindiske Kulturambassade på Frederiksberg. Arrangør: FOF Gentofte. Sted: Inge Panduro, Christian IX’s gade 3, 4 tv., 1111 Kbh K. Pris: 975 kr. Nærmere oplysninger og tilmelding: http://www.fof.dk/Gentofte/Kursusoversigt/foredragogdebat/cafehojskolekultur/sommerhoejskole?id=371056

1260 København K: 30.05.2017, tirsdag kl. 16.30:

”Auktion af maleri”. Et oliemaleri af Wilhelm Marstrand, der forestiller en vestindisk barnepige og to af kunstnerens niecer, kommer under hammeren hos Bruun Rasmussen i Bredgade i København. Maleriet, der er fra 1857, har aldrig tidligere været udbudt til salg. ”Portræt af Otto Marstrands to døtre og deres vestindiske barnepige, Justina, i Frederiksberg Have” er vurderet til mellem 600.000 og 800.000 kr. Marstrands maleri har ikke mindst vakt interesse her i 2017, fordi det er 100-året for salget af Dansk Vestindien. De portrætterede var alle fra St. Thomas. Sted: Auktionshuset Bruun Rasmussen, Bredgade 33, 1260 København K.

1460 København K: 31.05.17, onsdag kl. 16.40:

Dokumentarfilm. Hele Stenum har premiere i Grand Bio, København, på sin dokumentarfilm ”We Carry It Within Us”. I 2017 er der fokus på den fælles fortid mellem Danmark og det tidligere Dansk Vestindien, det nuværende US Virgin Islands. Kolonihistorien, slaveriet og den transatlantiske slavehandel, bliver i Danmark oftest fortalt gennem en dansk optik – altså efter modellen: danskere fortæller historien om (primært) danskere til danskere. Denne film er en undtagelse.  “We Carry It Within Us” undersøger, hvem der fortæller historien, hvordan og om hvad. Og viser, hvordan historien også er tilstede i nutiden. Efter filmen er der paneldebat med de fire medvirkende Virgin Islandere: La Vaughn Belle, Chenoa Lee, Tiphanie Yanique og Tami Navarro. Ordstyrer er journalist Gudrun Marie Schmidt, Politiken. Sted: Grand Bio, Mikkel Bryggers Gade 8, 1460 København K. Entré: Biografpriser. Billetbestilling: https://www.grandteatret.dk/film/filminfo/?filmid=29117169

8305 Samsø: Juni 2017:

Salget af Dansk Vestindien markeres på Samsø. Nærmere oplysninger senere.

1016 København K: 01.06.17, torsdag kl. 16.00-17.30:

”La Vaughn Belle and Tiphanie Yanique: Alternative Histories”. Billedkunstneren La Vaughn Belle og forfatteren Tiphanie Yanique, begge fra det tidligere Dansk Vestindien, mødes med kunsthistoriker Temi Odumosu til en samtale om kreativitet, billedsprog og alternative fortællinger. Arrangementet sker i forbindelse med særudstillingen ”Blinde Vinkler”, der i anledning af 100-året for salget af Dansk Vestindien viser Det Kongelige Biblioteks store samling af boghistoriske tryk, landkort, litografier, fotos, postkort, aviser, film og andet fra øerne. Og lægger op til en refleksion over, hvordan bestemte motiver og synsvinkler har været med til at forme danskernes opfattelse øerne, befolkningen og historien helt frem til i dag. Arrangementet foregår på engelsk. Arrangør: Det Nationale Fotomuseum. Sted: Det Kongelige Bibliotek, Søren Kierkegaards Plads 1, 1016 København K. Entré: Arrangementet er gratis, men der skal købes billet til selve udstillingen.

1016 København K: 01.06.17, torsdag kl. 19.15-21.00:

”Hvis paradis? – Udstilling om billeder af Dansk Vestindien”. Udstilling i Den Sorte Diamant ved cand.mag. og kurator Sarah Giersing, Det Kongelige Bibliotek. Med udgangspunkt i bibliotekets store samling sættes der fokus på øernes fremstilling i billeder gennem 500 år – fra Columbus’ rejsebeskrivelser over 1800-tallets stereoskopfotografi til nutidens turistreklamer og computerspil. Udstillingen lægger op til refleksion over, hvordan bestemte motiver og synsvinkler har været med til at forme vores opfattelse øerne, befolkningen og historien helt frem til i dag. Indledningsvis er der et foredrag ved kurator Sarah Giersing. Derefter er der mulighed for at opleve udstillingen. Afslutningsvis serveres der et glas vin. Sted: Blixensalen, Det Kongelige Bibliotek, Søren Kierkegaards Plads 1, 1016 København K. Arrangør: Folkeuniversitetet i København. Entré: 120 kr. Tilmelding: http://www.fukbh.dk/program/saerarrangementer/.

2000 Frederiksberg: 01.06.17-16.06.17:

Dansk Vestindisk Selskabs vandreudstilling. Sted: Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg.

2000 Frederiksberg: 07.06.17, onsdag kl. 17-19:

”Invisible Heritage”. Udstilling kurateret af Monica Marin fra St. Croix i anledning af 100-året for Dansk Vestindiens overdragelse til USA.  Med værker af ni samtidskunstnere sættes der fokus på den caribiske lokalkultur og de fortrængte fortællinger fra kolonihistorien i det tidligere Dansk Vestindien. Det danske perspektiv på fortællingen har førhen været dominerende og dermed har de rige bidrag fra den afrocaribiske kultur ligget i den blinde vinkel og er blevet fortrængt. Jomfruøernes folkekunst som er overdraget fra generation til generation har været med til at formidle en mere sand historie fortælle en mere sand historie. Udstillingen italesætter modstanden mod kolonialismen og viser syntesen mellem europæisk, afrikansk og caribisk kreoliseret æstetik. Udstillingen løber frem til d. 25. juni. Den er åben alle dage kl. 13-17 – dog undtagen mandage. Arrangør: Dansk Vestindisk Selskab. Sted: Den Vestindiske Kulturambassade, Prinsens Gård, Frederiksberg Runddel 1A, 2000 Frederiksberg. (Indgang fra Haveselskabets Have). Entré: 30 kr.

2000 Frederiksberg: 07.06.17, onsdag kl. 18:

”Byvandring i Vestindiens forbindelser til Frederiksberg”. Byvandring af en times varighed. Arrangør: Frederiksberg Stadsarkiv. Sted: Start ved Frederiksbergs Runddel, 2000 Frederiksberg. Pris: Ikke oplyst. Tilmelding foregår via mail på stadsarkivet@frederiksberg.dk

1050 København K: 09.06.17, fredag kl. 10.30:

”I slavernes fodspor”. Byvandring med journalist og globetrotter Kim Greiner. Se prægtige palæer, pakhuse og andre minder fra tiden, hvor Danmark var verdens 7. største slavenation og ufattelige rigdomme strømmede til København fra sukkerplantagerne i Dansk Vestindien. Arrangør: LOF Helsingør: Sted: Kongens Nytorv. Pris: 150 kr. Tilmelding: https://lofkurser.dk/kurser/dofoholdvisning?hold=84130

1218 København K: 10.06.17, lørdag kl. 13.30-18.00:

”Histories from a Shared Past”. I anledning af 100-året for salget af Dansk Vestindien har Dansk Vestindisk Selskab i samarbejde med Rigsarkivet arrangeret foredragsrækken ”Histories from a Shared Past – A Transatlantic Lecture Series”. Her vil fire danske og fire udenlandske forskere tale om historiske og nutidige samfundsforhold på U.S. Virgin Islands. Arrangementet foregår på engelsk og strækker sig over to dage. Per Nielsen, cand.mag. i historie: “Citizenship – A Question or a Fact?” Bolette Blaagaard, lektor, Aalborg Universitet: “Rereading The Herald (1915-1924): Journalism, Citizens and Cosmopolitanism in the Times of Colonialism.” Astrid Nonbo Andersen, Ph.d., Postdoc ved Dansk Institut for Internationale Studier: “Figurations of Social Memories of Colonialism and Enslavement.” Aske Stick, cand.mag. i historie: “The Complaint as a “Voice”—Slave Complaints on St. Croix, 1800-1850.” Arrangør: Rigsarkivet. Sted: Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1, 1218 København K. Entré: Gratis. Tilmelding: https://billetto.dk/en/e/histories-from-a-shared-past-a-transatlantic-lecture-series-lordag-tickets-193315

1218 København K: 11.06.17, søndag kl. 09.00-13.15:

”Histories from a Shared Past”. I anledning af 100-året for salget af Dansk Vestindien har Dansk Vestindisk Selskab i samarbejde med Rigsarkivet arrangeret foredragsrækken ”Histories from a Shared Past – A Transatlantic Lecture Series”. Her vil fire danske og fire udenlandske forskere tale om historiske og nutidige samfundsforhold på U.S. Virgin Islands. Arrangementet foregår på engelsk og strækker sig over to dage. Joshua Torres, Ph.d. National Park Service, Washington D.C.: “Crossroads of Culture: Pre-Colonial History and Socio – Cultural Development in the US Virgin Islands.” Linda Rupert, Ph.d. Associate Professor at the Department of History, University of North Carolina, Greensboro: “Navigating Currents of Freedom: Runaway Slaves in Pan- Caribbean and Atlantic Perspective.” Nadine Marchena- Kean, Caribbean Genealogy Library and the Virgin Islands Genealogical Society: “If Walls Could Talk: A Study of how the Shared – Built Environment Affected the Families that Live within It.” Mark M. Smith, Ph.d. Carolina Distinguished Professor of History, University of South Carolina: “The Sensorium on a Constant Strain: A Sensory History of Natural Disasters in the Danish West Indies, 1867.” Arrangør: Rigsarkivet. Sted: Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1, 1218 København K. Entré: Gratis. Tilmelding: https://billetto.dk/en/e/histories-from-a-shared-past-a-transatlantic-lecture-series-sondag-tickets-193320

2000 Frederiksberg: 11.06.17, søndag kl. 13-22:

”Vestindisk Folkefest”. 100-året for salget af de Dansk Vestindiske Øer til USA, markerer Den Vestindiske Kulturambassade ved en stor folkefest i Frederiksberg Have. Målet er at styrke venskaber mellem danskere og indbyggerne på de Amerikanske Jomfruøer – det tidligere Dansk Vestindien. Der bliver tale om et omfattende arrangementsprogram med kunst, foredrag, workshops, mad og drikke samt musik og dans. Blandt andet vil der være besøg af 40-50 medlemmer af ”Friends of Denmark” fra de Amerikanske Jomfruøer. Det er også målet, at begivenheden skal tv-transmitteres fra Frederiksberg til St. Croix og St. Thomas og omvendt. Nærmere om progrannet senere. Arrangør: Dansk Vestindisk Selskab. Sted: Haven ved Den Vestindiske Kulturambassade, Prinsens Gård, Frederiksberg Runddel 1A, 2000 Frederiksberg. (Indgang fra Haveselskabets Have).

2000 Frederiksberg: 11.06.17, søndag kl. 14.15-14.45:

”Auktion over EaggerStunn-tegninger”. I anledning af 100-året for salget af Dansk Vestindien leverede den danske reggae- og rap-duo EaggerStunn en hårdtslående kommentar til Danmarks fortid som slavenation og kolonimagt i Caribien. ‘Bræk din nak’ er således en effektfuldt kombination af skarptslebne tekster og tydeligt visuelt udtryk leveret af den danske kunstner Faire. I anledningen af Den Vestindiske Folkefest d. 11. juni vil det være muligt at erhverve sig et udvalg af Faires tegninger, der udgør ‘Bræk din nak’s musikvideo. Samtlige penge fra auktionen går til kunstnere fra Jomfruøerne, der vil blive fløjet til Danmark, hvor de sammen med Harmonics Group og Free Kids Label vil indspille musik. Således sætter denne auktion fokus på at knytte de kunstneriske bånd mellem Danmark og Jomfruøerne i højsædet. Arrangør: Dansk Vestindisk Selskab. Sted: Den Vestindiske Kulturambassade, Prinsens Gård, Frederiksberg Runddel 1A, 2000 Frederiksberg. (Indgang fra Haveselskabets Have).

4000 Roskilde: 14.06.17, onsdag, kl. 20-21:

”Traditionel Dans fra Dansk Vestindien”. I anledning af 100-året for salget af Dansk Vestindien har Danmark besøg af We Deh Yah Cultural Dancers fra St. Croix. Denne dansetrup fra de gamle danske øer i Caribien danser fortsat gamle danske danse til traditionelle danske melodier. Dog i calypso-udgaver. Oplev dem på Museumsøen. Musik af den danske Polcalypso Trio. Sted: Museumsøen, Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 12, 4000 Roskilde. Entré: Gratis.

 2000 Frederiksberg: 15.06.17, torsdag kl. 17:

”Diakonissestiftelsen og De Vestindiske Øer”. Foredrag ved historiker Sara Holm-Meier. I årene inden, at Dansk Vestindien blev solgt til USA i 1917, arbejdede diakonisser fra Diakonissestiftelsen på Frederiksberg på øerne med at hjælpe ikke mindst slaveefterkommernes børn. De drev bl.a. Kronprinsesse Louises Børnehjem på St. Croix. Sara Holm-Meier fortæller om denne arbejde med afsæt i sit historiespeciale ”Danske filantropiske og missionske kvinder i Dansk Vestindien 1904-1917”. Arrangør: Dansk Vestindisk Selskab. Sted: Den Vestindiske Kulturambassade, Prinsens Gård, Frederiksberg Runddel 1A, 2000 Frederiksberg. (Indgang fra Haveselskabets Have). Entré: 50 kr.

3060 Espergærde: 15.06.17-01.05.18:

”Vestindiske Spor”. I anledning af 100-året for salget af Dansk Vestindien viser Flynderupgård Museet en udstilling om Frederik Ferdinand Hansen. Han var ejer af Flynderupgård i 1835-1839 og havde tidligere været prokurator i Dansk Vestindien. Åbningstider: mandag lukket, tirsdag-søndag: 12 – 16, onsdag 12 – 20. Arrangør: Museerne Helsingør. Sted: Flynderupgård, Agnetevej 9, 3060 Espergærde. Entré: 35 kr. Børn og unge under 18 år gratis.

3700 Allinge: 18.06.17, søndag kl. 10-11:

”Hvad skylder Danmark de tidligere Vestindiske Øer”. For 100 år siden solgte Danmark De Vestindiske Øer til USA. Shelley Moorhead besøger Folkemødet for at fortælle om nutidens konsekvenser af dansk kolonialisme, og give sit bud på, hvilke initiativer Danmark bør tage for at tage ansvar for slaveriet og salget af øerne. Moorhead er særlig rådgiver for guvernøren på US Virgin Islands og stifter af ACRRA, en organisation med fokus på at sikre rettigheder for efterkommere af slaverne på øerne. Hør Shelley Moorhead i samtale med Enhedslistens udenrigsordfører Nikolaj Villumsen. Arrangør: Enhedslisten. Sted: Folkemødet, C17 Enhedslisten, Cirkuspladsen. Entré: Gratis.

1201 København K: 19.06.17-23.06.17, kl. 10.15-12.00:

” Dansk Vestindiens historie – i Vestindien og i København”. To forelæsninger og tre byvandringer ved cand.mag. Per Nielsen. Ved de to forelæsninger gives et overblik over Dansk Vestindiens historie, og ved de tre byvandringer fortælles om sorte og hvide danskere, der boede i København og spillede en rolle i kolonihistorien. Det er social og økonomisk historie, historien om vestindernes kirkeforhold, om skibe, handel og sukkerraffinaderier. Det er også en vej til at få øjnene op for en række små og store erindringssteder i byen. Huse bliver forbundet med plantager langt væk og med mennesker, der har boet i dem, beslutninger, der er truffet, og penge, der er tjent. Mandag: Fra Afrika til Vestindien. Om plantagesamfundets opbygning og sammenbrud. Tirsdag: Byvandring i Frederiksstaden. Onsdag: Byvandring på Christianshavn. Torsdag: Det moderne samfund og salget af Dansk Vestindien. Fredag: Byvandring i Indre by og besøg på Nationalmuseet. Arrangør: Folkeuniversitetet i København. Sted: Auditoriet, Læderstræde 34, 2. sal, 1201 København K. Pris: 525 kr. Tilmelding:  http://www.fukbh.dk/program/forelaesningsraekker/historie/historie-dansk-vestindiens-historie-i-vestindien-og-i-koebenhavn.aspx

8305 Samsø: 20.06.17, tirsdag kl. 9-15:

”Konference- og debatdag”. Samsø Aftenskole holder konference og debatdag om det tidligere Dansk Vestindien. Blandt deltagerne vil være 10-12 medlemmer af Dansk Vestindisk Selskab. I løbet af dagen vil der være foredrag af Ulrik Lauridsen, forfatter til bogen ”Fra Dansk Vestindien til Ribe” og skuespiller Sofie Walbom, der er tiptipoldebarn af Anna Pauline Hansen, datter af en slavinde i Dansk Vestindien. Der vil også være en caribisk frokost mellem kl. 12 og 13. Arrangør: Samsø Aftenskole” Sted: Samsø Perlen, Sælvig 48, 8305 Samsø. Pris: 225 kr. Tilmelding: https://betaling.dofpro.dk/dof/Deltager/New/4a304da0-e3ae-424a-8934-a71b00d00501

8305 Samsø: 23.06.17, fredag:

”Skt. Hans fest”. Som afslutning på markeringen af 100-året for salget af Dansk Vestindien til USA, festligholder man på Samsø forbindelserne mellem Danmark og de Amerikanske Jomfruøer. Det er afslutningen på tre måneders aktiviteter på Samsø med fokus på de tidligere danske øer – som bl.a. har budt på foredrag, fotoudstilling, boglancering, debatmøder og workshops. Sted: Nærmere oplysninger følger.

4180 Sorø: 29.06.17, torsdag:

I forbindelse med Sorø Akademis sommerhøjskole holder teolog, forfatter og forskningslektor Joakim Garff foredrag om filosoffen Søren Kierkegaards livsledsagerske Regine Olsen. Garff, der er en af landets førende Kierkegaard-eksperter, tager i foredraget udgangspunkt i Regine Olsens breve fra Dansk Vestindien i årene 1855-60. Her var hun gift med øernes guvernør Johan Frederik Schlegel. Sorø Akademis sommerhøjskole varer fra 28.-30. juni og årets tema har fået titlen ”Brydninger og bataljer”. De tre dage med foredrag, rundvisninger, sejlads samt måltider inkl. festmiddag koster 2000 kr. Skal man overnatte de to nætter bliver prisen i alt 2800 kr. Sted: Sorø Akademi, Akademigrunden 8, 4180 Sorø. Tilmeldingen kan kun ske elektronisk. Det sker på www.soroeklosterkirke.dk.

POV Internationals Dansk Vestindien-kalender for juli-december udsendes fredag den 30. juni.

Ønsker du et arrangement med relation til Dansk Vestindien optaget i POV Internationals kalender, så send venligst oplysninger om dette til Philip Sampson, pkasampson@gmail.com

Illustration: Michaël Dorbec

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Philip Sampson, født 1959 på Frederiksberg, er uddannet journalist. Han har arbejdet på Politiken, DR og Ritzau. På sidstnævnte virkede han på bureauets udlandsredaktion fra 1988 til 2011. Philip er opvokset i London som søn af en ghanesisk far og en dansk mor. Han har gennem årene beskæftiget sig indgående med racisme og højreekstremisme, bl.a. i samarbejde med antiracistiske organisationer som Expo i Stockholm og Searchlight (i dag Hope not Hate) i London. På baggrund af sin mangeårige tilknytning til den københavnske motorcykelverden, har han gennem årene kunnet levere ganske præcise analyser af konflikterne i bikermiljøerne både i ind- og udland. Philip er i dag selv medlem af Harley-Davidson Club Herlev. Journalistisk set er Philip Sampson graver af natur. Denne interesse bruger han i dag især på historisk research.
Kan du lide Pov.International så bliv abonnent for eksempelvis 25 kr. om måneden. Kan du lide denne artikel, kan du også vælge at donere et beløb efter eget valg til forfatteren. Philip Sampsons MobilePay er: 2083 9096.

Seneste artikler om Danmark