• Arktis.Telt_..jpg

Kyklopisk Udenrigspolitik – opfordring til ministeren

af i Danmark/Featured/Internationalt/Politik & Samfund

Små revner slås lige nu i den krystalkugle, som udrederen af dansk udenrigspolitik sidder inde i. Ud kommer lys, så vi kan se en lille smule af det der sker derinde. Men indtil videre er det et blankt, ikke et skarpt skær. Desværre lover det, der nu skimtes ikke godt.

For det er kommet frem fra forhandlingerne om udredningen – som vil blive endeligt fremlagt den 1. maj 2016 –  at ambassadør Peter Taksøe-Jensen, der står i spidsen for arbejdet, overvejer, om man mon ikke skulle koncentrere den danske udenrigspolitiske indsats i fremtiden til Arktis og Nordpolen. Ja, at det måske virkelig vil være en meget god idé.

Men det er et snævert synspunkt og består ikke en logisk-deduktiv prøve.

En simpel konsekvensberegning balancerer ikke omkostninger og fordele. Hvorfor man roligt kan konkludere, at det ikke er den rette vej for dansk udenrigspolitik i fremtiden.

Lad mig forklare nærmere:

En for smalsporet vej med alle æg i den nordlige kurv

Der er langt større konkurrence om indflydelse i dette område og af meget større aktører end Danmark – f.eks. både USA, Canada, Rusland og Kina. Den faktisk vundne nettogevinst ved at omlægge indsatsen så markant fra den mere multilaterale tilgang, der i dag præger dansk udenrigspolitik, vil med andre ord være marginal.

I mange af udviklingslandene er konkurrencen derimod mindre og afkastet til gengæld større i forhold til indflydelse på både kort og langt sigt. Vi hjælper disse lande – som har nogle af de højeste vækstrater i verden – og udbyttet vil være betydeligt for både dem og for os. Vi skal derfor fastholde indsatsen i Arktis og Nordpolen, men blot ikke på bekostning af en strategisk udviklingspolitik i den tredje verden, hvor flygtningestrømme opstår og krige kickstarter. Disse lande skal stabiliseres, og det skal vi være med til at sikre.

Et ensidigt fokus på Nordpolen og Arktis vil være introduktionen af en smalsporet vej til øget international indflydelse til gavn for Danmark. “Øget international indflydelse” er en del af kommissoriets opdrag. Der er imidlertid noget forledende ved overhovedet at bruge ordene ‘øget international indflydelse’ i disse dage, da ministeriet er skåret ind til benet budgetøkonomisk. Der er stort set kun torsoen tilbage.

Med Nordpolen og Arktis på sigtekornet, vil indflydelsen ovenikøbet blive regional eller polar. Ikke international. Man vil lægge alle æg i én kurv, i håb om, at æggene udklækkes lige så fint. Denne mono-kulturelle tankegang er næsten altid slået fejl i både nationaløkonomiske, kommercielle og udenrigspolitiske sammenhænge. I Chiles mineindustri. For Carlsberg, der satte der fleste af pengene på Rusland. For blot at nævne to eksempler. Indsatsen skal spredes i almindelighed og i udenrigspolitik i særdeleshed.

Kun i kærlighed og skiskydning giver det mening at have blikket fast fokuseret på et bestemt sted.

Fjern skyklapperne og udvid horisonten

Udenrigsministeriet er allerede et koncentrat. Det danske  er tilmed det mindste af de skandinaviske udenrigsministerier. Skal indsatsen derfor ”koncentreres” yderligere i en bestemt retning på bekostning af andre geografiske og tematiske områder i f.eks. udviklingslandene, vil der, med de få midler ministeriet har tilbage til disse steder, ikke kunne ydes en effektiv indsats.

Danske ambassader ude i verden er desværre blevet et særsyn – man er efterhånden i tvivl om hvorvidt, om man har set et fatamorgana, hvis man et sted i Latinamerika, Oceanien, Afrika eller Fjernøsten kommer forbi en bygning med på påskriften Royal Danish Embassy, Kongelig Dansk Ambassade.

Kære udenrigsminister Kristian Jensen: dansk udenrigspolitik er i de senere år blevet både europæiseret og transatlantiseret. Der er zoomet ind på Arktis og Nordpolen. Brillerne er på. Lad os nu ikke også supplere med skyklapperne ved at koncentrere indsatsen i disse områder yderligere. Men i stedet udvide vores udenrigspolitiske horisont til 360 grader. Det vil fremme danske interesser i en verden, der ikke bare har et-, eller to-, men fire verdenshjørner.

 

Holder du af Pov.International så bliv abonnent for 20 kr om måneden. Hvis du har lyst – måske fået information eller inspiration,  kan du donere et bidrag, beløb bestemmer du, til Poul Hauch Fengers arbejde på Mobile Pay eller Swipp: 26 24 06 22. Eller lad være, det er ganske frivilligt. Del gerne artiklen med andre. Vi har ikke noget reklamebudget. Hvis du vil vide mere om Forsvarsadvokat Poul Hauch Fenger så gå ind på: forsvarsadvokat.net 

Foto: Pixabay

Poul Hauch Fenger er forsvarsadvokat, international menneskerettighedsadvokat, og Master of International Relations, fra Bond University i Australien. Poul Hauch Fenger har tidligere arbejdet som Associate Expert ved FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder i Genève med ansvaret for Asien og Stillehavet, som Rådgiver i EU på Balkan, i WHO og som Human Rights Officer i Malawi. Han har også været politisk rådgiver for den australske ambassadør og for Generalsekretæren i IRCT. Advokat Poul Hauch Fenger har ført en række større, medieomtalte sager i Danmark. Han vandt sagerne mod Dansk Folkeparti, hvor 15 nybagte danske statsborgere alle blev navngivet under overskriften "Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed. Nu bliver han dansker." Poul Hauch Fenger er forsvarsadvokat i Danmarkshistoriens største straffesag, Christiania-sagerne, og har være advokat for flere danske dokumentarfilm. Han er brugt som gæsteforelæser ved internationale konferencer om menneskerettigheder og folkeret, som han underviser og er eksaminator i på Københavns Universitet. Privat elsker han mere end det meste at rejse (medlem af Travelers’ Century Club), og at spille squash og tennis, bl.a. med sin kæreste og 2 små børn. Poul Hauch Fenger skriver om danske og internationale retssager, menneskeret, og om humanitære og internationale forhold. Du kan læse mere om Poul på www.forsvarsadvokat.net / www.poulhauchfenger.dk


Skulle du have lyst til at donere til Pouls skriverier, er nummer til Mobilepay: +4526240622

Seneste artikler om Danmark