Klaus Nørskov: Kære Lisa Holmfjord – Røde kors’ frivillige arbejde supplerer det fagprofessionelle arbejde

i LIGESTILLING/Civilsamfund af

DEBAT // ÅBENT BREV – Mandag d. 23. september skrev direktøren for Dansk Kvindesamfunds Krisecentre, Lisa Holmfjord, et åbent brev til Røde Kors, hvori hun undrede sig over nødhjælpsorganisationens seneste kampagne for voldsramte kvinder: “Er jeg helt forkert på den, når jeg mistænker jer for at kannibalisere på andres mangeårige kampe for kvinders rettigheder for egen vindings skyld?” Ja, svarer kommunikationschef i Røde Kors, Klaus Nørskov, når flere aktører peger på samme løsninger, kan det forhåbentligt skabe større lydhørhed hos beslutningstagerne.

Kære Lisa Holmfjord,

Tak for din interesse i vores arbejde.

I Røde Kors har vi i de sidste 17 år tilbudt frivilligt efterværn for voldsudsatte kvinder og deres børn, når de har været på krisecenter. I dag samarbejder vi med 22 af landets krisecentre. Et samarbejde som er altafgørende for vores efterværnsarbejde.

Vi møder kvinderne og børnene, når de har forladt krisecentret og skal til at finde fodfæste i et liv uden vold. I Røde Kors er vi glade for det samarbejde, vi har på tværs af sektorer – mellem krisecentrene og os som civilsamfundsaktør. Vi har mange års tradition og erfaring med samarbejdet, da vi netop i samarbejde kan gøre den største forskel for kvinderne og deres børn.

Vores frivillige arbejde supplerer det fagprofessionelle arbejde. Vi henviser kvinder til krisecentrene i den akutte fase. Og krisecentre henviser kvinder til Røde Kors i efterværnsfasen

Cirka 500 kvinder modtager årligt psykosocial støtte og hjælp fra Røde Kors’ cirka 150 frivillige i vores landsdækkende efterværn, Qnet.

Som I også har fokus på, tager det tid at komme sig over konsekvenserne af vold. Vores støtte er primært centreret om ugentlige en-til-en-møder med en frivillig samt konkrete netværksaktiviteter, hvor kvinder og børn kan finde fællesskaber og dele deres erfaringer med andre kvinder og børn.

Det er også helt rigtigt, at vi har et pilotprojekt til boligindretning, hvor kvinderne bl.a. kan få støtte fra en frivillig arkitekt og som du helt rigtigt skriver, så har de ikke mange møbler med sig. Derfor tilbyder vi dem også op til 10.000 kr. i hjælp til indretning af deres bolig.

Vores frivillige arbejde supplerer det fagprofessionelle arbejde. Vi henviser kvinder til krisecentrene i den akutte fase. Og krisecentre henviser kvinder til Røde Kors i efterværnsfasen.

Vi har stor respekt for det kæmpe arbejde I laver på krisecentrene, og vi ser vores frivillige indsats i Qnet som et vigtigt supplement til dette arbejde

Vi synliggør og bakker op om mange af de samme mærkesager, som de fleste krisecentre har. Derfor har vi gennem flere år arbejdet for at sikre bedre rettigheder for voldsudsatte kvinder. Det gør vi ved at give vores holdninger og anbefalinger til kende i debatter, i medierne, på konferencer og ved at være i dialog med politiske beslutningstagere. Fx havde vi i 2011 et stort tema om emnet i vores medlemsblad, som du kan se her og senest i vores politiske udspil ”Fælles fremtid for flere” fra januar i år indgår gratis psykologhjælp som en direkte anbefaling på side 18.

Som du også kan se i ovenstående eksempler, så er vi fuldstændigt enige om, at der er behov for at der stilles gratis psykologhjælp til rådighed for de voldsramte kvinder og vi tror og håber på, at når vi er flere aktører, der peger på samme løsninger, kan det skabe større lydhørhed hos beslutningstagerne.

Vi har stor respekt for det kæmpe arbejde I laver på krisecentrene, og vi ser vores frivillige indsats i Qnet som et vigtigt supplement til dette arbejde.

Venlig hilsen
Klaus Nørskov, kommunikationschef i Røde Kors


Foto: Sydney SimsUnsplash

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Klaus H. Nørskov, journalist, har arbejdet med kommunikation, politik, rådgivning og ledelse i mere end 20 år - blandt andet i Dansk Industri, Landbrugsrådet, Fødevareministeriet og de seneste 7 år i Røde Kors, som afdelingschef i Kommunikation og Fortaler i Røde Kors.

Seneste artikler om LIGESTILLING