Joakim Jakobsen: Den svenske instruks – mit svar til Steffen Groth

i Politik & Samfund/Debat af
MEDIEDEBAT // GENMÆLE – Journalist ved Weekendavisen Joakim Jakobsen svarer på en kritik fra POV’s Steffen Groth om, hvorvidt asylpar med en mindreårig part som udgangspunkt skilles ad i hele det svenske asylsystem. Joakim Jakobsen  konkluderede, at de svenske retningslinjer foreskriver, at sådanne asylpar “pr. automatik skal skilles ad”. Det var forkert at skrive “pr. automatik”. Det beklager jeg”, skriver Jakobsen, der tilføjer, at det “dog ikke korrekt, når Steffen Groth fremstiller det, som om artiklen i Weekendavisen ikke pointerer, at der også i Sverige forudsættes individuel vurdering fra sag til sag. Dette fremgår flere steder i artiklen.”

Fredag den 8. januar bragte Weekendavisen en artikel med rubrikken ‘Den svenske instruks’. Den var skrevet af mig, og den skildrede forløbet i Sverige, der førte frem til en lovændring angående gifte asylpar, hvor en af parterne er mindreårig. Siden 1. januar 2019 kan udenlandske ægteskaber, hvor en part er under 18 år, nemlig ikke godkendes i Sverige.

Denne lovændring havde udtrykkeligt til formål “at sikre, at alle børn, som befinder sig i Sverige, beskyttes mod børneægteskab”. Dette har betydning for sagsbehandlingen for de berørte asylpar.

Lovændringen kom i stand, efter at svenske riksdagspolitikere over en bred front havde bakket op om en praksis i Göteborg Kommune.

Denne praksis gik ud på, at man som udgangspunkt separerede asylpar, hvor en part var under 18 år, i hvert fald mens sagsbehandlingen med individuel vurdering stod på. Therese Sammels, ansvarlig for håndteringen af asylsøgende børn i Göteborg, forklarede i 2016 til Sveriges Radio om kommunens adskillelse af barnet og ægtefællen: “Den person, som er under 18 år, placeres på et midlertidigt bosted for børn, og den, som er voksen, behandles som voksen og varetages af Migrationsverket.”

Dette var en del af baggrunden for lovændringen 1. januar 2019.

Nu har journalist Steffen Groth på POV International undersøgt et punkt i min artikel i Weekendavisen. Nemlig det punkt, der handler om, hvorvidt asylpar med en mindreårig part som udgangspunkt skilles ad i hele det svenske system. Jeg konkluderede, at de svenske retningslinjer foreskriver, at sådanne asylpar “pr. automatik skal skilles ad”.

Enhedschef Petra Rinman i Socialstyrelsen og Migrationsverkets pressetjeneste meddeler til Steffen Groth, at adskillelse ikke sker “pr. automatik”.

Som Migrationsverket oplyser, “findes der ikke én afgørelse eller ét udfald, som altid gælder for alle”. Efterfølgende har Petra Rinman og Marie-Anne Karlsson fra Socialstyrelsen i Stockholm over for mig klargjort, at Göteborg-linjen ikke længere er mulig – den ville stride mod den nuværende lovgivning.

Dette må jeg tage til efterretning. Det var forkert at skrive “pr. automatik”. Det beklager jeg.

Det er dog ikke korrekt, når Steffen Groth fremstiller det, som om artiklen i Weekendavisen ikke pointerer, at der også i Sverige forudsættes individuel vurdering fra sag til sag. Dette fremgår flere steder i artiklen.

Det kan her tilføjes, at Sveriges daværende børneombudsmand, Fredrik Malmberg, i 2017 udtalte sig “stærkt kritisk” til Migrationsverket om den omstændighed, at en del asylpar, hvor en part var mindreårig, som udgangspunkt havde fået lov at blive sammen “alene på grundlag af et gensidigt ønske om at bo sammen”. Fredrik Malmberg skrev: “Børneombudsmanden ser en risiko for, at barnet kan presses til samtykke.”

Med andre ord: Børneombudsmanden ønskede grundigere individuel sagsbehandling for at sikre barnets tarv og eventuelt at kunne adskille parret.


Topillustration: Flygtninge fra krigen i Syrien ankommer til Sverige fra Danmark (2015). Foto: Wikimedia Commons.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre