FN flygtninge

FN advarer Danmark kraftigt mod ny lov om lejre i tredjelande

i Politik & Samfund/Internationalt af
FLYGTNINGE-DEPORTATION // KOMMENTAR – Torsdag fremlagde regeringen et nyt lovforslag, der lægger op til, at flygtninge i fremtiden skal overføres til tredjelande, når de kommer til Danmark. I tredjelandet, som i øjeblikket ser ud til at kunne blive Rwanda, skal flygtningenes sager behandles og hvis de har krav på beskyttelse, skal tredjelandet yde denne beskyttelse. Det er et radikalt brud med den hidtidige praksis og FN’s Flygtningeorganisation advarer i stærke vendinger.

Dette indlæg er udtryk for skribentens holdning.
Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.


Regeringen fremsatte torsdag et lovforslag (L 226) om ændring af udlændingeloven. Det handler ikke om at stramme mulighederne for hjemsendelse af syrere yderligere; den lov er allerede strammet til det absolutte bristepunkt, hvor det eneste land, der følger i slipstrømmen på Danmark, er Ungarn.

Det nye lovforslag handler om fremover at deportere flygtninge, der kommer til Danmark, til et tredjeland. Det tredjeland ser ud til måske at kunne blive Rwanda, som udlændingeministeren, Mattias Tesfaye, og udviklingsministeren, Flemming Møller Mortensen, indgik en hemmelig aftale med i forgårs.

Af lovforslaget fremgår det, at det både er asylbehandlingen og den efterfølgende eventuelle beskyttelse, som skal overlades til tredjelandet. Flygtningene bliver altså ikke bragt tilbage til Danmark, hvis de tilkendes asyl, de skal blive i tredjelandet (muligvis Rwanda).

Ud fra den model ville de syriske flygtninge – også de individuelt forfulgte – der er kommet til Danmark i forbindelse med borgerkrigen være blevet overført til tredjeland. Det samme gælder de bosniske flygtninge, der kom hertil i forbindelse med den jugoslaviske borgerkrig – deportation til tredjeland.

Undtagelserne fra reglen er ikke klart afgrænset i lovforslaget, det overlades til ministeren at fastsætte regler om ”visse udlændinge”, der kan undtages fra deportationen. Men fx ”meget alvorligt syge udlændinge”, hvor det må forventes at behandlingen ville være utilstrækkelig i tredjelandet, kan ekstraordinært få lov til at blive i Danmark.

Radikalt brud

Det er en radikal omdefinering af Danmarks ansvar i forbindelse med flygtninge. En ansvarsfralæggelse, som selvsagt bliver på bekostning af vores nabolande, der må tage imod de flygtninge, der går udenom Danmark på grund af vores deportations-model.

eksperimentet i Israel var ikke vellykket. Langt de fleste af de ”overførte” flygtninge var rejst videre ved hjælp af smugler-netværk, en del til Europa

Det er en yderliggående beggar-thy-neigbour-politik (bring din nabo til tiggerstaven), hvor Danmark gennemfører sin helt egen dagsorden på bekostning af nabolandene. Et internationalt problem, der kalder på samarbejde og solidaritet, mødes med et nationalt paradigme præget af soloridt.

Israel forsøgte i 2018

Ét land har forsøgt at overføre flygtninge til Rwanda, nemlig Israel. Netanyahu indgik i 2014 en aftale med Rwanda og Uganda om at sende flygtninge fra Eritrea og Sudan til Rwanda og Uganda. I første omgang efter et frivillighedsprincip, hvor flygtningene modtog et beløb for at rejse fra Israel til tredjelandene.

Ifølge en delegation bestående af to israelske medlemmer af Knesset (det israelske parlament) og to journalister, som besøgte Rwanda i 2018, var eksperimentet ikke vellykket. Langt de fleste af de ”overførte” flygtninge var rejst videre ved hjælp af smugler-netværk, en del til Europa. Og de få, der var tilbage – ifølge delegationen ganske få (“in single digits, we are told”) – frarådede kraftigt at følge deres eksempel. Delegationen møder to mandlige asylansøgere i udkanten af Kigali, Rwandas hovedstad. De to mænds budskab til asylansøgere, der stadig er i Israel, lyder: “Gå ikke med til at blive overført hertil. Vælg fængsel i stedet”.

Israels premierminister Natanyahu  ønskede i 2018 at opskalere overførslen af flygtninge til deciderede tvangsdeportationer a la den plan, der skitseres i det danske lovforslag. Men tilsyneladende blev aftalen mellem Israel og Rwanda skrinlagt som følge af offentlige protester både nationalt og internationalt.

Et mere humant og retfærdigt asylsystem?

I lovbemærkningerne til det nye lovforslag retfærdiggør regeringen modellen med henvisning til forståelsespapiret mellem Socialdemokratiet, SF, R og Ø. Følgende passage fra forståelsespapiret citeres:

”Det vil være en væsentlig prioritet i en ny dansk regerings udenrigspolitik at søge international tilslutning til et fremtidigt og mere humant asylsystem inden for gældende international ret”.

Mon ikke S, R og Ø havde en lidt anden forståelse af ”et mere humant asylsystem”?

Senere hedder det i lovforslaget om regeringens model:

”Ét af elementerne i regeringens plan om et retfærdigt og humant asylsystem er at skabe en ordning, hvor spontane asylansøgere, der søger om asyl i Danmark, overføres til et tredjeland…”

I det lys mener UNHCR at den danske regerings vision om ”nul asylansøgere” i Danmark er ”i strid med global solidaritet og deling af ansvar.”

Her er det vanskeligt ikke at få associationer til George Orwells New Speak. Begreberne ”retfærdigt” og ”humant” antager helt nye betydninger i regeringens begrebsunivers: retfærdighed er åbenbart at overføre byrderne til den tredje verden eller skubbe flygtninge videre til vores nabolande. Et mere humant asylsystem består i at deportere flygtninge til eksempelvis Rwanda, et afrikansk land kendetegnet ved massive krænkelser af menneskerettighederne ifølge Human Rights Watch.

FN’s Flygtningeorganisation opfordrer kraftigt til at afstå

Lovbemærkningernes citat fra forståelsespapiret, der blev aftalt med Ø, SF og R, nævner, at regeringen vil ”søge international tilslutning” til den nye model. Den internationale organisation, som har det globale mandat i forhold til beskyttelse af flygtninge, er FN’s Flygtningeorganisation, UNHCR. De har leveret et 10 sider langt høringssvar til regeringens lovforslag. Det er én lang sønderlemmende kritik af lovforslaget.

UNHCR advarer om risiko for menneskerettighedskrænkelser, brud på konventioner, kommende retssager mod Danmark og erodering af det internationale beskyttelsessystem. De betoner i høringssvaret, at flygtningeproblemet kræver internationalt samarbejde, ikke national sologang. Desuden peger de på, at 85 procent af verdens fordrevne huses i udviklingslande, og kun en lille del kommer til Europa. I det lys mener UNHCR at den danske regerings vision om ”nul asylansøgere” i Danmark er ”i strid med global solidaritet og deling af ansvar.”

UNHCR opfordrer ”kraftigt Danmark til at afstå fra at indføre love og praksis, der minimerer og flytter dets asyl- og beskyttelsesforpligtelser til tredjelande

UNHCR opfordrer ”kraftigt Danmark til at afstå fra at indføre love og praksis, der minimerer og flytter dets asyl- og beskyttelsesforpligtelser til tredjelande. Sådanne foranstaltninger er i strid med de grundlæggende principper og ånden i det internationale og europæiske system til beskyttelse af flygtninge.”

International tilslutning, som forståelsespapiret med støttepartierne lægger vægt på, er der således ikke fra FN.


LÆS ALLE STEFFEN GROTHS ARTIKLER HER
LÆS MERE OM HJEMSENDELSE AF FLYGTNINGE FRA SYRIEN HER


Foto: Mattias Tesfaye, uim.dk

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Seneste artikler om Politik & Samfund