Indsatsen mod luftforurening i København kan sagtens blive bedre

i Debat/Politik & Samfund af

DAGENS POV // KLIMA & MILJØ – Klimaindsatsen i København er i fuld gang og har allerede resulteret i over 20 % CO2-reduktion. Målet er at byen skal være CO2-neutral i 2025. Men indsatsen kan sagtens blive bedre, skriver Katarina Ammitzbøll. Hvorfor har man ikke udvidet mijøzonerne til at gælde for hele hovedstadsområdet? Og hvad med særligt skadelige NOx-forurening?

Det er en politisk ambition, at København som storby og hovedstad må og vil tage medansvar for klimaet og vise, at det er muligt at skabe vækst og udvikling, samtidig med at CO2-udledningen reduceres. Frederiksberg bærer den kommunale førertrøje, hvad angår elbiler og har startet landets første el-drevne skraldebiler, giver gode parkeringsvilkår for elbiler og afholdte en ‘Elbil’ dag d. 16.3 foran Rådhuset. Også her arbejdes der hårdt for få det kommunale CO2 aftryk ned og skabe ren luft for borgerne. Men vores smukke og grønne hovedstad er omgivet af sorte indfaldsveje.

Det kan se smukt ud på papiret at have et mål om at være en CO2-neutral hovedstad, men når borgernes sundhed trues af luftforurening skal der handles nu

Et tysk studie har for nylig fundet, at luftforurening er en stærk medvirkende faktor til, at 6000 danskere dør årligt. Grænseværdier for luftforurening, særligt kvælstofdioxider, kendt som NOx, blev overskredet 1.066 steder i København i 2016. NOx er den skadeligste kilde til luftforurening, da den påvirker alle receptorer og medfører hjertekar- og lungesygdomme, forringet livskvalitet men også tabt arbejdskraft.

Luftforureningen i Danmark består af både danske og internationale kilder, og der bør sættes ind her og nu. Miljøzoner er blevet indført for lastbiler og busser. Det er allerede et krav at montere et partikelfilter, så den tunge transport udleder mindre finstøv, hvis man ønsker at køre i de forskellige byers miljøzoner.

Men dels er miljøzonerne for små og bør derfor hurtigst muligt udvides til at gælde for hele hovedstadsområdet herunder også Amager, Dragør og Frederiksberg. Dels, skal der indføres særlige zoner for kun fossilfri grøn transport for at reducere luftforureningen i byerne. Derudover skal der sættes begrænsning for ældre diesel- og benzinbiler.

Der er godt 3,3 millioner fossildrevne køretøjer i DK, der må og skal stilles krav til miljøvenlig transport i større byer. Krav som pt. er indført i flere store byer og er på vej i London og Sverige. Der kan også opnås resultater ved innovation og nytænkning. Fx findes der vejbelægning, som kan opsuge NOx.

Der er mange klare handlingsmuligheder, men det kræver politikere med erhvervserfaring og mod til at skabe rammevilkår og grønne løsninger, der samtidig kan sikre, at transporten stadig fungerer

Derudover bør al offentlige transport elektrificeres, og billetprisen skal halveres. På EU-plan skal der arbejdes for at få gennemført begrænsninger for industri og transport, som forurener. Endeligt vil jeg slå et slag for cyklen i storbyer, som jo netop ikke luftforurener eller støjer – ikke udover end, når der ringes på klokken. Dele-cykler kunne indgå i rejseapp’en på samme måde som el-drevne delebiler. En tur på cyklen fra A til B øger livskvaliteten og reducerer stress. Indkøb af cykel til job og studie kunne f.eks. gøres fradragsberettiget.

Det kan se smukt ud på papiret at have et mål om at være en CO2-neutral hovedstad, men når borgernes sundhed trues af luftforurening skal der handles nu. Der er mange klare handlingsmuligheder, men det kræver politikere med erhvervserfaring og mod til at skabe rammevilkår og grønne løsninger, der samtidig kan sikre, at transporten stadig fungerer.


Topfoto: Flickr

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Seneste artikler om Debat