Generation Identitær på anklagebænken

i Politik & Samfund/EU af

INTERVIEW // PORTRÆT – Generation Identitær er en forholdsvis ny, men kontroversiel, bevægelse, som i sin korte levetid har skabt en del debat i Danmark og Tyskland – og på det seneste især i Østrig, hvor myndighederne for anden gang forsøger at få organisationen forbudt, efter at det er kommet frem, at formanden havde modtaget 1500 euro i en donation fra terroristen fra Christchurch, Brenton Tarrant. Freja Madeleine Stein har set nærmere på bevægelsen, der ofte karakteriseres som højreradikal, men hvis egne medlemmer konsekvent benægter at gå ind for vold. “Vi er patrioter og ikke voldelige”, forklarer Robert Timm fra bevægelsens tyske afdeling i et interview.

De østrigske myndigheder har indledt en retssag med det formål at få den østrigske afdeling af bevægelsen Generation Identitær, forbudt.

Hvorfor? Fordi organisationens formand i 2018 modtog en donation på 1500 Euro fra Brenton Tarrant, terroristen fra Christchurch.

Donationen er bekræftet af både Martin Sellner – som er leder af Identitäre Bewegung, der er navnet på den østrigske identitære bevægelse – og de østrigske myndigheder.

Se mere her:

PR-problem eller skalkeskjul?

Robert Timm er tilknyttet Die Identitäre Bewegung i Berlin og Brandenburg. Han er født i det tidligere DDR, opvokset i en udkantsbydel i Berlin og har gået i gymnasium i Kreuzberg, der fungerer som et centrum for den berlinske multikultur.

Det var i gymnasiet at Robert først begyndte at synes tingene ikke var i orden, at han skulle bukke under for nogle normer, som han dybest set ikke synes var i orden, fortæller han.

Vi er ikke racister. Vi har ikke noget imod migranter som individer, men vi har noget imod masseindvandring og multikultur, så det har mere noget at gøre med, hvordan vi ses på udefra

Politik har kostet ham meget, men han fortsætter ufortrødent.

Forleden blev han spottet på Berlin Alexanderplatz og hans færden blev efterfølgende delt på Twitter – underforstået, så man vidste, hvor man kunne finde ham, hvis man ville give ham et drag prygl.

POV fik en snak med ham om tysk kultur, immigration, hvad der sker nede i Østrig og om forskellene mellem dansk og tysk politik.

Når man går på Google for at finde noget om Generation Identitær vil man finde mange beskrivelser, der karakteriserer bevægelsen som fascistisk eller som en racistisk organisation, der befinder sig endog meget langt ude på højrefløjen. Sådan beskrives bevægelsen på Wikipedia på engelsk:

“The Identitarian movement or Identitarianism is a EuropeanNorth AmericanAustralian and New Zealander far-right and white nationalist movement that originated in France. The identitarians began as a youth movement, with their name derived from the French Nouvelle Droite (New Right) Génération Identitaire (Generation Identity), and the anti-Zionist and National Bolshevik Unité Radicale. Although initially the youth wing of the anti-immigration and nativistBloc Identitaire, it has taken on its own identity and is largely classified as a separate entity altogether”

På Wikipedia forklares videre, at de identitære ofte opfattes som en del af “alt right”-bevægelsen og at de promoverer teser om et “folkemord” på den hvide race.

Men når man går ind og læser bevægelsens egne beskrivelser på de forskellige landes hjemmesider understreges det imidlertid igen og igen, at bevægelsen ikke er racister og, at det er slet ikke er race, bevægelsen handler om.

Man kan på den baggrund som et minimum mene, at den Identitære Bevægelse  i hvert fald har et PR-problem.

– Hvor ligger Generation Identitær, rent politisk?

”Vi er ikke racister. Vi har ikke noget imod migranter som individer, men vi har noget imod masseindvandring og multikultur, så det har mere noget at gøre med, hvordan vi ses på udefra,” svarer han.

Da jeg gik i skole, oplevede jeg ikke problemer, men det skiftede, da jeg kom i gymnasiet. Her var jeg i undertal, midt i Tyskland, og jeg skulle indordne mig af hensyn til en anden kultur midt i mit eget land

Robert Timm understreger også, at bevægelsen ikke er voldelig, hvilket Generation Identitær som sagt også understreger på skrift på deres hjemmesider og i tale via deres videoer på YouTube.

“Han er træt af en venstrefløj, som går for meget op i multikultur og køn samt at tolerance tilsyneladende kun skal gå en vej”. Robert Timm. Foto: Freja Madeleine Stein.

Men hvorfor udråbes de så som nazister, fascister og ekstremister?

”Vi er en torn i øjet på pressen, som overvejende er venstreorienteret,” svarer han, og uddyber, at pressen efter hans mening simpelt hen godt kan lide at lave et skræmmebillede af bevægelsen som højreekstremistiske racister, der vil omstyrte samfundet. Fordi det passer ind i de venstreorienterede mediers eget skræmmebillede.

Selv anser han sig ikke for at være meget andet end ”træt af tingenes tilstand” i Tyskland, siger han; træt af en venstrefløj, som går for meget op i multikultur og køn samt at tolerance tilsyneladende kun skal gå en vej:

”Da jeg gik i skole, oplevede jeg ikke problemer, men det skiftede, da jeg kom i gymnasiet. Her var jeg i undertal, midt i Tyskland, og jeg skulle indordne mig af hensyn til en anden kultur midt i mit eget land”.

Robert Timm fortæller videre, at diskrimination var noget, han først stiftede bekendtskab med i sin skoletid i Kreuzberg. Her mødte han både mennesker, som gerne ville have et nyt liv i Tyskland, men stødte eksempelvis også på tyrkiske nationalister der tiljublede Erdogan og folk som, han mente udtrykte foragt for Tyskland og tysk kultur.

Diskriminationen kom ifølge ham med andre ord især fra minoriteten, der i Kreuzberg imidlertid var blevet den lokale majoritet.

Ordenes magt

Parallelsamfund og diskrimination, som går mod majoritetsbefolkningen, er noget vi ofte diskuterer i Danmark, hvor den politiske debat er lidt mere åben, end den er i Tyskland. Der er muligvis højere til loftet længere mod nord, og man behøver ikke at være lige så forsigtig med sit ordvalg.

Patriotisme handler for ham om at ville værne om sit hjemlands værdier og ikke kassere dem, fordi andre kommer til

Den politiske debat er imidlertid noget mere polemisk og et ord som ”patriot” er ofte lidt af et fyord, hvis man er politisk korrekt i det tyske:

Netop dette ord bruger Generation Identitær en del, og jeg spørger derfor Robert Timm, hvad han lægger i termen.

Patriotisme handler for ham om at ville værne om sit hjemlands værdier og ikke kassere dem, fordi andre kommer til, forklarer han.

Hvilket leder ham videre til et centralt punkt som de Identitære i Tyskland benævner ”Der große Austausch”, ’den store befolkningsudskiftning’, som Generation Identitær mener, finder sted over hele Europa, i takt med at det multikulturelle samfund toner frem.

Det er en kontroversiel mening, der i Tyskland ses som grænsende til det konspirationsteoretiske, men en holdning, som lokalpolitikere fra Dansk Folkeparti har givet udtryk for, også finder sted i Danmark. Og i øvrigt en holdning, som Trenton Tarrant lagde til grund for sit såkaldte manifest, der blev lagt ud online før terrorangrebet i Christchurch.

Selv var Robert Timm tidligere til venstre politisk.

Nu klassificeres han af andre som værende til højre. Men kan man overhovedet tale om en klassisk højre- venstre skala i dag?

Måske ikke, medgiver Robert Timm, men der er umiddelbart et større værdifællesskab med dem, som fremmer ens sag, end med dem, som modarbejder formålet.

Når Generation Identitær selv erklærer sig for en ikkevoldelig organisation, hvorfor identificerer en terrorist som Brenton Tarrant sig så med dem alligevel?

Og i Tyskland er det ’Alternative für Deutschland’ – AfD – som flere fra Generation Identitær har et godt samarbejde med. AfD anses som et et stærkt højreorienteret parti.

Det samme kan ses i andre afdelinger af Generation Identitær på europæisk plan. Generation Identitær understreger dog, at de er en bevægelse, ikke et politisk parti.

Ransagninger og forbud i Østrig

Men når Generation Identitær selv erklærer sig for en ikkevoldelig organisation, hvorfor identificerer en terrorist som Brenton Tarrant sig så med dem alligevel? Og hvorfor anses medlemmerne som ekstreme af myndighederne?

Tendensen er tydelig, især efter det som nævnt kom frem, at den østrigske gren af Generation Identitær havde modtaget de 1500 Euro fra terroristen Brenton Tarrant.

De østrigske politikere gik på den baggrund ud med det samme og ville have bevægelsen forbudt. Det er imidlertid ikke første gang Generation Identitær forsøges lukket ned i Østrig.

I 2018 forsøgte anklagemyndigheden også at få bevægelsen kendt ulovlig og defineret som en kriminel forening på baggrund af to aktioner, medlemmerne havde udført. Det kom til en retssag hvor 17 personer med tilknytning til, som den østrigske presse skriver, ”den højreradikale bevægelse Generation Identitær” sad på anklagebænken.

De anklagede blev i det store og hele frikendt, bortset fra to tiltalte, som blev idømt bøder for skade på ejendom, for overfald og for tvang.

Resultatet af den aktuelle sag ligger ikke fast endnu, da myndighederne stadig efterforsker, men det står klart, at Generation Identitær i Østrig har modtaget de 1500 Euro.

Som man ser ovenfor i videoen har Martin Sellner, lederen for Generation Identitær i Østrig selv bekræftet det.

POV International forsøgte at få et interview med ham, men han meddeler, at han ”ikke har tid grundet efterforskningen mod ham”.

Politiet i Østrig efterforsker om Trenton Tarrant har mødtes med organisationen, Generation Identitær, på sin rejse gennem Europa

Ifølge YouTube-interviewet havde Sellner om morgenen siddet og lavet sin selvangivelse, og her lagt mærke til beløbet og navnet. Han vidste godt at det var problematisk og siger i optagelsen, at han havde besluttet sig til at kontakte politiet, men at de kom ham i forkøbet samme morgen.

Politiet gennemførte en fuld ransagelse og fortalte Sellner, at det så slemt ud for ham, og at de var en del af en special task force som skal undersøge Generation Identitær i Østrig.

Politiet efterforsker om Tarrant har mødtes med organisationen på sin rejse gennem Europa. Martin Sellner afviser, at de to har mødt hinanden, og den eneste korrespondance, de har ført, er en e-mail hvor Sellner siger tak til Brenton Tarrant for donationen. Det er i øvrigt værd at bemærke, at de østrigske myndigheder opfører sig på præcis den måde, som Brenton Tarrant havde forudset at de ville gøre, påpeger Sellner i sin video

Det er efterfølgende kommet frem, at organisationens franske afdeling også har modtaget donationer fra Tarrant.

Men hvorfor slår myndighederne så hårdt til, når de ikke synes at have en smoking gun, der for alvor kan bruges?

Det giver Robert Timm også et bud på.

Vores aktivisme skal udføres med demokratiske midler og gennem fredelige happenings

”For at holde os nede på et lavere niveau. Hvis der endelig var en god sag, så havde de gjort det i Wien, men de gør det i Graz. Igen. De ved godt de ikke har noget at komme efter.”

Robert Timm fortæller endvidere, at det er den samme anklager, der tabte den anden retssag mod Generation Identitær i Østrig, som igen er på sagen.

Fuld opbakning fra de danske identitære

Martin Sellner har i øvrigt hans og resten af bevægelsens fulde opbakning, siger Timm, der afviser, at Generation Identitær nogensinde vil gå ind for vold. Deres aktivisme skal udføres med demokratiske midler og gennem fredelige happenings, understreger han.

De Identitære i Østrig demonstrerede foran det tyske justitsministerium i weekenden mod behandlingen af Martin Sellner. Organisationen har også deres eget såkaldt Stammtisch (stambord), der fungerer som en slags meet-up.

Bevægelsen fortsætter med andre ord sit aktive virke og Robert Timm har heller ikke selv tænkt sig at stoppe med sin politiske aktivisme, forklarer han til POV. Hverken på baggrund af disse anklager eller det stigma, der ifølge ham selv er et resultat af at være med i bevægelsen.

I Danmark gik de Generation Identitær også ud med en støtte til den østrigske søsterbevægelse i anledning af politiets ransagning og anklager:

”Generation Identitær i Danmark støtter de identitære aktivister i Østrig. Vi tager skarp afstand fra terrorangrebet i Christchurch og fordømmer politisk vold generelt. At forbyde moderate politiske bevægelser, der opererer indenfor demokratiets rammer i Europa, som reaktion på en voldelig ekstremists handlinger på den anden side af jorden, betragter vi som absolut uforsvarligt og et direkte angreb på grundlæggende demokratiske principper”

“Vi mener at det er dybt bekymrende, at europæiske politikere lader sig styre af en terrorists handlinger,” hedder det på den danske hjemmeside.

En typisk video for den danske bevægelse fra sidste år ses nedenfor:


Topfoto: De identitæres logo. Fra Wikimedia Commons: Lambda, the symbol of the Identitarian movement/Identitarianism used primarily in Europe by Generation Identity and occasionally other countries, intended to commemorate the Battle of Thermopylae.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Freja Stein-Batschon er dansker med tysk baggrund og er født i 1986 i på Vesterbro i København. Freja er gift med Phillip og tilbringer rigtig meget af sin tid i henholdsvis Berlin og Magdeburg. Til daglig arbejder hun som oversætter fra tysk til dansk og omvendt. Freja er medlem af SPD og skriver om tysk samfund og politik.

Seneste artikler om Politik & Samfund