Da Frankrig kom forbi med visioner, mod – og et spejl

i Featured/Danmark/Europa af

LIGESTILLINGSPRÆSIDENTEN – Nogle gange skal man rejse ud for at finde sig selv, andre gange kan man få besøg. Det siger Marianne Egelund Siig, der i forrige uge mødte førstedame Brigitte Macron under det franske statsbesøg. Præsidentparrets besøg gav lejlighed til at lære mere om, hvilke konkrete indsatser Frankrig gør for at forbedre ligestillingen mellem kønnene, og hvor langt landet er kommet. Den franske præsident har nemlig stillet sig i spidsen for ligestillingsarbejdet i sit land på en så konkret, modig og visionær facon, at man virkelig kan blive inspireret.

I forrige uge var vi i Danmark så privilegerede at have besøg af en visionær og modig statsmand. Den franske præsident kom med ambitioner om at samle EU, engagere de unge og måske minde os alle sammen om, hvad politik også kan være.

Jeg deltog i en arbejdsfrokost med Madame Brigitte Macron i anledning præsidentparrets besøg. Værtinden var Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen og temaet for arbejdsfrokosten var ligestilling. Det var en ære, og forpligtelse at blive budt med.

Et af det franske præsidentpars erklærede formål med besøget i Danmark var at lære af ”Den Danske Model” herunder også hvordan vi er kommet så langt med ligestilling i Danmark. Grundlæggende kan vi være stolte af et velfærdssystem med gode barselsorlovsregler og børnepasningsmuligheder og dermed høj deltagelse af kvinder på arbejdsmarkedet (Danmark er nr. 18 på verdensplan målt på dette parameter). Herudover har vi heldigvis også mange andre sejre og successer, vi kan dele og inspirere med.

Præsident Macron er gået i spidsen for en tydelig forpligtelse til at gennemføre de interventioner, han finder nødvendige .. Lige fra starten af sit embede har han sat ligestilling højt på dagsordenen og forsikret om, at ligestilling er en national prioritet

Skribenten før ligestillingsfrokosten med Brigitte Macron. Privat foto.

Med lyset rettet bagud kan vi eksempelvis være stolte af de modige kvinder og mænd, der igennem Danmarkshistorien har banet vejen for de resultater, vi nyder godt af i dag. Bevægelserne fra Dansk Kvindesamfund i 1871 til kvindebevægelsen i 1970’erne havde sine europæiske ligesindede. Danske kvinder lod sig eksempelvis inspirere af den franske forfatter Simone de Beauvoirs kønspolitiske værk; ”Det Andet Køn”, og kvinder i Europa er i det hele taget igennem historien blevet inspireret af hinandens kampe og sejre.

Ugen, da Frankrig kom forbi, var ingen undtagelse.

50 franske, ambitiøse ligestillingsinitiativer

Præsidentparrets besøg gav nemlig også lejlighed til at lære mere om, hvilke indsatser Frankrig gør for at forbedre ligestilling mellem kønnene, og hvor langt de er kommet.

Og her har Danmark meget at lade os inspirere af. I det seneste (fra 2017) World Economic Forums Gender Index er Frankrig f.eks. placeret højere end Danmark, når det gælder ligestilling generelt (Frankrig er nummer 11 og Danmark er nummer 14), og også når det gælder kvinders deltagelse på ledelsesniveauer (Frankrig er nummer 61, Danmark er nummer 80).

Men fremfor alt er Præsident Macron gået i spidsen for en tydelig forpligtelse til at gennemføre de interventioner, han finder nødvendige. Den 8. marts i år offentliggjorde den franske regering 50 ligestillingsinitiativer, som skal implementeres på tværs af ministerierne med et samlet budget på 420 mio. euro for 2018.

Ligestilling er med andre ord en national prioritet for Frankrig.

For at beskytte mod kønsrelateret vold har regeringen også lanceret en online-platform, hvor man kan anmelde seksuel vold og komme direkte i kontakt med professionelle terapeuter, jurister mfl. der kan hjælpe

Initiativerne skal blandt andet bekæmpe kønsstereotyper i uddannelsessystemet. Målet er at have 40 procent kvinder i de naturvidenskabelige fag i 2020. Regeringen ønsker derudover at fokusere på inklusionen af kvinder i den digitale sektor med et mål om, at kvinder optager 30-50 procent af pladserne på de digitale uddannelser.

Og fra 2019 vil der på alle franske uddannelsesinstitutioner være en medarbejder med ansvar for at identificere og og via rapporter dokumentere de problemstillinger, institutionen måtte have på ligestilling. Derudover ønsker regeringen blandt andet at reformere barselsreglerne og gøre dem mere fair og gennemsigtige,

Lige fra starten af sit embede har den franske præsident Macron sat ligestilling højt på dagsordenen. Han har forsikret om, at ligestilling er en national prioritet, og han har sammen med den franske regering defineret tre indsatsområder:

  • Øget uddannelse og kulturel indsats for at fremme ligestilling
  • Bedre støtte til ofre som har været udsat for kønsrelateret vold
  • Højere straffe og konsekvens for kønsrelateret vold

Præsident Macron har udtalt, at ”hele vores samfund er sygt af sexisme”.

I november sidste år bad han parlamentet om 1 minuts stilhed for de 123 kvinder, som i 2017 var blevet dræbt af deres partnere:

Og Nationalforsamlingen understregede viljen til at skærpe indsatsen mod kønsrelateret vold, da det vedtog et lovforslag, som forlænger forældelsesfristen for sexistisk og seksuel vold. Politikerne har vedtaget øgede bøder og fængselsstraffe for ”street-harassment”, og for de nye former for chikane såsom online chikane /group cyber-harassment m.m.

For at beskytte mod kønsrelateret vold har regeringen derudover lanceret en online-platform, hvor man kan anmelde seksuel vold og komme direkte i kontakt med professionelle terapeuter, jurister mfl. der kan hjælpe. Samtidig skal et nyt netværks-alarmsystem forbinde hospitaler, offentlige institutioner og foreninger for at gøre det nemmere at opdage vold i hjemmet, og komme ofrene til undsætning.

Frankrig har siden 2011 haft kønsbalancekvoter for børsnoterede virksomhedsbestyrelser, samt for virksomheder med mere end 500 ansatte, så der ikke er noget køn, der må optage mere end 60 procent af posterne i en bestyrelse

Under sin valgkampagne lovede Præsident Macron endvidere, at det ville få konsekvenser for virksomheder, der ikke arbejdede for at skabe ligeløn og kønsbalancer på ledelses-niveauerne. Frankrig har siden 2011 haft kønsbalancekvoter for børsnoterede virksomhedsbestyrelser, samt for virksomheder med mere end 500 ansatte, så der ikke er noget køn, der må optage mere end 60 procent af posterne i en bestyrelse.

I september 2017 inviterede den franske regering de virksomheder som dokumenteret havde problemer med ligeløn og kønsbalance til et kursus i ligestilling.

Navnene på de virksomheder, som herefter hverken arbejdede på at forbedre deres problemer med ligeløn og kønsbalancer eller deltog i regeringens program, blev som konsekvens offentliggjort. Tanken er, at vi som kunder, leverandører og potentielle medarbejdere, kan træffe oplyste valg om, hvilke virksomheder vi ønsker at være involveret i.

For yderligere at styrke indsatsen for ligeløn har den franske regering annonceret, at fra 2022 vil virksomheder med “dokumenteret kønsbestemt uligeløn” blive straffet med bøder, der kan komme op på 1 procent af deres lønudgifter.

Kombinationen af politisk vilje og mod til at skabe forandringer med en samtidig respekt for og ønske om at engagere bredt og kulturelt, er det, der gør Frankrigs eksempel så enestående i det nuværende arbejde for ligestilling i Europa

Frankrig bringer altså mange konkrete, målbare initiativer med opfølgning og konsekvenser på banen, som det bliver spændende at følge.

Visioner og værdier, der forpligter

Lige så vigtigt er det, at Præsident Macron under lanceringen af initiativerne i marts i år bad hele det franske samfund om at involvere sig i kampen for ligestilling, så det ikke alene blev ved de officielle, regeringsledede indsatser. Helt specifikt appellererede han til, at lærere, kunstnere, medie- og kulturarbejdere engagerede sig og bakkede op.

Avisen Le Monde har en gennemgang af samtlige ligestillingsinitiativer (på fransk) her.

Kombinationen af politisk vilje og mod til at skabe forandringer med en samtidig respekt for og ønske om at engagere bredt og kulturelt, er det, der gør Frankrigs eksempel så enestående i det nuværende arbejde for ligestilling i Europa.

Den franske præsident kom under sit besøg med opfordringer til, at Europa lever op til sit ansvar og bliver et område, der tjener som rollemodel for de værdier, vi står for. Emmanuel Macron holdt på denne måde et spejl op for os, så vi både kunne se alt det værdifulde, Europa står for – og samtidig kastede præsidentens visioner et spotlys på, at vi bliver nødt til at strække os mere for fortsat at leve op til disse værdier.

Jeg er sikker på, at inspirationen fra præsident Macrons besøg i Danmark vil sætte sig spor. Ægte forandring sker netop, når bevægelser på alle niveauer i samfundet sammen arbejder for at virkeliggøre et større formål.

Når to af de allerhøjst placerede kvinder i Europa vælger ligestilling som et vigtigt punkt på dagsordenen, indgyder det øget mod og håb for, at vi kan tage de næste vigtige skridt i ligestillingens historie både i Danmark og i Europa

I den henseende er vi uendelig privilegerede i Danmark ved at have et Kongehus, der samler og med indsigt inspirerer den ofte vanskelige ligestillings-agenda.

Og når to af de allerhøjst placerede kvinder i Europa vælger ligestilling som et vigtigt punkt på dagsordenen, indgyder det øget mod og håb for, at vi kan tage de næste vigtige skridt i ligestillingens historie både i Danmark og i Europa.

Topillustration: Flickr, Creative Commons.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Marianne Egelund Siig, CEO Mannaz. Strategisk ledelseskonsulent, rådgiver og facilitator. Hun har i over 20 år stået i spidsen for succesfulde transformationer indenfor ledelse-, team- og organisationsudvikling, samt HR. De seneste år yderligere med en ekspertise og fokus indenfor ligestilling, diversitet og inklusion. Marianne er co-founder af konsulentfirmaet "emerging". Marianne bidrager til, at virksomheder kan udfolde deres fulde potentiale. Hun hjælper med at skabe ”conscious leadership” og ”conscious organisations”: Levende, løsningsorienterede og meningsfulde organisationer gearet til at skabe resultater og bæredygtig vækst. Marianne er visionær og pragmatisk, og hun bringer viden, metoder og masser af erfaringer med til bordet. Og hun tror på, at de bedste resultater bliver skabt når vi co-creater, og tager udgangspunkt i de unikke værdier, der kendetegner den enkelte virksomhed eller organisation.
Fra 2004-2018 havde Marianne signifikante lederroller indenfor HR på Gruppeniveau i Nordea Head of Diversity & Inclusion (2014-2018), Head of Leadership Development & Talent Management (2010-2014), Head of HR, Savings & Asset Management (2006-2010). Fra 1994-2002 var Marianne direktør for det nordiske konsulentfirma KaosManagement og samarbejdede med mere end 200 virksomheder som strategisk rådgiver, keynote speaker og facilitator af ledelses- og organisationsudviklingsprogrammer.
Marianne bidrager ofte til paneldebatter, konferencer, akademiske seminarer og tænketanke i Norden. I 2016, faciliterede hun “The Global Dialogue on Gender Equality” i Helsinki på vegne af Nordisk Ministerråd og ILO, den internationale arbejdsorganisation. I 2017 var hun en del af arbejdsgruppen der på vegne af Dansk Filminstitut (DFI), udarbejdede et White Paper for hvordan vi kan forbedre ligestilling og mangfoldighed i den danske filmindustri. Igennem sin karriere har hun også siddet i en lang række advisory boards for virksomheder, organisationer og projekter, eksempelvis i bestyrelsen for Teknologisk Innovation A/S og Kassandra Performance Theater. Hun er for tiden en del af advisory board for ISS ”Ledelse af mangfoldige teams” og Juryen for den årlige ISS Diversity pris. Hun er med i advisory board for Mandag Morgen’s Business Women og for business-entrepreneur uddannelsen KaosPiloterne. Hun sidder i Leading Humans’ Brain Trust. Desuden er hun medlem af det internationale EMEA netværk af Diversity and Inclusion ledere. Marianne har i tre år blogget om ledelse, ligestilling og mangfoldighed for Berlingske Business under overskriften “Det Nordiske Mysterium”. I 1990’erne var hun medstifter og redaktør af kulturmagasinet Agenda i Århus.
Marianne er uddannet KaosPilot og har en Humanistisk Basisuddannelse fra Roskilde Universitet. Desuden en lang række HR-certificeringer og ledelsesprogrammer fra London Business School, INSEAD, Center for Ledelse mm. Desuden er hun akkrediteret i ”Advanced Diversity Management” fra Copenhagen Business School.
Hun har tre børn i alderen 15-18 år, og bor med sin mand og børn i Charlottenlund.
Hun blogger https://siig.blogs.business.dk og kan også findes på
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marianne-egelund-siig-a319b15/

Seneste artikler om Featured