Historien bag rapporten om børn af efterkommere – fra Uhrskov over Henriksen til Støjberg og Riisager

i Politik & Samfund/Danmark/Minoriteter af

EFTERKOMMERRAPPORTEN – Det er via aktindsigt, gennemgang af ministerspørgsmål og artikler fra Jyllands-Posten muligt at spore kimen til efterkommerrapporten tilbage til sommeren 2017. Her fungerede den politiske debattør og kommentator på JP, Morten Uhrskov, som en katalysator, der satte en kædereaktion i gang i form af først artikler i Jyllands-Posten siden ministerspørgsmål til Støjberg og til sidst rapporten om børn af efterkommere.

Morten Uhrskov er formand for det nationalkonservative parti Dansk Samling, som i mange år har levet en stille – om end lejlighedsvis højtråbende – tilværelse på den yderste højrefløj.

Den altoverskyggende mærkesag er ikke-vestlige indvandrere og Uhrskov bedyrer selv, at Dansk Samling er mere kompromisløse i deres krav på udlændingeområdet end Nye Borgerlige

Uhrskov er således politisk en relativt marginal figur, men i historien bag efterkommerrapporten spiller han ikke desto mindre en vigtig rolle.

Uhrskovs særkørsel

Den 3. januar 2019 skrev undervisningsminister Merete Riisager i en blogpost på TV2, at Støjberg i juledagene ”nærmest er blevet lagt på hjul og stejle på grund af rapporten. Det er helt urimeligt, da rapporten oprindeligt var min idé.”

Ingen kan vide, hvornår Riisager har tumlet med hvilke ideer i sit lønkammer, men de tilgængelige dokumenter fortæller en anden historie.

Det gode ved Uhrskov er, at han ikke pakker tingene ind eller taktisk tilslører sine hensigter. Der er ingen moderate eller liberale partifæller, der skal tages hensyn til, og ingen diplomatiske omsvøb, der dæmper ordenes indhold. Derfor kan hans skrift virke som en slags fremkaldervæske

Og i dokumenternes historie er Uhrskov ikke til at komme udenom. Den nationalkonservative JP-blogger har i mange år parret en stor interesse for indvandrerstatistik med et ønske om stærke stramninger i udlændingepolitikken. Karakteristisk skriver han i 2015:

Som jeg skrev i mit sidste blogindlæg, ’Danmarks Statistik forklarer katastrofen’, viser karakterer og tal for uddannelse, at Danmark går imod en fuldtonet katastrofe, hvis gruppen af ikke-vestlige fortsætter med at vokse.”

Som middel mod katastrofekursen, der med Uhrskovs ord ”fører os lige lukt i helvede”, taler Dansk Samling for fuldstændigt asylstop samt omfattende hjemsendelser.

I sommeren 2017 undrer Uhrskov sig over, at Danmarks Statistik (DST) ikke de seneste år har opgjort karakterer i grundskolen for børn af efterkommere i den årlige publikation ”Indvandrere i Danmark”.

Han skriver til DST og får angiveligt at vide, at man ikke har planer om at opgøre karakterer for børn af efterkommere i standardstatistikken i den nærmeste fremtid. Hvis han vil have tallene, må han betale for en særkørsel. Uhrskovs parti Dansk Samling betaler 3800 kr. ekskl. moms for en særkørsel.

I juni 2017 bliver de fremskaffede tal omdrejningspunkt for flere blogindlæg af Uhrskov, en kronik af Uhrskov og artikler med reference til Uhrskov, alt sammen i Jyllands Posten.

Kronikken, der bringes mandag d. 12. juni i papiravisen, har fået overskriften ”Tredje generation klarer sig ikke bedre”. En konklusion, der halvandet år senere med samme ordvalg figurerer som overskrift på Undervisningsministeriets og Integrationsministeriets pressemeddelelse.

Uhrskovs kronik i jP fra 2017, der igangsætter kædereaktionen.

Det gode ved Uhrskov er, at han ikke pakker tingene ind eller taktisk tilslører sine hensigter. Der er ingen moderate eller liberale partifæller, der skal tages hensyn til, og ingen diplomatiske omsvøb, der dæmper ordenes indhold.

Derfor kan hans skrift virke som en slags fremkaldervæske for nogle af de sammenhænge, der hos andre politikere kun kan anes som et sløret negativ.

På sin JP-blog skriver han d. 10. juni 2017 et indlæg med rubrikken: ”Katastrofe for 3. generation”. Her hedder det om resultaterne af særkørslen:

”Tallene er uafviselige. De dækker de sidste fire år, 2013, 2014, 2015 og 2016. Ved alle disse afgangsprøver i Folkeskolen klarede 3. generation sig lige så dårligt – endda lidt dårligere – som 2. generation, som ligger langt efter danske elever. Der er ikke noget at rafle om.

Dette vanvid må høre op. Dansk velstand og velfærd, dansk kultur, samhørighed og levevis kan kun opretholdes, hvis vi fuldstændig standser ikke-vestlig indvandring og påbegynder hjemsendelser af utilpassede på retsstatens grund.”

Ministerspørgsmål UUI 915

Der er andre end Uhrskov, der er bekymrede over fremtidsudsigterne, og over de tal Uhrskovs særkørsel har bragt for en dag.

På Christianborg sætter integrationsordføreren for Dansk Folkeparti, Martin Henriksen, sig til tasterne og formulerer et ministerspørgsmål til Inger Støjberg. Det indløber d. 15. juni 2017 og får betegnelsen UUI 915:

”Vil ministeren kommentere artiklen “Flertal: Tredje generation skal ikke tælle som danskere” på Jyllands-posten.dk den 14. juni 2017?

Vil ministeren bede Danmarks Statistik om at oplyse, hvor mange indvandrere, efterkommere og børn af efterkommere der vil være i Danmark i 2060, således at vi kan forholde os til de langsigtede konsekvenser af indvandringen?

Herunder bedes ministeren oplyse på hvilke andre områder det efter ministerens opfattelse vil være relevant at medtage børn af efterkommere?”

Artiklen fra JP, der henvises til, er netop et led i serien, der bygger på Uhrskovs særkørsel. Og det fremhæves i artiklen – i tråd med Uhrskovs konklusioner – ”at tredje generation fra ikkevestlige lande halter lige så langt bagefter i folkeskolen som anden generation”.

Ministerens svar er imødekommende:

Som det fremgår af artiklen, bliver det imidlertid løbende mere relevant at medtage den stigende gruppe af børn af efterkommere i analyser. Udlændinge- og Integrationsministeriet vil derfor fremover mere systematisk lave analyser, der også omfatter denne gruppe, når det er relevant – fx i forhold til spørgsmål om brug af dagtilbud og karakterer i grundskolen mv (…)”

Og i jeg-form erklærer Støjberg afslutningsvis om befolkningsfremskrivningen:

”Jeg synes grundlæggende, at det vil være både fagligt relevant og hensigtsmæssigt at gennemføre en sådan befolkningsfremskrivning (…)”.

Med svaret havde Integrationsministeren afgivet et løfte til Dansk Folkeparti; d. 17. december 2018 blev løftet indfriet med offentliggørelsen af rapporten om børn af efterkommere.

Henrik Dahl forestiller sig fremtidsscenarier, hvor Danmark sikkerhedsmæssigt ”vil komme til at ligne Israel en hel del mere” på grund ”35.000 stålsatte fundamentalister”

I processen frem mod den færdige rapport fungerer Martin Henriksens ministerspørgsmål, som et tilbagevendende referencepunkt. POV har fået aktindsigt i dele af korrespondancen mellem Integrationsministeriet, Danmarks Statistik og DREAM; i de knap 90 mails vi har fået adgang til, optræder UUI 915 i emnefeltet 24 gange.

”Det har spillet en meget, meget stor rolle”

19. august 2018 afholder Dansk Samling sommermøde på en af landets ældste kroer, Hvidsten Kro, der har rødder tilbage til 1634. Omgivelserne emmer af historie. Kroen er blandt andet kendt som arnested for modstand mod besættelsen.

Dansk Samling har i år inviteret Henrik Dahl fra Liberal Alliance til at holde oplæg. Han står mellem dannebrogsflag og to bannere med Dansk Samlings logo. Væggen i baggrunden er prydet med rækker af skydevåben fra 1800- og 1900-tallet arrangeret omkring et dansk rigsvåben.

Dahl taler om udlændingepolitik. Han forudser, at det vil blive det afgørende tema ved det forestående valg og ved mange valg fremover. Og betoner, at han personligt mener, ”at man godt kunne føre en strammere udlændingepolitik end man fører.”

Han taler om, at der vil komme mere fokus på, at man ”kun kan være i et samfund som vores, hvis man retter ind på en lang række punkter”. Og han forestiller sig fremtidsscenarier, hvor Danmark sikkerhedsmæssigt ”vil komme til at ligne Israel en hel del mere” på grund ”35.000 stålsatte fundamentalister” (41:58).

Men der er også mere konkrete observationer i Dahls timelange talestrøm, observationer fra virkeligheden bag murene på Christiansborg, fx fra hans udkigspost i baggrundsgruppen bag parallelsamfunds-udspillet (eller ghettoudspillet) – og her dukker Uhrskovs særkørsel op i en uventet rolle:

En af de ting, som motiverede regeringen til at gå i gang med at lave parallelsamfunds-udspillet, det var faktisk nogle statistikker som du Morten [Uhrskov] er bagmand bag, at man overhovedet har i Danmark. Det var nemlig nogle statistikker af tredje generations præstationer i skolen.

Og nu har vi tilpas grundlag til at vi kan sige, jamen altså tredje generation fra Mellemøsten og Nordafrika klarer sig ikke bedre end første og anden generation. Det er det samme. Det har spillet en meget, meget stor rolle. I regeringen, der sagde men da de tal kom frem, så kan vi jo afkræfte hypotesen om, at problemerne vil løse sig over tid (…)

Takket være de her statistiske undersøgelser af tredje generation kan vi sige at over tid-hypotesen, den holder ikke. Og det har betydet rigtig, rigtig meget. Fordi så bliver man simpelthen nødt til at være lidt skrappere end man ellers ville have været.” (12:25)

Altså jeg har også selv, jeg har da selv ved skrivebordet siddet og tænkt, altså, en udvandringspolitik, hvordan skulle man, hvordan skulle den, hvordan kunne man, hvordan kunne den se ud – Henrik Dahl

Dahl inkluderer første generation i ligningen – ”tredje generation…klarer sig ikke bedre end første og anden” -, fremgangen fra første til anden generation har ellers aldrig været til debat. Hans ord viser, at den forkerte eller fiktive præmis om stilstand mellem generationerne, øjensynligt allerede har haft meget virkelige politiske konsekvenser.

Senere spørger en tilhører til hjemsendelser?:

Det tror jeg også, der kommer mere af”, svarer Dahl.

”Dansk Folkeparti er allerede begyndt at tage det op og der er lydhørhed over for at lytte til det. Og jeg tror, at det vil man diskutere mere. Altså jeg har også selv, jeg har da selv ved skrivebordet siddet og tænkt, altså, en udvandringspolitik, hvordan skulle man, hvordan skulle den, hvordan kunne man, hvordan kunne den se ud. Og så er jeg ikke kommet frem til noget svar, men jeg overvejer.” (58:43).

Henrik Dahl til Dansk Samlings sommermøde på Hvidsten Kro, august 2018

Den udvandringspolitik eller hjemsendelsesplan, som Dahl endnu ikke havde fundet svaret på ved sit skrivebord i sommeren 2018, er der nu tegnet de første lovgivningsmæssige streger til med Lov 140, der kommer til afstemning sidst i februar.

Ideernes rejse fra det yderste højre

Det er en almindelig opfattelse, at synspunkter på udlændingeområdet, der i 1980’erne og 90’erne ofte blev stemplet som ekstreme, i dag er blevet mainstream. Sagen om efterkommerrapporten og paradigmeskiftet afspejler den samme bevægelse.

Her kan man helt konkret følge kædereaktionen fra Uhrskovs statistiske særkørsel og krav om hjemsendelser i 2017 til “Analyse af børn af efterkommere med ikke-vestlig baggrund” og lov 140 om hjemsendelse i 2018/19.

Tempoet i ideernes rejse fra yderfløjen til midterfeltet er accelereret. Halveringstiden fra ideen blev forstret på den yderste højrefløj til den var ufarlig nok til at blive præsenteret for midtervælgerne er ganske kort i denne sag.

Men dette klare dementi af Uhrskovs konklusion, blev der ikke lyttet til i ministerierne. Endnu et DST-opråb man sad overhørig

Det er en stor værdi i det danske demokrati, at alle borgere, politiske grupperinger og NGO’er – uanset placering i det politiske spektrum – kan inspirere til ministerspørgsmål, rapporter og lovforslag.

Der er intet fordækt i, at Morten Uhrskov har inspireret til og initiereret ministeriernes ”Analyse af børn af efterkommere med ikke-vestlig baggrund”.

Der hvor processen bliver problematisk er, når hans farvede konklusioner ikke korrigeres på deres vandring gennem ministerierne. Tværtimod benytter ministerierne den samme fejlagtige metode (sidestilling af usammenlignelige grupper) og det samme misvisende begreb (generationsbegrebet); begge dele til trods for, at DST havde orienteret om de ”væsentlige metodiske fejlslutninger”, det førte til.

Man kommer således også frem til den samme fejlagtige konklusion som Uhrskov.  Og så stor er samklangen, at overskriften på ministeriernes pressemeddelelse – ”Tredjegenerationindvandrere klarer sig ikke bedre end anden generation” – helt ned i ordvalget er et ekko af Uhrskovs kronik.

Et dementi fra DST

30. november 2017 udsendte Danmarks Statistik en pressemeddelelse under overskriften ”Nye generationer klarer sig bedre”, der i ordvalg og indhold fremstår som DSTs modtræk mod JP og Uhrskovs fejlinformation samme år. DST signalerede, hvilken vægt, de lagde bag deres budskab, ved at lade direktøren Niels Ploug føre ordet:

Vores analyse viser, at karaktergennemsnittet stiger henover generationerne. Børn af efterkommere klarer sig altså bedre end efterkommere, der til gengæld klarer sig bedre end indvandrere. Nye generationer klarer sig altså bedre, udtaler Niels Ploug, direktør i Danmarks Statistik.”

Men dette klare dementi af Uhrskovs konklusion, blev der ikke lyttet til i ministerierne. Endnu et DST-opråb man sad overhørig.

Vi ved nu fra Henrik Dahl, at den fejlagtige konklusion om stilstand mellem generationerne allerede ”har spillet en meget, meget stor rolle” i forbindelse med ghettoudspillet.

Måske kan forskernes indsats for at korrigere misinformationen forebygge, at den kommer til at fungere som løftestang i fremtidige sager. Og forhindre, at den igen benyttes som stemningsskabende forspil for en drejning fra integration mod hjemsendelse som det skete i forbindelse med Lov 140.


Tak til min gode ven, cand. mag. Robin Højager Olesen for uvurderlig hjælp med research.


POV er et uafhængigt, læserstøttet medie.
Kan du lide Steffens artikler, kan du støtte hans arbejde via hans
MobilePay på 31902272


Topfoto: POV collage af billeder fra ft.dk  og Morten Urhskovs kronik i Jyllands-Posten d. 12 juni 2017.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Steffen Groth er cand.mag i dansk og kulturstudier og underviser ved Niels Brocks Handelsgymnasium. Han bor i København med sin familie, der også tæller hans kone og to børn. Du kan støtte Steffens arbejde som skribent ved POV på MobilePay 31902272.

Seneste artikler om Politik & Samfund