Fødekæden risikerer at hoppe af i dansk film

af i Film/Kultur

ÅBENT BREV – Vejen fra spirende talent til professionel filmskaber kan være kringlet, men Danmark har en velfungerende og regional infrastruktur med de eksisterende filmværksteder. Den nye filmaftale er dog nødt til at styrke de mange gode talentudviklingstilbud, hvis vi vil bevare vores position som et af verdens stærkeste filmlande, mener direktør for Fonden Filmtalent Signe Lund Juhler.

Brugergruppen ved Filmværkstedet / København opfordrer i et åbent brev igennem POV International d. 13. oktober 2018 politikere til at finde ‘modet til at bygge op’ og de beskriver samtidig en politisk tendens til at ville rive ned, flytte og spare.

Det er en tendens, som vi også hos Filmtalent ser alt for tydeligt. En tendens, som rigtig nok ikke kun gælder for Filmværkstedet / København, men også for filmværkstederne i Odense, Viborg og Århus. Og en tendens, som i yderste konsekvens vil betyde et udhulet talentudviklingsmiljø i Danmark – et miljø, som har været medvirkende til den internationale anerkendelse, som dansk film nyder godt af.

Vi har derfor hos Filmtalent forfattet et åbent brev, som uddyber problemstillingerne og udfordringerne for fremtiden, hvis ikke der bliver gjort noget nu:

Talentudviklingen i dansk film er i fare

Der er stort behov for ekstra investeringer i talentudviklingen, hvis Danmark skal fastholde sin position som førende filmland. Fonden Filmtalent, paraplyorganisationen for filmværkstederne i Viborg, Odense, København og Aarhus, har haft en fastfrosset tilskudsramme i fem år. Købekraften er derfor faldet med 5-10 pct. siden sidste filmaftale. Det betyder, at Filmtalent og de regionale filmværksteder kun lige kan videreudvikle, men på et meget mindre niveau.

Fødekæden knækker simpelthen og vi bliver efterladt i vejkanten mens resten af verden styrter forbi os, hvis vi ikke investerer ekstra ressourcer i de unge talenter.”                                                                   – Signe Lund Juhler

”Det starter jo med talentudvikling. Vi har masser af talent og succes med at udvikle talenterne”, påpeger Signe Lund Juhler og fortsætter: ”Udlandet kigger med misundelse på, hvordan vi i Danmark er i stand til at føre talenter igennem filmfødekæden fra spirende håb til professionelle film og tv-folk. Den succes de kreative industrier nyder godt af i disse år betyder, at endnu flere unge talenter ønsker at skabe nye fortællinger og bruge nye platforme – alt det den professionelle filmbranche hungrer efter. Vi er i Danmark i en helt speciel position, fordi vi både har udbuddet og efterspørgslen – og evnen til at levere.”

Men fastholdes talentudviklingen på nuværende økonomiske niveau, vil den danske filmbranche om få år være fastlåst. Der er blandt andet et behov for at rekruttere talenterne bredere og klæde de top-præsterende på til at indtage branchen. Men dette kan ikke længere lade sig gøre uden ekstra investering, lyder advarslen fra Filmtalent.

”Fastholdes vi på nuværende niveau kan vi videreudvikle og levere lidt mindre af det, vi plejer. Med nye midler kan vi derimod favne langt bredere i forhold til nye talenter, nye teknologier og give det sidste skub ind på en solid karrierebane”,påpeger Signe Lund Juhler.

Mere end 40 års erfaring

I udviklingen af talenter står de regionale filmværksteder samlet under Filmtalent centralt. Værkstederne er med til at sikre talenterne en bred og landsdækkende adgang og har mere end 40 års erfaring med at identificere talenterne og bringe dem det første stykke vej i fødekæden. Dermed har værkstederne også et bredt indblik i, hvilke udfordringer, talenter står overfor:

”Det er en unik dansk og meget stærk basis for talentudvikling – men den skal styrkes og overgangene imellem tilbuddene gøres mere glidende og gennemskuelige for at synliggøre vejen mod uddannelse og karriere for fremtidens filmskabere. Derfor må vi ikke slække på indsatsen”, fortæller Signe Lund Juhler.

Dansk film har igennem de seneste 30 år udviklet sig stærkt. Oscar-, Emmy- og BAFTA-priser har fundet vej til danske hylder og kontorer, og vi bryster os med rette af den store internationale anerkendelse. Det har kunnet lade sig gøre, fordi Film-Danmark har forstået at sikre et kreativt miljø og forudsætninger for, at filmtalenterne har kunnet udvikle deres kunnen og kompetencer.

”Men fødekæden knækker simpelthen og vi bliver efterladt i vejkanten mens resten af verden styrter forbi os, hvis vi ikke investerer ekstra ressourcer i de unge talenter”, slutter Signe Lund Juhler.

Topfoto: Martin Dam Kristensen, www.filmtalent.dk

Fonden Filmtalent blev oprettet som led i Folketingets aftale i 2015 om filmstøtte og udvikling af dansk film igennem de regionale filmværksteder i Odense, Viborg, Århus og København. Udgangspunktet er at fastholde og udvikle den helt unikke styrkeposition dansk film og tv har på de internationale markeder via et øget fokus på talentudvikling.

Filmtalent har et tæt samarbejde med andre aktører på området - Station Next, DR, Den Danske Filmskole, Den Europæiske Filmhøjskole, de kreative tekniske erhvervs- og ungdomsuddannelser og ikke mindst den professionelle branche og de etablerede produktionsmiljøer. Desuden driver Filmtalent Screen Talent Europe, som er et netværk af filmværksteder i Danmark, Sverige, Norge, Færøerne, Tyskland, Irland, Nordirland og Frankrig.