Her er min ansøgning til stillingen som Generaldirektør i DR

i Kultur/Danmark af

KOMMENTAR – Forleden deltog Pouline Middleton i et debatarrangement hos Dansk Journalistforbund, hvor man spekulerede i, at den nuværende generaldirektør måske er på vej væk fra DR. De to mediechefer, hun var i panel med, blev spurgt, om de kunne tænke sig at søge jobbet. De sagde begge nej. Men Pouline siger ja. Det nye medieforlig og public service-kontrakten viser, synes hun, at vi trænger til en markant revision af vores public service-medie.

Kære bestyrelsesformand for DR,

Jeg tillader mig hermed uopfordret at søge stilling som generaldirektør for DR. Jeg mener, at vi trænger til at få gået institutionen efter i sømmene og vende tilbage til kernekompetencerne, så vi kan levere netop den formidling, der gør borgerne i stand til at deltage i og fortsat sikre demokratiet her i landet. Jeg har været ansat i DR, og mener i øvrigt at jeg har netop de kompetencer, der skal til at stå i spidsen for denne revision.

Som generaldirektør for DR vil jeg først tage et møde med dig, hvor vi kan diskutere og konkretisere DR’s profil i det danske medielandskab. Jeg vil høre hvad dine visioner er for DR, og så vil jeg præsentere hvorfor jeg mener det er nødvendigt at redefinere DR’s profil og succesparametre.

DR er et public service-medie, modsat de fleste andre medier, der er kommercielle. De skal tjene penge. DR skal tjene folket.

Fem indsatsområder

Når vi er enige om den overordnede linje, vil jeg i tæt samarbejde med ledelsesgruppen gennemføre et program med fem indsatsområder.

Første punkt er at sætte fokus på det, som DR er god til og hvordan vi som ledelsesgruppe får skabt de bedst mulige arbejdsbetingelser for de dygtige, kreative medarbejdere, der arbejder i DR, til at formidle indenfor de rammer, den nye public service-kontrakt har angivet.

Radio 24/7 har jo fx vist, at man kan innovere rigtig meget og succesfuldt med radiomediet til glæde for debatten og dermed lytterne hvor de sætter fokus på nye områder i samfundet fra stadigt nye vinkler. Det kan jo ikke være rigtigt at så lille en enhed med et så begrænset budget, skal være dygtigere til at sætte dagsordene end DR.

DR er et public service-medie, modsat de fleste andre medier, der er kommercielle. De skal tjene penge. DR skal tjene folket

For at finde frem til hvad det er for kernekompetencer, DR skal satse på, vil jeg bede alle topcheferne om at udarbejde et kompetenceskema over deres medarbejdere. I skemaet skal de dels anføre de kompetencer, som hver medarbejder bidrager til et program med, samt hvor stor en del de bidrager med. Når jeg skriver program, mener jeg alle dele af det med research, forproduktion, produktion, postproduktion, udsendelse og evaluering af programmet.

Når topcheferne efter en måned i dialog med deres medarbejdere har lavet overblikket, skal hver chef tage stilling til, om der er nogle personer i afdelingen som udfylder roller, der egentlig ikke er behov for. Det sker nemlig, at man i store organisationer bygger op og bygger ud, uden at standse op og vurdere, hvad kernekompetencerne er.

Jeg forventer at vores diskussioner vil føre til, at vi må tilpasse organisationens størrelse. Som det er i dag, ser det ud til, at der er for mange kokke omkring hvert program, og for mange lag man skal igennem for at få sat en ny form for program i gang.

Vi skal i den modsatte retning, hvor DR skal være førende i at tilbyde rammerne for et værdigt arbejdsliv:

  1. medarbejderne skal opleve de bliver hørt af kvalificerede chefer,
  2. beslutninger opleves som forudsigelige, så man ved hvad man pejler efter, og
  3. man får konstruktiv feedback på sin indsats.

Provinsmetropolerne

Det andet område jeg vil tale med topcheferne om er provinsmetropolerne. Jeg vil bede dem om sammen med mig at sammensætte redaktioner 10 steder rundt omkring i landet. Disse redaktioner skal hver især være bemandet med ca. 10 journalister, som kommer fra DR, og så skal der yderligere afsættes penge i DR’s budget til at ansætte et vist antal lokale journalister, fotografer og lydfolk.

Formålet er at vi rundt omkring i landet fremover får bedre indsigt i og forståelse for, hvad der helt konkret foregår og hvordan de gør tingene andre steder i landet

Disse redaktioners formål skal være at dække lokale historier med en høj grad af faglighed. Det kan være, de skal dybdebore omkring en lokal entreprenørs fortrinsstilling ved kommunale opgaver; eller de skal dække, hvordan udflytning af statslige arbejdspladser har tiltrukket flere højtuddannede medarbejder til byen med en række konsekvenser.

Det kan også være, vi skal et par spadestik dybere omkring at dække landbrugets livsvilkår, eller hvorfor det går så godt økonomisk i et bestemt område og ikke i andre som ligger i nærheden. Kultur- og sport i området skal naturligvis også dækkes, samt fx hvordan de forskellige kommuner modtager og integrerer flygtninge. Det kunne også være interessant at afdække, hvilken rolle kristendommen spiller for helt almindelige mennesker rundt om i landet.

Sådanne 10 DR byer kan fx placeres i Ålborg, Viborg, Århus, Fredericia, Esbjerg, Sønderborg, Ringe, Middelfart, Nakskov, Korsør. Formålet er at vi rundt omkring i landet fremover får bedre indsigt i og forståelse for, hvad der helt konkret foregår og hvordan de gør tingene andre steder i landet.

Mediedialoger – for DR er ikke konkurrent

Dialog med andre medier er det tredje område, ledergruppen og jeg vil bruge energi på. Vi vil indlede med en rundtur hos en række af de førende medier i Danmark. At være førende vil blive vurderet ud fra forskellige kriterier, såsom oplag, gennemslagskraft, innovationshøjde, etik, etc. De medier, der præsterer godt på bare et af disse områder, vil vi besøge.

Hvert medie vil blive bedt om at præsentere deres medies styrker, samt hvilke forhindringer de kæmper med i forhold til at få det til at løbe rundt. Er de kommercielle vil de naturligvis ikke fortælle alt om deres forretningsmodel, men da DR ikke er en kommercielt medie, er vi heller ikke en konkurrent, så samtalen kan foregå trygt i et fortroligt rum.

Jeg ser det som DR’s fornemmeste opgave at supplere de andre medier og træde til netop der, hvor der ikke er et marked, fordi vi kun er 5,7 mio. mennesker i Danmark

Vi skal også tale med hvert medie om, hvordan de ser den fremtidige digitale udvikling, og hvad de forventer fra Tech-giganterne på den korte og lidt længere bane.

Et af målene med denne snak er at identificere, om DR uden at ville det skaber forhindringer for nogle af de andre medier og deres overlevelse. Jeg ser det som DR’s fornemmeste opgave at supplere de andre medier og træde til netop der, hvor der ikke er et marked, fordi vi kun er 5,7 mio. mennesker i Danmark.

Politikerne

Fra medierne vil vi drage videre til at besøge politikerne på Borgen og borgmesterkontoret i nogle af de største kommuner. Dette fjerde område er mindst lige så vigtigt som de øvrige. En del af debatten omkring det seneste medieforlig har nemlig vist, at en række politikere ikke føler, deres synspunkter kommer ordentligt frem på DR.

Weekendavisen kunne fornylig via flere navngivne kilder bekræfte, at journalister på DR tilhører samme del af det politiske landskab, og taler nedladende om andre dele. Det skal vi se at få ryddet ud i, for det skaber hverken basis for en nuanceret informationsstrøm, eller for et public service medie, som hele befolkningen kan spejle sig i.

Der skal ikke være plads til, at man lader sit eget politiske ståsted, geografiske præferencer eller smag i programmer påvirke ens dømmekraft. Vi kan alle sammen komme til det, men det er chefernes opgave at sikre, denne uskik bliver bagt til ophør. Den er ikke et public service-medie i 2018 værdigt.

Kontrakterne

Det femte og sidste element jeg vil sætte i værk handler om at reducere lønnen og reducere bonusser. Når du og jeg forhandler min løn, vil jeg anmode om at reducere min løn med 1 mio. kr. om året i forhold til det nuværende niveau. Det samme vil jeg bede alle topchefer om at gøre. Dernæst vil jeg få HR til at genforhandle alle kontrakter med medarbejdere, som har en fratrædelsesgodtgørelse.

Det er simpelthen ikke i orden, at man ved sin fratrædelse både får løn i et antal måneder og så en bonus oven i. Det er ikke rimeligt i erhvervslivet eller i kommunerne, og det er heller ikke rimeligt i DR. Derfor skal sådanne bonusser fjernes.

De chefer, der ikke kan acceptere at gå ned i løn, eller for den sags skyld de fire øvrige punkter i min tilgang, vil jeg sige farvel til. De chefer der bliver, vil jeg sørge for, får tilbudt et lederkursus, hvis de ikke allerede har været der for nylig.

Målet er, at de skal blive de bedste chefer til at lede deres dygtige, engagerede medarbejdere i fremtidens public service institution som på ligelig vis dækker forskellige politiske synspunkter.

DR i dybden på det danske samfund

Det skal være et DR, som går magten efter i sømmene lige meget om den spiller med musklerne lokalt eller i hovedstaden. Vi skal turde stille spørgsmål som hvorvidt ny markant lovgivning som fx GDPR kan øge Europas vigtighed globalt, og hvordan danske virksomheder kan få gavn af det, hvis det sker.

Vi skal turde gå i dybden på det danske samfund, hvor nye værdier strides med gamle, indvandringen udfordrer normerne, og der er brug for flygtninge i produktionen. Det interesserer befolkningen, hvad det er for en verden vi ser folde sig ud for vores fødder hver dag. DR skal lægge op til at, vi kvalificeret kan diskutere, hvilken verden vi ønsker fremover.

Det skal være et DR, som går magten efter i sømmene lige meget om den spiller med musklerne lokalt eller i hovedstaden

Når jeg har præsenteret disse fem områder for ledelsesgruppen vil jeg naturligvis også rigtig gerne høre, hvor de mener, der er behov for at gøre en ekstra indsats. Da vi får 4,1 mia. kr. kørt ind på paller hvert år, vurderer jeg, at der rigeligt er plads til yderligere et par initiativer. Når vi ser på kompetencerne kan det også være vi skal genoverveje kanalstrukturen og fordelingen af ansvarsområder, da det også kan udgøre en hindring for at få den innovation og effektivitet som mindre enheder præsterer og som store enheder snubler i. Jeg er spændt på at høre, hvor ledelsesgruppen mener skoen trykker.

Mit mål som generaldirektør for DR vil være at gøre DR til en værdiernes vridemaskine, hvor værdier bliver vendt, drejet, udfordret, beskyttet og det hele formidles på de platforme, og måder, som de kommercielle medier ikke kan løfte. Kort sagt, vil jeg sammen med dygtige, engagerede topchefer og deres ditto medarbejdere skabe fremtidens public service organisation, der formidler til borgerne så de kan deltage i og forsat sikre demokratiet i Danmark.

Vi vil forankre DR i en etisk forsvarlig måde at fungere på i markedet, og overfor den befolkning, der betaler os for det over skatten til gavn og glæde for hele befolkningen mange år fremover.

Jeg håber, at jeg ovenfor har redegjort fyldestgørende for, hvorfor det er nødvendigt at sætte ind på følgende områder:

  1. Hvordan man får skabt værdige arbejdsbetingelser for de ansatte
  2. Fokus på hvad der sker i provinsen
  3. DR’s rolle i forhold til de kommercielle medier
  4. Politikernes forventninger til DR
  5. En regulering af løn og bonus-niveauet

Jeg ser frem til at høre fra dig og uddyber gerne mine synspunkter ved en personlig samtale.

Med venlig hilsen

Pouline Middleton

Topillustration: Klickr og PxHere med LunaPicEditor

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Pouline Middleton (1962) er forfatter, klummeskriver og økonom. Hun skriver kun, når hun ikke kan lade være. Det er jævnligt. I øjeblikket skriver hun mest på et forslag til en tv-serie, for sidste år udkom en af hendes romaner i USA, og den skal gerne blive til en længere tv-serie til en af streaming kanalerne over there. Før det skrev hun to andre romaner på dansk. Hun har også skrevet en håndbog, bidraget til et par antologier, redigeret bøger, og skrevet manuskripter til film, tv-serier og web historier. Med et legat fra statens kunstfond og en cand. merc. i bagagen ser hun tit på en sag fra flere sider. I bøger og klummer tager hun hver gang på nye måder livtag med nogle af det moderne livs muligheder og udfordringer. I romanen En kvinde tre mænd handler det om at udskifte det traditionelle parforhold med tre mænd: en til snak, en til sex og en til praktisk arbejde. I romanen Gå efter guldet lærer en ung kvinde hvordan man skal gebærde sig som udstationeret i en fremmed kultur, hvad enten man arbejder i Hong Kong eller på en stor tv-station i Danmark. Pouline undrer sig igen og igen over, hvordan verden bliver ved med at være skruet fjollet sammen, når nu der er så mange helt konkrete muligheder for at løse vores udfordringer. Samtidig har hun blik for, hvordan vi som mennesker igen og igen gør vores bedste for at få ting til at ske og leve det gode liv, på de vilkår, der er, hvad enten vi er nødt til at grine eller græde samtidig. Hun blogger her: www.poulinemiddleton.dk og arbejder i øvrigt til daglig som direktør for virksomheden Mobility & Energy Group ApS . Pouline bor nord for København med sin mand og har en voksen datter.

Seneste artikler om Kultur