Corona i Brasilien: Begyndende kollaps i sundhedssystemet – ingen ved, hvornår udbruddet topper

i Syd- og Latinamerika/Politik & Samfund af
CORONAKRISE // REPORTAGE – Coronaudbruddet har nu bredt sig til hele Brasilien, og i nogle delstater er sundhedssystemet tæt på kollaps. Det sker selvom de officielle tal siger, at sygdommen – relativt set – er meget mindre udbredt end i for eksempel USA. Situationens alvor afhænger dermed af, om der er store mørketal, eller om brasilianerne kun lige har set starten af udbruddet.

SÃO PAULO – Coronaudbruddet i Brasilien er nu ved at tvinge det offentlige hospitalssystem i knæ i dele af landet. Flere delstater har således meldt ud, at næsten samtlige senge på intensivafdelingerne på de offentlige hospitaler nu er optaget med covid-19-patienter. I første omgang står det værst til i en række delstater i det nordlige Brasilien.

Brasilien er på mange måder kontrasternes land. Det er velkendt, at der er store sociale uligheder i samfundet. Men Brasilien er også det største land i verden med et gratis offentlig sundhedssystem, der dækker hele befolkningen

Det gælder for eksempel i Amazonas’ hovedstad Manaus, hvor alle intensivpladser på de offentlige hospitaler nu er optaget. Byens borgmester Arthur Virgilio Neto forklarede tirsdag den 21. april, at byen har registreret 1.809 smittede og 163 døde.

Antallet af dødsfald relateret til covid-19 kan imidlertid være højere. Det skyldes, at op mod 20 procent af byens dødsfald i de seneste dage er sket i folks hjem. Dermed ved man ikke altid, hvad dødsårsagen har været.

Samtidig er antallet af begravelser steget voldsomt i Manaus i de seneste dage. På byens største kirkegård Nossa Senhora Aparecida bliver der normalt begravet omkring 30 personer om dagen. Ifølge avisen Folha de São Paulo er det tal nu steget til over 100 om dagen og for at kunne følge med, begraves folk nu i store fællesgrave.

I Amazonas-delstaten er det desuden et problem, at det kun er på hospitalerne i Manaus, at der overhovedet findes intensivpladser. Befolkningen er derfor ekstra udsat i de mindre byer, som ofte ligger isolerede og kun har kontakt til omverdenen via båd på Amazon-floden eller dens bifloder.

Det offentlige hospitalssystem er også ved at kollapse i delstaterne Pernambuco, Ceará og Para, som alle også ligger i den nordlige del af landet. For eksempel oplyste Sundhedsministeriet i Pernambuco i denne uge, at delstatens offentlige hospitaler nu har en belægningsgrad på 99 procent på intensivpladserne reserveret til covid19-patienter.

I Brasiliens største og mest moderne by São Paulo er situationen endnu ikke helt så kritisk, men det begynder at nærme sig. Her er det kun 75 procent af intensivpladserne på delstatens hospitaler, som nu er optaget.

Coronaudbruddet rykker nu ind i de fattige kvarterer

Parallelt med at presset øges på sundhedssystemet har udbredelsen af sygdommen skiftet social karakter. São Paulo og Rio de Janeiro er de to byer, som har de fleste smittede og dødsfald.

Her ramte coronaudbruddet i første omgang byens velhaverkvarterer. Det skyldtes sandsynligvis, at smitten blev bragt til Brasilien af personer, der havde besøgt Europa og USA. Det mønster har imidlertid delvist ændret sig nu.

Torsdag den 23. april sagde ministeriet således, at der var 49.492 smittede og 3.313 døde, hvilket er meget få i lyset af, at Brasilien har en befolkning på cirka 210 millioner

I São Paulo er der fortsat registreret mange tilfælde i de mere velhavende kvarterer, men bystyret oplyser, at kvartererne med flest dødsfald nu er Brasilandia i den nordlige del af byen og Sapopemba i den østlige del af byen. I begge tilfælde er der tale om fattigere dele af byen, end der hvor udbruddet startede. Tilsvarende er der nu rapporteret cirka 150 smittede i favelaerne i Rio de Janeiro.

Rocinha-favelaen i Rio de Janeiro. Foto: Wikimedia Commons

At coronaudbruddet på et tidspunkt ville brede sig til de fattigere var forventeligt, da folk her bor tæt og infrastrukturen generelt er dårlig. Det gør det vanskeligere at overholde anbefalingerne om social isolation og om god hygiejne. Der er således en stor risiko for, at coronaudbruddet breder sig hurtigt i de fattige kvarterer, når det først får fat.

Få er smittede i sammenligning med USA

Alt dette sker på et tidspunkt, hvor de officielle tal fra Sundhedsministeriet siger, at der fortsat er relativt få tilfælde af coronasmittede i forhold til landets indbyggertal. Torsdag den 23. april sagde ministeriet således, at der var 49.492 smittede og 3.313 døde, hvilket er meget få i lyset af, at Brasilien har en befolkning på cirka 210 millioner.

Hvis der er tale om en stor underrapportering, er det måske nådigt sluppet, at det ”kun” er i 4 delstater, at sundhedssystemet kollapser. Hvis udbruddet derimod kun er i sin opstart, er der risiko for et landsdækkende kollaps i sundhedssystemet.

Til sammenligning var der på den samme dag i følge Worldometers registreret 49.769 dødsfald i USA ud af en befolkning på cirka 330 millioner. Set i forhold til befolkningens størrelse er det cirka 10 gange så højt som i Brasilien.

Det er imidlertid ikke kun antallet af smittede og døde, som er 10 gange så stort i USA som i Brasilien, når man tager højde for befolkningens størrelse. I USA er der foretaget cirka 4,7 millioner tests, mens det tilsvarende tal for Brasilien er beskedne 292.000. Det vil sige, at der også er testet 10 gange så mange indbyggere i USA som i Brasilien i forhold til indbyggertallet.

Mulige scenarier i Brasilien

Når man sammenligner tallene fra Brasilien og USA, åbner det op for flere forskellige scenarier. En mulighed er, at der er tale om massiv underrapportering af smittede og dødsfald i Brasilien. Det er der flere indicier på.

I Minas Geraís-delstaten var der den 22. april således kun 1.283 konfirmerede tilfælde af covid19. Men samtidig oplyser delstatens sundhedsmyndigheder, at der er yderligere 77.744 mistænkte tilfælde.

Tilsvarende oplyste bystyret i São Paulo den 22. april, at der var registreret 11.383 tilfælde af covid-19 i byen. Men oveni det tal var der yderligere 44.144 mistænkte tilfælde. Noget tilsvarende gjaldt for antallet af dødsfald. Her var der 919 konfirmerede tilfælde i São Paulo og yderligere 1.442 mistænkte dødsfald.

Alt i alt er situationen præget af stor usikkerhed. På den ene side ser udviklingen pæn ud på papiret, men på den anden side er sundhedssystemet allerede nu ved at kollapse nogle steder

En anden mulighed er, at Brasilien fortsat har relativt færre smittede end USA, fordi Brasilien blev ramt senere af udbruddet end USA. En tredje mulighed er, at smitten breder sig langsommere, enten fordi kontakten med omverdenen er mindre og/eller den indre mobilitet er mindre.

En fjerde mulighed er, at færre oplever symptomer og færre dør i Brasilien end i USA, fordi den brasilianske befolkning er yngre end den amerikanske.

Det første scenarie indebærer, at der måske er relativt lige så mange smittede og døde i Brasilien som i USA i forhold til befolkningens størrelse. De tre sidste scenarier indebærer potentielt, at der – i øjeblikket – er færre smittede og døde i Brasilien end i USA i forhold til befolkningens størrelse.

De fire scenarier behøver endda ikke at udelukke hinanden. Det er således muligt, at Brasilien blev ramt senere end USA, at smitten spreder sig langsommere, og at færre har symptomer og dør i Brasilien men, at der samtidig også er en stor underrapportering.

Indtil nu er der officielt kun omkring 1.000 coronarelaterede dødsfald i São Paulo-delstaten, så Covas ser ud til at forvente, at udbruddet langt fra er ovre

Spørgsmålet om hvilket scenarie, som er det “rigtige”, har stor betydning for den videre udvikling.

Hvis der er tale om en stor underrapportering, er det måske nådigt sluppet, at det ”kun” er i 4 delstater, at sundhedssystemet kollapser. Hvis udbruddet derimod kun er i sin opstart, er der risiko for et landsdækkende kollaps i sundhedssystemet.

En håber det bedste – en anden er forberedt på det værste

Alt i alt er situationen dermed præget af stor usikkerhed. På den ene side ser udviklingen pæn ud på papiret, men på den anden side er sundhedssystemet allerede nu ved at kollapse nogle steder. Samtidig er det usikkert, hvor højt mørketallet er. Denne usikkerhed manifesterer sig blandt politikerne.

Det gælder for eksempel i São Paulo. Her har delstatspræsidenten João Doria netop forlænget de sociale restriktioner til og med 10. maj. Men han har også annonceret, at restriktionerne herefter vil blive løftet gradvist.

Det vil blandt andet betyde, at almindelige butikker har udsigt til kunne åbne igen, mens de populære shopping centre kommer til at vente noget længere tid.

Samtidig har borgmesteren i São Paulo by – Bruno Covas – bekendtgjort, at kommunen vil klargøre 13.000 nye grave som konsekvens af coronaudbruddet. Indtil nu er der officielt kun omkring 1.000 coronarelaterede dødsfald i São Paulo-delstaten, så Covas ser ud til at forvente, at udbruddet langt fra er ovre.

Krisehåndtering i et mellemindkomstland

Brasilien er på mange måder kontrasternes land. Det er velkendt, at der er store sociale uligheder i samfundet. Men Brasilien er også det største land i verden med et gratis offentlig sundhedssystem, der dækker hele befolkningen. Samtidig er der masser af avancerede teknologiske virksomheder samt fremragende universiteter og forskningsinstitutioner.

Blandt de såkaldte mellemindkomstlande burde Brasilien derfor have gode muligheder for at håndtere en krise som coronaudbruddet. På trods af det ser det lige nu ud til, at ingen rigtig ved, hvor alvorlig situationen egentlig er, og hvor langt henne landet er i udbruddet. Er der tale om store mørketal, eller er det her kun starten på udbruddet?

Hvis det sidste er tilfældet kan situationen blive meget kritisk i de kommende uger og måneder. Det skyldes ikke mindst, at de sociale uligheder betyder, at store dele af befolkningen vil være meget eksponerede, hvis udbruddet kun lige er startet.

Når selv et relativt velfungerende mellemindkomstland som Brasilien risikerer at ende i den situation, så ser det ikke godt ud for lande, hvor forudsætningerne er endnu dårligere.


SERIE: Corona i Brasilien

Verden holder vejret på grund af cornonavirusen. På samtlige medieplatforme kan man uafbrudt følge med i udviklingen i Danmark, i resten af Europa og i USA. Men hvad er situationen længere ude i verden? Thomas Christiansen rapporterer løbende fra São Paulo, den største by i verden syd for ækvator, om coronaudbruddet og dets konsekvenser i Brasilien. Hvordan breder sygdommen sig?, hvad gør politikerne?, hvordan reagerer befolkningen?, og hvad sker der med økonomien i Latinamerikas største land med 210 millioner indbyggere?

LÆS ALLE THOMAS CHRISTIANSENS ARTIKLER HER


Foto: São Paulo, Flickr

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

HD(O) i Strategisk Ledelse og Forretningsudvikling, Copenhagen Business School, PhD i Økonomisk historie, London School of Economics and Political Science, Cand. Comm. med historie, Roskilde Universitet.

Bopæl: Sao Paulo. Hjemmeside: www.thomaschristiansen.net

Seneste artikler om Syd- og Latinamerika