Author

Baris Kaymaz

Baris Kaymaz har skrevet 6 indlæg.

mm
Baris Kaymaz er uddannet socialrådgiver og har siden 2013 arbejdet i psykiatrien som socialrådgiver og primærbehandler. Han er født og opvokset i København og har tyrkiske rødder.
Baris har stor interesse for emner i samfundsdebatten, f.eks. integration, social ulighed og stigmatisering. Han er særligt optaget af udsatte borgere med psykisk sårbarhed og alvorlige sociale problemstillinger, der har svært ved at passe ind i de rammer for hjælp, der findes i det offentlige system.

Unge med svær psykisk sygdom taber på ydelseskommissionens anbefalinger

af i Politik & Samfund/Debat
ydelseskommissionen unge psykiatri behandling

YDELSESKOMMISSIONEN // KOMMENTAR – Den forenkling af det nuværende ydelsessystem, som ydelseskommissionen anbefaler, er påskønnet blandt de medarbejdere, der arbejder i systemet til hverdag. Men når det anbefales, at det såkaldte diagnosetillæg fjernes, vækker det alvorlig bekymring hos Baris Kaymaz, som arbejder i psykiatrien som socialrådgiver og primærbehandler. Fjernes tillægget, der netop får økonomien til…

Læs videre her

Baris Kaymaz: Krænker og krænket i ét

af i Minoriteter/Danmark

SPROG // KOMMENTAR – Der er skabt et narrativ om “de krænkelsesparate”. En fortælling om, at man på grund af nogle mennesker (læs: ofte fra venstrefløjen eller minoriteter) ikke længere kan tillade sig at sige noget uden, at nogen bliver krænket eller fornærmet. Men hvem er det egentlig, der er krænkelsesparat? Dette debatindlæg er udtryk for…

Læs videre her

Baris Kaymaz: Når sociale støttesystemer bliver en spændetrøje

af i Politik & Samfund/Psykologi
System spændetrøje

I SYSTEMETS SPÆNDETRØJE // KOMMENTAR – Der er tilfælde, hvor det sociale system kræver, at udsatte borgere skal stille sig dårligere for at få hjælp. At udsatte borgere f.eks. skal give afkald på noget i deres liv, der giver mening og bringer dem tættere på at komme sig over psykiske lidelser og/eller at blive selvforsørgende,…

Læs videre her

Debat: Maskeringsforbud, ghettopakker og nu forbud mod smagsaromaer i vandpiber

af i Politik & Samfund/Debat

DEBAT // POLITIK – Selvom regeringens sympatiske handleplan mod børn og unges rygning ikke er rettet direkte mod gruppen af ikke-vestlige borgere, så rammer konsekvenserne af planen, der forbyder smagsaromaer i vandpiber, denne gruppe borgere hårdt, skriver Baris Kaymaz. Vandpibecaféer er et socialt samlingspunkt og et vigtigt alternativ til den udbredte alkoholkultur her i landet.   Vi…

Læs videre her

Et politisk ‘monster’ er skabt – og det bliver kun større, hvis vi ikke stopper med at fodre det

af i Politik & Samfund/Debat

POLITIK // DEBAT – Det overdrevne negative fokus på udlændinge, asylansøgere eller borgere med anden etnisk baggrund end vestlig er en farlig tendens, der konstant forstærker sig selv, skriver Baris Kaymaz. Vi skal selvfølgelig tale om udfordringerne, men der må være en proportionalitet i negative og positive historier, når vi taler integration eller udlændingepolitik. Vi bliver…

Læs videre her

Er alt godt i verden dansk? Lad os tale om italesættelsen af danskhed og danske værdier

af i Liv & Mennesker/Minoriteter

DAGENS POV // VÆRDIER – I kølvandet på folketingsvalget og dets resultater, hvor flere humanistiske partier er vokset, ønsker jeg at skrive dette indlæg grundet nogle iagttagelser og bekymringer, jeg har haft over en længere periode. Det, der bekymrer mig, er den evindelige italesættelse af danskhed, danske værdier, hvad er dansk og hvad er ikke…

Læs videre her