Agil

Det agile paradoks – der findes ikke noget easy-fix

i POV Business/Ledelse af
DAGENS POV // POV BUSINESS – “For at den agile praksis kan udvikles må de nuværende ledere giver plads til denne vækst. Disse ledere må beslutte, om de som ledere er parate til at afgive beslutningsmagt og kontrol. Og de må beslutte, hvordan de gennem handling og kommunikation vil understøtte forandringen i kultur og adfærd. Den moderne agile strategi er uden tvivl den strategi, der kan sikre organisationens overlevelse. Men for at opnå sand agilitet, skal kontrollen slippes. Er du klar?”, spørger ledelses- og strategikonsulent Ditte Enevoldsen.

Organisationer, der vil eksistere i morgen, skal være i stand til at kunne tilpasse sig hurtigt og effektivt til ændringer i konkurrence, efterspørgsel, teknologi.

Om noget har 2020 og coronakrisen demonstreret, hvordan ydre omstændigheder kan ændre antagelser hurtigt og hårdt, som vi før tog for givet. 2020 har også vist, hvordan nogle virksomheder er gearet til overlevelse, mens andre simpelthen forsvinder, når omverdenen viser sit uforudsigelige ansigt.

Det agile begreb er flygtigt. Den typiske forandringsproces er defineret ved et fastlagt slutstadie og styres af en plan

Der er også udbredt enighed om, at agilitet er en nødvendighed i virksomheders formåen i dag. Intentionen om hurtigt at kunne re-konfigurere strategi, struktur, processer, mennesker og teknologi, og derved at opnå en engageret high-performance kultur, har været markant i organisationer i årevis.

Men til trods for gode intentioner og mange tiltag, viser en analyse fra McKinsey, at mens over 90% af topledere fremhæver agil transformation som en topprioritet, vurderer mindre end 10%, at deres organisation rent faktisk opererer på et højt niveau af agilitet.

Problemet er, at det agile begreb er flygtigt. Den typiske forandringsproces er defineret ved et fastlagt slutstadie og styres af en plan.

De fleste ledelsesmodeller og forandringsstrategier er typisk også forankret i prædefinerede modeller, processer og frameworks. Scientific Management, Performance Management, LEAN, SAFE, Scrum er alle eksempler på sådanne fastlagte modeller.

Og disse modeller kommer ovenikøbet med en tydelig drejebog, der spiller ind i det traditionelle ledelseshierarki. Men hvor der er en vis grad af komfort ved så konkret en model med klart input og output, giver disse modeller ikke desto mindre en falsk tryghed.

Den agile transformation er modsat den typiske forandringsproces en organisk proces; en organisatorisk dannelsesrejse med en række nye stadier, men intet slutstadie

For organisationer består af mennesker, og der er ikke indlagt viden fra evolution, motivation eller adfærdsstudier i nogle af disse modeller. Men det skal til, hvis organisationer virkelig ønsker at frigive den kraft, der gør, at de kan levere og leve i en uforudsigelig verden.

Agil
I det øjeblik, den agile transformation planlægges gennem et fasttømret framework, dræbes selve den agile intention. Foto: Ditte Enevoldsen/privat.

Den agile transformationsproces

Den agile transformation er modsat den typiske forandringsproces en organisk proces; en organisatorisk dannelsesrejse med en række nye stadier, men intet slutstadie.

Det bygger på en række principper, men hver gang principperne bindes op på nye agile frameworks, dræbes den agilitet, man i første omgang forsøgte at opnå.

”Modern Agility” er næste niveau af de agile principper, der bringer den nye praksis ud og videre end IT-organisationen. Modern Agility bygger på fire kerneprincipper

  • Make People Awesome
  • Make Safety a Prerequisite
  • Experiment & Learn Rapidly
  • Deliver Value Continuously

Modern Agility er drevet af principper og er først og fremmest ikke et framework.

Agilitet

På samme vis er ”Teal paradigmet”, der blev introduceret af Frederic Laloux i bogen ”Reinventing Organizations” fra 2014, en samlet beskrivelse af en række principper, som er opstået organisk på tværs af organisationer og industrier.

Den moderne agile transformation kræver ægte lederskab i alle organisationens celler

Teal paradigmet refererer til det næste evolutionsstadie i den måde, organisationer anskues, etableres og udvikles på.

Her opfattes organisationer som en selvstændig organisme med eget formål. Organisationen er således et værktøj til at opnå ledelse og opfylde aktionærers mål. Organisationer, der opererer i Teal paradigmet, udviser tre hovedtræk:

  • Purpose (organisationens eget formål og raison d’etre)
  • Wholeness (plads til det hele menneske, både den professionelle og personlige side)
  • Selv-organization and self-management (selvstændige minisamfund eller mini-virksomheder, der samarbejder i organisationen)

Men Teal er ikke et framework. Det er en organisk opstået måde at agere på i organisationen.

Spotify skal ikke kopieres

Endelig er Spotifys “Tribe Engineering Model et glimrende eksempel på en organisk udviklet organisation, der i et misforstået forsøg på quick-fixes kopieres og sælges som et agilt framework.

Musiktjenesten har over tre år udviklet sin eksisterende struktur dog ikke gennem én stor reorganisering men over en længere periode og i en strøm af små iterative justeringer af organisation og processer.

Spofifys ledere udtaler selv, at det vil være en fejl at forsøge at kopiere deres organisation:

”…The way we work today has evolved naturally over time.” (Henrik Kniberg).

Spofitys organisation er nemlig ikke et agilt framework, der kan kopieres.

De agile organisationer skal udvikles organisk omkring nogle valgte principper.

Ønsket om at kopiere et fast framework og derigennem skabe den agile transformation, passer perfekt i det traditionelle ledelseshierarki og ledelsestankegang. Men det skaber ikke en organisk, agil forretning

Det øjeblik, den agile transformation planlægges gennem et fasttømret framework, dræbes selve den agile intention. Ifølge hollandske Corporate Rebels handler den agile transformation i højere grad om at indføre det, de kalder ”common sense management”.

Men det er samtidigt et så sjældent fænomen, at det efterhånden er en superkraft at kunne lede med sund fornuft, fordi de fleste er så formet og indoktrineret med principperne fra Scientific Management, hvor chefen skal kontrollere, og arbejderen skal arbejde.

Ønsket om at kopiere et fast framework og derigennem skabe den agile transformation, passer perfekt i det traditionelle ledelseshierarki og ledelsestankegang. Men det skaber ikke en organisk, agil forretning.

Agil
Den moderne agile transformation kræver ægte lederskab i alle organisationens celler. Foto: Mind-4.com.

Organisk, princip-drevet og uden slutpunkt

Den moderne agile transformation indebærer forenkling og reduktion af strukturer og processer, som står i kontrast til de traditionelle forandringsprocesser, der ofte tilføjer processer, metoder og vokabularium. Men hvor et framework kan være komfortabel i sin konkrete form, giver det en falsk tryghed.

Den moderne agile transformation kræver ægte lederskab i alle organisationens celler.

Den moderne agile strategi er uden tvivl den strategi, der kan sikre organisationens overlevelse.Men for at opnå sand agilitet, skal kontrollen slippes. Er du klar?

Ved initiering af den agile rejse, skal der sås et frø, der skal få lov at vokse. Frøet er de principper, virksomheden beslutter skal være grundprincipperne i den moderne agile transformation.

Principperne vil være gennemgående for og påvirke beslutninger, organisering og samarbejde. Med udgangspunkt i de valgte agile principper, skal nye praksisser have lov at udvikles, testes og justeres.

Og for at den agile praksis kan udvikles må de nuværende ledere give plads til denne vækst. Disse ledere må beslutte, om de som ledere er parate til at afgive beslutningsmagt og kontrol. Og de må beslutte, hvordan de gennem handling og kommunikation vil understøtte forandringen i kultur og adfærd.

Den moderne agile strategi er uden tvivl den strategi, der kan sikre organisationens overlevelse.

Men for at opnå sand agilitet, skal kontrollen slippes. Er du klar?

LÆS FLERE ARTIKLER AF DITTE ENEVOLDSEN MED LOUISE SPARF-BRUUN HER


Topillustration: Agility. Foto: Wikimedia. Public Domain.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Ditte rådgiver, støtter ledere indenfor strategi ledelse og forandringer. Hun udfordrer de traditionelle ledelseshierarkier og paradigmer og var den første herhjemme til at blive certificeret det agile ledelsesparadigme; Holacracy og specialiseret agile metoder værktøjer. Ditte holder seminarer, workshops og præsentationer om selv-organisering og modern agile, og hjælper virksomheder til at gennemføre meningsfulde forandringer, der varer ved.
Ditte er virksomhedsejer, bestyrelsesmedlem og konsulent med international erfaring efter at have været bosat i Frankrig, Belgien, Schweiz og Shanghai.
2020- Maptominds A/S – bestyrelsesmedlem og medejer
2013- Teal Consulting Company – ejer
2011-2012 Örsted – Project Lead
2006-2011 TDC – Project Lead
2003-2005 EA – Project Manager
Uddannelse:
M.Sc. International Business fra CBS og certificeringer I projektledelse, Lean, Change Management, Safe og Holacracy.

Seneste artikler om POV Business