armslængdeprincippet

Åbent brev til Joy Mogensen: Vi minder om armslængdeprincippet

i Kultur/Politik & Samfund af
KULTURPOLITIK // ÅBENT BREV – Vi vil gerne minde om, at Danmark er et frit, åbent og demokratisk samfund”, skriver 34 førende billedkunstnere og undervisere i dette brev til kulturminister Joy Mogensen og Folketingets Kulturudvalg. Kunstnerne peger på væsentligheden af armslængdeprincippet, og at ingen meningsdannere eller politikere må stække klassiske, liberaldemokratiske frihedsrettigheder for hverken billedkunstnere eller- studerende under henvisning til et enkelt kunstværk, kunstfag eller kunsttradition, de ikke bryder sig om.

Vi minder hermed om at armslængdeprincippet altid bør være helt centralt for forholdet mellem Kulturministeriet og Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Diskussionen om, hvad Billedkunstskolerne kan eller bør forske og undervise i, og hvordan disse aktiviteter kan tage form, må alene være en fagligt funderet diskussion.

Billedkunstskolerne som institution bør altid være solidt forankret i et stærkt, fagligt fundament, med transparent sikring af uddannelsens kvalitet. Billedkunstskolernes rekrutterings- og ansættelsesprocedurer bør ligeledes altid sikre det højest mulige faglige niveau hos ledere, undervisere og andre ansatte, uafhængigt af politisk indflydelse. Kun således kan undervisningens og forskningens form og indhold ligeledes altid være sikret fra direkte politisk indflydelse.

En kunstuddannelse er noget andet end et kunstværk

Billedkunst er til for at blive set, for at sætte følelser i gang og skabe refleksion, debat og gerne også erkendelse. Vi er enige om, at et kunstværk bør kunne tage en offentlig storm. Men en kunstuddannelse er noget helt andet end et kunstværk. En uddannelsesinstitution for billedkunstnere bør kunne skærme de studerende, så de får fred til at eksperimentere og lave fejl, prøve holdninger og vinkler af, processer, materialer og formater for forskellige måder at arbejde på.

Billedkunstskolerne som institution bør altid være solidt forankret i et stærkt, fagligt fundament, med transparent sikring af uddannelsens kvalitet

Til forskel fra de fleste andre studerende på videregående uddannelser forventes billedkunststuderende at opbygge deres helt egen særlige praksis, som på paradoksal vis både skal være i kontakt med kunsthistorien og dens traditioner og samtidig bryde væk og være helt sin egen. At uddanne billedkunstnere er derfor forbundet med en særlig udfordring: Man skal undervise i noget, man hverken kan eller bør styre, og samtidig skabe et stærkt fagligt rum for at forskellighed kan testes og udvikle sig. En underviser skal kunne skabe trygge rammer, hvor de studerende kan og tør eksperimentere, men også hele tiden bliver udfordret. At undersøge grænserne for hvad et kunstværk kan være i praksis, at opbygge modet til at fejle i udformningen af værker, samt ikke at fordømme fejl, men bruge dem til videre læring, er helt centrale aspekter af en kvalitetsuddannelse som billedkunstner.

Et meget bredt spektrum af færdigheder

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskolers opgave er at uddanne unge billedkunstnere til at kunne arbejde professionelt både nationalt og internationalt på højeste niveau efter endt uddannelse. Det er dermed skolernes, værkstedernes og undervisernes opgave at undervise en ganske lille gruppe studerende i et meget bredt spektrum af færdigheder; fra håndværksmæssige kompetencer, over viden om og refleksion knyttet til materialer, processer og billedkunstneriske metoder, til kritisk og teoretisk indsigt i de forskellige ideer, der har betydning for billedkunstfaget og dets omgivende samfund på et givent tidspunkt. Det er ganske enkelt undervisernes pligt at sørge for, at de studerende kan navigere i de forskellige diskurser og metoder, der præger de professionelle arbejdssituationer, som unge billedkunstnere kommer ud i efter endt uddannelse.

Vi må på det kraftigste minde om vigtige traditioner for armslængdeprincip

”Støtte, ikke styre”, som Julius Bomholt beskrev det i 1964, hvor han grundlagde Statens Kunstfond, stærkt inspireret af briternes British Arts Council, der blev skabt netop for at undgå situationer som i Sovjetunionen og tredivernes Tyskland, hvor kultur- og billedproduktionen blev detaljestyret af politikere med det formål at manipulere befolkningsgrupper med propaganderende kunstværker. Det er netop detalje- og indholdsstyring af kunsten, vi må insistere på altid skal være fagligt, ikke politisk funderet.

Det er netop detalje- og indholdsstyring af kunsten, vi må insistere på altid skal være fagligt, ikke politisk funderet

Vi ser det som Kulturministeriets fremmeste opgave at sikre Billedkunstskolernes uafhængighed fra direkte politisk indblanding, så institutionen kan fungere som en sund, transparent, robust og politisk uafhængig uddannelsesinstitution, der med faglig fundering kan fokusere på at tilbyde undervisning af højeste kvalitet, og dermed give de studerende et solidt og mange-facetteret fagligt fundament ud fra hvilket de kan udvikle deres egen billedkunstneriske praksis, uden frygt for forskellige politiske interesser eller skiftende retninger i pressens meningsstorme.

Klassiske, liberaldemokratiske frihedsrettigheder

Vi vil gerne minde om, at Danmark er et frit, åbent og demokratisk samfund. Med ytringsfrihed, kunstnerisk frihed, forskningsfrihed, undervisningsfrihed samt tanke- og trosfrihed. Billedkunststuderende og andre af vort lands billedkunstnere nyder disse klassiske, liberaldemokratiske frihedsrettigheder helt på linje med enhver anden borger i samfundet. Ingen meningsdannere eller politikere må få held til at stække disse frihedsrettigheder for hverken billedkunstnere eller- studerende under henvisning til et enkelt kunstværk, kunstfag eller kunsttradition, de ikke bryder sig om.

Vi vil gerne minde om, at Danmark er et frit, åbent og demokratisk samfund. Med ytringsfrihed, kunstnerisk frihed, forskningsfrihed, undervisningsfrihed samt tanke- og trosfrihed

Som billedkunstnere på tværs af kunstsyn og kunstskoler vil vi med denne skrivelse på det kraftigste insistere på disse værdier i et fælles forsvar for billedkunstuddannelsernes politiske uafhængighed som en grundpræmis i opretholdelsen af en dynamisk, pluralistisk og interessant kunstscene; noget som ethvert trivselsfuldt demokratisk samfund nyder godt af.

Følgende underskrivere er alle billedkunstnere, der underviser eller har undervist i kunst på videregående niveau.

Nuværende ansatte på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er ikke blevet involveret i skrivelsen.

 • Anette Abrahamsson, billedkunstner, Professor, tidl. ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
 • Henrik B. Andersen, billedhugger, Professor, tidl. ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, nu ved Vilnius Academy of Arts, Litauen
 • Finn Thybo Andersen, billedkunstner, Lektor, tidl. ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
 • Benedikte Bjerre, billedkunstner, Professor ved Det Jyske Kunstakademi
 • Kerstin Bergendal, billedkunstner, Senior Lektor ved Fri Konst HDK Valand
 • Niels Bonde, billedkunstner, Adjunkt, tidl. Konsthögskolan i Malmö, nu PhD- studerende Universität für angewandte Kunst, Wien
 • Stig Brøgger, billedkunstner, Professor, tidl. ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
 • Jan Bäcklund, billedkunstner, Lektor, tidl. ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, nu ved Linnaeus University
 • Jesper Christiansen, billedkunstner, Professor, tidl. ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
 • Kirsten Dufour, billedkunstner, tidl. gæstelærer ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
 • Maria Finn, billedkunstner, tidl. Ph.d. ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Postdoc ved Sektionen for Landskabsarkitektur og planlægning, Københavns Universitet
 • Jette Gejl, billedkunstner, Lektor, bestyrelsesmedlem tidl. ved Det Jyske Kunstakademi, tidl. Formand for Statens Kunstfond Billedkunstudvalg, nu Studie Lektor ved Aarhus Universitet
 • Jens Haaning, billedkunstner, Professor, tidl. ved Det Fynske Kunstakademi
 • Maj Hasager, billedkunstner, Lektor ved Malmö Konsthögskola, Malmö
 • Sidsel Meineche Hansen, billedkunstner, Associate Professor ved Det Fynske Kunstakademi
 • Nanna Gro Henningsen, billedkunstner, Lektor, tidl. ved Det Jyske Kunstakademi
 • Honza Hoeck, billedkunstner, Professor og undervisningsleder på Det Jyske Kunstakademi, tidl. Lektor ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
 • Jytte Høy, billedkunstner, tidl. Rektor for Det Jyske Kunstakademi
 • Jakob Jakobsen, billedkunstner, Professor, tidl. ved Det Fynske Kunstakademi
 • Dorte Jelstrup, billedkunstner, ekstern Lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC
 • Per Bak Jensen, billedkunstner, Lektor, tidl. ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
 • Kirsten Justesen, billedhugger, Professor, tidl. substituerende ved Kungliga Kunsthøgskolan, Stockholm, tidl. visiting Professor Kunsthögskolan i Oslo
 • Simone Aarberg Kern, billedkunstner, gæsteunderviser ved kunstakademier og- skoler i DK og udlandet
 • Peter Land, billedkunstner, gæsteunderviser ved kunstakademier og- skoler i DK og udlandet
 • Stense Andrea Lind-Valdan, billedkunstner MFA, gæsteunderviser ved kunstakademier og- skoler i DK og udlandet
 • Søren Martinsen, billedkunstner, gæsteunderviser ved kunstakademier og- skoler i DK og udlandet
 • Jørgen Michaelsen, billedkunstner, Lektor, tidl. ved Det Jyske Kunstakademi
 • Bjørn Nørgaard, billedhugger, Professor, tidl. ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
 • Jesper Rasmussen, billedkunstner, Lektor, tidl. Rektor for Det Jyske Kunstakademi
 • Rasmus Røhling, billedkunstner, Professor, tidl. ved Det Fynske Kunstakademi
 • Elisabeth Toubro, billedkunstner, Lektor, tidl. ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
 • Katya Sander, billedkunstner, Professor, tidl. ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, nu ved Nordlands Kunst- og Filmskole
 • Kristoffer Ørum, billedkunstner, Professor, tidl. ved Det Fynske Kunstakademi
 • Morten Stræde, billedkunstner, Professor, tidl. ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Ovenstående skrivelse er torsdag d. 10. december, 2020, blevet sendt til Kulturministeren samt Folketingets Kulturudvalg.


Topfotografier: Udsnit, af Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne. Foto: Katya Sander

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

POINT of VIEW International er et uafhængigt, digitalt kvalitetsmedie, der publicerer journalistik i form af nyhedsanalyser, anmeldelser, klummer, essays, debatindlæg samt kurateret borgerjournalistik indenfor især samfunds-, kultur-, erhvervs- og udlandsstof.

Siden POV blev grundlagt 1. februar 2016, har mediet udviklet sig til et etableret og anerkendt, mellemstort online medie med mere end 700 bidragsydere, der publiceres i ugebrevet POV Weekend, på pov.international, Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn.

Seneste artikler om Kultur