Susanne Louw: Unge kvinder er Danmarks mest ensomme gruppe

i Liv & Mennesker/Civilsamfund af

ENSOMHED // UNDERSØGELSE – Hver tiende ung er ensom, og især kvinder føler sig udenfor. Unge er i dag den gruppe, hvor flest føler sig ensomme. 8,5 pct. af mændene og 10,3 pct. af kvinderne mellem 16 og 24 år oplever, at de ofte er uønsket alene. Det gør unge kvinder til Danmarks mest ensomme gruppe. Til sammenligning er de +80-årige nu den aldersgruppe, hvor næst flest føler sig ensomme. Det viser en stor undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen med svar fra 180.000 danskere. Der er tale om en ny udvikling, skriver Susanne Louw. I tidligere udgaver af Den Nationale Sundhedsprofil var ældre de mest ensomme i Danmark.

Ensomhed er følelsen af ikke at høre til nogen steder. Når ens relationer ikke lever op til ens sociale behov. Menneskers behov er individuelle, er det er derfor også individuelt, hvornår følelsen opstår. Men fælles for mennesker er, at alle har brug for et socialt tilhørsforhold – at føle at man ”hører til”.

Præstationer udfordrer de unge

En af grundene til, at unge i særlig grad føler sig ensomme er, at de oplever meget høje præstationskrav. I Jyllands-Posten d. 9. september kan man med udgangspunkt i en stor trivselsundersøgelse lavet af Undervisningsministeriet læse, at hver tredje gymnasieelev har overvejet at droppe ud af gymnasiet.

Det maner til eftertanke, om presset på de unge så tidligt også bringer andre problemer med sig – ikke bare i skolen, men også i deres sociale liv. 9 pct. af de unge angiver ”sociale årsager” som baggrund for at droppe ud, mens 13 pct. peger på ”personlige årsager”.

8 milliarder og 800.000 sygedage om året er prisen for nationens ensomhed. I alt føler 350.000 danskere sig svært ensomme i Danmark

Mange unge i dag føler, at de skal være perfekte og præstere på alle livets arenaer. De oplever måske også, at venner og andre unge kan leve op til at være perfekte. Derfor bebrejder de sig selv, når det ikke går, som de ønsker det. Mange holder det for sig selv, også fordi de er bange for, at andre unge ikke kan forstå dem.

Pres og oplevet utilstrækkelighed kan føre til ensomhedsfølelse og isolation. Også for de unge har den teknologiske udvikling betydet, at kontakten med venner tit reduceres til deltagelse på Facebook, Instagram og andre sociale medier. Man mødes sjældnere i et fælles rum med den fysiske dialog og kontakt.

Unges trivsel og afsavn

Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet har lavet en tilbundsgående undersøgelse om unges trivsel og ensomhed, som bekræfter Sundhedsstyrelsens undersøgelse. Her prøver man at komme dybere ind omkring de unges følelse af ensomhed.

Følelsen af at savne nogen er den mest udbredte ensomhedsfølelse blandt de unge i undersøgelsen, mens følelsen af at blive holdt udenfor er den mindst udbredte ensomhedsfølelse.

Lidt flere af de 20-24-årige (9,3 pct.) end af de 15-19-årige (8,3 pct.) angiver således, at de ofte savner nogen at være sammen med.

Pres og oplevet utilstrækkelighed kan føre til ensomhedsfølelse og isolation. Også for de unge har den teknologiske udvikling betydet, at kontakten med venner tit reduceres til deltagelse på Facebook, Instagram og andre sociale medier

Der er anvendt tre spørgsmål til at undersøge de unges subjektive oplevelse af ensomhed: 1) Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre? 2) Hvor ofte føler du, at du savner nogen at være sammen med og 3) Hvor ofte føler du dig holdt udenfor? Disse tre spørgsmål stammer fra den såkaldte UCLA Loneliness Scale, som er et screeningsredskab, der bliver brugt til at undersøge udbredelsen af ensomhed i forskellige grupper.

De tre spørgsmål belyser de unges sociale kompetencer, som er afgørende for deres evne til at deltage i almindelig social interaktion og begå sig blandt andre mennesker. Positive svar på spørgsmålene kan være tegn på ensomhedsoplevelser, der ikke blot er knyttet til bestemte situationer og afgrænsede tidsrum, men også er forbundet til personlige egenskaber, som øger risikoen for, at oplevelserne får en mere vedvarende karakter.

At savne nogen at være sammen med er den ensomhedsfølelse, flest unge angiver, at de ofte føler.

Ensomhed skjules og påvirker også helbredet

Ensomhed kan være et alvorligt problem, som kræver handling. Det gælder både for den unge, der føler det, men i lige så høj grad fra både de voksne og de jævnaldrende, der er omkring ham eller hende. At se og anerkende problemet og at turde spørge.

Mange gør, hvad de kan for at skjule ensomheden over for omverdenen, så det kræver stor opmærksomhed og tålmodighed fra omgivelsernes side. Som forældre, lærer, træner eller andre voksne er det vigtigt at være tålmodig og insisterende. Den unge vil som regel afvise at være ensom, da det opleves pinligt og skamfuldt ikke at have sine sociale relationer ”i orden”. Men den unge har brug for at tale om det. Følelsen kan ikke brydes af personen alene.

Ensomhed er den følelse, der opstår, når ens relationer ikke lever op til ens sociale behov, og de gode sociale fællesskaber udebliver

Sociale relationer har også stor betydning for menneskers fysiske og psykiske helbred. Personer med stærke sociale relationer har oftere et bedre helbred, bliver sjældnere syge og kommer sig hurtigere over sygdom end personer med svage sociale relationer. Undersøgelsen fra Sundhedsstyrelsen viser, at ensomme personer har en øget risiko for blandt andet forhøjet blodtryk, hjertekarsygdom m.m. Personer med stærke sociale relationer har derimod lavere risiko for psykiske lidelser og dødelighed sammenlignet med personer med svage sociale relationer.

Alle unge kan blive ramt

Ensomhed er den følelse, der opstår, når ens relationer ikke lever op til ens sociale behov, og de gode sociale fællesskaber udebliver. Ifølge Ventilen, som arbejder med ensomme unge, opstår gode fællesskaber ikke af sig selv. Så det er vigtigt at tale med om, hvad gode fællesskaber er – og hvordan de skabes.

Et godt og trygt fællesskab kan være med til at forebygge og afhjælpe følelsen, mens et utrygt og ikke-rummeligt fællesskab omvendt kan skabe ensomhed.

Ensomhed kan være et alvorligt problem, som kræver handling. Det gælder både for den unge, der føler det, men i lige så høj grad fra både de voksne og de jævnaldrende, der er omkring ham eller hende

Der er ikke nogen regel for, hvornår ensomhed opstår, og de unge, der føler det, er vidt forskellige. Fælles er det dog, at følelsen ofte opstår ved skift i livet. Det kan eksempelvis være:

  • Hvis ens forældre bliver skilt
  • Hvis der er dødsfald i familien eller omgangskredsen
  • Hvis man flytter og skal starte på en ny skole ved at flytte hjemmefra og/eller starte på et studie i en fremmed by.

De ramte unge er svære at identificere. Nogle er stille og introverte, mens andre bliver oplevet som larmende og “for meget” af deres jævnaldrende. De er ofte meget alene. Enten fordi de aktivt bliver holdt udenfor, eller fordi de ikke kan finde deres plads i gruppen. Andre har et aktivt socialt liv med masser af venner, men føler sig ikke fortrolige med nogen, og føler måske heller ikke, de kan være sig selv.

Ventilen er en frivillig, social organisation, der har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Den er landsdækkende og har tilbud til de, som føler sig ensomme. De arbejder også for at skabe viden og debat om emnet blandt unge mennesker. Ventilen har p.t. 22 lokale tilbud i 20 byer.

Ensomhed er et tabu

Mange af os synes, det er svært at tale om ensomhed. Det er lettere at tale om fællesskab. I mange sammenhænge kan det også være frugtbart, at vi taler om løsningen i stedet for om problemet.
Men det er faktisk en del af problemet, at ensomhed er så svær at tale om. Det er tabubelagt at føle sig ensom. Det gør det også svært at række ud og dele sin oplevelse med andre.

Ensomhed koster samfundet dyrt

8 milliarder og 800.000 sygedage om året er prisen for nationens ensomhed. I alt føler 350.000 danskere sig svært ensomme i Danmark. Ensomhed har store, negative konsekvenser både for den enkelte men altså også for samfundet – bl.a. ved fysiske og psykiske skader, for tidlig død, stress, depression og søvnforstyrrelser. Ensomhed medfører også tit nedsat arbejdsevne og et deraf tab i produktionen.

  • Ensomme går mere til lægen, og Sundhedsstyrelsen har sat tal på, hvilke konsekvenser, det har:
  • Der er over 23.000 ekstra indlæggelser blandt personer, der er ensomme i forhold til personer, der ikke er ensomme
  • Læger har 400.000 ekstra kontakter hvert år på grund af ensomhed
  • Over 800.000 sygedage om året skyldes ensomhed.

Det koster altså vores samfundsfællesskab over 8 mia. kroner om året, når man lægger udgifterne til behandling og pleje sammen med den tabte produktion.

Ensomhed er et fælles ansvar. Derfor er Folkebevægelsen mod ensomhed oprettet med det formål at bekæmpe det i samfundet – bl.a. gennem tiltag som ”Danmark spiser sammen”. Her kan alle deltage – ung som gammel. Læs mere her.


Læs mere om ensomhed her: ‘Ensomhed i befolkningen – forekomst og metodiske overvejelser‘ udgivet af CFK · Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i 2015.


Foto:  Oladimeji Odunsi, Unsplash

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Susanne Rosasco Louw er trend- og kommunikationsrådgiver og en flittig trendskribent i aviser og magasiner. Indehaver af kommunikationsbureauet, Kommunikate.dk Hun har sideløbende med sit arbejdsliv også lagt en del frivilligt arbejde for diverse organisationer som f.eks. Stop Volden, Aids-Fondet, Danmarks Bløderforening, Hjerteforeningen m.fl.
Hendes faglige speciale er arbejdsmarked, hverdagsliv - både personligt, samfundsmæssigt og erhvervsmæssigt. Hun holder af at sætte tendenser under en lup, både når det gælder forskellige tidsaldre, kulturer og udviklingsområder. Har en bred baggrund inden for marketing, kommunikation og PR og har arbejdet med alle former for kommunikationsindsatser bredt inden for det politik, større virksomheder og organisationer. På Kommunikates hjemmeside har hun også en mere personlig blog: http://blog.kommunikate.dk/
Hun bor sammen med sin kæreste, har to voksne drenge og to børnebørn.
Hvis du vil bidrage til Susannes fortsatte skriverier på POV, kan du donere til hende på Mobile Pay: 31 50 90 31.

Seneste artikler om Liv & Mennesker

terror

Den blinde terrorvinkel

TERROR // MEDIEKRITIK – Siden 11. september 2001 har både medier, efterretningstjenester