Peer Aagaard: Hvilket Danmark er det, Lars Løkke vil?

af i Danmark

KOMMENTAR – Det er regeringens omfordeling af samfundskagen, der skaber ghettoer og parallelsamfund, hvor de fattigste klumper sig sammen, hvor huslejen er billigst. De rige gør det samme i de mest eksklusive områder i landet. Lars Løkkes udpegning af “etniske” ghettoer er pladderpolitisk symbolpolitik.

Statsministeren brugte sin nytårstale på at adressere den manglende sammenhængskraft her i landet. Skylden for de sociale udfordringer placerede han entydigt hos beboerne i de såkaldte ghettoer, idet han udelukkende ser problemerne som et spørgsmål om mentalitet og holdning.

“Man skal ville Danmark”, gentog Løkke flere gange, mens han understregede, at han også “ønsker… en geografisk balance. Danmark må ikke knække over i udvikling og afvikling”.

Den tanke ledte ham videre til to tiltag, som regeringen vil arbejde videre med: en fortsættelse af udflytningen af statslige arbejdspladser og en opbrydning af landets ghettoer, herunder en nedrivning af de hårdest ramte områder med efterfølgende omplacering af indbyggerne.

Omfordelingen af samfundskagen
Begge dele er symbolpolitik. Ingen af dem retter op på det egentlige grundliggende strukturelle problem: at Løkke-regeringen bevidst omfordeler størstedelen af samfundskagen til de mennesker, som i forvejen har deres på det tørre.

Ingen foreslår at sende en flok bulldozere ned gennem Vedbæk Strandvej for at jævne Danmarks dyreste villaer med jorden for at stoppe det parallelsamfund af velbjærgede, som har udviklet sig der

Det er meget vigtigt at holde sig for øje, at når det gælder landets rigeste, skyldes deres store stigning i indkomst ikke – eller kun i meget ringe grad – at de har knoklet mere. Den skyldes, at regeringen fører en politik, som belønner højindkomstgrupper af aktieejere, folk med penge i skattely og spekulanter.

Samtidig straffer man folk, som rammes af arbejdsløshed og sygdom, eller som bare har en lav husstandsindtægt.

Det siger sig selv, at en sådan politik over tid uvægerligt fører til ghettodannelser: de fattigste klumper sig sammen, hvor huslejen er billigst. De rige gør det samme i de mest eksklusive områder i landet.

Ingen foreslår at sende en flok bulldozere ned gennem Vedbæk Strandvej for at jævne Danmarks dyreste villaer med jorden for at stoppe det parallelsamfund af velbjærgede, som har udviklet sig der, men det ville klæde både statsministeren og hans vælgere at indse, at de selv bærer hovedansvaret for den negative spiral, vores samfund befinder sig i.

Sådan skaber man ghettoer
Kort før jul annoncerede regeringen, at den ønsker at spare lige under en milliard på beskæftigelsesindsatsen. Det handler om de penge, der anvendes til at efteruddanne langtidsledige, så de igen kan komme i arbejde. Disse tilbud sløjfes helt. I stedet vil de langtidsledige blive tilbudt at komme i såkaldt virksomhedspraktik til en lav løn.

AMU-kurser er ellers en vellykket måde at opkvalificere folk på, og videreuddannelse er den bedste vej til at komme i beskæftigelse. Den viden vælger regeringen at ignorere, for dropper man at gøre langtidsledige klogere, bliver der pludselig penge til at nedsætte afgifterne på fx dyre biler.

I den rige Hørsholm Kommune vil indbyggerne få en gennemsnitlig skattelettelse 5.630 kroner. Beboerne i det fattige Langeland vil opleve en lettelse på 2.120 kroner

Et andet regeringstiltag handler om at halvere dagpengeydelsen for unge under 30. Med et snuptag skæres der 9.202 kroner om måneden i disse unge menneskers dagpenge, når de har været ledige i 26 uger. At mange i den gruppe for længst har stiftet familie og fået børn anfægter ikke Løkke: ned i møget med dem, så de rige kan få nogle flere lettelser.

Om få dage begynder forhandlingerne om den skattereform, regeringen ønsker. Der er 23 milliarder i spil. Regeringens talknusere har regnet på konsekvenserne af dens eget forslag, og resultatet taler for sig selv: I den rige Hørsholm Kommune vil indbyggerne få en gennemsnitlig skattelettelse 5.630 kroner. Beboerne i det fattige Langeland vil opleve en lettelse på 2.120 kroner.

Sådan skaber man ghettoer, Hr Statsminister!

Dobbeltmoral
Det er et udtryk for en populistisk pladderpolitik at skyde skylden for vores skæve samfund på ofrene for det, og typisk for Løkkes dobbeltmoral, når han afviser at påtage sig ansvaret for tingenes tilstand.

Ja, vi har bestemt udfordringer på integrationsfronten, men det er ikke landets 1.257 bandemedlemmer eller en håndfuld burkaklædte kvinder, som er hovedårsag til ghettoiseringen af Danmark. Det er dig, Lars Løkke! Dig og din regering som dag for dag undergraver vores velfærdssamfund og udhuler sammenhængskraften i det Danmark, I er betroet at passe på.

At jeres form for politik uundgåeligt fører til en polarisering af landet er evident for enhver med et minimum af indsigt i sociale mekanismer. At påstå det modsatte og ignorere konsekvenserne af jeres egen adfærd er manipulation.

I de seneste måneder har vi oplevet en regering præget af internt fjendskab og stridigheder med dens eget støtteparti. For nationens skyld må man håbe på en hurtig eskalering af problemerne kulminerende i udskrivelsen af et folketingsvalg.

Danmark har udfordringer nok. Vi behøver ikke Lars Løkke til at gøre dem værre.

Hovedfoto: Agnete Schlichtkrull/DR

61-årige Peer Aagaard arbejder til daglig som sekretær i forskningsenheden CHIP på Rigshospitalet. Han er desuden medlem af den amerikansk-baserede forskningsgruppe INSIGHT's patientudvalg som repræsentant for hiv-positive patienter. Peer bor på Frederiksberg med sin mand Allan.

Seneste artikler om Danmark