Langs hegnet #5 – De ville være en del af Danmark

af i Kultur/Liv & Mennesker/Podcast

PODCAST – Da Henrik Hansens bedsteforældre op til folkeafstemningen i 1920 blev kontaktet af den kommission, der trak grænsen mellem afstemningszone 1 og afstemningszone 2, insisterede de på at blive en del af zone 1. De ville være en del af Danmark.

Derfor ligger den slægtsgård, hvor Henrik Hansen er vokset op, og som han i dag har overtaget og driver som landmand, meget specielt. Stuehuset og det meste af gårdspladsen ligger i Danmark, men den vej, man skal ud på for at komme væk fra Vilmkærgård, er – på sin egen tyske måde – opkaldt efter gården. Den hedder Wilmkjerweg og ligger i den tyske kommune Handewitt. Så for at køre i bil til resten af Danmark skal Henrik Hansen og hans familie en tur til Tyskland.

Niels Rohleder har i femte afsnit af Langs hegnet besøgt Vilmkærgård, som ligger i en lomme i Tyskland, og hvor Henrik Hansen kan se frem til at få cirka tre kilometer vildsvinehegn tværs gennem sine marker, der ligger på begge sider af grænsen.

Der skal bygges et 68 kilometer langt vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse i Sønderjylland. Fra Flensborg Fjord i øst til Tøndermarsken i vest.

Det har et stort flertal i Folketinget vedtaget. Hegnet opføres i disse måneder. Over en femårig periode skal det koste 80 millioner kroner.

Formålet er at bekæmpe afrikansk svinepest, som er en farlig og dødelig svinesygdom, som rammer både tamsvin og vildsvin. Med vildsvinehegnet håber Folketingets flertal at kunne forhindre, at vildsvin trænger ind i Danmark og smitter danske tamsvin.

Sker det, kan det få uoverskuelige konsekvenser for den danske svineeksport, der på årsbasis beløber sig til mere end 30 milliarder kroner.

Men hvad tænker de mennesker, der bor og færdes langs hegnet – nord og syd for grænsen?

Journalist Niels Rohleder, der selv er barn af grænselandet, begynder sin rejse ved den lille grænseovergang Skomagerhus ved Flensborg Fjord og bevæger sig vestpå.

Undervejs skal vi møde sønderjyder og sydslesvigere, danskere og tyskere, turister, landmænd, en kommunalpolitiker og et aktivt medlem af Danmarks Naturfredningsforening.

Serien Langs hegnet tager lytterne med ud i grænsens krinkelkroge: Over den lille bro ved Skomagerhus, ind gennem buskadset fra det tyske Kobbermølle til det danske Kollund Skov, til Haraldsdalvej i Padborg, hvor granitstenen, der siden 1920 har markeret grænsen, står i en privat villahave, og til Vilmkærgård, hvor stuehuset ligger i Danmark, mens tilkørselsvejen er tysk.


Hvis du har kommentarer, eller hvis du kender til spændende mennesker eller gode historier langs det kommende vildsvinehegn, kan du sende en e-mail til adressen: podcast.langs.hegnet@gmail.com


Foto: Niels Rohleder.

Niels Rohleder (f. 1962) er uddannet journalist. Han blev i 2011 ansat som rets- og migrationspolitisk rådgiver hos Enhedslisten på Christiansborg og meldte sig ved samme lejlighed ind i partiet.
Han er uddannet på Danmarks Journalisthøjskole og har undervist i journalistik samme sted samt på Roskilde Universitet og på højskolerne Vallekilde og Krogerup. 1987-2003 var han journalist på Information.
Niels Rohleder er forfatter til to romaner og en debatbog.
Han er vokset op i Sønderjylland og bor i dag i København.

Seneste artikler om Kultur