SEXCHIKANE ladies first

Undersøgelse: Ingen branche kan sige sig fri for at lægge hus til sexchikane

i Liv & Mennesker/Politik & Samfund af
SEXCHIKANE PÅ ARBEJDSPLADSEN // UNDERSØGELSE – En ny undersøgelse foretaget af Danmarks største netværk for kvinder i arbejdsliv, Ladies First Network, viser, at der stadig er store barrierer at nedbryde, for at vi kan opnå kønsligestilling og gøre op med sexistiske kulturer på det danske arbejdsmarked. Besvarelserne kommer fra 307 kvinder på tværs af brancher, positioner og alder, skriver Nikoline Nybo og Louise Marie Genefke, partnere og direktører i rådgivnings- og netværksvirksomheden, Ladies First Network.

I oktober måned har vi fejret Global Diversity Awareness Month – og vi må sige, at opmærksomheden om kønsligestillingen på det danske arbejdsmarked nok aldrig har været større. Men der tegner sig desværre et grumt billede.

Hvad ville du for eksempel sige til, at din chef fulgte efter dig hjem efter en forretningsmiddag og forgreb sig på dig? Eller opdage, at dine kollegaer ser optagelser af din bagdel fra virksomhedens videoovervågning?

Vi skal væk fra fokus på de enkelte sager og navlepilleri omkring enkelte situationer

Hvordan ville du reagere, hvis du til en firmafest fik stukket et hoved mellem dine bryster eller mandlige kønsdele skubbet op mod din ryg midt i arbejdsdagen? Og hvordan ville du have det med at få fortalt, at du kun er blevet ansat på grund af dit udseende?

Eksemplerne ovenfor er hentet fra en helt ny undersøgelse foretaget af Danmarks største netværk for kvinder i arbejdsliv, Ladies First Network. Besvarelserne fra 307 kvinder på tværs af brancher, positioner og alder viser tydeligt, at der stadig er store barrierer at nedbryde, for at vi kan opnå kønsligestilling og gøre op med sexistiske kulturer på det danske arbejdsmarked.

Af svarene fremgår det, at omtrent 74% af kvinderne enten har oplevet eller overværet en eller flere krænkelser.

Vi gentager lige: 74%. Det svarer til tre ud fire kvinder!

Der ikke tale om enkelte tilfælde her og der. Vi skal væk fra fokus på de enkelte sager og navlepilleri omkring enkelte situationer.

Der er tale om et arbejdsmarked kendetegnet ved arbejdsmiljøer, hvor chikane, seksualiserede omgangstoner og grænseoverskridende handlinger er blevet til en indlejret del af hverdagen.

Der er tale om et arbejdsmarked kendetegnet ved arbejdsmiljøer, hvor chikane, seksualiserede omgangstoner og grænseoverskridende handlinger er blevet til en indlejret del af hverdagen

En sexistisk kultur, som ingen branche kan sige sig fri for at have lagt hus til.

Seksuelle krænkelser er altså ikke kun et problem på Christiansborg, rådhuset eller i toppen af medieverdenen. Det sker også bag kassen i supermarkedet, på restauranterne, på sygehusene, på kontorerne og mange andre steder.

Vi må altså ikke se problematikken som værende brancheafhænging. For det er den simpelthen ikke.

Frygten for repressalier

Men hvordan bliver der egentlig handlet på sager, der drejer sig om sexchikane?

Ladies First’s undersøgelse viser, at det i ringe grad er det formelle system på arbejdspladserne i form af ledere, HR, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, som kvinderne deler deres oplevelser med.

Faktisk er det kun 15,9%, der henvendte sig til deres leder, mens 7% henvendte sig til HR eller en tillidsrepræsentant.

Disse tal er ikke bare alarmerende høje, men de vidner også om, at der findes en udbredt tavshedskultur på de danske arbejdspladser

Det skyldes blandt andet, at flere oplever, at det simpelthen ikke gør en forskel at henvende sig til hverken ledere eller tillidsrepræsentanter.

En kvinde i undersøgelsen fortæller:

“Jeg fik at vide fra mine kollegaer, at andre før mig havde klaget, og at det ikke hjalp (tværtimod), så jeg holdt afstand”, mens en anden forklarede, at hun efter at have rejst en klage fik besked på at: “Du skal huske, at det ikke er karrierefremmende at være et offer”.

Ovenstående forklaringer står ikke alene. Frem for at henvende sig til det formelle system svarer hele 59%, at de helt undlod at dele deres oplevelse med nogen, hvilket i høj grad skyldes frygten for repressalier.

Af dem, som ikke handlede, svarede omtrent hver fjerde, at den manglende handling skyldtes frygten for at sætte deres karriere på spil. 34% svarede, at de ikke handlede af frygt for, at det formelle system ikke ville handle på klagen, og 18,5% svarede, at de ikke handlede af frygt for krænkerens reaktion.

Disse tal er ikke bare alarmerende høje, men de vidner også om, at der findes en udbredt tavshedskultur på de danske arbejdspladser. En tavshedskultur, som er affødt af en frygt for tidligere anvendte repressalier, og som afføder en kultur præget af selvcensur.

Mange kvinder kan altså ikke bare ‘nøjes’ med at arbejde, når de går på arbejde. De skal stå parat til at håndtere og afværge krænkelser

Den manglende handling ved oplevet eller overværet sexchikane bør derfor ses forbundet til et kulturelt affødt problem, som ikke kun afføder selvcensur, men som også hæmmer viden på området.

Vores undersøgelse viser nemlig, at der ikke er tydelighed nok omkring, hvorvidt der overhovedet findes et formelt system, som varetager krænkelser af seksuel karakter på de enkelte arbejdspladser og om hvornår en krænkelse egentlig er “slem nok” til at blive anmeldt.

Desuden viser frygten for repressalier sig også ved, at der på trods af undersøgelsens anonyme karakter, er omtrent 30 procent, som efter at have afgivet anonyme fortællinger om deres oplevelser med sexchikane, ikke giver tilladelse til videre deling af deres fortællinger.

For at komme sexisme og sexchikane til livs må der derfor sættes ind over for denne udbredte frygt for repressalier, som alt for længe har fået lov til at tæmme kvinders oplevelser, hvilket hæmmer kvinders rettigheder og ligestilling på arbejdsmarkedet.

Sexismens pris

Alt for mange kvinder bliver ifølge undersøgelsen stadig vurderet og seksualiseret på baggrund af deres køn. Mange kvinder kan altså ikke bare ‘nøjes’ med at arbejde, når de går på arbejde.

De skal stå parat til at håndtere og afværge krænkelser. Og det har naturligvis konsekvenser. Vores og andres undersøgelser viser, at trivslen er dårlig, når arbejdsmiljøet er præget af en sexistisk kultur, som resulterer i seksuel chikane og kønskrænkende adfærd.

Erhvervslivet mister talenter og dem, de har, får de ikke det fulde udbytte af

Vores undersøgelse viser blandt andet, at kvinder holder sig fra sociale arrangementer. At de stopper med at henvende sig til visse kolleger og overordnede.

At de bliver uhyre bevidste om, hvordan de iklæder sig og begår sig socialt på arbejdspladsen, og at de i værste tilfælde føler sig nødsaget til at sige op.

Prisen for en sexistisk arbejdskultur bliver således alt for høj. Erhvervslivet mister talenter og dem, de har, får de ikke det fulde udbytte af.

Oktober er Global Diversity Awareness Month, og man må sige, at vi har nok at sætte fokus på her i lille Danmark.

For som Ladies Firsts undersøgelse helt grundlæggende viser, så er der endnu ingen brancher, der kan sige sig fri for at have lagt hus til sexisme og seksuelle krænkelser. Det bør give stof til eftertanke på de danske arbejdspladser, der ikke blot skal fortsætte med samme kurs for at komme sexisme og sexchikane til livs.

Det er nu, vi i fællesskab må indse, at sexisme og sexchikane stadig lever i bedste velgående, og at øget kønsdiversitet, reel ligestilling og inkluderende arbejdsmiljøer er vejen mod kultur- og systemforandringer på de danske arbejdspladser.

Glædelig Global Diversity Awareness Month!

sexchikane ladies first
Nikoline Nybo & Louise Marie Genefke, Ladies First Network

Med henblik på at respektere vores kilder ligger data fra undersøgelsen ikke offentligt tilgængeligt, men er “ejet” af Ladies First Network.


LÆS MERE OM SEXCHIKANE OG #METOO HER


Foto: Nikoline Nybo & Louise Marie Genefke, partnere og direktører i rådgivnings- og netværksvirksomheden, Ladies First Network.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

POINT of VIEW International er et uafhængigt, digitalt kvalitetsmedie, der publicerer journalistik i form af nyhedsanalyser, anmeldelser, klummer, essays, debatindlæg samt kurateret borgerjournalistik indenfor især samfunds-, kultur-, erhvervs- og udlandsstof.

Siden POV blev grundlagt 1. februar 2016, har mediet udviklet sig til et etableret og anerkendt, mellemstort online medie med mere end 700 bidragsydere, der publiceres i ugebrevet POV Weekend, på pov.international, Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn.

Seneste artikler om Liv & Mennesker