ældre plejehjem haderslev kommune tryg

Nytænkning i ældrepleje – plejehjem i eget hjem med teknologi og overvågning

i Ældre/Politik & Samfund af
ÆLDREPOLITIK // KRONIK – Når ældre gerne vil blive i eget hjem, men har brug for mere støtte og tryghed, kan løsningen være at flytte plejehjemspladsen hjem i den ældres egen bolig. I Haderslev Kommune begynder et pilotprojekt, hvor teknologi og overvågning bliver en del af hverdagen i den ældres hjem. Direktør i Haderslev Kommune, Rolf Dalsgaard Johansen, fortæller om det nye koncept, der ifølge ham skaber de bedste muligheder for at sikre de ældre tryghed, tilstedeværelse, netværk og bedre samarbejde med pårørende.

I 1958 blev hjemmehjælpen indført i Danmark og erstattede på det tidspunkt husmoderafløserordningen af 1949. Den politiske hensigt var, dengang som nu, at borgeren kunne blive længst muligt i eget hjem. I Haderslev Kommune har vi sat os for at tage denne politiske ambition til det næste niveau.

Efter mere end 60 gode år med hjemmepleje og plejecentre er det på tide at tænke nyt. Vel at mærke på en måde, der breder paletten af tilbud til ældre ud, og som tager udgangspunkt i deres ønske om at bestemme over eget liv. Og vel at mærke sådan, at vi som kommune balancerer denne ambition med vores ansvar for også at have solidaritet med den sidste på ventelisten, og derfor sikrer vi, at pengene rækker.

Borgerens eget hjem bliver omdannet til et lille plejecenter, hvor der indføres nye teknologier, bygges om og aftales helt nye arbejdsgange og rutiner

Lad mig fortælle en historie. Den er opdigtet, altså ren fiktion. Men fortællingen om Milda på 87 kan meget snart blive virkelighed i Haderslev Kommune.

ældre plejehjem tryg haderslev kommune
Tryghed betyder meget for de ældre og deres pårørende, og teknologi og overvågning i hjemmet kan være den bedste løsning, siger direktør Rolf Dalsgaard Johansen fra Haderslev Kommune. Foto: Sabine van Erp, Pixabay

Milda vil gerne blive i sin lejlighed

Milda har boet i Haderslev hele sit lange og rige liv. I dag bor hun alene i en stuelejlighed med en lille have. Hun har en voksen datter, der passer godt på hende og nogle gode naboer.  Hun lider af knogleskørhed og har smerter. Milda bruger en rollator, og hun får hjælp af hjemmeplejen tre gange dagligt.

Milda kan godt selv mærke, at noget er nødt til at blive anderledes. Datteren overnatter ofte hos hende for at gøre hende tryg, det er uholdbart. Og de søde naboer kan ikke blive ved med at passe haven. De seneste måneder har hun oftere og oftere tænkt tanken om, at hun er nødt til at komme på plejehjem. Det er nok bedst for alle, men hun har ikke lyst. Hun vil så gerne blive i sit eget velkendte hjem.

Milda føler sig mere tryg og ved, at det team i kommunen, der passer på hende, følger hende alle døgnets 24 timer, og kommer hurtigt, hvis hun har behov for det

Mildas situation er ikke enestående. Vi ved, at langt de fleste af os ønsker at blive boende så længe som overhovedet muligt i eget hjem. Dette er til trods for, at Danmark har nogle af verdens bedste plejehjem med dygtige og omsorgsfulde medarbejdere, der skaber en varm og god hverdag for beboerne.

Lad mig forsætte historien om Milda. En dag, hvor hjemmehjælperen og datteren er på besøg samtidig, lufter Milda tanken om plejehjem. Hun slutter sætningen af med et dybt suk og læner sig trist tilbage i lænestolen. Men så fortæller hjemmehjælperen, at der er udviklet et helt nyt tilbud, som netop går ud på at hjælpe borgere som Milda med at blive længere i eget hjem.

Milda skal sige ok til ny teknologi og overvågning

To uger senere sidder Milda og datteren sammen med sin sagsbehandler fra kommunen. De taler længe sammen. Der er ingen tvivl om, at Milda har brug for mere hjælp og støtte i hverdagen, men hvis hun vil blive i sit eget hjem, er der nogle forhold hun skal overveje nøje.

  1. Milda skal være indstillet på at bruge ny teknologi, som kan supplere den personlige fysiske hjælp. Det kan f.eks. være en skærm, et ur, et tilkaldeapparat, et måleinstrument eller noget helt femte.
  2. Milda skal kunne acceptere, at der bliver installeret forskellige former for sensorteknologi i hendes lejlighed, således kommunens medarbejdere kan følge rutinebrud og forebygge hændelser. Det kan f.eks. være en sengemåtte, der registrerer, om hun ligger i sin seng.
  3. Og så skal Mildas lejlighed kunne indrettes på en måde, som tilgodeser de ansattes arbejdsmiljø.

Hvis Milda kan sige ja til de tre punkter, og kommunen i øvrigt vurderer, at det er muligt at tilbyde en målrettet, forsvarlig og koordineret hjælp, så opfylder hun kriterierne for en plejehjemsplads i eget hjem.

Når der er givet grønt lys, går to processer i gang. En proces i samarbejde med Milda, hendes datter og naboerne, hvor hverdagens detaljer og Mildas ønsker og behov bliver talt meget grundigt igennem. Og en anden proces blandt de ansatte i kommunen, som skal udgøre det team, der skal passe, pleje og støtte op om Milda og hendes pårørende.

ældre plejehjem haderslev kommune tryg
Det nye tilbud om plejehjem i eget hjem kommer ikke til at erstatte de plejecentre, vi kender i dag, men det bliver et ekstra mulighed for nogle ældre, siger Rolf Dalsgaard Johansen, der er direktør i Haderslev Kommune. Arkivfoto: Flickr

En ny tryg hverdag suppleret med digitale fællesskaber

Et par måneder senere ser Mildas hverdag noget anderledes ud. Dagene følger en klar struktur lige fra den personlige kontakt om morgenen, gennem dagens sociale aktiviteter, de dage hun er frisk til det, samt måltider og til aftenens rutiner. Nogle aktiviteter foregår digitalt, nogle er hun fysisk sammen med andre om, og hun føler en tryghed i genkendeligheden både af aktiviteterne og af de mennesker, hun møder.

Hendes omsorgsfulde datter besøger hende tit, men nu taler de også sammen hver dag via en digital skærm. Milda har tilmed fået to nye naboer, efter hun er flyttet på plejehjem i eget hjem. Den ene bor i Gram, den anden i Vojens, og selvom hun selv bor i Haderslev, så spiser de tre sammen digitalt to gange om ugen. De har mødt hinanden på den fælles bustur, som kommunen arrangerede. Milda får hjælp til at slå græsset af en robotplæneklipper, og hendes gamle nabo er stadig så sød til at klippe roserne.

Vores plejecentre udvikler sig i retning af demenscentre for de allersvageste ældre, og derfor er det naturligt at tænke i og udvikle nye tilbud til de mennesker, som både kan og gerne vil blive i eget hjem

Nogle ting er også blevet mere svære og bøvlede for Milda, men det betyder ikke så meget. Milda bor stadig i sin egen lille lejlighed, og det er det bedste af det hele.

Milda føler sig mere tryg og ved, at det team i kommunen, der passer på hende, følger hende alle døgnets 24 timer, og kommer hurtigt, hvis hun har behov for det. Det giver også en stor tryghed for Mildas datter, der løbende taler med det kommunale team og har stor glæde af det netværk for pårørende, som hun er blevet en del af og bruger aktivt, når livet som pårørende er vanskeligt.

Her slutter fortællingen om Milda.

Ikke blot en justering men et helt nyt koncept

Det er vigtigt for mig at understrege, at visionen med plejehjem i eget hjem ikke er en udvidet hjemmeplejeordning. Borgerens eget hjem bliver omdannet til et lille plejecenter, hvor der indføres nye teknologier, bygges om og aftales helt nye arbejdsgange og rutiner. Der bliver ikke frit valg på alle hylder, men alt sker med udgangspunkt i borgerens behov og ønsker.

Et meget vigtigt element er, at familie, venner og naboer bliver tænkt med fra starten. Med den måde, vi har effektiviseret vores plejecentre på, har vi gjort sønner og døtre overflødige. Det er tid til at ændre dette. Ikke som et krav – men som en mulighed, som rigtig mange pårørende meget gerne vil være en del af.

De første fem borgere har meldt sig til et pilotprojekt og er klar til at flytte i plejehjem i eget hjem her i foråret 2021.

Det nye tilbud kommer ikke til at erstatte de plejecentre, vi kender i dag. Det bliver en ekstra mulighed for nogle borgere. Vores plejecentre udvikler sig i retning af demenscentre for de allersvageste ældre, og derfor er det naturligt at tænke i og udvikle nye tilbud til de mennesker, som både kan og gerne vil blive i eget hjem. Det er vel at mærke på en måde, der skaber tryghed, tilstedeværelse og relationer, uden at kommunens medarbejdere hele tiden er nødt til at være fysisk til stede. Det kræver, at vi tør tænke alternativt, og at vi ikke blot justerer lidt på hjemmeplejen og plejecentrene.

Pilotprojekt i foråret 2021

Sammen med konsulenthuset Public Intelligence har vi i Haderslev Kommune gjort os umage med at udvikle det nye koncept. De første fem borgere har meldt sig til et pilotprojekt og er klar til at flytte i plejehjem i eget hjem her i foråret 2021.

Jeg vil med glæde dele vores erfaringer, når der er gået et år, og jeg vil rigtig gerne høre om tilsvarende erfaringer eller tanker fra andre dele af landet. Så vidt jeg ved, findes dette tilbud ikke andre steder i Danmark. Eller i verden.


LÆS MERE I POV OM ÆLDREPLEJEN HER


Topillustration: Plejehjem i eget hjem er et pilotprojekt for ældre i Haderslev Kommune. Arkivfoto: PxHere

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Rolf Dalsgaard Johansen er direktør i Haderslev Kommune og har gennem en række år bestridt ledende stillinger på det kommunale social- og sundhedsområde. Han har en stor passion for udviklingen af velfærdssamfundet og kommunernes rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Som kommunal topleder er hans ambition at flytte grænser og bidrage til, at den kommunale organisation skaber mest mulig værdi for borgere og virksomheder. Rolf er bosat i Hedensted og er uddannet cand.merc. fra Aalborg Universitet med en efterfølgende MBA fra Aarhus Universitet.

Seneste artikler om Ældre