vaccine

Læge: Træf din beslutning om vaccine på et oplyst grundlag

i Liv & Mennesker/Sundhed af
CORONAVACCINE // FAKTA – I Danmark påbegyndes vaccination mod coronavirus søndag d. 27. december 2020. Der er mange myter om coronavaccine. “Jeg vil se på de fem myter, jeg har mødt allermest den sidste tid,” skriver læge Urfan Ahmed. ”Det er helt op til én selv at tage beslutningen om at få vaccinen eller ej, men det skal i hvert fald ikke være myter, der skal være grundlaget for valget. ”

Paradoksalt nok ser der ud til at være en tendens til, at jo større behov, man føler for at vende tilbage til en normal tilværelse, jo mindre villig er man til selv at lade sig vaccinere. Jeg vil gerne anerkende alle vaccinenægteres behov og ret til at træffe egne valg.

Allerede tidligt vidste vi, at den nye coronavirus er over dobbelt så smitsom som influenza, flere bliver alvorligt syge og dødeligheden er mindst seks gange højere end ved en almindelig sæsoninfluenza

Uheldigvis fylder de bare en hel del i debatten, ikke mindst på Facebook og andre sociale medier, og mit ønske her at henvende mig til dem, som er usikre på, om de vil takke ja til en vaccine.

Det kan dreje sig om op mod 20% af befolkningen, og dem skal vi have med: Sundhedsforskere har nemlig tidligere anslået, at over 80% af en befolkning skal vaccineres for at sikre tilstrækkelig flokimmunitet, og det må være, hvad vi alle må gå efter.

Myte 1: Coronavirus er ikke farligt

I Danmark har vi indtil videre haft 151.167 antal registrerede smittede, hvoraf 1.153 er døde, men på verdensplan har vi haft over 80 millioner smittede siden pandemiens start. Over 1,7 millioner mennesker er døde (1), hvilket begynder at nærme sig befolkningstallet for hele Region Hovedstaden (2).

I USA er COVID-19 aktuelt den hyppigste årsag til død: Dødstallet svarer til, at 15 Airbus 320 jetliners med hver 150 passager styrter ned hver dag (3).

COVID-19 er også medvirkende til, at Sverige i november havde det højeste dødstal i 102 år: Sidst var det pudsigt nok, da den spanske syge brød ud (4).

Allerede tidligt vidste vi, at den nye coronavirus er over dobbelt så smitsom som influenza, flere bliver alvorligt syge og dødeligheden er mindst seks gange højere end ved en almindelig sæsoninfluenza (5). Nye undersøgelser viser, at dødeligheden for covid-19 er markant højere end for influenza, og med andre ord stiger dødsrisikoen for en person, der får covid-19, langt mere, end den gør, hvis man får influenza (6).

Det, som måske gør denne pandemi endnu mere farlig, er dens omfang: Ingen andre sygdomme har bredt sig så vidt, og ingen andre sygdomme har samme potentiale til at overvælde og lægge vores sundhedsvæsen ned som COVID-19.

Myte 2: Hovedparten af danskerne er modstandere af coronavaccine

Sundhedsforskere anslår, at over 80% af en befolkning skal vaccineres for at sikre tilstrækkelig flokimmunitet.

I en meningsmåling lavet af Epinion for DR (7) i september, svarede syv ud af ti danskere, at de vil lade sig vaccinere mod coronavirus, hvis der kommer en vaccine, der er godkendt af de danske sundhedsmyndigheder.

I slutningen af november viste HOPE-analysen, som bygger på repræsentative spørgeskemaundersøgelser i otte lande, at danskere er de mest villige til at lade sig vaccinere mod covid-19 (8): 78% af den danske befolkning vil takke ja til vaccine mod covid-19, hvis sundhedsmyndighederne opfordrer dem til det.

Paradoksalt nok ser der ud til at være en tendens til, at jo større behov, man føler for at vende tilbage til en normal tilværelse, jo mindre villig er man til selv at lade sig vaccinere

Danmark scorer højest i undersøgelsen på både vaccinationsvillighed og tillid til sundhedsmyndighederne, og jeg vil gerne bidrage til, at denne tillid udbygges.

Hver femte dansker er altså i tvivl, om de vil sige ja eller nej til at få en vaccine mod coronavirus (7). Paradoksalt nok ser der ud til at være en tendens til, at jo større behov, man føler for at vende tilbage til en normal tilværelse, jo mindre villig er man til selv at lade sig vaccinere. Vaccineskeptikere/-modstandere fylder en hel del i debatten og ikke mindst på Facebook og andre sociale medier.

Det er også meget interessant, at Kræftens Bekæmpelse, Gigtforeningen eller Dansk MyeloProliferative Neoplasier Forening (forening for blodsygdomme) ikke er modstandere af vaccine: De repræsenterer nogle af de grupper af patienter, som allermest har brug for vaccinen.

Myte 3: Corona vaccinen ændrer DNA

Grundlæggende skal alle vacciner igennem 4 testfaser. I fase 1 tester man på et begrænset antal mennesker, i fase 2 på et større antal forsøgspersoner. I fase 3 udvider man kredsen med henblik på at teste, om vaccinen er effektiv under naturlige sygdomsforhold. Vi er nu i fase 4, hvor vaccinen må anvendes i den brede befolkning, mens man indsamler yderligere information om bivirkninger og længden af immuniteten. (9)

Pfizer-BioNTech-vaccinen er grundlæggende et mRNA-molekyle kapslet ind i små fedtkugler, som sørger for, at det kan trænge ind i kroppens celler. Derudover indeholder vaccinen salte, sukkerstof og vand. (10)

De to godkendte corona-vacciner er såkaldte RNA-vacciner. De laves ved, at man inkorporerer et lille stykke syntetisk virus-RNA, identisk med coronavirussens, ind i en nanopartikel, som bringer RNA’et ind i kroppens celler.

Præcis hvor længe immuniteten fra vaccinen vil holde, kan ingen spå om, da de første, der fik et stik, fik vaccinen den 27. juli 2020. Effekten ser ud til at holde og vil løbende blive vurderet

Det er målet, at kroppens egne celler skal danne spike-proteinet, som også findes på overfladen af SARS-CoV-2. Immunsystemet vil nemlig dernæst producere antistoffer og immunceller, specifikt rettet mod pågældende spike-protein, og immunsystemet vil dermed også genkende og bekæmpe coronavirussen, såfremt vi bliver smittet. (11)

Mht. den godkendte Pfizer-BioNTech-vaccine skal det først og fremmest siges, at 43.538 personer deltog i undersøgelsen, der blev publiceret i anerkendt tidsskrift og læst igennem og godkendt af andre uafhængige kollegaer.

Der blev observeret 8 bekræftede tilfælde af COVID-19 blandt de vaccinerede og 162 tilfælde blandt dem, der modtog ikke-virksom indsprøjtning. Fra dag 10 var der ganske overbevisende effekt. Booster-stikket på dag 21 opfrisker effekten og forlænger virkning. (12)

Præcis hvor længe immuniteten fra vaccinen vil holde, kan ingen spå om, da de første, der fik et stik, fik vaccinen den 27. juli 2020. Effekten ser ud til at holde og vil løbende blive vurderet.

Personligt synes jeg, at man hellere skal interessere sig for, hvordan vores mad ændrer vores DNA, da vores kost påvirker de bittesmå ændringer i vores arvemasse, som ligger bag en række sygdomme, herunder kræft og fedme. (13)

Myte 4: Der er meget alvorlige bivirkninger ved coronavaccine

Alle vacciner kan give bivirkninger, men alvorlige bivirkninger er sjældne (14).

Vi har alle hørt om de to sundhedsarbejdere i England, som efter at have fået vaccinen, fik alvorlig allergisk reaktion. De var begge kendt med svær allergi og gik endda rundt med den livreddende adrenalinindsprøjtning i tilfælde af allergisk reaktion (15).

Mange har også set sygeplejerske Tiffany Dover fra Tennessee i USA blive dårlig og besvime på direkte tv, få minutter efter at hun havde fået en covid-19-vaccine på et direkte pressemøde.

Det er ikke unormalt at besvime ved vaccine, og undersøgelser har tidligere vist, at 62 % af vaccinations-relaterede besvimelser finder sted blandt de 11-18-årige

Det er kommet frem, at hun lider af en sygdom med refleksbetinget besvimelse, som kan forklare situationen (16). Det er ikke unormalt at besvime ved vaccine, og undersøgelser har tidligere vist, at 62 % af vaccinations-relaterede besvimelser finder sted blandt de 11-18-årige (17).

Hvis der vil være en refleksmedieret (vasovagal) reaktion med utilpashed og besvimelse, vil den i mere end 80 % af tilfældene komme indenfor 15 minutter efter vaccinationen (18).

Det, det er værd at hæfte sig ved, er, at alle ovennævnte personer kendte til deres tilstand, men på trods af at være udsatte med risici, ønskede de at modtage vaccinen.

Ud over det er der myter om, at vaccinen skulle give sterilitet. Når den påstand fremføres, glemmer man at nævne sammenhængen: Manglende graviditet efter 1 års regelmæssigt samliv er WHO’s definition på sterilitet (19) . Det kan virke uhensigtsmæssigt, men det er altså årsagen til, at selv ihærdige forsøg ikke kan afsløre sterilitet som bivirkning til vaccinen.

Jeg hører også tit, at coronavaccine vil ændre gener på kromosom 8, som vil medføre, at vi vil miste empati, eller vores religiøse tilhørsforhold vil svækkes. Jeg har selv længe været på jagt efter arnestedet for empati og gennemgået listen over gener, der kodes af kromosom 8 (20), men har desværre ikke fundet, hvad jeg søgte.

Hvis mit religiøse tilhørsforhold risikerer at blive forstyrret af et par enkelte stik i armen, burde jeg seriøst blive bekymret, men det er af nogle helt andre årsager.

Der har været, og vil fortsat være en skærpet opmærksomhed mod bivirkninger fra coronavaccine med skærpet indberetningspligt, som de relevante myndigheder vil følge op på.

Myte 5: De fleste læger er modstandere af vaccinen

Der findes i hvert fald 9,2 millioner læger i verden (21) og nok nærmere 10-15 millioner (22). Selv hvis nogle tusind læger er modstandere, skal man lægge vægt på, at ingen nationale lægeforeninger har frarådet deres befolkninger at blive vaccineret.

Jeg støtter Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen, Praktiserende Lægers Organisation og Dansk Selskab for Almen Medicins anbefaling af at tilbyde vaccination til alle danskere.

Den typisk midaldrende vaccinemodstander kan først forvente at få tilbudt vaccinen sent i foråret eller starten af sommer

Heldigvis er læger og øvrige sundhedsprofessionelle i første række til at få vaccinen, og det vil medvirke til at afmystificere mange af fordommene. Ud over de sundhedsprofessionelle (ca. 3-400.000 mennesker) er det personer i øget risiko for alvorlig sygdom eller død (ca. 1,5 mio.), som er målgruppen i første omgang (23).

Den typisk midaldrende vaccinemodstander kan først forvente at få tilbudt vaccinen sent i foråret eller starten af sommer.

I en ikke-videnskabelig undersøgelse i en Facebook-gruppe, der har over 11.000 læger som medlemmer, svarede 93% af de deltagende i afstemningen i øvrigt, at de vil tage imod vaccinen (24). Det er ikke, fordi vi ikke er bekymret for bivirkninger, men vi ved, at alternativet er værre!

Der er faktisk flere steder læger, der protesterer over, at de er for langt nede på prioritetslisten over dem, der skal have coronavaccine (25).

Vil du være blå eller rød?

Vi er alle fra starten af pandemien blevet vant til at se på to-farvede kurver. Vedhæftede er forhåbentlig det sidste kurvevalg, du bliver stillet overfor: Vil du være på den blå kurve uden vaccine – eller med vaccine på den røde kurve?

 


LÆS MERE OM VACCINER I POV HER


Kilder

 1. Nyheder DR. Status på coronavirus lige nu [Internet]. DR. 2020 [henvist 20. december 2020]. Tilgængelig hos: https://www.dr.dk/nyheder/indland/status-paa-coronavirus-lige-nu
 2. Befolkning [Internet]. [henvist 20. december 2020]. Tilgængelig hos: https://www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/fakta/befolkning/Sider/Befolkning.aspx
 3. Woolf SH, Chapman DA, Lee JH. COVID-19 as the Leading Cause of Death in the United States. JAMA [Internet]. 17. december 2020 [henvist 20. december 2020]; Tilgængelig hos: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2774465
 4. Sverige har återigen överdödlighet – äldre hårdast drabbade [Internet]. Statistiska Centralbyrån. [henvist 20. december 2020]. Tilgængelig hos: http://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/sverige-har-aterigen-overdodlighet–aldre-hardast-drabbade/
 5. Derfor er coronavirus værre end influenza [Internet]. 2020 [henvist 20. december 2020]. Tilgængelig hos: https://videnskab.dk/krop-sundhed/derfor-er-coronavirus-vaerre-end-influenza
 6. Nersesjan V, Amiri M, Christensen HK, Benros ME, Kondziella D. Thirty-Day Mortality and Morbidity in COVID-19 Positive vs. COVID-19 Negative Individuals and vs. Individuals Tested for Influenza A/B: A Population-Based Study. Front Med [Internet]. 2020 [henvist 20. december 2020];7. Tilgængelig hos: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2020.598272/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Medicine&id=598272
 7. Sørensen LM. Hver femte dansker er i tvivl, om de vil have en coronavaccine [Internet]. DR. 2020 [henvist 20. december 2020]. Tilgængelig hos: https://www.dr.dk/nyheder/indland/hver-femte-dansker-er-i-tvivl-om-de-vil-have-en-coronavaccine
 8. Lindholt MF, Jørgensen FJ, Bor A, Petersen MB. Willingness to Use an Approved COVID-19 Vaccine: Cross-National Evidence on Levels and Individual-Level Predictors [Internet]. PsyArXiv; 2020 nov [henvist 20. december 2020]. Tilgængelig hos: https://psyarxiv.com/8kn5f/
 9. Udvikling af ny medicin og vacciner [Internet]. HPV vaccine. [henvist 20. december 2020]. Tilgængelig hos: https://www.cancer.dk/hpv-vaccine/gennemproevet-vaccine/udvikling-af-ny-medicin-og-vacciner/
 10. Pfizers coronavaccine: Nu er resultaterne blåstemplet, og uvildige forskere er begejstrede [Internet]. 2020 [henvist 20. december 2020]. Tilgængelig hos: https://videnskab.dk/teknologi-innovation/pfizers-coronavaccine-nu-er-resultaterne-blaastemplet-og-de-kaldes-fantastiske
 11. Corona: Hvor langt er vi med at udvikle en vaccine? [Internet]. 2020 [henvist 20. december 2020]. Tilgængelig hos: https://videnskab.dk/forskerzonen/krop-sundhed/corona-hvor-langt-er-vi-med-at-udvikle-en-vaccine
 12. Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, Lockhart S, m.fl. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. N Engl J Med. 10. december 2020;0(0):null.
 13. Mad ændrer din arvemasse [Internet]. 2015 [henvist 20. december 2020]. Tilgængelig hos: https://videnskab.dk/krop-sundhed/mad-aendrer-din-arvemasse
 14. Spencer JP, Pawlowski RHT, Thomas S. Vaccine Adverse Events: Separating Myth from Reality. Am Fam Physician. 15. juni 2017;95(12):786–94.
 15. NHS told not to give Covid vaccine to those with history of allergic reactions [Internet]. the Guardian. 2020 [henvist 20. december 2020]. Tilgængelig hos: http://www.theguardian.com/world/2020/dec/09/pfizer-covid-vaccine-nhs-extreme-allergy-sufferers-regulators-reaction
 16. LaChance W Stephanie. First frontline workers in Chattanooga get COVID-19 vaccine Thursday [Internet]. WTVC. 2020 [henvist 20. december 2020]. Tilgængelig hos: https://newschannel9.com/news/coronavirus/first-frontline-workers-in-chattanooga-get-covid-19-vaccine-thursday
 17. Syncope After Vaccination — United States, January 2005–July 2007 [Internet]. [henvist 20. december 2020]. Tilgængelig hos: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5717a2.htm
 18. Bivirkninger ved vaccination – Lægehåndbogen på sundhed.dk [Internet]. [henvist 20. december 2020]. Tilgængelig hos: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/rejsemedicin-vacciner/vacciner/generelt-om-vacciner/bivirkninger-ved-vaccination/
 19. WHO | Revised glossary on Assisted Reproductive Terminology (ART) [Internet]. [henvist 20. december 2020]. Tilgængelig hos: https://www.who.int/reproductivehealth/publications/infertility/art_terminology2/en/
 20. 8[CHR] AND human[ORGN] – Gene – NCBI [Internet]. [henvist 20. december 2020]. Tilgængelig hos: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=8%5BCHR%5D+AND+human%5BORGN%5D
 21. Crisp N, Chen L. Global Supply of Health Professionals. N Engl J Med. 6. marts 2014;370(10):950–7.
 22. How Many Doctors Are There in the World? [Internet]. Reference.com. [henvist 20. december 2020]. Tilgængelig hos: https://www.reference.com/world-view/many-doctors-world-ef3c66521bd289a8
 23. Udrulning af vaccination mod COVID-19 (pixi-version) [Internet]. [henvist 20. december 2020]. Tilgængelig hos: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/udrulning-af-vaccination-mod-covid-19
 24. Facebook-grupper [Internet]. Facebook-grupper; [henvist 20. december 2020]. Tilgængelig hos: https://www.facebook.com/groups/175173312553703/
 25. Nguyen C, Boone M. Stanford doctors protest, voice concerns about their place in receiving COVID-19 vaccine [Internet]. ABC7 San Francisco. 2020 [henvist 20. december 2020]. Tilgængelig hos: https://abc7news.com/8881886/

Foto: Wikimedia Commons.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Praktiserende læge, født i 1981 i København.

Uddannet læge fra Kbh. Universitet i 2008 og har taget speciallægeuddannelsen i almen medicin i Region Sjælland. Har undervist ved ‘Afd. for Almen Medicin’ på København Universitet siden feb. 2009 og ansat som ekstern lektor siden 2012.

Er praktiserende læge i Hvidovre og bor i Ishøj. Har tidligere arbejdet i Sverige og på Færøerne og har lavet frivilligt arbejde i Kashmir. Er plejehjemslæge i Hvidovre og skal være med til at vaccinere plejehjemsbeboere og personale i uge 53.

Har været med til at starte den frivillige Taskforce COVID-19, som sammen med myndighederne har koordineret indsatsen rettet mod de etniske minoriteter i København og Vestegnskommuner.
Blev i august måned hædret af den pakistanske udenrigsminister Shah Mahmood Qureshi ved at blive optaget på den første 'Foreign Minister's Honours List' for arbejdet med COVID-19 blandt dansk-pakistanere.

Modtog 'Patientsikkerhedsprisen 2020' sammen med øvrige læger fra Facebookgruppen ‘Spørg en læge om coronavirus’.

Seneste artikler om Liv & Mennesker