Ulovlig eksport til Kina truer Mozambiques skove

i Afrika/Asien af

Ulovlig eksport af træ til Kina har store konsekvenser for både Mozambiques statskasse og for lokale indbyggere i de berørte områder. Det dokumenterer en ny rapport, der peger på korruption og en alvorlig trussel om afskovning. Den ansvarlige mozambiquiske minister kalder eksporten for ”røveri ved højlys dag, ” skriver Ulrik Gade Husted fra landets hovedstad.

MAPUTO – I omegnen af 150 millioner dollar. Så stor er Mozambiques anslåede tabte skattegevinst over en syvårig periode frem til 2013 til som følge af ulovlig eksport af træ til Kina ifølge den britiske organisation Environmental Investigation Agency (EIA)

Organisationen dokumenterer en stor uoverensstemmelse mellem kinesiske toldmyndigheders importopgørelser og Mozambiques eksporttilladelser. I 2012 blev der udstedt licenser og officielt fældet omkring 320.000 m3 træ i Mozambique, men de kinesiske myndigheder angiver en samlet import på omkring 475.000m3 træ fra Mozambique i samme periode. Altså omkring 50 procent mere træ, end der totalt må fældes i hele det østafrikanske land.

Kilde: “First class connections” udgivet af EIA.

Korruption foregår på alle niveauer

”Vi mener, at den største udfordring for afskovninger er eksport af tømmer og træ.”

Det siger Sheila Rafi, der er leder af den mozambiquiske civilsamfundsorganisation Livaningos program for naturressourcer, til POV.

”Især Nampula og Sofala-provinserne er udsatte. Dels fordi de har store koncentrationer af skov, men især fordi de har store havne, der gør eksporten nem”.

Fordi der er store penge i industrien, bliver korruption hurtigt en nem vej til ekstra indtjening, og bestikkelsen er udbredt på alle niveauer:

”Hvis du som ansat ved skovmyndigheden f.eks. får en månedsløn på 5.000 meticais (ca. 500kr) og får tilbudt 1.000 dollars (ca. 6.500kr) for at lukke øjnene, så tager du den korteste vej til at tjene penge til dig og din familie”, forklarer hun.

Den mozambiquiske journalist Estacio Valoi har afsløret den systematiske korruption, der foregår i havnene omkring eksporten af træ. Trådene går hele vejen til ministeren for transport og kommunikation, der ifølge Estacio har en stor interesse i, at korruptionen fortsætter:

Lastbiler afventer videre transport mod havnen i Beira i det centrale Mozambique.

Mangel på skove forringer landbrugsjorden

Men, fortæller Sheila Rafi, det er ikke kun de manglende skatteindtægter i forbindelse med skovfældningen, der er et problem. Skovområderne har også stor indflydelse på landbrugsjorden.

”Skovene har mange funktioner: de sikrer et højere indhold af næringsstoffer i jorden. De sikrer også, at jorden bedre kan holde på regnvandet, når regntiden sætter ind. Samlet set øger det kvaliteten af jorden, der bliver til frugtbar landbrugsjord. Derfor ser man ofte smålandbrug, der udnytter jorden i randzonerne til skovene. Men når man fælder skovene, vil jorden blive udpint og tør. Og de lavtliggende områder i nærheden vil oftere blive oversvømmede”.

Madlavning over bål udgør en markant del af Mozambiques træforbrug. Derfor kan man se, hvordan skove især forsvinder i nærheden af byerne, hvor efterspørgslen på trækul er stor

Skovområderne i Mozambique er skrumpet med 4 mio. hektar i løbet af de seneste 15 år. Fortsætter den udvikling i samme tempo vil Nampula-provinsen f.eks. være skovløs om ti år.

Livaningo gør derfor opmærksom på disse problemer og konsekvenserne for landbefolkningen overfor myndigheder.

Trækul bærer det største ansvar

Selvom den er ulovlig og skadelig, er eksporten af træ dog ikke den eneste årsag til afskovning. Madlavning over bål udgør en markant del af Mozambiques træforbrug. Derfor kan man se, hvordan skove især forsvinder i nærheden af byerne, hvor efterspørgslen på trækul er stor.

Livaningo arbejder derfor, ligesom mange andre miljøorganisationer i Mozambique, med at udbrede kendskabet til energieffektive komfurer. De kan nedbringe forbruget med op til 80 procent, og udgør derfor en god mulighed for at bremse afskovningen.

Regeringens forsøg på at begrænse den illegale skovhugst i landet, kan desuden blive hjulpet på vej af en faldende kinesisk efterspørgsel på hårdtræ, der mindsker det økonomiske pres på den mozambiquiske regering, udtaler Celso Correia, minister for miljø og landområder i Mozambique. Det har muliggjort en hårdere kurs fra myndighederne, som blandt andet indebærer større aktioner for at stoppe ulovlig eksport af uforarbejdet træ.

Topfoto: Ulrik Gade Husted. Sheila Rafi (i midten) fra Livaningo forklarer, hvordan genopladelige lamper, der kører på solenergi og energieffektive komfurer, nedbringer forbruget af trækul voldsomt. 

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Ulrik Gade Husted har gennem de seneste 10 år interesseret sig for forhold i forskellige udviklingslande og i særdeleshed hvordan den danske befolkning hører herom. Han bor for tiden i Mozambique og hans historier på POV International indeholder derfor primært perspektiver og kilder fra det sydlige Afrika. Han har uddannet sig i Internationale Udviklingsstudier og Virksomhedsstudier på Roskilde Universitet, med særligt fokus på demokrati- og organisationsprocesser. Derudover banker hans hjerte for frivilligt arbejde, som han selv har engageret sig i og indimellem også fået løn for. Hvis du kan lide historierne, som Ulrik skriver på POV, siger han ikke nej til en lille skilling via sin Mobile Pay på 22 51 76 30.

Seneste artikler om Afrika