Twitterpræsidenten i tabloid

i Politik & Samfund/USA af

Den 21. januar 2017 er første dag i Trump-æraen, en dato der markerer overgangen til en ny tid med potentialet til at forandre USA. Politisk og økonomisk naturligvis, men også kulturelt: Institutionen, verden kender som ”Det Hvide Hus”, står for fald. Glem alt om respekt, værdighed, konventioner og samling af nationen. Forvent i stedet en opskrift, hvor ingredienserne er orkestreret kaos, sociale medier og tabloid underholdning, som vi kender det fra reality-TV. Trumps ledelses- og kommunikationsstil har potentialet til at transformere det amerikanske præsidentskab for altid, skriver Annegrethe Rasmussen fra Washington D.C.

“Vi har set termen the alt-right i 2016, men hvis vi graver et spadestik dybere, er det ikke højrefløjen, men intet mindre end et tilbud om en “alternativ virkelighed”, som Trump forsøger at skabe. Man kan kalde det the alt-reality.”

Ordene kommer fra Jay Rosen, den verdensberømte professor i journalistik ved New York University. Rosen forklarede for nylig i en artikel i netmediet Politico med titlen ”Trump’s Twitter addiction could reshape the presidency”, hvordan den indkommende præsident ”ikke forsøger at beskrive verden, som den faktuelt ser ud. Ej heller forsøger han at beskrive verden, som han mener, den bør se ud, i den forstand at han præsenterer os for sin politiske dagsorden. Han forsøger derimod at vise – gennem nøje tilrettelagte eksplosive udbrud på Twitter – at han har magten til at skabe sin egen virkelighed og få tilstrækkelig mange amerikanere til at leve i den virkelighed.”

Flagbrænding og udvisning – alternativ realitet på steroider

Et eksempel, som Politico også nævner, er Trumps forslag om, at det skal være ulovligt at afbrænde det amerikanske flag – i strid med den amerikanske forfatning og Højesterets tolkning af ytringsfriheden, der netop er beskyttet som en umistelig ret i samme forfatning.

Og ikke nok med at mennesker, der brænder Stars and Stripes, bør sendes i fængsel. Trump satte trumf på ved også at foreslå, at synderne skal have frataget deres amerikanske statsborgerskab.

Udsagnet, som Trump fremsatte klokken 06:55 på Twitter efter at have set morgennyheder på FOX News om en gruppe mennesker, der havde afbrændt flaget, fik straks over 200.000 likes og blev retweetet 75.000 gange.

Som det fremgår nedenfor fik han også over 55.000 svar på sit tweet, og dermed skabte den indkommende præsident netop, hvad man med Rosens ord kan kalde en ny eller alternativ virkelighed. Udsagnet sendte alle medierne og især demokrater og jurister i en slags hysterisk koma, fordi den indkommende præsidents udsagn som sagt bryder med flere forfatningsbeskyttede rettigheder. Og netop kommer fra en mand, der ikke længere er en privat borger, men som repræsenterer den øverste magt i landet. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvad Trump tweeter.

Den alternative realitet får sit eget liv uanset, hvad Højesteret eller forfatningen måtte sige om sagen. Eller som Trump ville formulere det: Uanset, hvad den politisk korrekte klasse måtte vælge at galpe op om, når det gælder principper eller beskyttelse af en borgerrettighed.

Opgøret med den politiske korrekthed

Alt tyder desuden på, at reaktionen imod et forslag som dette blot forstærker budskabet. Problemet for traditionel journalistik er hermed ikke, at medierne ikke dækker korrekt. Men at kommentarerne, nyhedsdækningen og analyserne bare ikke har den effekt, som mediedækningen må antages at have haft for blot få år tilbage, hvor en politikers popularitet ville falde, hvis han brød forfatningen.

Nu sker det modsatte. Trumps evne til at lade hånt om vedtagne konventioner eller lovparagraffer har blot gjort ham endnu mere populær blandt sine egne vælgere. De elsker mere end noget andet hans direkte kommunikation og hans evne til at fremkalde kaos på grænsen til panik i den velfriserede elite, der normalt har ansvaret for at vedligeholde ikke blot ”Washington” (den foretrukne boksebold for alle, der gerne vil til tops i amerikansk politik) men også de usynlige konventioner om, hvad man ”kan tillade sig” eller ”kan sige” offentligt.

De finere nuancer – f.eks. argumenter om, at beskyttelsen af minoriteter eller ytringsfriheden som institution er definerende for både et liberalt demokrati og en retsstat – forsvinder fuldstændig, når disse principper stilles over for langt mere potente ytringer om “bare at sige det som det er”, eller at ”almindelige amerikanere er dødtrætte af at få at vide, at de ikke er politisk korrekte”.

Trump har over 16 millioner følgere på Twitter. Hvilket betyder, at han ikke har brug for hverken de traditionelle medier eller de konventioner, der tilsiger, hvad USA’s præsident kan tillade sig eller normalt gør. Som han sagde ved et møde med nogle af Silicon Valleys tungeste Tech-chefer i denne uge: ”I kan ringe, hvis der er noget, I gerne vil tale om eller et problem, der skal løses. I kan ringe til mig, eller I kan ringe til mit team. Det gør ingen forskel, for vi har ingen hierarkier her”.

Personkult og præsidentembedets erosion

Det lyder som straight talk, men det er åbenlyst løgn. Der er ikke bare hierarkier i det aktuelle arbejde med at skabe en ny regering, men en kultur, der bedst kan beskrives som kultagtig, hvor Trump selv og hans børn og svigersøn med en enkelt bemærkning kan sende også loyale støtter ud i kulden, hurtigere end man kan udsende et tweet.

Det fik New Jerseys guvernør Chris Christie at mærke i sidste måned, da den loyale Trump-støtte blev udelukket fra the transition team. Grunden til forvisningen var ifølge adskillige amerikanske medier ikke politisk. Det skyldtes at guvernøren for år tilbage var ansvarlig for at sende Jared Kushners – Ivanka Trumps ægtemand – far bag tremmer i en spektakulær bedragerisag: Kushner Senior havde ikke blot havde gjort sig skyldig i bedrag i den helt tunge vægtklasse, han også havde forsøgt at uskadeliggøre sin søsters mand, der agtede at vidne om bedraget, ved at pakke en prostitueret på svogeren og derefter – da svogeren hoppede i fælden og havde sex med den udkommanderede lokkedue – at afpresse sin egen søster med et videobånd, der dokumenterede eskapaden.

Life beats art.

Den indkommende præsidents evne til at skabe sin egen virkelighed vil få dybe konsekvenser for selve præsidentskabet, som amerikanerne og resten af verden normalt betragter med respekt og forbinder med værdighed og sikkerhed – uanset hvilken politisk observans, den til enhver tid siddende præsident måtte være eksponent for.

Det var f.eks. derfor, at det republikanske partis ledelse i Kongressen reagerede hurtigt og fordømmende, da et af deres egne medlemmer, Joe Wilson, i 2009 under præsident Obamas State of the Union-tale, afbrød præsidenten med tilråbet ”You lie”. Grunden til reprimanden, og grunden til at Wilson blev tvunget af sin egen partiledelse til at gå bodsgang til Det Hvide Hus og sige undskyld til Obama, var med andre ord ikke, fordi den daværende republikanske partiledelse i Kongressen brød sig det mindste om præsident Obama, men fordi de mente – som man har gjort i hundredevis af år i den politiske elite – at det var essentielt at opretholde respekten for selve præsidentembedet.

Det kan man imidlertid ikke forvente sig af præsident Trump, der netop ved at opretholde sin normale kommunikationsstil på især Twitter, har signaleret, at respekten for selve embedet vil blive radikalt formindsket til fordel for en management- og ledelsesstil, hvis elementer er en form for planlagt kaos, selvskabt realitet og underholdning. Stilen har endnu ikke noget navn, men på Instagram kaldte fotojournalist Bryan Denton det for “the tabloid presidency”.

Den alternative realitet får sit eget liv uanset, hvad Højesteret eller forfatningen måtte sige om sagen. Eller som Trump ville formulere det: Uanset, hvad den politisk korrekte klasse måtte vælge at galpe op om, når det gælder principper eller beskyttelse af en borgerrettighed.

Jay Rosen minder i førnævnte interview med Politico om, at denne taktik er velkendt fra andre autoritære regimer:

When he gets the press to react and exclaim how outrageous it is, it aids him in creating the alt-reality his presidency will likely be about. People who study authoritarianism in Europe mention this as one of most disorienting things about living in those regimes — the realities put forward that aren’t based on people’s real, lived experiences, but leader’s ability to create this reality is the point.

Trumps første tiltag: Skattelettelser og aflysning af sundhedsreformen

Alt dette betyder naturligvis ikke, at der ikke vil blive ført politik under Donald Trumps ledelse.

Den indkommende, magtfulde stabschef Reince Priebus fortalte i denne uge den konservative radiovært Hugh Hewitt, at de umiddelbare og første topprioriteter for den nye Trump-regering vil blive skattelettelser samt aflysningen af præsident Obamas indenrigspolitiske kronjuvel, sundhedsreformen der går under navnet Obamacare.

De 21 millioner amerikanere, som for manges vedkommende har sygesikring for første gang i deres voksne liv, kan dermed se frem til usikre tider. Trump har lovet, at de ikke vil stå uden dækning, men hvordan det helt konkret skal kunne lade sig gøre, hvis loven ændres eller trækkes tilbage, har han – vanen tro – ikke svaret på.

Han har heller ikke fortalt, hvordan Obamacares to mest populære elementer, som Trump har lovet bibeholdt – at unge under 26 kan forblive forsikrede som en del af deres forældres sygesikring og at mennesker med livslange diagnoser ikke kan nægtes dækning – skal finansieres som en del af et nyt sundhedssystem.

Den indkommende præsident har til gengæld helt overordnet forsikret om, at hans reform vil være ”fantastisk og meget billigere” og at ”alle kan se frem til en fænomenal sygesikring” under hans ledelse.

For de læsere, der er mere interesserede i detaljerne, kan man se på dette link med over 240 siders lovtekst, der udgør den indkommende sundhedsminister Tom Prices forslag til en ny sundhedsreform med titlen Patients First.

Respekten for selve præsidentembedet vil blive radikalt formindsket til fordel for en management- og ledelsesstil, hvis elementer er en form for planlagt kaos, selvskabt realitet og underholdning.

Price, der selv er ortopædkirurg, er republikansk medlem af Kongressen for staten Georgia; han har været formand for Budgetudvalget i Repræsentanternes Hus.

Selv konservative kommentatorer anslår, at hans forslag vil føre til, at millioner af især fattige og ældre amerikanere vil miste deres sundhedsdækning, og visse kritikere spår, at planen – hvis den gennemføres – vil medføre kollapset af Medicare, som er den offentlige institution, der sikrer ældre amerikanere offentlig sundhedssikring.

Det næste konkrete skridt, fortalte Priebus, er en ”mindre skattereform” efterfulgt af en større omlægning af den notorisk komplicerede amerikanske tax code:

“I think we’re probably going to lead with Obamacare repeal and then replace, then we will have tax, you know, we’ll have a small tax reform package, and then a bigger tax reform package at the end of April. So I think what you’re looking at is between two tax reform packages and reconciliation in the first nine months, you’re looking at what essentially comes down to like three basically different budget packages”

Skatteplanen vil medføre en kraftig sænkning af marginalskatten, der i dag udgør 39.6 %, samt indføre flere mulige fradrag og kraftigt forøge USA’s offentlige gæld.

The Speaker er en terrific guy, et geni faktisk, som jeg er kommet til at holde mere og mere af med tiden. Han er faktisk som en fin årgangsvin – han bliver bedre og bedre med alderen”. – Trump om formand for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan.

Kort sagt og med konklusionen fra en omfattende analyse foretaget af The Tax Policy Center, der er en del af den respekterede tænketank, The Brookings Institution:

Increase standard deduction amounts, repeal personal exemptions, cap itemized deductions, and allow businesses to elect to expense new investment and not deduct interest expense. His proposal would cut taxes at all income levels, although the largest benefits, in dollar and percentage terms, would go to the highest-income households. Federal revenues would fall by $6.2 trillion over the first decade before accounting for added interest costs. Including interest costs, the federal debt would rise by $7.2 trillion over the first decade and by $20.9 trillion by 2036.”

“Paul Ryan er som en fin årgangsvin – han bliver bedre med tiden.”

Trump bekræftede sin indkommende stabschefs løfter ved et stort ”tak til vælgerne”-møde i staten Wisconsin i denne uge, hvor han også gentog løftet om at aflyse sundhedsreformen. Det vil demokraterne i Senatet aldrig stemme for, men i Washingtons kulisser er der dog tegn på, at de mere moderate demokrater, de såkaldte blue dogs, gerne vil samarbejde med republikanerne om tilpasninger af reformen – især når det gælder tiltag, der kan afbøde de store stigninger i forsikringspræmierne, som nogle borgere har kæmpet med, og som udgør den største kritik af Obamacare.

Under mødet i Wisconsin, der er hjemstat for formanden for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, demonstrerede Trump i øvrigt igen sin suveræne evne til massekommunikation ved at forsvare Ryan, der har haft et notorisk anstrengt forhold til sin præsidentkandidat, og derfor blev mødt med buh-råb fra mængden.

”Nej, nej – hold nu op. The Speaker er en terrific guy, et geni faktisk, som jeg er kommet til at holde mere og mere af med tiden. Han er faktisk som en fin årgangsvin – han bliver bedre og bedre med alderen”, lød det fra Trump. Mængden lo hjerteligt, og Trump tilføjede – i bedste autoritære stil: ”Sådan vil jeg naturligvis ikke tale om ham, hvis han går imod mig senere.”

Se denne del af talen her:

POV International betaler ikke sine skribenter for deres journalistik. Men hvis du holder af det, jeg skriver og gerne vil betale et beløb – stort eller lille – kan du  donere direkte til mig via MobilePay. Eller du kan lade være, det er ganske frivilligt: 93 85 05 85

Topfoto: Fra fotojournalist Bryan Stentons Instagramprofil.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Annegrethe Rasmussen er chefredaktør for og medstifter af POV. Hun er også USA-korrespondent og en ivrig debattør, moderator og ordstyrer. I 2019 sprang hun ud som fungerende erhvervsredaktør for POV.
Hun har skrevet et ocean af artikler og bidraget til mange tv- og radioprogrammer samt flere bøger; senest som medforfatter til den mest brugte undervisningsbog i danske gymnasier om Amerika, USA’s Udfordringer (2012, 2016 og 2020). Hun har arbejdet som korrespondent i London (2002), Paris (2004) og siden 2008 i Washington DC. I 2012 stiftede hun bloggen USAnu.dk med Morten Bay, og i 2016 stiftede hun POV Morten Bay og Signe Wenneberg. I sin fritid læser hun bøger og bistår danske virksomheder i Washington D.C. Privat er hun gift og mor til fire. Hun er noget af en nørd, fordi hun ikke interesserer sig for andet end politik, digitale medier og litteratur. Naturen forstår hun sig ikke på, og hun drikker hellere te, Champagne og går i byen og hører musik end laver mad - bortset fra rugbrød, som hun savner og derfor bager på nu 18. år som udlandsdansker. Hun siger som sit idol Ulla Terkelsen: man kan sove i flyvemaskinen. Du kan donere til hendes arbejde på POV International - både som skribent og som chefredaktør - på Mobile Pay: 93 85 05 85. Du kan ikke ringe til det nummer, men du kan sende en e-mail til annegrethe@pov.international

Seneste artikler om Politik & Samfund