Samfundssind

Frivilligt arbejde og samfundssind: Hvem hjælper vi under coronakrisen?

i Civilsamfund/Videnskab af
SAMFUNDSSIND // BAGGRUND – Hvad får mange danskere til at hjælpe ældre, syge naboer eller socialt udsatte med indkøb og andre gøremål under coronakrisen? Hvordan fungerer hjælpen i praksis? Og hvem når den ud til? Sociologer ved Københavns Universitet er i gang med at undersøge danskernes nabohjælp og frivillige engagement under coronakrisen sammen med Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Meget af det frivillige arbejde organiseres spontant og digitalt, men det er et problem, at de svageste grupper ofte ikke findes på sociale medier.

Sociologer ved Københavns Universitet har sat en bred undersøgelse i gang af danskernes frivillige sociale arbejde under overskriften ’Solidaritet og frivillighed i coronakrisen’.

Når samfundet står i en krisesituation, rykker vi sammen, og samfundssindet bobler og syder. Så ser vi en opblomstring af spontant organiseret hjælp

Målet er ikke kun at blive klogere på den indsats, som de etablerede organisationer på det sociale område står i spidsen for under krisen, men også på det arbejde, som mange danskere spontant bidrager med, f.eks. i form af nabo-til-nabo-hjælp eller gennem nye, uformelle netværk på Facebook.

”Når samfundet står i en krisesituation, rykker vi sammen, og samfundssindet bobler og syder. Så ser vi en opblomstring af spontant organiseret hjælp.”

“Coronakrisens exceptionelle karakter giver os en helt unik mulighed for at undersøge, hvordan det udfolder sig,” siger postdoc Jonas Toubøl fra Sociologisk Institut ved Københavns Universitet.

Han står bag undersøgelsen sammen med postdoc Hjalmar Bang Carlsen, videnskabelig assistent Snorre Ralund samt lektor og institutleder Benedikte Brincker.

De tre forskere har fået støtte til projektet som ét af i alt syv såkaldte ’straksforskningsprojekter’ igangsat af det Samfundsvidenskabelige Fakultet i forbindelse med coronakrisen. Desuden bidrager Center for Frivilligt Socialt Arbejde som projektpartner.

Er du mest solidarisk med din nabo?

Centralt i undersøgelsen står en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Statistik udsender i disse dage til 8.000 danskere via e-boks.

Den skal kortlægge, hvem der i særlig grad engagerer sig i det uformelle frivillige arbejde, hvordan hjælpen og det frivillige arbejde udmønter sig på tværs af landet, og hvilke motiver den enkelte har for at hjælpe.

Undersøgelsen rækker også ud til dem, der modtager hjælpen, og det er tit en overset gruppe

Et vigtigt spørgsmål er, hvor godt de frivillige tilbud og den uformelle hjælp matcher behovene hos dem, der modtager den. Men også, hvor godt hjælpen når ud til f.eks. ældre, ensomme eller socialt udsatte.

”Undersøgelsen rækker også ud til dem, der modtager hjælpen, og det er tit en overset gruppe. Det giver os nogle helt nye muligheder for at studere matchet mellem de frivillige tilbud og den uformelle hjælp og så behovene hos dem, der modtager hjælpen,” fortæller Jonas Toubøl.

”Hvor vigtigt er dit sociale netværk f.eks. for, at du overhovedet får hjælp eller selv er i stand til at bede om hjælp hos en frivillig organisation? Og hvem vi i realiteten er mest solidariske med, når vi tilbyder hjælp eller udfører organiseret frivilligt arbejde?”

“Er jeg solidarisk med dem, jeg kender personligt? Med særlige grupper som beboere i mit kvarter eller socialt udsatte? Eller vil jeg gerne hjælpe meget bredt, f.eks. alle danskere? Det har formentlig stor betydning for, hvem jeg hjælper, og hvordan jeg gør det,” siger han.

De ældre og udsatte mangler på de digitale platforme

Et særligt aspekt er de nye, uformelle måder at organisere hjælpearbejde på, som er vokset frem i de senere år gennem digitale platforme. Her giver f.eks. Facebook muligheder for hurtigt at stable uformelle og borgerdrevne hjælpenetværk på benene.

For at kunne belyse det, kortlægger projektet de facebookgrupper, som organiserer hjælp til coronakrisens mest udsatte.

Vi er spændt på at se, om denne krise flytter mere hjælpearbejde over på de digitale platforme. Vi kan allerede se, at der er opstået over 100 hjælpegrupper på Facebook under coronakrisen

Facebookgrupperne får samtidig tilbud om at formidle spørgeskemaundersøgelsen blandt deres medlemmer. Det skal give et langt mere præcist billede af deres brugere og det hjælpearbejde, de udfører.

”Vi er spændt på at se, om denne krise flytter mere hjælpearbejde over på de digitale platforme. Vi kan allerede se, at der er opstået over 100 hjælpegrupper på Facebook under coronakrisen, og generelt er der en stigende interesse for at benytte digitale løsninger i den frivillige sektor”.

“Men det skaber også nogle udfordringer. Særligt ældre mennesker og mange socialt udsatte bruger ikke digitale platforme,” gør Jonas Toubøl opmærksom på.

Undersøgelsen skal ud i hele Danmark

Hvor stor en udfordring, det er, skal projektet gerne give de første svar på senere i april. Og ambitionen er at nå så bredt ud med resultaterne som muligt, så hele den sociale sektor kan lære af coronakrisens første uger.

Her vil Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) spille en nøglerolle med sit brede kontaktnet og kendskab til frivilligt socialt arbejde. Som projektpartner bidrager centret desuden økonomisk og med rådgivning.

”Med CFSA’s helt særlige praksisnære viden og med Københavns Universitets forskningstilgang kan vi sammen bidrage med ny og vigtig viden om civilsamfundets virkekraft og ikke mindst den uformelle frivillighed i Danmark,” som Laura Auken, centerchef på Center for Frivilligt Socialt Arbejde, siger i en pressemeddelelse.

LÆS MERE OM SAMFUNDSSIND I POV HER


Fakta om undersøgelsen:

Undersøgelsen ’Solidaritet og frivillighed i coronakrisen’ undersøger det frivillige arbejde under coronakrisen gennem en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Statistik udsender til 8.000 danskere. Denne suppleres med telefoninterviews.

Undersøgelsen skal kortlægge civilsamfundets kapacitet for borger-til-borger-hjælp og samtidig belyse, om der er særlige grupper, f.eks. visse ældre eller marginaliserede grupper, som organisationer og frivillige ikke når.

Samtidig kortlægges facebookgrupper, der organiserer hjælp under coronakrisen, ligesom spørgeskemaet formidles til medlemmerne af disse grupper.

En efterfølgende bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond har gjort det muligt at gentage spørgeskemaundersøgelserne og derved monitorere udviklingen i udbud/efterspørgsel af hjælp over en længere periode. Desuden bliver der gennemført mere detaljerede analyser af hjælpegrupperne på Facebook.

Projektet gennemføres i partnerskab med Center for Frivilligt Social Arbejde (CFSA).

Følg undersøgelsen her:
Solidaritet og frivillighed i coronakrisen

Projektet er efterfølgende er blevet udvidet takket være en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Læs mere her: Ny bevilling udvider undersøgelse af frivillighed under coronakrisen


Denne redigerede artikel er blevet til som en del af POV’s mediesamarbejde med Københavns Universitet. Du kan læse originalartiklen her.

Topfoto: andelsportal.dk på Facebook.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

POINT of VIEW International er et uafhængigt, digitalt kvalitetsmedie, der publicerer journalistik i form af nyhedsanalyser, anmeldelser, klummer, essays, debatindlæg samt kurateret borgerjournalistik indenfor især samfunds-, kultur-, erhvervs- og udlandsstof.

Siden POV blev grundlagt 1. februar 2016, har mediet udviklet sig til et etableret og anerkendt, mellemstort online medie med mere end 700 bidragsydere, der publiceres i ugebrevet POV Weekend, på pov.international, Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn.

Seneste artikler om Civilsamfund