Langs hegnet #6 – Hvis svinepesten kommer, må Jakob Jørgensen gå fra slægtsgården

af i Kultur/Liv & Mennesker/Podcast

PODCAST – Det 68 kilometer lange vildsvinehegn fra Flensborg Fjord til Vadehavet har til formål at beskytte dansk svineproduktion mod afrikansk svinepest. Én af de svineproducenter, der skal nyde godt af hegnet, er Jakob Jørgensen på Pluskærgård tæt på den lille grænseovergang Sofiedal. Han har jord op til grænsen og 3000 slagtegrise i sine svinestier. Afrikansk svinepest vil være en katastrofe for Jakob Jørgensen. I sjette og sidste afsnit af podcast-serien Langs hegnet besøger Niels Rohleder Pluskærgård for at høre en svineproducents syn på det vildsvinehegn, som han nu får helt tæt ind på livet.

Der skal bygges et 68 kilometer langt vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse i Sønderjylland. Fra Flensborg Fjord i øst til Tøndermarsken i vest.

Det har et stort flertal i Folketinget vedtaget. Hegnet opføres i disse måneder. Over en femårig periode skal det koste 80 millioner kroner.

Formålet er at bekæmpe afrikansk svinepest, som er en farlig og dødelig svinesygdom, som rammer både tamsvin og vildsvin. Med vildsvinehegnet håber Folketingets flertal at kunne forhindre, at vildsvin trænger ind i Danmark og smitter danske tamsvin.

Sker det, kan det få uoverskuelige konsekvenser for den danske svineeksport, der på årsbasis beløber sig til mere end 30 milliarder kroner.

Men hvad tænker de mennesker, der bor og færdes langs hegnet – nord og syd for grænsen?

Journalist Niels Rohleder, der selv er barn af grænselandet, begynder sin rejse ved den lille grænseovergang Skomagerhus ved Flensborg Fjord og bevæger sig vestpå.

Undervejs skal vi møde sønderjyder og sydslesvigere, danskere og tyskere, turister, landmænd, en kommunalpolitiker og et aktivt medlem af Danmarks Naturfredningsforening.

Serien Langs hegnet tager lytterne med ud i grænsens krinkelkroge: Over den lille bro ved Skomagerhus, ind gennem buskadset fra det tyske Kobbermølle til det danske Kollund Skov, til Haraldsdalvej i Padborg, hvor granitstenen, der siden 1920 har markeret grænsen, står i en privat villahave, og til Vilmkærgård, hvor stuehuset ligger i Danmark, mens tilkørselsvejen er tysk.


Hvis du har kommentarer, eller hvis du kender til spændende mennesker eller gode historier langs det kommende vildsvinehegn, kan du sende en e-mail til adressen: podcast.langs.hegnet@gmail.com


Foto: Niels Rohleder.

Niels Rohleder (f. 1962) er uddannet journalist. Han blev i 2011 ansat som rets- og migrationspolitisk rådgiver hos Enhedslisten på Christiansborg og meldte sig ved samme lejlighed ind i partiet.
Han er uddannet på Danmarks Journalisthøjskole og har undervist i journalistik samme sted samt på Roskilde Universitet og på højskolerne Vallekilde og Krogerup. 1987-2003 var han journalist på Information.
Niels Rohleder er forfatter til to romaner og en debatbog.
Han er vokset op i Sønderjylland og bor i dag i København.

Seneste artikler om Kultur