Langs hegnet #2 – Podcast

af i Kultur/Liv & Mennesker/Podcast

PODCAST – I andet afsnit af Langs hegnet møder journalist Niels Rohleder en nuværende og en tidligere kommunalpolitiker, sydslesvigeren Heinz Petersen og nordslesvigeren (sønderjyden) Lorens Bo Juel Nielsen. Niels Rohleder taler med dem om vildsvinehegn og grænsekontrol, mens de udforsker de små smutveje, hvor man kan passere grænsen uden kontrol.

Der skal bygges et 68 kilometer langt vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse i Sønderjylland. Fra Flensborg Fjord i øst til Tøndermarsken i vest.

Det har et stort flertal i Folketinget vedtaget. Hegnet opføres i disse måneder. Over en femårig periode skal det koste 80 millioner kroner.

Formålet er at bekæmpe afrikansk svinepest, som er en farlig og dødelig svinesygdom, som rammer både tamsvin og vildsvin. Med vildsvinehegnet håber Folketingets flertal at kunne forhindre, at vildsvin trænger ind i Danmark og smitter danske tamsvin.

Sker det, kan det få uoverskuelige konsekvenser for den danske svineeksport, der på årsbasis beløber sig til mere end 30 milliarder kroner.

Men hvad tænker de mennesker, der bor og færdes langs hegnet – nord og syd for grænsen?

Journalist Niels Rohleder, der selv er barn af grænselandet, begynder sin rejse ved den lille grænseovergang Skomagerhus ved Flensborg Fjord og bevæger sig vestpå.

Undervejs skal vi møde sønderjyder og sydslesvigere, danskere og tyskere, turister, landmænd, en kommunalpolitiker og et aktivt medlem af Danmarks Naturfredningsforening.

Serien Langs hegnet tager lytterne med ud i grænsens krinkelkroge: Over den lille bro ved Skomagerhus, ind gennem buskadset fra det tyske Kobbermølle til det danske Kollund Skov, til Haraldsdalvej i Padborg, hvor granitstenen, der siden 1920 har markeret grænsen, står i en privat villahave, og til Vilmkærgård, hvor stuehuset ligger i Danmark, mens tilkørselsvejen er tysk.


I den gamle industribebyggelse Kobbermølle lige syd for grænsen møder vi Heinz Petersen, der er formand for kommunalbestyrelsen i kommunen Harrislee (på dansk Harreslev) lige syd for grænsen og repræsenterer Sydslesvigsk Vælgerforening, SSW.

Lorens Bo Juel Nielsen, der i dag er næstformand for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Aabenraa Kommune, men som også er tidligere konservativt medlem af kommunalbestyrelsen i grænsekommunen Bov, der eksisterede frem til 2007, medvirker også.


Hvis du har kommentarer, eller hvis du kender til spændende mennesker eller gode historier langs det kommende vildsvinehegn, kan du sende en e-mail til adressen: podcast.langs.hegnet@gmail.com


Foto: Niels Rohleder.

Niels Rohleder (f. 1962) er uddannet journalist. Han blev i 2011 ansat som rets- og migrationspolitisk rådgiver hos Enhedslisten på Christiansborg og meldte sig ved samme lejlighed ind i partiet.
Han er uddannet på Danmarks Journalisthøjskole og har undervist i journalistik samme sted samt på Roskilde Universitet og på højskolerne Vallekilde og Krogerup. 1987-2003 var han journalist på Information.
Niels Rohleder er forfatter til to romaner og en debatbog.
Han er vokset op i Sønderjylland og bor i dag i København.

Seneste artikler om Kultur