Giv mig det offentlige tilbage

i Danmark/Politik & Samfund af

Danmark er, ligesom USA og store dele af Europa, delt som aldrig før. Samfundskontrakten er i realiteten brudt sammen, og tilliden mellem borgerne og det politiske system eksisterer ikke. Forholdet bør genoprettes, hvis vi skal have mulighed for at være et samfund. Det kræver strukturelle forandringer, ændringer af fællesskabets institutioner. Holdningsbearbejdning af borgerne, gør kun ondt værre, skriver Claus Ankersen.

I december skulle jeg holde et inspirationsoplæg for en gruppe kommunalt ansatte akademikere. Udgangspunktet var relationen mellem borgeren og det offentlige. Under forberedelserne gik en forfærdelig prås om det offentlige op for mig.

Det offentlige blev førhen anset som en fælle. Det var en en ven i nøden. En trøstende hjælper. En nødvendig erstatning til dekonstruktionen af bondesamfundets storfamilier.

Men denne fællesskabets skytsånd, som holdt en beskyttende hånd under borgeren, er død og begravet. Forduftet. Forsvundet. Det offentlige er her stadig. Men det er ikke, som det var. Dag er blevet nat. Hvidt er blevet sort. Englen er blevet dæmonisk. For det offentlige er blevet en fjende. Et ansigtsløst væsen som kun vil borgeren det onde. Som er pissefarligt, og som man for enhver pris skal forsøge at holde sig væk fra.

Det offentlige er blevet et monster. En skifting af en vampyrzombie. En kannibalistisk blodsuger. 30 års neoliberal politik har ødelagt velfærdssamfundet og forandret den offentlige sektor til uigenkendelighed.

Det kan desværre ikke repareres. Vi må indse, at der skal en total rekonstruktion til, før vi kan gøre os håb om at få det offentlige tilbage. Som ven, som fælle, som samlet udtryk for vores gensidige omsorg og solidaritet med hinanden. Værdier, som i parentes også er blevet effektivt demonteret gennem de sidste 30 års dansk Thatcher-politik.

Vi skal have det offentlige tilbage – NU!

Men Skats heksejagter på samfundets nederste og åbne gavebod for erhvervstoppen kan ikke ændres ved ansættelse af flere pantefogeder eller administrative medarbejdere. Etaten skal laves helt om.

Hele kontanthjælpssystemet skal også gentænkes og restruktureres. Det løses ikke ved at ansætte flere konsulenter og mentorer. Sundhedssektoren skal gennemreformeres og tilføres ressourcer.

Folkeskolen skal have tilført ressourcer. Lærerne skal have mere i løn og uddannes bedre.

Det samme gælder politiet. Det skal ikke tage seks måneder eller to år at blive politibetjent. Det skal tage minimum fire år. Hele arbejdskulturen skal laves om. Machismo-kulturen skal ændres. Det uafhængige politiklagenævn og diverse bruger- og patient anke-institutioner skal ændres til at fungere efter hensigten, af gavn og ikke blot – som i dag – af navn, ved at være institutionelle retfærdiggørelser af en stadig mere umenneskelig og menneskefjendsk politik.

De gamle tjenestemandsdyder skal tilbage. Altid professionel. Gerne personlig. Aldrig privat.

Alle offentlige ansatte skal tilnærme værdineutralitet. Centraladministrationen skal afpolitiseres.

Det skal være en gennemgående rettesnor, at systemerne er til for borgerens skyld, og at borgeren ikke er til for systemernes skyld.

De gamle tjenestemandsdyder skal tilbage. Altid professionel. Gerne personlig. Aldrig privat. Det skal være en gennemgående rettesnor, at systemerne er til for borgerens skyld, og at borgeren ikke er til for systemernes skyld.

Først og fremmest skal statslig infrastruktur, varer og tjenesteydelser afprivatiseres. Det offentlige skal have ejerskab over den fælles infrastruktur. Det skal ikke være private selskaber som helt, halvt eller delvis styrer råstofudvinding, energiforsyning, kommunikation, transport, økonomiske transaktioner og statslig registrering. Det skal ikke være private selskaber og deres spekulanter, som står ved roret af den infrastruktur vores aner har knoklet sig ihjel for. Det offentlige skal igen fungere som offentligt og ikke de fakto privat.

Vandforsyningen skal eddermamme ikke udloddes til spekulanter.

Alle selvejende offentlige eller halvoffentlige virksomheder skal fungere som cirkulære økonomier. At en offentlig institution skal fungere på såkalde ‘markedsvilkår’ betyder, at institutionens primære forpligtelse, nemlig at yde offentlig service, automatisk tilsidesættes til fordel for værdiforøgelse.

Denne struktur er ødelæggende. New Public Management skal naturligvis straks skrottes.

Overskud fra offentlig drift skal kanaliseres tilbage i driften, eller over i en anden offentlig instans, som savner midler.

Alle offentlige ledere skal først og fremmest arbejde for public service, og øjeblikkeligt bortvises i tilfælde af tilsidesættelse af samme offentlige interesser. Det skal være slut med warrants og gyldne håndtryk.

Det allerførste, der kræves er folkelig og politisk vilje. Der er ikke megen tvivl om, at den offentlige vilje er tilstede, men for at genvinde den politiske dimension af det offentlige, bør også det politiske system reformeres. Politik skal igen være et hverv, snarere end et levebrød. Vælgerforeningernes monopol på opstilling skal øjeblikkelig brydes, og vilje til grundlæggende systemiske reformer skal kunne udtrykkes via et ekstra X på stemmesedlen.

Hvis disse tiltag indføres, har vi en chance for at generobre det offentlige og gå en lysere tid i møde, sammen. I modsat fald, er der kun to veje udviklingen kan gå. Diktatur, høtyve. Eller begge dele på en gang.

Topillustration: https://www.flickr.com/photos/pensiero/

Som digter, yogi og intergalaktisk opdagelsesrejsende er Claus Ankersen på samme tid rig og meget fattig. Rig på oplevelser, nysgerrighed og formidlingsglæde. Fattig på kroner og øre. Kan du lide Ankersens POV’s og får du noget ud af at læse dem, kan du hjælpe fattiglusen med et beløb på: MobilePay +4571844591

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Hvis du har lyst til at støtte mit arbejde, er du velkommen til at donere som du nu synes på mobile pay: 71844591

Claus Ankersen er forfatter til fjorten bøger. Han skriver digte, prosa og non-fiktion, og arbejder med et tværkunstnerisk og internationalt fokus. Hans seneste udgivelse er det esoteriske langdigt, Det syngende hjertes triumf (Emeritus,2019). Ankersen er uddannet antropolog, men har siden 2001 fungeret som forfatter, digter, journalist, kritiker, oversætter, redaktør og multikunstner. Ankersen er toneangivende i dansk og international spoken word og ordkunst. Han har uddrevet dæmoner i DR, smidt med smør på SMK, stillet op til kommunalvalg med kunstnerpartiet Gratis Lykke og modtaget juryens pris Hegnspælen for digtinstallationen ALTID på Enghave Plads. Ankersen skriver tosprogligt og er jævnlig gæst på internationale poesi- og litteraturfestivaler, ligesom han er en erfaren foredragsholder og har gæsteforelæst på universiteter og i forskellige litterære og akademiske sammenhænge i flere lande. Han har optrådt, underholdt, oplyst, pirret, og rørt alle slags publika med performancelæsninger af egen poesi og litteratur på ølkasser og gadehjørner, på strande med pandelampe, i stormagasiner og på barer, han har optrådt på torve, i kirker, skoleklasser, aulaer, foredragssale og biblioteker, på tage og i koncertsale, på festivalscener, hospitaler og havnebåde, i kantiner, mellemgange og museer, foran ministre, ambassadører, skolebørn og voksne i alle aldre.
Udvalgt materiale er oversat til svensk, finsk, estisk, russisk, polsk, tjekkisk, ukrainsk, rumænsk, tysk, udmurtisk, bulgarsk, engelsk, usbekisk, spansk og makedonsk.

Seneste artikler om Danmark