Author

Hans Martens

Hans Martens har skrevet 2 indlæg.

mm
Hans Martens er kandidat i statskundskab fra Aarhus Universitet, hvor han
specialiserede sig i EU-anliggender og offentlig administration. Han blev derefter Associate Professor i "international political & economic relations." I 2002 blev han adm. direktør for the European Policy Centre
(EPC), en stilling han besad indtil 2013. I dag er han seniorrådgiver for EPC samt formand for CHES (Coalition for Health, Ethics and Society)
Etik og samfund) som er EPC's sundhedspolitiske program. Desuden arbejder han som uafhængig konsulent i en række projekter vedrørende sundheds - og energipolitikker på europæisk niveau, herunder indenfor økonomi inden for sundhed og pleje, målinger,
sammenligning og evaluering af sundhedssystemer, offentligt og privat samarbejde inden for sundhedspleje, værdi
af diagnostisk information - herunder digitalisering - og reform af sundhedssystemer med fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. Han har også ledet et projekt om digitalisering i Europa, inklusive e-sundhed, med tænketanken Europa, der bygger på tidligere erfaringer med
arbejde på det digitale indre marked i løbet af sine år i EPC.
På energiområdet har Hans arbejdet med at etablere European Round Table for Industry Industrialist samt på projekter i forbindelse med den europæiske energiunion. Han arbejder i øjeblikket på
projekter, der understøtter Europa-Kommissionens nye Green Deal, "smart energy efficiency and on securing stability in the supply of renewable energy, including issues relating to storage."
Udover sin forretningskarriere har Hans Martens været gæsteprofessor ved Universiteterne i Århus og København, og han underviser og gæsteforelæser også ved Handelshøjskoler og Universiteter i
Europa og i USA, inklusive VCU - Virginia Commonwealth University. Han har en omfattende erfaring med læseplansdesign og planlægning ligesom han holder forelæsninger over hele verden. Han taler dansk, engelsk, fransk, tysk og spansk. Hans Martens er forfatter til en lang række bøger og artikler om offentlig administration, europæisk
integration, monetære anliggender, energi- og klimapolitikker og den demografiske udvikling i Europa. Han er gift med Tove Martens, og bor i Spanien, Belgien og Danmark.

Et muligt folkeligt gennembrud for EU – sundhedspolitik i coronaens tid

af i Featured
sundhed EU

SUNDHED // EU – Pludselig er sundhedspolitik rykket højt op på EUs dagorden. Indtil nu har det ellers været et område, hvor EUs kompetence har været særdeles begrænset. Det skyldes ikke mindst, at en stor del af unionens medlemslande har fastholdt, at sundhed er et nationalt (eller regionalt anliggende), som EU bedes holde fingrene fra.…

Læs videre her

Hans Martens: Europa – og verden – har brug for en stærkere udenrigspolitik i EU

af i Politik & Samfund/EU
EU udenrigspolitik

EU // DEBAT – Donald Trump’s udenrigspolitik har trukket USA i retning af mere isolationisme og væk fra internationale organisationer og frihandel, og det kræver, at EU melder sig på banen for at holde de vestlige værdier fast i form af frihandel, tro på internationale organisationer, fælles kamp for klima og miljø og fremme af…

Læs videre her