Author

Ældre Sagen

Ældre Sagen har skrevet 1 indlæg.

mm
Ældre Sagen er en landsforening baseret på frivillige kræfter og engagement og et sekretariat, der støtter op om arbejdet.

Ældre Sagen skaber rum for gode liv - uanset alder. Landsforeningens arbejde er baseret på medlemmerne og deres engagement i foreningens lokalafdelinger og udvalg.

Som medlem har du indflydelse på, hvem der skal repræsentere dig i Ældre Sagen.

Ældre Sagen har over 900.000 medlemmer. Foreningen er organiseret i 215 lokalafdelinger, som er ledet af frivillige lokalbestyrelser.

Hustru: Han blev reddet, men vi fik ikke et liv

af i Ældre/Sundhed
Hjerneblødning

SUNDHEDSVÆSEN // KRONIK — “Ole blev reddet, men der var ikke råd til at passe på ham.” Linda Holmberg glemmer aldrig d. 10. februar 2018. Hun fandt sin mand Ole på badeværelset – ukontaktbar, og deres verden faldt sammen. Hendes ”smukke mand” fik en hjerneskade, og et opslidende sygdomsforløb gjorde Linda mindre til hustru og…

Læs videre her