Anders Haarder: #Radiogate, historien om 24Syvs død – 1. del

i Medier/Debat af

DEBAT // RADIOUDBUD – Musik-, kunst- og filmmand Anders Haarder er et velkendt navn i den danske medieverden, som han ellers har forladt for år tilbage. I 1990’erne var han chefredaktør for en række danske magasiner, og han har arbejdet for Politiken og Aller samt for flere mediehuse i Europa og USA.  Han havde forsvoret, at han “nogensinde igen ville beskæftige sig med mediepolitik – men #Radiogate tvinger mig til at gøre en undtagelse”, siger han. Sammen med en række advokater og eksperter har han gennemgået over 1000 siders bilag i forløbet om 24Syv og den nye radiokanal. Han kalder forløbet for “den største forvaltningsmæssige skandale i nyere tid” og opfordrer Rigsrevisionen og Bagmandspolitiet til  at kulegrave sagen

Når uret bliver ret, bliver modstand en pligt!

Her er første del af min dokumentation, som blev sendt til statsrevisorerne i Folketinget og udvalgte graverjournalister d. 5. november 2019. Resten vil følge som serie her i POV.

Radio- og tv-nævnet var inhabile

Radio- og tv-nævnet er blevet beskyldt for inkompetence i DAB-skandalen. Men sagen er langt mere alvorlig. Her er dokumentationen for at dele af nævnet og hele deres sekretariat også var inhabile – og således ikke agerede som et ”uafhængigt” nævn:

I behandlingen af ansøgningen fra Radio Loud, der har Nationalmuseet som en udvalgt samarbejdspartner, med hvem man vil udvikle events og programmer til en stor del af sendefladen, var mindst et af nævnets medlemmer og hele sekretariatet/embedsværket i Slots- og Kulturstyrelsen komplet inhabile:

En og samme person (professor Kirsten Drotner) sad således både i Radio- og tv-nævnet og i Slots- og Kulturstyrelsens ”Strategiske Panel på Museumsområdet”, hvor hun sammen med et andet panelmedlem, direktør Rane Willerslev fra Nationalmuseet, bl.a. skal udvikle ”forretningsmodeller”, se på ”udviklingsmuligheder” og arbejde med ”udmøntning af offentlige tilskud til museumsområdet” (jævnfør panelets egen formålsbestemmelse).

Sagen er en historisk forvaltningsmæssig skandale, når man pludselig forstår, hvorfor der er blevet foretaget denne konsekvente favorisering, og at sagen handler om ulovlig inhabilitet og magtmisbrug i nævn, sekretariat og embedsværk

Netop Rane Willerslev og Nationalmuseet er en af de største og vigtigste aktører i Radio Louds forretningsmodel og redaktionelle indhold gennem en såkaldt ”partnerskabsaftale”, som radioen har indgået med udvalgte institutioner og virksomheder – og i radioens ansøgning var der bl.a. vedlagt en omfattende programerklæring og samarbejdsaftale underskrevet af Willerslev.

Personsammenfald en masse

Sagt på dansk:

Den samme person har i Radio og tv-nævnet (som deler adresse og embedsværk med Slots- og Kulturstyrelsen) skullet vurdere en ansøgning fra en radiostation, der rummede en særstatus og massiv eksponering til Nationalmuseet (en anden institution under Kulturministeriet).

Samtidig med at denne person var kollega med Rane Willerslev i en anden rådgivende instans (”Museumspanelet”) under Slots- og Kulturstyrelsen – der netop havde til formål at booste Nationalmuseets aktiviteter og forretningsmodeller.

Blandt hendes aktiviteter, kan man bl.a. på Nationalmuseets hjemmeside finde en forelæsning, hun har holdt på selvsamme museum. Forelæsningen handlede netop om behov og strategier for at få fat i den unge målgruppe – som både Radio Loud og Nationalmuseet i deres samarbejde vil fokusere 100 pct. på – jævnfør deres egne oplysninger i ansøgningen til udbuddet.

Men interessekonflikterne stopper ikke her. For hvem deler ”Museumspanelet” mon både adresse og sekretariat og embedsværk med? Ja, rigtigt gættet: Slots- og Kulturstyrelsen.

Dermed udvikler ”Radiogate” sig pludselig til en langt mere alvorlig sag.

Kulturstyrelsen har simpelthen øjnet muligheden for at give en kvart milliard til sig selv og sine egne aktiviteter – via radiostationen – og har fået opbakning til operationen af nævnet

I forvejen var den opsigtsvækkende på grund af sin historiske rekord i (tilsyneladende) inkompetence fra Radio- og tv-nævnet i vurderingen af ansøgningerne og den åbenlyse, entydige og konsekvente favorisering af Radio Loud – på bekostning af Radio 24Syv – kritiseret af masser af professorer og eksperter i udbudsret, matematik, medieret mv.

Men nu bliver hele sagen pludselig en historisk forvaltningsmæssig skandale, når man pludselig forstår, hvorfor der er blevet foretaget denne konsekvente favorisering, og at sagen handler om ulovlig inhabilitet og magtmisbrug i nævn, sekretariat og embedsværk.

Kulturstyrelsen har simpelthen øjnet muligheden for at give en kvart milliard til sig selv og sine egne aktiviteter – via radiostationen – og har fået opbakning til operationen af nævnet. De synes sikkert selv, at planen er både fair og retfærdig og god for borgerne.

Rigsrevisionen bør undersøge forløbet

Men det hører slet, slet ikke hjemme i en retsstat – kun i en bananrepublik.

Og interessekonflikterne stopper ikke her.

For i Radio- og tv-nævnet sidder også en tidligere DR-ansat, som altså var med til at behandle Radio Louds ansøgning, der ifølge mediet Zetland var skrevet af en af hendes nærmeste kollegaer i DR, Ole Mølgaard, som i øvrigt også sidder i bestyrelsen for Radio4.

Folkestyret kan ikke leve med, at regering og folketing (uretfærdigt) vil blive gjort til syndebukke for skandalen i befolkningens øjne; politikerleden vil nå nye højder

Disse to kollegaer sad i ledelsesgruppe sammen i DR og blev i øvrigt fyret samtidigt fra DR. Og selvsamme Ole Mølgaard deltog ovenikøbet som repræsentant for Radio Loud under møder med nævnet og Kulturstyrelsen – hvor han i øvrigt selv har siddet som formel rådgiver omkring public service indtil for nylig.

Derudover sidder der en medieforsker i nævnet, som dokumenteret har været meget kritisk overfor Radio 24Syv og ved stationens fødsel erklærede den for stendød som koncept og format.

Nu bliver det så en selvopfyldende profeti – hjulpet en lille smule på vej af ham selv.

Jeg siger ikke, at disse sidste forhold er ulovlige (i modsætning til den dokumenterede inhabilitet ift Nationalmuseet).

Herfra en opfordring til Rigsrevisionen om at kulegrave sagen – og gerne med hjælp fra både advokater og eksperter fra bagmandspolitiet, da vi trods alt taler om misbrug af en kvart milliard kroner

Men det kan være med til at forklare den manglende opposition fra resten af nævnet ift Kulturstyrelsens, embedsværket og Nationalmuseets ”kup” af public service-midlerne – og det i den forbindelse nødvendige justitsmord på en folkekær radio med 500.000 ugentlige lyttere – 24Syv.

Herfra en opfordring til Rigsrevisionen om at kulegrave sagen – og gerne med hjælp fra både advokater og eksperter fra bagmandspolitiet, da vi trods alt taler om misbrug af en kvart milliard kroner.

Alt må komme for en dag – og både nævnet, embedsværket og hele personkredsen omkring Radio Loud og deres samarbejdspartnere må endevendes.

Forløbet om 24Syv og LOUD vil styrke politikerleden

For i befolkningen vil skandalen om LOUD og 24Syv kun vokse og den vil også blive simplificeret:

”En lille gruppe indspiste mennesker hos myndighederne stjæler en kvart milliard af vores alle sammens skattekroner – og dræber i kupforsøget en stor folkekær radio med 500.000 lyttere”.

I alles interesse bør den fulde granskning starte. Nu

Jeg siger ikke, at det er sådan, men sådan vil det blive opfattet.

Det kan vi ikke leve med som retssamfund og som demokrati.

Det kan folkestyret heller ikke leve med, for regering og folketing vil (uretfærdigt) blive gjort til syndebukke for skandalen i befolkningens øjne og politikerleden vil nå nye højder.

Så i alles interesse bør den fulde granskning starte. Nu.

Med venlig hilsen

Anders Haarder – fhv journalist, nuværende økologisk landmand, kunstsamler og radiolytter – ikke kun af 24Syv.


Topfoto: Anders Haarder.


Hvis du er glad for debatterne i POV og gerne vil følge med i et åbent, modigt og 100 % digitalt dansk medie, så følg og like os på Facebook. Du kan også overveje at abonnere øverst på sitet. Og hvis du vil have POV’s digitale weekendavis ind ad din digitale dør hver fredag, så klik herPOV Weekend er gratis og det koster heller ikke noget at læse med i POV, men du må gerne abonnere, hvis du gerne vil sikre mere POV i fremtiden.
Det gør du øverst på sitet.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Anders Haarderer fhv. journalist, nuværende økologisk landmand og kunstsamler. Tidligere har han været ansvarshavende chefredaktør for fire blade i Aller koncernen (tre i Danmark og et i Sverige). Har som selvstændig forlægger bl.a. udgivet Zoo Magazine og Magasin Schäfer. Har som reklamemand lavet kampagner for en række store mediehuse i Norden (i Danmark eksempelvis JP/Politikens Hus). Har også haft div. direktørposter i pladebranchen, musikforlagsbranchen, tv-branchen mm.
Født og opvokset på Rønshoved Højskole i Sønderjylland, hvor hans yndlingsforedragsholdere var Troels Kløvedal, Dan Turèll og Johannes Møllehave.
Sagen om Radio24Syv har fået Anders Haarder til at bryde en række principper: Aldrig at komme Facebook – og aldrig at beskæftige sig med medier igen – og slet ikke mediepolitik. Han har gravet i sagen og er overbevist om, at der er sket et justitsmord – fuld af ulovligheder og inhabilitet i nævn, styrelse og ministerium – hvor mange af de stærkt problematiske forhold slet ikke er blevet afdækket af de danske medier (endnu).

Seneste artikler om Medier