mm

Det er blevet til “dem og os” – derfor er forhandlingerne svære

OK/18 – Selvom forligsmanden har udsat konflikten i 14 dage, risikerer vi stadig, at konflikten bryder ud og Danmark går (…)

mm

OK18: Too little too late, Jacob Mark

Kære Jacob Mark, Man skal altid starte med det positive, og jeg kan nærmest ikke rose dig nok for dit (…)

#Jacob Mark