Fakta vedr. påstået inhabilitet i DAB-udbud – og baggrund for Nationalmuseets partnerskab med Radio LOUD

i Kultur/Medier af

Replik fra Nationalmuseet, 28.11.2019

Nationalmuseet er en del af partnerskabskredsen bag Radio LOUD, som for nylig vandt udbuddet om at drive en kommende Public Service DAB-radiokanal med fokus på kultur.

Radio- og tv-nævnets afgørelse har givet anledning til debat. I den forbindelse bragte netmediet POV International d. 27. november et indlæg af ’Musik-, kunst- og filmmand’ Anders Haarder. Indlægget indeholder påstande om relationer mellem Nationalmuseet og Radio- og tv-nævnet, der i forfatterens øjne gør et medlem af nævnet (eller nævnet som helhed) inhabilt i forbindelse med afgørelsen.

En af påstandene er, at et af medlemmerne i Radio- og tv-nævnet, professor Kirsten Drotner, skulle være inhabil i bedømmelsen af de indkomne bud, fordi hun samtidig er udpeget medlem af Slots- og Kulturstyrelsens ’Strategiske panel på Museumsområdet’. I dette panel er Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, også medlem sammen med direktørerne på de øvrige statslige museer.

Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst, at det ’Strategiske panel på Museumsområdet’ kun har afholdt ét enkelt møde siden 2017. Mødet fandt sted i August 2019, og her var Rane Willerslev forhindret i at deltage og havde meldt afbud.

Påstanden om inhabilitet forsøges derudover underbygget med en oplysning om, at professor Kirsten Drotner tidligere har holdt et foredrag på Nationalmuseet om museers kommunikation med yngre målgrupper. Nationalmuseet gør i den forbindelse opmærksom på, at det pågældende foredrag blev afholdt i september 2013 som en del af et seminar om velfærd. Altså seks år før Radio- og tv-nævnet skulle vurdere buddene om at drive den nye DAB-kanal. Datoen fremgår i øvrigt af Nationalmuseets hjemmeside, hvor Anders Haarder har fundet oplysningen.

Fra Nationalmuseets side vil vi gerne understrege, at museet ikke har været i dialog med hverken Slots- og Kulturstyrelsen, Radio- og tv-nævnet eller Kulturministeriet om museets beslutning om at indtræde som kulturpartner i Radio LOUD. Nationalmuseet har alene fremsendt en skriftlig orientering om beslutningen til Kulturministeriet d. 16. september – fire dage før ansøgningsfristen. Denne orientering gav ikke anledning til bemærkninger.

Nationalmuseet bidrager til 1 procent af sendefladen

Anders Haarder skriver desuden, at ’Nationalmuseet er en af de største og vigtigste aktører i Radio Louds forretningsmodel’ og at Nationalmuseet skal ’udvikle events og programmer til en stor del af sendefladen’. Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at Nationalmuseet indgår i partnerkredsen på lige fod med ni andre kulturpartnere, herunder Ungdommens Folkemøde, Dansk Ungdoms Fællesråd, og Roskilde Festival. I henhold til programplanerne skal kulturpartnerne bidrage til samlet ca. 10 procent af sendefladen, hvorfor Nationalmuseets bidrag ventes at vedrøre omkring én procent.

Nationalmuseet har forpligtet sig til at levere:

1-2 timers ugentligt programindhold

Fem årlige temaudsendelser

Mindst ét ’samskabelses-projekt’ i løbet af den fireårige sendeperiode, der involverer både museumsaktivitet og radioproduktion

Langt det meste indhold i Radio LOUD skal således produceres af radioens egen redaktion, som lige nu er ved at blive sammensat. Det er selskabet ’Kulturradio Danmark A/S’, der driver LOUD. Selskabet ejes i fællesskab af en række radiostationer fra Fyn og Jylland. Nationalmuseet og de øvrige kulturpartnere er ikke en del af ejerkredsen men sidder med i et udviklingsråd.

Baggrund for partnerskabet med LOUD

Nationalmuseet er sat i verden for at gøre os alle klogere på nutiden – med udgangspunkt i kulturhistorien. Traditionelt har vi formidlet gennem udstillinger og museumsaktiviteter. Men Nationalmuseet vil være museum for alle danskere, som finansierer museet over skatten. Derfor har vi en forpligtelse til at række ud, også til dem, der typisk ikke kommer på en af vores fysiske adresser.

Det er på denne baggrund, at Nationalmuseet er i gang med at opbygge hvad vi kalder ’Nationalmuseets Mediehus’. Her vil vi udvide vores formidling til også at omfatte eksempelvis tv, radio (podcasts) og webjournalistik. Det handler ikke om at markedsføre vores udstillinger, men om at supplere museets øvrige formidling ved at gribe ned i den kolossale mængde viden og forskning, som organisationen skaber. Med mediehuset og LOUD får vi altså bedre muligheder for at leve op til vores mål om at fortælle historien i nutid, og gøre den relevant for alle.

Som en del af ambitionerne om at skabe et mediehus har Nationalmuseet siden februar 2019 været i dialog med en bred kreds af kulturinstitutioner om at byde på den radio- eller TV-kanal med fokus på kultur, som blev vedtaget af den tidligere regering i forbindelse med det seneste medieforlig. Det er samme DAB-radiokanal, som senere i justeret form blev udbudt som en mulig videreførelse af Radio24syv, da Radio24syv valgte ikke at søge deres eksisterende FM-kanal.

Nationalmuseet blev d. 27. august 2019 kontaktet af Kulturradio Danmark med henblik på at blive kulturpartner i LOUD. Vi valgte at takke ja, da partnerskabet understøtter strategien om at udvikle et mediehus. Nationalmuseet ser frem til et godt samarbejde med Radio LOUD, der sender første gang d. 1. april 2020.


Illustration: Nationalmuseet.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

POINT of VIEW International er et uafhængigt, digitalt kvalitetsmedie, der publicerer journalistik i form af nyhedsanalyser, anmeldelser, klummer, essays, debatindlæg samt kurateret borgerjournalistik indenfor især samfunds-, kultur-, erhvervs- og udlandsstof.

Siden POV blev grundlagt 1. februar 2016, har mediet udviklet sig til et etableret og anerkendt, mellemstort online medie med mere end 700 bidragsydere, der publiceres i ugebrevet POV Weekend, på pov.international, Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn.

Seneste artikler om Kultur