Author

Tine Nielsen & Baris Kaymaz

Tine Nielsen & Baris Kaymaz har skrevet 1 indlæg.

mm
Tine Nielsen er uddannet socialrådgiver og cand.soc. Hun har siden maj 2018 været ansat som socialrådgiver i OPUS. Før OPUS arbejdede hun en længere årrække som udviklingskonsulent, underviser og vidensmedarbejder i Socialstyrelsen og på Socialrådgiveruddannelsen, med metodeudvikling, formidling, forskning og implementering. Omdrejningspunktet i Tines arbejdsliv er socialt arbejde med mennesker i udsatte positioner, særligt de borgere, der på grund af hjemløshed eller en psykisk sårbarhed har forringede levevilkår og indskrænkede deltagelsesmuligheder.
Baris Kaymaz er uddannet socialrådgiver og har siden 2013 arbejdet i psykiatrien som socialrådgiver og primærbehandler. Født og opvokset i København og har tyrkiske rødder. Baris har stor interesse for samfundsemnerne integration, social ulighed og stigmatisering. Herunder særligt optaget af udsatte borgere med psykisk sårbarhed og alvorlige sociale problemstillinger, der har svært ved at passe ind i de rammer for hjælp, der findes i det offentlige system.

Antallet af hjemløse stiger og særligt blandt unge

af i Liv & Mennesker/Danmark/Politik & Samfund

KRONIK // SAMFUND – En markant stigning i antallet af hjemløse, et zoneforbud samt det faktum, at Danmark har flest unge hjemløse sammenlignet med resten af Norden, har gjort hjemløshed til et omdiskuteret emne i medierne, skriver  Tine Nielsen og Baris Kaymaz. De er socialrådgivere i OPUS i Region Hovedstadens Psykiatri og oplever begge, hvordan hjemløshed ofte står…

Læs videre her