Author

Christiane Mossin

Christiane Mossin har skrevet 1 indlæg.

mm
Christiane Mossin er uddannet i filosofi fra Københavns Universitet og har sin Ph.d. fra CBS. Hun har en særlig passion for politisk filosofi og retsfilosofi og arbejder i tværfeltet mellem filosofi og samfundsvidenskab. Hun har forsket og undervist på Københavns Universitet, DPU og CBS, hvor hun nu er ekstern lektor. Christiane Mossin underviser desuden i filosofi på Den danske Scenekunstskole og Forfatterskolen. Hun er fængslet af de muligheder der ligger i samspillet mellem filosofi og kunst, ikke mindst i relation til teater.
Grundlæggende har Christiane Mossin den opfattelse, at alt i verden kan underkastes filosofisk overvejelse, fra det mindste til det største. Hun er især optaget af, hvordan nye kollektive udtryk og nye samfundsideer kan opstå — og hvorvidt de udfordrer eller understøtter etablerede former for politisk, økonomisk og kulturelt liv.

Politiseringen af livsparadigmer – hvilke liv betyder noget i en krisetid?

af i Kultur/Essays/Humaniora

FILOSOFI OM LIV // KRONIK – ‘I tider præget af uro, kriser og hastig forandring er der et særligt begreb, der træder frem i den politiske tale. Det er begrebet ‘liv’. Umiddelbart er det et ganske dagligdags begreb, nærmest trivielt. Ikke desto mindre synes det at rumme en enorm politisk kraft. Hvorfor er udsagnet “black…

Læs videre her