mm

Skal danskhed absolut være et trekantsdrama?

Hvad er det at være dansk? Når man er udvandrer, bliver man uvægerligt tvunget til at tænke over forskelle og (…)

#nationalisme
mm

Holberg og kærligheden til fædrelandet

Vi har fået en nærmest manisk trang til at definere danskhed og det at være dansk. Ludvig Holberg – en (…)