mm

CPH:DOX – Passageværker, fantasmagori og verdens gang

CPH:DOX – Dokumentarfilm som kunstart kæmper med at skabe nye meninger og sammenhænge. To film på DOX giver indsigter og (…)

#Rat Film