mm

Annegrethe Rasmussen

Annegrethe Rasmussen er medstifter af POV International, chefredaktør, USA-korrespondent og debattør. Hun har skrevet et ocean af artikler og bidraget til mange tv- og radioprogrammer samt flere bøger; senest som medforfatter til den mest brugte undervisningsbog i danske gymnasier om Amerika, USA’s Udfordringer (2012 og 2016). Hun har arbejdet som korrespondent i London (2002), Paris (2004) og siden 2008 i Washington DC. I 2012 stiftede hun bloggen USAnu.dk med Morten Bay, og i 2016 står hun bag dannelsen af POV International sammen med Morten Bay og Signe Wenneberg. Privat er hun gift og mor til fire, og super nørdet, fordi hun ikke interesserer sig for andet end politik, digitale medier og litteratur. Naturen forstår hun sig ikke på, og hun drikker hellere te, Champagne og går i byen og hører musik end laver mad - bortset fra rugbrød, som hun savner og derfor bager på 14. år som udlandsdansker.
Hun siger som sit idol Ulla Terkelsen: man kan sove i flyvemaskinen.
Du kan donere til hendes arbejde på POV International - både som skribent og som chefredaktør - på Mobile Pay: 93 85 05 85. Du kan ikke ringe til det nummer, men du kan sende en e-mail: AGR@pov.international

Se alle skribentens artikler

Du kan støtte
Annegrethe Rasmussen
på Mobile Pay: 93850585

Åbent brev til vores læsere: POV International og mediestøtten

Kære læsere

POV International har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe for at se nærmere på de betingelser, staten har fastsat for at modtage mediestøtte. Gruppen består af seks mennesker fra vores faste skribentgruppe. Ud over de tre stiftere (Signe Wenneberg, Morten Bay og Annegrethe Rasmussen) er de tre redaktører Alexander Meinertz, Lars Luplau og Bjarke Larsen medlemmer. Vi er alle også skrivende på POV, og Bjarke Larsen er formand for gruppen.

POV har hidtil valgt ikke at søge støtte af et par enkle grunde:

For det første mener vi, at der er noget grundlæggende sundt over, at ethvert medie viser, hvilke varer man har på hylderne, før man overvejer at bede staten om penge. Det er indholdet, der definerer et kvalitetsmedie, og det er brugerne, man producerer dette indhold til glæde for. Derfor er det efter vores mening ret og rimeligt at vise disse brugere, at man producerer kvalitet, og at denne kvalitet er langtidsholdbar og troværdig, før man overvejer, om man har gjort sig berettiget til at få støtte fra det offentlige.

Der er behov for et nybrud i den danske medieverden – især digitalt, hvor vores model for os at se ikke leveres af andre. Der er til gengæld ikke behov for, at de gamle medier skal have endnu flere penge

For det andet ønsker vi at vise, at det er muligt at skabe et blogmedie, der kan ’stå på egne ben’, og som satser på få, men vægtige nedslag i mediebilledet. Vi ønsker ikke at bidrage til nyhedsræset, men til kvalificeringen af nyhedsstrømmen med debat, analyse og baggrund, ligesom vi også gerne vil bidrage med reportager, interviews, klummer, rejsebreve og brevkasser, der er båret af engagement og kvalitet. Vi har ingen begrænsning på emner eller stofområder – ledetråden er engagement, viden, passion og kærligheden til et smukt og korrekt dansk.

Vi har respekt for de medier, der på kvalificeret vis bringer nyhederne ud til borgerne, men det kræver en journalistisk organisation og en størrelse, der ikke er realistisk for en medie startup som vores. I stedet vil vi gerne udgøre en modvægt til jagten på billige klik, ”fake & biased news” samt en brølende nyhedsstrøm døgnet rundt. Vi elsker kvalificeret refleksion, sansning, omtanke og debat.

POV har vist, at vi kan selv

POV er kommet et langt stykke ad vejen, når der ses tilbage på de mål, vi satte. Der er begået enkelte fejl undervejs, men vi har godtgjort overfor læserne i halvandet år, at vi har en eksistensberettigelse. At vi er med til at gøre læserne klogere, mere oplyste og godt underholdt på et kvalificeret grundlag.

Vi er stolte over vores samarbejde med Project Syndicate, hvorved POV bringer nogle af klodens skarpeste internationale penne til Danmark – og vi oversætter selv.

Vores satsning på mere kulturstof er lykkedes. Vi har aktivt ledt efter flere kulturskribenter i en tid, hvor flere og flere af de etablerede medier skærer nede på dette stof. Til stor skade, mener vi, for den almene dannelse. Danmark bliver åndeligt fattigere.

Der arbejdes af samme grund også på en øget satsning på videnskabstof, et område vi lige har tilknyttet en redaktør, ligesom vi fra starten har satset på en global dækning fra hele verden – også de dele af den som de etablerede medier skriver mindre og mindre om.

Vores interne motto har fra begyndelsen været, at hvad vi ikke har i ”rigtig kapital”, må vi til gengæld have i social kapital.
Vi satser på at være Danmarks bedste, hyggeligste, vildeste og sjoveste digitale mediearbejdsplads. Det tror vi også, at vi er

Men POV har ingen begrænsninger på emner i det hele taget. Vi er nysgerrige – hvilket i øvrigt er mit eget kriterium nummer et, når jeg bliver spurgt om, hvad der er forudsætningen for at blive en god journalist. De gamle mediers silotænkning, hvor enkelte journalister sidder og våger over “deres stofområder” medvirker kun til vanetænkning og former utidssvarende eksklusivitetszoner, der udskiller de selvudråbte finere journalister fra alle andre.

Kodeordet må, udover nysgerrigheden og passionen, være viden og talent. Har man disse egenskaber, skal man også have lov at skrive.

Læserne – vi tager jer alvorligt

Vi er meget glade for vores læsere – flere og flere af jer vælger at melde jer ind og abonnere ved at betale et lille, men fast månedligt bidrag. Og vi har på det sidste oplevet en for os lidt overraskende og glædelig større villighed til at donere både til POV og til den enkelte skribent. Det er langt fra en given sag, for der er ingen tradition i Danmark for donationsmodellen – modsat i USA, hvor mange medier uden betalingsmur overlever på en kombination af frivillige donationer og kommercielle samarbejder.

Vi er gode til at gå i aktiv og daglig dialog med læserne. POV lægger dagligt helt bevidst en betydelig indsats i at svare vores læsere og tage jer alvorligt til forskel fra, hvad man kan se på mange etablerede medier, hvor man i skåltaler hylder brugerne, men i praksis sjældent svarer inde på hjemmesiden, og endog ofte undlader det, hvis en læser skriver direkte til en journalist. Hvor man bruger abonnenterne som pengemaskiner, inddeler dem i fokusgrupper og forsøger at aflure deres vaner for så at overdynge dem med tilbud indenfor diverse livsstilsegmenter, der forklædes som journalistik, men i virkeligheden er rent kommercielt drevne sektioner.

Der er også mange af vores læsere, som kommer til orde på POV som gæstebloggere til forskel for de mere elitære medier, hvor almindelige menneskers læserbreve enten kan ligge i ugevis for så at blive afvist eller forkortet til ukendelighed. Andre bliver henvist til digitale reservater på hjemmesiden, der i praksis er de rene verbale skraldespande,  hvor kommentarerne ikke modereres, og hvor de “rigtige journalister” aldrig kunne drømme om at optræde.

Hvad mediestøtten skal gå til

Når vi har nedsat en gruppe for at arbejde videre med mediestøtten, skyldes det især to faktorer:

For det første tror vi fortsat på, at POV på langt sigt kan finansiere vores blogposter – altså den journalistik, vores skribenter producerer – ved hjælp af læsere, der melder sig ind, og ved hjælp af kommercielle samarbejder, som vi er ved at udvikle flere af; både i form af native advertising (sponsorerede artikler)og investorer.

Men vi er mindre sikre på, at POV kan tjene penge nok indenfor det næste års tid til at finansiere det betydelige usynlige arbejde, der ligger “rundt om” journalistikken. Og hermed menes det arbejde, der gør POV til et dejligt sted at være skribent på – og det skal det være. Vi tror, at glade skribenter skaber godt indhold.

Vi blev også provokeret af, at vi sidste år kunne iagttage, at de 20 millioner kroner, som staten satte af til nye medier, ikke alle blev brugt, men at de ubrugte midler i stedet overgik til de etablerede medier. Og pengene gives også til medier, der ville have overskud uden mediestøtten

Vores interne motto har fra begyndelsen været, at hvad vi ikke har i ”rigtig kapital”, må vi til gengæld have i social kapital. POV satser på at være Danmarks bedste, hyggeligste, vildeste og sjoveste digitale mediearbejdsplads. Det tror vi såmænd også, at vi er.

Men det kræver, at nogle hver eneste dag arbejder med rammerne for skribenterne. Altså arbejder med kommunikation, redigering, layout, feedback, sprog og teknik især – inklusive billedbehandling, hjemmeside, indsatsen på sociale medier, udadvendte aktiviteter som kommunikation med nye skribenter og samarbejdet med andre medier og investorer.

Vi har også brugt megen tid på at fortælle om POV til andre, f.eks. gennem foredrag, og vi har faste udgifter til at have hjemmesiden liggende på en server, til revisor og bank. Endelig kræver vores interne, digitale redaktionslokale en del pleje og pasning, som ethvert socialt forum gør.

Alt dette ville det være rart at kunne modtage støtte til, fordi det ikke er arbejde, der udmøntes i konkrete artikler, hvor man beder læserne om støtte. Dette redaktørarbejde kunne vi bruge en eventuel mediestøtte til.

For det andet er vi os bevidste om, at vi har handikappet os selv i konkurrencen med andre medier. Når samtlige kvalitetsmedier i Danmark søger og modtager støtte, gør man det sværere for sig selv at overleve, når man vælger ikke at søge støtte.

Vi blev også provokeret af, at vi sidste år kunne iagttage, at de 20 millioner kroner, som staten satte af til nye medier, ikke alle blev brugt, men, at de ubrugte midler i stedet overgik til de etablerede medier, der i forvejen modtager – for os at se – meget høje summer: i alt 361 millioner kroner i 2016. Og pengene gives også til medier, der ville have overskud uden mediestøtten.

Hertil kommer momsfritagelsen, der er beregnet til at have en værdi på cirka 1 milliard kroner. Der er behov for et nybrud i den danske medieverden – især digitalt, hvor vores model, for os at se, ikke leveres af andre. Der er til gengæld ikke behov for, at de gamle medier skal have endnu flere penge.

Hvorfor skriver jeg så alt dette nu? Måske minder det lidt om en intern “meddelelse til medarbejderne”. Udover at jeg håber, at det er lidt sjovere at læse end den slags personaleskrivelser normalt er, så  gør jeg det tildels, fordi  medieverdenen har det med at tale sammen.

Og POV vil gerne selv have lov til at lægge vores tanker frem i stedet for at blive mødt med gisninger om, hvad vi har gang i, når vi i den nærmeste fremtid indleder samtaler med andre medier, der har erfaringer med mediestøtteprocessen samt tager kontakt til Medienævnet.

Og så selvfølgelig fordi vi gerne vil have, at alle læsere kan følge med i, hvor POV gerne vil hen. Det gælder især alle jer, der har valgt at melde jer ind eller donere regelmæssigt. I skal kunne følge med på “de indre linjer”, hvis I har lyst. Og jeg håber, at vi snart kan starte et ugentligt nyhedsbrev, som skal gå til dem, der er POV’s glade medlemmer. Vi vil gerne gøre noget ekstra for jer, og eftersom POV er et gratismedie, kunne det være en af de fordele, I får.

Topillustration: Wikimedia Commons.

Kategorier