Staten Washington vs. Trump: 3-0 – næste skridt er Højesteret

i USA/Politik & Samfund af

En føderal appeldomstol afgjorde torsdag aften, at præsident Trump ikke er hævet over loven. Præsidentens indrejseforbud rettet mod borgere fra syv overvejende muslimske lande kan heller ikke begrundes i konkrete trusler mod Amerikas sikkerhed, og er derfor ikke lovlig men et udtryk for sjusk og diskrimination mod muslimer. Trump har imidlertid ikke tænkt sig at trække i land. Han vil gå direkte i Højesteret, tweetede han straks efter afgørelsen. Juridiske eksperter kalder skridtet uklogt, og fredag aften så det da også ud som om Trump havde opgivet ideen til fordel for at udarbejde et nyt og bedre gennemtænkt dekret (opdateret lørdag morgen i lyset af nye meldinger fra det Hvide Hus, red.)

Præsident Donald Trumps indrejseforbud, der midlertidigt forhindrede borgere fra Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien og Yemen (alle lande med mestendels muslimske befolkninger) i at rejse til USA, er fortsat suspenderet.

Det besluttede en føderal appeldomstol – The 9th U.S. Circuit Court of Appeals – i San Francisco torsdag enstemmigt med dommerstemmerne 3-0. Og dermed opretholdt appeldomstolen det stop for dekretet, som en føderal dommer i Seattle i delstaten Washington beordrede i sidste uge og gav samtidig statsadvokaterne fra delstaterne Washington og Minnesota, som havde anlagt sagen, medhold.

Man kan læse mere om de tre dommere – William Canby (udnævnt af præsident Jimmy Carter), Richard Clifton (udnævnt af præsident George W. Bush) og Michelle Friedland (udnævnt af præsident Barack Obama) –  og studere deres juridiske historie samt forskellige tilgang til hvervet som dommer her.

Hele afgørelsen kan læses her.

Afgørelsen huede selvsagt ikke Trump, der via Twitter bebudede, at han ville anke sagen, som dermed sandsynligvis vil ende i Højesteret:

Til journalister i Washington D.C., der forsamlede sig foran Det Hvide Hus efter appeldomstolens beslutning kaldte præsidenten torsdag aften afgørelsen for ”meget politisk” og tilføjede, at han var sikker på, at han i sidste ende ”nemt vil vinde sagen.”

Fire vigtige nedslag fra afgørelsen: Sjusk, søgsmålskompetence, diskrimination og præsidentens rolle

Appeldomstolens afgørelse er interessant, og viser fire ting:

Ordren var sjusket og hastet igennem uden de nødvendige juridiske argumenter, og uden en egentlig argumentation for, hvorfor rejseforbuddet skulle træde i kraft øjeblikkeligt.

Under den mundtlige høring kom forbundsregeringens, altså Trumps, advokater ikke med nogen substantielle argumenter for, hvorfor sagen hastede. I afgørelsen hedder det således: “we hold that the Government has not shown a likelihood of success on the merits of its appeal, nor  has it shown that failure to enter a stay would cause  irreparable injury, and we therefore deny its emergency motion for a stay.

Staterne Washington og Minnesota vurderes af appeldomstolen til at have det, der på jura-sprog hedder søgsmålskompetence eller retlig interesse (på engelsk ”legal standing”).

I Danmark skal man også ifølge retsplejeloven have en såkaldt ”anerkendelsesværdig interesse” i at få en sag afgjort ved domstolene, hvilket betyder at man som part skal have en særlig kvalificeret interesse i sagens behandling eller afgørelse ved en domstol.

Ikke alle jurister køber argumentet om at staterne havde en direkte retlig interesse i sagen

Fordi staterne Washington og Minnesota modtager arbejdstagere og studerende fra hele verden – mennesker, der med et indrejseforbud ikke længere kunne studere eller arbejde i de to stater – argumenterede de to stater for, at de har en retlig interesse i at forbuddet ophæves.

Det var umiddelbart det mest kontroversielle ved afgørelsen, og ikke alle jurister køber argumentet om at staterne havde en direkte retlig interesse i sagen.

Dommerne var imidlertid ikke i tvivl. Appeldomstolen formulerer det sådan:

We therefore conclude that the States have alleged harms  to their proprietary interests traceable to the Executive  Order. The necessary connection can be drawn in at most  two logical steps:

(1) the Executive Order prevents nationals  of seven countries from entering Washington and  Minnesota;

(2) as a result, some of these people will not  enter state universities, some will not join those universities as faculty, some will be prevented from performing research, and some will not bepermitted to return if they leave. And we have no difficulty concluding that the States’ injuries would be redressed if they could obtain the relief they ask for: a declaration that the Executive Order violates the Constitution and an injunction barring its enforcement. The Government does not argue otherwise. We therefore hold that the States have standing.”

Appeldomstolen vurderede også, at indrejseforbuddet reelt er rettet mod muslimer og ikke er begrundet i omsorg for USA’s nationale sikkerhed, konkret at forbuddet skulle være et forsøg på at minimere risikoen for et terrorangreb på landet.

Tværtimod giver appeldomstolen de to delstater ret i, at indrejseforbuddet er et forsøg på at diskriminere mod muslimer, et skjult forsøg på at indføre et såkaldt ”muslim ban”, hvilket Trump flere gange under sin valgkamp bebudede at han ville indføre. Flere af hans mest højtrøstede støtter, f.eks. New Yorks tidligere borgmester Rudy Giuliani, udtalte støtte hertil under valgkampen.

Washington also alleged that the Executive Order was not truly meant to protect against terror attacks by foreign nationals but rather was intended to enact a “Muslim ban” as the President had stated during his presidential campaign  that he would do.  Washington asked the district court to declare that the  challenged sections of the Executive Order are illegal and unconstitutional and to enjoin their enforcement nationwide.”

Endelig blev spørgsmålet om ,hvorvidt præsidenten står over loven afgjort.

Spørgsmålet er, om Trump med rettens ord er “ unreviewable”. Appeldomstolens dommere spurgte regeringens jurister om netop det, under den mundtlige procedure, og efter en særdeles lang pause, svarede regeringens advokat ja.

Regeringen mener ikke, at Trump kan bedømmes af domstolen, fordi nationale sikkerhedsinteresser – hvor præsidenten traditionelt har et stærkt prærogativ – er på spil.

Men regeringens påstand blev afvist af appeldomstolen med disse ord:

The Government contends that the district court lacked authority to enjoin enforcement of the Executive Order  because the President has “unreviewable authority to suspend the admission of any class of aliens.” The Government has taken the position that the President’s decisions about immigration policy, particularly when motivated by national security concerns, are unreviewable, even if those actions potentially contravene  constitutional rights and protections. The Government indeed asserts that it violates separation of powers for the judiciary to entertain a constitutional challenge to executive actions such as this one. There is no precedent to support this claimed unreviewability, which runs contrary to the fundamental structure of our constitutional democracy.”

Med næsten poetisk klarhed fastlog dommerne at:

National defense’ cannot be deemed an end in itself, justifying any exercise of legislative power designed to promote such a goal. It would indeed be ironic if, in the name of national defense, we would sanction the subversion of one of those liberties which makes the defense of the Nation worthwhile.”

Dommerne konkluderer, at om end  “offentligheden har en stærk interesse i opretholdelse af national sikkerhed og i præsidentens muligheder for at udøve sin politik, har offentligheden også interesse i frie muligheder for at rejse, i at undgå, at familier bliver splittet samt i frihed fra diskrimination.”

Flere store Tech-firmaer i staten Washington, herunder Microsoft, Amazon, Tesla og Uber, har støttet statens advokater med vidneudsagn og juridiske dokumenter, der påviser, hvordan et indrejseforbud vil hindre de af deres medarbejdere fra de syv lande i at passe deres arbejde. De to staters universiteter har udarbejdet lignende erklæringer både om studerende og om ansatte lærerkræfter, der med et forbud ville blive stoppet i at rejse ind i USA.

Regeringens argumenter om sikkerhedspolitik blev også svækket af, at der ikke har været nogen terrorangreb på USA begået af mennesker fra de syv lande, der var nævnt i forbuddet.

Trumps bedste bud er at udstede et nyt og bedre dekret

I den efterfølgende diskussion af afgørelsen fastslog de fleste jurister, at regeringen og præsidenten har en svag sag på substansen i sagen.

Flere topjurister, f.eks. forsvarsadvokat og tidligere Harvard professor Alan Dershowitz mener, at regeringen har en langt bedre chance for at vinde slaget i sidste ende, hvis præsidenten udfærdiger et nyt dekret, som eksempelvis ikke inkluderer borgere med permanent opholdstilladelse i USA, hvilket det nuværende dekret gør:

“Hvis Donald Trump virkelig mener, at rejseforbuddet retfærdiggøres af nationale sikkerhedspolitiske hensyn, må han erkende, at han har tabt, han må trække sit dekret tilbage og så – i samarbejde med sin nye justitsminister – udforme en lov, der inkluderer rejseforbuddet.”

”Men det er der intet, som tyder på, at han vil gøre fordi, kort sagt, hans ego vil stå i vejen for en sådan beslutning,” siger Dershowitz til flere medier herunder CNN og Newsmax.

Hvis Donald Trump virkelig mener, at rejseforbuddet retfærdiggøres af nationale sikkerhedspolitiske hensyn, må han erkende, at han har tabt, han må trække sit dekret tilbage og så – i samarbejde med sin nye justitsminister – udforme en lov, der inkluderer rejseforbuddet – Alan Dershowitz

Den anerkendte ekspert tror derfor, at regeringen sandsynligvis vil tabe i Højesteret, men ikke på alle punkter.

Dershowitz tror nemlig ikke på, at Højesteret vil give appeldomstolen ret i, at delstaterne Washington og Minnesota State har søgsmålskompetence: ”Jeg har aldrig set en mere ekstrem fortolkning af ”standing” og den tror jeg ikke på, at Højesteret vil godkende,” siger han.

Washingtons guvernør: Retsstaten har talt

Efter afgørelsen afholdt Jay Inslee, staten Washingtons demokratiske guvernør, et pressemøde, hvor han bl.a. sagde, at ”præsidenten må forstå, at denne afgørelse er et system af checks and balances, der virker. Det er retsstaten, der taler, og her er det ikke lovligt at forfordele en religion fremfor andre.”

”Præsidenten gør klogt i at gå tilbage til tegnebrættet og lytte til sine rådgivere, hvis han tager sagen alvorligt.

Der er ingen rationel basis for at diskriminere mod en religion, nemlig muslimer, og under retssagen var der ærligt talt så mange vidneudsagn også fra fremtrædende sikkerhedspolitiske eksperter, der argumenterede for, at et ”muslim ban” faktisk vil svække vores nationale sikkerhed og gøre det nemmere for terrororganisationer som ISIS at rekruttere medlemmer,” lød det fra Inslee.

I den amerikanske kongres, hvor Trumps eget republikanske parti sidder på flertallet i begge kamre, var der torsdag dyb usikkerhed over resultatet … Intet er dog afgjort endnu, og for dem, der gerne vil kende de juridiske detaljer i kapløbet frem mod en eventuel Højesterets afgørelse

Donald Trumps demokratiske rival fra valgkampen, Hillary Clinton, reagerede også på dommen. Hun valgte en kort version med henvisning til den enstemmige afgørelse:

Kongressens republikanere er tavse

I den amerikanske kongres, hvor Trumps eget republikanske parti sidder på flertallet i begge kamre, var der torsdag dyb usikkerhed over resultatet.

På den ene side har de republikanske medlemmer ingen interesse i at håne præsidenten; på den anden side er der flere senatorer, der uden for referat taler om at forbuddet i realiteten er et ”religiøst motiveret forbud”, som de ikke støtter.

Derfor var reaktionen fredag morgen særdeles afdæmpet. Den republikanske ledelse i Kongressen valgte simpelt hen ikke at sige noget, f.eks. meddelte formanden for Repræsentanternes Hus, Speaker Paul Ryan simpelt hen at henvise til Det Hvide Hus, da han af reportere på Capitol Hill blev bedt om en udtalelse.

Trump selv havde allerede i sidste uge været ude og sige i et tweet, at hvis der blev begået terror i USA, mens rejseforbuddet var sat ud af kraft, ville det være dommerens ansvar – den ”såkaldte dommer”, som præsidenten hånligt kaldte den dommer i Seattle, der udsatte forbuddet første gang. Netop den udtalelse var efter alt at dømme medvirkende til, at Trumps eget bud på en ny højesteretsdommer, Neil Gorsich, i denne uge kaldte præsidentens angreb på den dømmende magt for ”demoraliserende” og ”demotiverende.”

Intet er dog endelig afgjort endnu, og for dem, der gerne vil kende de juridiske detaljer i kapløbet frem mod en eventuel Højesterets afgørelse kan man læse videre i en baggrundsartikel fra Fortune lige her.

Opdatering: I løbet af fredag så det ud som om, Det Hvide Hus havde besluttet sig for at opgive ideen om en Højesteretsafgørelse. Som Washington Post skriver:

“The White House is considering rewriting the executive order barring refugees and citizens of seven Muslim-majority countries from entering the country, according to officials, indicating the administration may try to restore some aspects of the now-frozen travel ban or replace it with other face-saving measures.”

Kort tid efter, at denne melnding indløb, kom der dog en modstridende melding fra præsidentens stabschef, Reince Priebus, der understregede, at man i Trumps indercirkel ser på “alle muligheder” og at “intet er taget af bordet”, således heller ikke en rute, der ender i Højesteret.

En sådan vej fremad vil dog formentlig tage lang tid, dels på grund af det juridiske forarbejde, dels fordi Højesteret ikke har en ny dommer endnu, og derfor meget nemt kan ende med en 4-4 afgørelse (4 demokratisk udpgede dommer og 4 konservative).

Meget taler for, at Trump og co i stedet enten vil udarbejde et nyt, bedre gennemtænkt og forfatningsmedholdeligt dekret eller vil appellere afgørelsen fra the 9th circuit til en højere retsinstans. Appelmyndigheden for the 9th circuit anses dog for at være den mest liberale (venstreorienterede) i hele USA, og ikke mange tror på, at Trump kan få noget igennem der.

Topillustration: Pixabay.

Artiklen er opdateret lørdag den 11. februar 2017 med den nyeste udvikling i sagen (AGR).

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Annegrethe Rasmussen er chefredaktør for og medstifter af POV International. Hun er også USA-korrespondent for POV og KForum og en ivrig debattør, moderator og ordstyrer. I 2019 er hun også sprunget ud som fungerende erhvervsredaktør for POV.
Hun har skrevet et ocean af artikler og bidraget til mange tv- og radioprogrammer samt flere bøger; senest som medforfatter til den mest brugte undervisningsbog i danske gymnasier om Amerika, USA’s Udfordringer (2012 og 2016). Hun har arbejdet som korrespondent i London (2002), Paris (2004) og siden 2008 i Washington DC. I 2012 stiftede hun bloggen USAnu.dk med Morten Bay, og i 2016 stiftede hun POV International med Morten Bay og Signe Wenneberg. I sin fritid hjælper hun af og til danske virksomheder i Washington D.C. Privat er hun gift og mor til fire. Hun er super nørdet, fordi hun ikke interesserer sig for andet end politik, digitale medier og litteratur. Naturen forstår hun sig ikke på, og hun drikker hellere te, Champagne og går i byen og hører musik end laver mad - bortset fra rugbrød, som hun savner og derfor bager på 18. år som udlandsdansker.
Hun siger som sit idol Ulla Terkelsen: man kan sove i flyvemaskinen.
Du kan donere til hendes arbejde på POV International - både som skribent og som chefredaktør - på Mobile Pay: 93 85 05 85. Du kan ikke ringe til det nummer, men du kan sende en e-mail: annegrethe@pov.international

Seneste artikler om USA