Unge studerende og iværksættere vil spille en rolle i den bæredygtige omstilling

af i Børn & unge/KLIMAKRISE/Politik & Samfund

BÆREDYGTIGHED – Student & Innovation House og CBS PRME står bag Sustainability Influcencers, et netværk af 21 unge forandringsagenter. Formålet er at engagere og inspirere unge til at bidrage til bæredygtighedsagendaen og dermed skabe handlingspartnerskaber med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål.

”Vi står over for en global klimakrise, og der er brug for handling på alle niveauer”, erklærer Andreas Aasted Gjede, medstifter og daglig leder af Student & Innovation House, mens han viser rundt på Frederiksbergs gamle politistation, som nu er omdannet til et levende innovationshus. Her mødes unge studerende og iværksættere og udvikler løsninger, der skal bidrage til en mere bæredygtig verden.

Én af de løsninger er initiativet Sustainability Influencers; et netværk af 21 unge som influencers og forandringsagenter, der ønsker at oplyse, inspirere og mobilisere andre unge over hele landet til at bidrage aktivt til den bæredygtige omstilling.

Den unge generation er ofte den mest oversete ressource, hvilket vi skal have lavet om på. Vi kan bidrage til nytænkning og forandring, som er fuldstændig essentielt for at nå de mål, der er sat for år 2030

”Vores generation af unge udgør rundt regnet en femtedel af befolkningen, og vi spiller en afgørende rolle i den bæredygtige omstilling”, forklarer Gjede og uddyber: ”Vi ønsker at engagere de unge i en ramme, der både er skabt af og for studerende. Med initiativet skaber vi en platform og et talerør for unge, der ønsker at gøre en forskel”.

Millenials gør en positiv forskel

Influencerne er alle en del af den såkaldte millennial-generation, der er født mellem 1983 og før årtusindskiftet. Deloittes årlige globale millennial-undersøgelse viser, at denne generation af unge – hvad enten de agerer som forbruger, investor, medarbejder eller studerende – er drevet af formål og af at gøre en positiv forskel i deres arbejde.

Undersøgelsen viser også, at de unge forventer, at virksomheder bidrager til at løse globale samfundsudfordringer, og at de selv ønsker at bidrage til den afgørende dagsorden – enten i etablerede virksomheder eller ved at starte egne virksomheder.

Én af de udvalgte influencers er Luna Stæhr Andersen fra Københavns Universitet.

“Jeg er med i Sustainability Influencers, fordi jeg tror på, at forandringen til et bæredygtigt samfund starter hos den unge generation,” siger hun. ”Parisaftalen og FN’s Verdensmål repræsenterer det store implementeringsarbejde, der ligger foran os”.

De unges potentiale og engagement overses

I tråd med Verdensmål nr. 17, Partnerskaber for Handling, er ambitionen at indgå partnerskaber med aktører, der kan styrke indsatsen og få flere unge til at engagere sig i bæredygtighedsmålene og inspirere dem til at blive forandringsagenter i den bæredygtige omstilling.

Sustainability Influencers arbejder i partnerskab med en række uddannelsesinstitutioner, fonde og virksomheder, herunder Global Compact Network Denmark, SustainBase, Copenhagen Business School, IloveGlobalGoals, Impactful Jobs, Tuborgfondet og det socialøkonomiske kommunikationsbureau, SIVIL.

I 2020 vil halvdelen af den globale arbejdskraft bestå af millennials. Derfor er virksomheder nødt til at tænke bæredygtighed ind i deres virke, hvis de vil rekruttere de bedste talenter i fremtiden

Den unge generation bliver desværre ofte negligeret i det afgørende udviklingsarbejde. Det oplever man jævnligt, når man deltager i arrangementer og netværk, hvor de unge sjældent får prominente pladser ved ”voksenbordet”, forklarer Louise Thomsen, Centre Manager for CBS Sustainability og medinitiativtager til Sustainability Influencers:

”Den unge generation er ofte den mest oversete ressource, hvilket vi skal have lavet om på. Vi kan bidrage til nytænkning og forandring, som er fuldstændig essentielt for at nå de mål, der er sat for år 2030”.

Men dér, hvor vi for alvor kan rykke noget, er via samarbejde, og her skal begge parter forpligte sig, understreger Louise Thomsen.

Virksomhederne og millenials kan styrke hinanden

I 2020 vil halvdelen af den globale arbejdskraft bestå af millennials. Derfor er virksomheder nødt til at tænke bæredygtighed ind i deres virke, hvis de vil rekruttere de bedste talenter i fremtiden, forklarer Sara Krüger Falk, direktør i Global Compact Network Denmark, der er supporting partner for Sustainability Influencers:

”Virksomhederne bliver nødt til at omstille sig til fremtidens udfordringer og være med til at sikre, at vi når FN’s Verdensmål. Derfor er det fantastisk at opleve passionen for den bæredygtige omstilling blandt de unge, som netop skal drive dette arbejde hos virksomhederne i fremtiden. Det er lige præcis initiativer som Sustainability Influencers, der er brug for”.

For at kunne sikre dette, er der brug for, at vi nytænker vores institutioner, virksomheder og samfundsstruktur.

Sustainability Influencers bruger en bottom-up tilgang med et ønske om at have indflydelse på vigtige institutioner i samfundet som f.eks. uddannelsesinstitutionerne, som spiller en afgørende rolle for fremtidens problemløsning. Der er stadig meget at gøre.

Læs mere om Sustainability Influencers her.


Foto: Sustainability Influencers.

Lasse Alfastsen, social iværksætter og medstifter/partner i kommunikationsbureauet SIVIL.

SIVIL er Danmarks første og eneste socialøkonomiske kommunikationsbureau. Sammen med deres kunder og samarbejdspartnere skaber de sociale og bæredygtige forandringer i samfundet ved at løse kommunikationsopgaver for formålsdrevne organisationer.

Seneste artikler om Børn & unge