mm

Grundloven er gammel og god

GRUNDLOVSTALE II – I dag fejrer vi Danmarks Riges Grundlov, som vi har gjort det i 168 år. Det er (…)

#Nikolaj Bøgh