mm

Serie, del 4: Robuste organisationer skaber tilfredse medarbejdere

Man kan ikke skabe trivsel ud fra det muliges princip. Trivsel kræver helt bestemte omstændigheder, der skal være til stede. (…)

#medarbejdere
mm

Arbejdsvilkår kommer ikke ud af det blå – de er skabt

Der tales ofte om arbejdsvilkår, som var de en selvstændig amøbe med eget liv. De strukturelle forandringer bliver beskrevet ud (…)

#ledelse