mm

Hva’ så 67’er?

Du runder det halve århundrede i år, hvis du da ikke allerede har gjort det. Du fester med store telte, (…)