Palæstina: “Velkommen til verdens største fængsel”

i Debat/Mellemøsten af

MELLEMØSTEN // DEBAT – Et barn født i Betlehem i dag kommer måske aldrig nogensinde til at se det Jerusalem, der ligger blot 20 km væk. Det skyldes den “Berlin”-mur, som Israel allerede nu har bygget. Muren adskiller palæstinensiske områder fra Israel. Den er bygget for at skabe sikkerhed for det israelske folk, men har den effekt, at palæstinenserne kommer til at leve under fængselslignende forhold.

Palæstina består i dag af Gaza og Vestbredden. Gaza er allerede indhegnet bag tykke mure og de to millioner indbyggere lever på et område mindre end Lolland uden mulighed for at få “udgangstilladelse”, med mindre der er er tale om helt særlige forhold.

Vestbredden er på samme måde ved at blive omdannet til et tilsvarende “fængsel”, opdelt i omkring 20 delområder med tilsammen ca. tre millioner indbyggere. Indimellem disse ligger de israelske hovedveje samt nye bosættelser. Også her er muren ved at blive anlagt. Den forventes færdig i løbet af få år.

Danmark bør snarest anerkende Palæstina som stat og samtidig gøre det klart overfor Israel, at den nuværende adfærd overfor det palæstinensiske folk er uacceptabel

Når muren er færdigbygget, har vi fået etableret en uhyggelig to-statsløsning. Et Israel, hvor man frit kan færdes fra nord til syd og fra øst til vest på sikre velholdte motorveje, rigelig vandforsyning, gode hospitaler og i øvrigt en velfungerede fysisk og social infrastruktur. Og et Palæstina opdelt i en snes mindre områder omkranset af mure og kun med adgang ind eller ud via israelsk kontrollerede check-points.

Inde i de palæstinensiske områder gælder israelsk militær lov. Der er jo fortsat tale om besatte områder siden Seksdageskrigen i 1967. Israelsk militær har ret til at trænge ind i de palæstinensiske områder – og gør det dagligt. 1200 israelske soldater har til organisationen Breaking the Silence fortalt, hvordan de trænes til at skabe utryghed blandt civilbefolkningen i de besatte områder. Det sker ved hyppige kontroller, både dag og nat inde i områderne. De beretter om ydmygelser af palæstinenserne og om voldelige aktioner. Mange af deres missioner er rutineprægede og meningsløse for den enkelte soldat.

Samtidig med at muren bygges og israelerne lever deres fredelige liv etableres nye bosættelser på palæstinensisk territorium. Nogle af disse er etableret med støtte fra regeringen, andre er ulovlige. Men israelsk militær er forpligtet til at beskytte dem. Og i de hyppige konfrontationer mellem bosættere og palæstinensere må soldaterne ikke gribe ind overfor bosætternes adfærd, men kun overfor palæstinenserne. Det skyldes, at militæret overfor bosætterne ikke har “politimyndighed”, hvilket de har på det palæstinensiske område.

Israel er en af verdens stærkeste militærmagter. I de første mange år af nationens eksistens var et stærkt militær nødvendigt for at beskytte befolkningen mod ydre fjender som Egypten, Syrien og Irak

Det nyfødte barn i Betlehem vil de første mange år af sit liv kunne leve et normalt familieliv med sine forældre. Men når det vokser og opdager uretfærdigheden ved ikke at kunne komme ud af sin egen by for at få en god uddannelse, et godt arbejde, besøge venner og familie og opleve verden bliver det sværere. Der skal tilladelse til at komme ud af “fængslet”, nogle gange gives det, andre gange ikke. Det øger konfliktniveauet og spændingerne vil uvægerligt øges.

Organisationen Right to Movement gør gennem sine løbe-kampagner opmærksom på disse urimeligheder. Selv et fredeligt marathon-løb er ikke muligt at gennemføre fra Betlehem til Jerusalem for de palæstinensiske deltagere.

Israel er en af verdens stærkeste militærmagter. I de første mange år af nationens eksistens var et stærkt militær nødvendigt for at beskytte befolkningen mod ydre fjender som Egypten, Syrien og Irak. De senere år er den militære magt blevet brugt til indadtil at beskytte sig mod de 5 millioner palæstinensere, hvis land man har besat i strid med FN’s resolutioner.

Danmark har desværre forholdt sig meget neutralt i forhold til konflikten mellem Israel og Palæstina. Det skyldes formentlig vores tætte relationer til USA. Mens andre lande, bl.a. Sverige, officielt har anerkendt Palæstina som stat. Og Norge spillede en stor rolle i fredsforhandlingerne i 1990’erne.

Danmark bør snarest anerkende Palæstina som stat og samtidig gøre det klart overfor Israel, at den nuværende adfærd overfor det palæstinensiske folk er uacceptabel.

Situationen i Israel minder i uhyggelig grad om situationen i Sydafrika under apartheidstyret. Her deltog Danmark i internationale sanktioner mod landet og i en boykot af alle sydafrikanske varer. Danmark bør i FN arbejde for tilsvarende sanktioner overfor Israel.


Denne artikel er blevet til efter besøg i Jerusalem, Betlehem, Nablus og Hebron oktober 2019 arrangeret af Folkekirkens Nødhjælp.

Fotos: Skribenten.  

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Torben Nøhr er uddannet i kulturgeografi fra Københavns Universitet 1981. Han har siden arbejdet med teknik- og miljøforhold i danske kommuner, herunder været formand for Dansk Byplanlaboratorium og Kommunalteknisk Chefforening. Han har derudover deltaget i internationale projekter i Litauen, Nepal, Malaysia, Spanien og Irland.

Foto: Hanne Loop

Seneste artikler om Debat

VISO

Viva VISO – #122

ESSAYSERIE – “Da Birk så begejstret fortæller, at han havde en lærer,