Kristendommens kærlighedsmonopol

af i Kærlighed & sex/Tro og eksistens/Videnskab

KOMMENTAR – Næppe nogen religion sætter kærligheden højere end kristendommen. I Det Nye Testamente er kærlighed den højeste dyd, den er Guds vidunderlige værk og ingen profet har insisteret så meget på dens herligheder som Jesus. Men betyder det, at der ikke eksisterede kærlighed før kristendommen?

Naturligvis ikke, men nogle gange ser det ud som om, at den kristne religion kapitaliserer på kærligheden og prøver at gøre den til sin egen himmelske opfindelse.⠀

”Gud er kærlighed”, står der i Johannes’ Breve. Betyder det, at uden Vor Herre er der kun ondskab og lidelse i verden? At der ikke findes kærlighedsytringer uden Gud? Flere steder i Det Nye Testamente sættes der lighedstegn mellem Gud eller Jesus og på den anden side kærligheden. ”Jeg er livet, sandheden og vejen”, siger Jesus og kunne have tilføjet ’kærligheden’.

Men der er intet belæg for, at de kærlige ytringer her i verden skulle være en kristen Guds værk, og det er svært at se kristendommen som andet end et forsøg på at monopolisere det mest vidunderlige der findes.⠀

”Hvis du vil elskes, så vær elskelig”, skriver Ovid. ”Kærligheden er som én sjæl i to kroppe”, skriver Aristoteles. Og ingen af disse tænkere gør krav på at kærlighed skulle udgå fra en højere, himmelsk magt

Mennesket kan kun elske, fordi Gud har elsket det først. Nej, mennesker elsker uanset hvad .”Enhver som lever i kærligheden, lever i Gud, og Gud lever i dem.” (Johannes’ Breve 1:4). Nej, der er næppe noget guddommeligt over at elske, og det behøver der heller ikke være.⠀

Græsk-romerske filosoffer før Jesus har skrevet udførligt om forskellige former for kærlighed. Med undtagelse af Platon, som også vikler sig ind i tanker om kærlighedsguder, så leverer flere af antikkens tænkere en sober beskrivelse af kærlighedens væsen.

”Hvis du vil elskes, så vær elskelig”, skriver Ovid. ”Kærligheden er som én sjæl i to kroppe”, skriver Aristoteles. Og ingen af disse tænkere gør krav på at kærlighed skulle udgå fra en højere, himmelsk magt.⠀

Friedrich Nietzsche har kritiseret kristendommen for meget, men dog ikke for at lægge beslag på kærligheden. Kristne sætter ikke pris på tilværelsen i forhold til efterlivet, livsfattige værdier ophøjes til moralske dyder. Nietzsches liste er lang, men han nævner ikke religionens kærlighedsmonopol. Den interesserede ham heller ikke, kærligheden, hvilket måske er den afgørende mangel i hans tankeværk.⠀

Men den findes, og hvis der ingen Gud eksisterer, så findes kærligheden alligevel. Kristendommen sætter kærligheden så højt, at den ville ønske at den havde opfundet den, men det er altså ikke tilfældet. Når der står skrevet at kærligheden stammer fra Gud, så skal den kristne religion ikke have lov til at tage æren for det dyrebareste vi har. At kærlighedens mirakler så skulle være opstået ud af ingenting, er afgjort et mysterium, men også en helt anden historie.


Maleri 🎨: Gerard van Honthorst, Adoration of the Spheperds, 1622

Tags:

Thomas Johannes Erichsen er cand. mag. i moderne kultur og kulturformidling samt bachelor i filosofi. Han er foredragsholder og underviser på Øregård Gymnasium og Kildegård Privatskole.

Seneste artikler om Kærlighed & sex