Erhvervspsykolog: Intention skaber handlekraft

i Business/Karriere af

POV BUSINESS // PERSONLIG UDVIKLING – Efter godt 10 år som partner og direktør hos HR7 Erhvervspsykologer ønskede Lene Thomsen at finde en ny vej i sit arbejdsliv. Ønsket om at bevæge sig fra det kendte til det uprøvede skabte en stærk motivation for forandring, og på den baggrund har hun udviklet et koncept, som skal skabe handlekraft ud af en stærk intention, og etableret sin nye erhvervspsykologiske virksomhed, Intenzion Group. ”Det handler om at tage nænsomt hånd om sine barrierer, så der opstår mod til forandringer,” siger hun.

I slutningen af 2019 stod Lene Thomsen med et valg. Hun var på den ene side glad for det gode miljø og den tryghed, hun efter snart 10 år havde fået opbygget som partner og direktør i HR7 Erhvervspsykologer.

På den anden side var hun ramt af en særlig form for mental uro, der følger, når man har gjort det samme for længe og pludselig finder ud af, at livet er andet end gentagelser eller nuancer af gentagelser.

Hun følte, at der var behov for at dyrke livskraften og mærke sit energibarometer bevæge sig i den rigtige retning.

Der var ikke tvivl om, at jeg skulle plantes om. Jeg havde også en ide om hvordan

”Det var ikke tvivl om, at jeg skulle plantes om. Jeg havde også en ide om hvordan, nemlig ved at tage min ”egen medicin”, det jeg har arbejdet med i flere store virksomheder, som har ønsket at opruste deres medarbejdere til de arbejdsmæssige omskifteligheder og nye krav, der følger virksomheder, som er stærkt afhængige af geopolitik og meget bevægelige markedsforhold”.

”I de situationer er det som medarbejder vigtigt at kunne sige til og fra og opbygge det mod, der skal til for at få handlekraft. Altså at opbygge en energi, der kan gøre noget ved status quo.”

”Jeg var således ikke uden erfaring i emnet, og det føltes rigtigt at tage sin egen medicin,” siger Lene Thomsen.

Før psykologpartnerskabet har Lene Thomsen tidligere haft egen virksomhed i knap fem år. Hun havde været gennem forskellige ansættelser i psykologisk baserede virksomheder, og hun har også en HD i organisation og ledelse.

Det sidste markerede en begyndende karriere i A.P. Møller-Mærsk, hvor hun bl.a. var i Maersk Line i USA og supervisor i København, før hun ændrede retning og startede med at læse psykologi på Københavns Universitet.

Forandring skal ske i glæde

”Jeg er ikke ukendt med at skifte professionelt spor i livet. Derfor har der været erfaringer, jeg har kunnet trække på.”

”Alligevel skal der et vist gåpåmod til at forlade et solidt forankret partnerskab med andre og være alene om at skulle skabe en ny virksomhed. Derfor er det vigtigt at opbygge et lager af handlekraft, så der er noget at trække på.”

”Nogen siger, at forandring altid sker i smerte. Jeg tror mere, at det skal ske med en intention og et formål. Man skal glæde sig til det, der skal ske, og man skal være gennemsyret af den medfølgende motivation, for det får man brug for,” mener Lene Thomsen.

Et af de kurser, hun starter i samarbejde med erhvervspsykolog Nina Jensen for  DJØF i foråret, er ”Lederens GPS til en kompleks hverdag”, der handler om, hvordan man bruger sig selv mere aktivt og bevidst i sin ledelsespraksis.

”Det handler bl.a. om at styrke sin dømmekraft, handlekraft og relationer. Når man arbejder med sin indre GPS, vil man opleve, at det er lettere at skabe tydelighed, nærvær og kraft i sin ledelse,” lyder det. Hun uddyber:

Der skal et vist gåpåmod til at forlade et solidt forankret partnerskab med andre og være alene om at skulle skabe en ny virksomhed

”Det skyldes, at en leder, der navigerer med åbenhed og modtagelighed, har et mere solidt grundlag for at lede andre  Selv når man tilstræber at være neutral og professionel i sin ledelse, vil og skal følelser, impulser, præferencer, værdier, antagelser og tænkestil påvirke ens indre GPS,” konstaterer Lene Thomsen.

I en artikel i HR-Chefen med titlen, “10 gode råd: Forandring og intelligente barrierer” har hun bl.a. defineret, hvordan dårlig ledelse kan optræde som barriereskaber:

”Dårlig ledelse er inkonsekvent eller manglende ledelse. De fleste medarbejdere ønsker synlig, meningsfuld ledelse, og forventer en fair behandling ved forventninger til præstationer, engagement, motivation og indsats.”

”Den nærmeste leder er oftest den vigtigste og er derfor også den, der kan udløse de største barrierer i en afdeling. Oplever de ansatte manglende dialog, manglende mulighed for udvikling og manglende sammenhæng med resten af organisationen, kan dette udløse en indre meningsskabelse, som ikke altid understøtter organisationens samlede behov og resultatskabelse.”

Fint at forlade virksomheden og vende tilbage

Den erfarne erhvervspsykolog fremhæver det, at flere og flere undervejs i karrieren forlader deres ”modervirksomhed” – det selskab, som de har udset til at være det stærkeste udgangspunkt – for at søge opad eller på tværs af siloerne i en anden virksomhed, som noget klart positivt. I store organisationer kan det også ske internt.

Nogle gange er det en fordel at forlade ”modervirksomheden” og vende tilbage et par trin længere oppe af ledelsesstigen

”Det er sundt, at man på den måde kan få greb om sin egen karriere og lægge en mere langsigtet perspektiv, så man får brugt alle de resurser, der er til rådighed.”

”Ved at forlade en virksomhed, hvor man måske taber spillet om den næste post et trin op, vil det være en fordel at kunne gå til en anden virksomhed og opnå de næste trin, hvorefter man så kan vende tilbage,” understreger hun og slutter:

”Man kan se, at det nu er tilfældet i en række meget forskelligartede brancher, og selv de mere konservative har indset HR-værdien af de friske pust, denne udvikling – personligt, fagligt og ledelsesmæssigt –  giver.”


Modtag POV Weekend gratis, følg os på Facebook
– eller støt vores arbejde

Læser du POV fast eller kun lejlighedsvis? Hver fredag samler vi ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i ugebrevet POV Weekend.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her.

Har du mulighed for at støtte POV som åbent og uafhængigt dansk medie, kan du gøre det som støtteabonnent her.


Fotos: Privatfoto, Mathieu Stern-Unsplash, Pexels, AC-KIB

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Gitte Maya Elsing
Ordførende i Kvinder I Bestyrelser Danmark ApS og bestyrelsesformand i design-people ApS.
Executive advisor i GITTE MAYA & CO.
Tdl. adm. direktør/country manager i RS Components Scandinavia
18 år i general ledelse med baggrund som administrerende, kommerciel og forretningsudviklingsdirektør.
SEI/INSEAD Management Programme, E-MBA, HD(A) - CBS
www.kvinderibestyrelser.dk

Peter Horn
Adm. direktør, Kvinder I Bestyrelser Danmark ApS
Peter Horn & Co. Management Consulting ApS
Medstifter af Kvinder I Bestyrelser
Forfatter, chefredaktør for Executive Magazine og Executive Magazine’s Books
TV-og videoproducer, DR1, DR2, Kanal 2, Kanal Danmark, TVE China
Master in Experience Leadership Award 2010
Tdl. i advisory board og forretningsudvalg for Master i Oplevelsesledelse, Roskilde Universitet
Forelæsninger og workshops i bl.a. personlig branding fra Grønland til Australien
Medlem af FUJ og IRE
www.kvinderibestyrelser.dk

Seneste artikler om Business